ul. Rudzka 13c 44-200 Rybnik

e-mail: dziekanat.wbfa@ue.katowice.pl

tel. 32 432 9862

http://www.ue.katowice.pl/uczelnia/wydzialy/wbfia/wydarzenia.html

ul. Rudzka 13c 44-200 Rybnik

e-mail: dziekanat.wbfa@ue.katowice.pl

tel. 32 432 9862

http://www.ue.katowice.pl/uczelnia/wydzialy/wbfia/wydarzenia.html

 • FINANSE I EKONOMIA BIZNESU

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 2 lata
  tryb: niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: niestacjonarne
  poziom studiów: II stopnia
  czas trwania: 2 lata
  tytuł zawodowy: magister

  Kierunek Finanse i ekonomia biznesu jest prowadzony z myślą o kształceniu profesjonalistów, którzy odpowiedzą na aktualne i przyszłe zapotrzebowanie gospodarki. Absolwenci tego kierunku, posiadający wielopoziomowe wykształcenie, dysponują szeroką wiedzą z zakresu zarządzania i ekonomii połączoną z wiedzą finansową i biznesową, są przygotowani do podjęcia pracy zawodowej w przedsiębiorstwach usługowych, wytwórczych, instytucjach sektora publicznego a także do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA II STOPNIA

  Kandydaci na studia niestacjonarne kwalifikowani są na podstawie konkursu dyplomów ukończenia studiów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia I stopnia
  czas trwania: 3 lata 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat licencjat

  Finanse i rachunkowość są współcześnie podstawą każdej aktywności gospodarczej. Kierunek Finanse i Rachunkowość prowadzony w filii w Rybniku przybliża studentom mechanizmy finansowo-rachunkowe w podmiotach gospodarczych sfery realnej i finansowej, a także w gospodarstwach domowych, uczy zasad funkcjonowania rynków finansowych i strategii inwestycyjnych, kształtuje umiejętność rzetelnej ewidencji i analizy danych finansowych.

  Praktyczny profil kierunku sprawia, że kształcąc naszych studentów kładziemy nacisk na wykorzystanie wiedzy teoretycznej w działaniach rzeczywistych. Liczne zajęcia warsztatowe prowadzą pracownicy naukowo-dydaktyczni, jak również praktycy. Duża część zajęć warsztatowych odbywa się w laboratoriach komputerowych, w których studenci nabywają szczególnie pożądaną przez środowisko biznesowe umiejętność sprawnego pozyskiwania, analizy i przetwarzania danych z zakresu finansów, a w szczególności rachunkowości i inwestycji.

  Głównymi atutami kierunku są:

  • praktyczny profil kształcenia (większy udział ćwiczeń i warsztatów, trzy miesiące praktyk zawodowych, wiele zajęć warsztatowych realizowanych w pracowniach komputerowych),
  • ścisła współpraca z otoczeniem instytucjonalno-biznesowym regionu (wykłady otwarte, spotkania warsztatowe),
  • przyjazna atmosfera w malowniczej scenerii rybnickiego kampusu akademickiego.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Analityk finansowy i rynkowy
  • Rachunkowość małych i średnich przedsiębiorstw

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Analityk finansowy i rynkowy
  • Rachunkowość małych i średnich przedsiębiorstw

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku finanse i rachunkowość brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  fizyka, fizyka i astronomia, geografia, historia, informatyka, język obcy nowożytny, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (0)