ul. Rudzka 13c 44-200 Rybnik

e-mail: dziekanat.wbfa@ue.katowice.pl

tel. 32 432 9862

http://www.ue.katowice.pl/uczelnia/wydzialy/wbfia/wydarzenia.html

ul. Rudzka 13c 44-200 Rybnik

e-mail: dziekanat.wbfa@ue.katowice.pl

tel. 32 432 9862

http://www.ue.katowice.pl/uczelnia/wydzialy/wbfia/wydarzenia.html

 • ACADEMY OF BUSINESS MANAGEMENT 3.0 - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia skierowane są do osób pracujących w przedsiębiorstwach o różnych profilach, pragnących przygotować się do pełnienia nowych lub poszerzonych funkcji, podjęcia dodatkowych wyzwań i zdobycia umiejętności niezbędnych w organizacjach działających w dynamicznym, zmiennym otoczeniu gospodarczym, w szczególności mających lub zamierzających rozwijać kontakty zagraniczne.

  Adresatami studiów są osoby zatrudnione w firmach międzynarodowych, prowadzących interesy z klientami zagranicznymi, zajmujących się handlem zagranicznym, oraz osoby zainteresowane zdobyciem podstawowych umiejętności menadżerskich, poszukujące niezbędnych do funkcjonowania w międzynarodowym środowisku pracy umiejętności z zakresu zarządzania i swobodnego posługiwania się językiem angielskim.

  Założeniem studiów jest przygotowanie do zdobycia pozycji zawodowej, właściwego wykorzystania osobistego potencjału i kształtowania samorozwoju. Ponadto studia mogą stanowić drugi etap kształcenia dla osób, które ukończyły studia podyplomowe w rybnickiej filii na kierunku English for Business, Law and Administration.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • AKADEMIA ZARZĄDZANIA W BIZNESIE 3.0 - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia skierowane są do osób pracujących w przedsiębiorstwach i organizacjach o różnych profilach, pragnących przygotować się do pełnienia nowych lub poszerzonych funkcji, podjęcia dodatkowych wyzwań i zdobycia umiejętności niezbędnych w firmach działających w dynamicznym, zmiennym otoczeniu gospodarczym.

  Adresatami studiów są ponadto osoby zainteresowane zdobyciem umiejętności niezbędnych do podjęcia działalności gospodarczej, poszerzeniem kompetencji w zakresie podstawowych umiejętności biznesowych oraz poszukujących niezbędnych do funkcjonowania w międzynarodowym środowisku pracy umiejętności i wiedzy z zakresu zarządzania. Studia mogą stanowić atrakcyjną podstawę budowania i właściwego wykorzystania na rynku pracy osobistego potencjału, zdobycia pozycji zawodowej i kształtowania samorozwoju.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • MASTER OF CORPORATE GOVERNANCE/MENADŻER ŁADU KORPORACYJNEGO - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Skuteczność i efektywność osób zarządzających, a także nadzorujących pracę podmiotów gospodarczych, uzależniona jest od sprawnego wykorzystania licznych wewnętrznych narzędzi zarządczych i kontrolnych.  Dlatego też z nadzieją, że będzie to istotny krok w kierunku doskonalenia warsztatu pracy  wyżej wskazanych osób, podjęliśmy inicjatywę organizacji studiów podyplomowych -  Master of Corporate Governance/Menadżer Ładu Korporacyjnego.

  Dwusemestralne studia, organizowane przez Filię w Rybniku we współpracy z Kolegium Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, pod patronatem merytorycznym Instytutu Audytorów Wewnętrznych IIA Polska, stanowią na rynku polskim unikatową propozycję edukacyjną.

  Wynika to z faktu, że w trakcie prowadzonych zajęć słuchacz uzyska wiedzę, którą obecnie może zdobyć dopiero po ukończeniu licznych specjalistycznych szkoleń i kursów.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (0)