ul. Mickiewicza 5

64-100 Leszno

Telefon: 065 525 01 36

pokój 518 

e-mail: sekretariat-ine@pwsz.edu.pl

https://ipe.pwsz.edu.pl/

ul. Mickiewicza 5

64-100 Leszno

Telefon: 065 525 01 36

pokój 518 

e-mail: sekretariat-ine@pwsz.edu.pl

https://ipe.pwsz.edu.pl/

 • PEDAGOGIKA

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: II stopnia
  czas trwania: 2 lata
  tytuł zawodowy: magister

  Studia w Lesznie - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie - kierunek studiów pedagogika

  Pedagogika- studia tylko w trybie stacjonarnym dla osób pracujących

  Ścieżki dyplomowania: 

  1. pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z pedagogiką resocjalizacyjną
  2. pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i praca z rodziną

  Zajęcia będą odbywały się maksymalnie dwa razy w tygodniu: w czwartki i piątki lub w piątki i soboty. Zajęcia w czwartki i piątki będą odbywały się w godz. 16.00-20.45, a sobotnie w godz. 8.00-17.45. Część zajęć będzie realizowana w formie e-learningu.

  Studia I stopnia - kierunek w przygotowaniu - uruchomienie po otrzymaniu zgody z Ministerstwa Edukacji i Nauki.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i praca z rodziną
  • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z pedagogiką resocjalizacyjną

  STUDIA II STOPNIA

  Na studia drugiego stopnia może być przyjęta osoba, która posiada dyplom ukończenia studiów (pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich).

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA

  Rekrutacja

  stopień: (jednolite) czas trwania: 5 lat
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: jednolite magisterskie
  czas trwania: 5 lat
  tytuł zawodowy: magister

  Studia w Lesznie - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie - kierunek studiów pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

  Studia są polecane osobom, które chcą podjąć pracę w przedszkolu lub w klasach I-III w szkole podstawowej. Absolwent uzyskuje wysokie kwalifikacje zawodowe zgodne z obowiązującymi standardami kształcenia nauczycieli oraz innymi przepisami prawa.

  Potencjalne miejsca pracy: przedszkola i szkoły podstawowe na stanowisku nauczyciela oraz inne instytucje i placówki pedagogiczne, takie jak: żłobki, kluby malucha i świetlice.

  Wybrane przedmioty: kompetencje przyrodnicze/matematyczne/polonistyczne nauczyciela, praca z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, aktywizowanie środowiska lokalnego dziecka, pedagogika opiekuńcza małego dziecka, metodyka wychowania przedszkolnego, metodyka nauczania zintegrowanego.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

  Podstawą przy ubieganiu się o przyjęcie kandydata na studia jednolite studia magisterskie jest: posiadanie świadectwa dojrzałości, załączenie kompletu dokumentów w wyznaczonych terminach, spełnienie wymogów postępowania kwalifikacyjnego obowiązujących na danych kierunkach kształcenia.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Nauk Stosowanych im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (0)