ul. Racławicka 15-17

75-620 Koszalin

tel.:(094) 34 78 333

email: wzornictwo@tu.koszalin.pl 

ul. Racławicka 15-17

75-620 Koszalin

tel.:(094) 34 78 333

email: wzornictwo@tu.koszalin.pl 

 • ARCHITEKTURA WNĘTRZ Stopień: I II REKRUTACJA

  Absolwent posiada w zaawansowanym stopniu wiedzę w zakresie podstaw projektowania architektury wnętrz przestrzeni publicznej i prywatnej, wystawiennictwa, projektowania obiektów czasowych jak również mebli, opartych na oryginalnym stosowaniu rozwiązań formalnych, funkcjonalnych i materiałowych, a także w zakresie historii sztuki i kultury, ergonomii oraz wybranych zagadnień budownictwa i konstrukcji.

  Wykazuje umiejętności rozwiązywania złożonych problemów w wybranych zakresach projektowych posługując się technikami 2D i 3D z wykorzystaniem programów komputerowych, jak również tradycyjnych technik artystycznych. Komunikuje się używając fachowej terminologii, także w języku obcym na poziomie B2.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  Postępowanie kwalifikacyjne składa się z dwóch części: a) oceny listu motywacyjnego sprawdzającego zainteresowanie kandydata wybraną dziedziną. Kandydat może otrzymać 0 – 20 punktów. b) oceny portfolio / teczki z własnymi pracami kandydata z zakresu rysunku odręcznego, malarstwa, fotografii i grafiki komputerowej (minimum 10 prac). Kandydat może otrzymać 0 – 10 punktów.

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  1. Przyjęcia na studia II stopnia odbywają się na podstawie egzaminu wstępnego.

  2. Do egzaminu mogą przystąpić wyłącznie absolwenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia kierunków: Architektura Wnętrz, Wzornictwo, Edukacja 8 Artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, Grafika, Malarstwo, Rzeźba oraz Scenografia.

  3. Egzamin składa się z dwóch etapów: I etap – autoprezentacja kandydata połączona z prezentacją projektów własnych w formie portfolio; II etap – rozmowa kwalifikacyjna mająca na celu ocenę predyspozycji kierunkowych kandydata. W pierwszym etapie kandydat może uzyskać od 0 do 10 punktów. Uzyskanie minimum 6 punktów kwalifikuje kandydata do etapu drugiego. W drugim etapie kandydat może uzyskać od 0 do 10 punktów.

  4. Za pozytywny wynik obu etapów egzaminu przyjmuje się uzyskanie przez kandydata minimum 12 punktów. Maksymalna liczba punktów z egzaminu, jakie kandydat może otrzymać, wynosi 20. 5. Kolejność osób przyjętych na studia II stopnia ustalana jest wg liczby uzyskanych punktów.

   

  Dowiedz się więcej

 • WZORNICTWO Stopień: I II REKRUTACJA

  Studia na kierunku WZORNICTWO przygotowują studenta do projektowania produktów i komunikacji wizualnej, są studiami artystycznymi, kładącymi nacisk na społeczną misję. Kształcenie obejmuje zagadnienia związane z teorią projektowania, wiedzą o człowieku, wiedzą techniczną, ekonomiczną, czy technikami wspomagającymi projektowanie. Integralną częścią studiów I stopnia, są kursy z rysunku, malarstwa i rzeźby oraz plener i praktyki zawodowe.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Wzornictwo przemysłowe
  • Komunikacja wizualna

   


  Studia I stopnia

   

  Postępowanie kwalifikacyjne składa się z dwóch części: a) oceny listu motywacyjnego sprawdzającego zainteresowanie kandydata wybraną dziedziną. Kandydat może otrzymać 0 – 20 punktów. b) oceny portfolio / teczki z własnymi pracami kandydata z zakresu rysunku odręcznego, malarstwa, fotografii i grafiki komputerowej (minimum 10 prac). Kandydat może otrzymać 0 – 10 punktów. Maksymalna liczba punktów z egzaminu, jakie kandydat może otrzymać, wynosi 30.

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

  1. Przyjęcia na studia II stopnia odbywają się na podstawie zdalnego postępowania kwalifikacyjnego.

  2. Do zdalnej rekrutacji mogą przystąpić wyłącznie absolwenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia kierunków: Architektura Wnętrz, Wzornictwo, Edukacja Artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, Grafika, Malarstwo, Rzeźba oraz Scenografia.

  3. Postępowanie kwalifikacyjne składa się z dwóch części: a) oceny listu motywacyjnego sprawdzającego zainteresowanie kandydata wybraną dziedziną. Kandydat może otrzymać 0 – 10 punktów. b) oceny portfolio / teczki z własnymi pracami kandydata z zakresu rysunku odręcznego, malarstwa, fotografii i grafiki komputerowej (minimum 10 prac). Kandydat może otrzymać 0 – 10 punktów.

  4. Za pozytywny wynik obu etapów egzaminu przyjmuje się uzyskanie przez kandydata minimum 12 punktów. Maksymalna liczba punktów z egzaminu, jakie kandydat może otrzymać, wynosi 20.

  5. O przyjęciu na studia decyduje kolejność na listach kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik postępowania kwalifikacyjnego. Kolejność ustalana jest wg liczby uzyskanych punktów.

  6. Teczkę z pracami/portfolio w postaci cyfrowej oraz list motywacyjny (w języku polskim) należy przesłać pocztą na adres Instytutu Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej (ul. Racławicka 15-17, 76-620 Koszalin) z dopiskiem „Rekrutacja obcokrajowców”.

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (0)


STACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia: