• DATA SCIENCE W MEDYCYNIE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Są to trzysemestralne studia podyplomowe z tematyki DATA SCIENCE w Medycynie współtworzone przez Uniwersytet Medyczny w Poznaniu we współpracy z Roche Polska, innowacyjną firmą farmaceutyczną.

  Tematyka studiów obejmuje zagadnienia: deep learning, przetwarzanie obrazów, natural language processing, machine learning. Realizacja kształcenia opierać się będzie na zespołowej pracy projektowej w specjalistycznych narzędziach i aplikacjach na otwartej licencji na bazie danych medycznych.

  Studia adresowane są do osób, które chciałyby pracować z bazami danych, poznać tajniki programowania w Python i realizować projekty zespołowe w najbardziej innowacyjnym obszarze - naukach biomedycznych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • FIZJOTERAPIA W NEUROLOGII DOROSŁYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów podyplomowych „Fizjoterapia w neurologii dorosłych” będzie zaznajomienie słuchacza ze sposobem prowadzenia fizjoterapii (reedukacji nerwowomięśniowej, kinezyterapii, stymulacji bazalnej i innych metod specjalnych z fizjoterapii) u chorych w przebiegu podstawowych chorób neurologicznych; takich jak: udary mózgu, choroby neurologiczne traumatologiczne (po urazach czaszkowo mózgowych, po urazach rdzenia kręgowego, po urazach nerwów obwodowych) oraz chorób neurologicznych przewlekłych (m.in. w chorobie Parkinsona i innych przewlekłych zespołach pozapiramidowych, w stwardnieniu rozsianym, w chorobie Alzheimera).

  Bardzo ważnym elementem, na który został położony nacisk przy tworzeniu programu studiów, jest umiejętność przeprowadzania przez słuchacza oceny fizjoterapeutycznej chorego oraz prowadzenie dokumentacji medycznej.

  Słuchacz będzie świadomy interdyscyplinarnego podejścia do leczenia chorób neurologicznych. Program proponowanych studiów podyplomowych, dotyczący zastosowania fizjoterapii w neurologii, uzupełniony został o podstawowe informacje z zakresu: zaopatrzenia ortopedycznego, neurologopedii, psychologii i psychoterapii, terapii prowadzonej w wirtualnej rzeczywistości, edukacji rodziny, terapii zajęciowej, niektórych z technik terapii manualnej.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • MUZYKOTERAPIA W PODEJŚCIU NORDOFF ROBBINS - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Program studiów zgodny jest z założeniem wielokierunkowego kształcenia muzykoterapeuty.

  Składa się z kilku modułów, w tym modułu medyczno-terapeutycznego realizowanego przez wykładowców Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, modułu muzycznego realizowanego przez wykładowców Akademii Muzycznej w Poznaniu, modułu związanego z podejściem Nordoff Robbins realizowanego przez Fundację Nordoff Robbins Polska oraz modułu rozszerzającego (inne metody terapeutyczne, których elementy mogą być przydatne w pracy muzykoterapeuty).

  Celem Studiów Podyplomowych Muzykoterapii w podejściu Nordoff Robbins jest nabycie przez słuchaczy i słuchaczki umiejętności celowego wykorzystania muzyki w terapii z różnorodnymi grupami społecznymi. Muzykoterapia Nordoff Robbins, to forma tworzenia kultury dostępnej dla różnorodnych grup wiekowych i społecznych. Poprzez wspólne muzykowanie z terapeutą uczestnicy rozwijają swoje osobiste i społeczne umiejętności, dążąc do psychofizycznego dobrostanu.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • NEUROLOGOPEDIA KLINICZNA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do profesjonalnego i odpowiedzialnego prowadzenia terapii neurologopedycznej z uwzględnieniem koncepcji patient-centered therapy. Program studiów obejmuje rozwijanie wiedzy oraz umiejętności i kompetencji w zakresie diagnozowania i usprawniania systemu językowego osób dorosłych i dzieci, u których występują zaburzenia mowy powstałe na skutek dysfunkcji i uszkodzeń w obrębie układu nerwowego.

  Szczególnymi obszarami tematycznymi są: diagnoza zaburzeń, przygotowanie i prowadzenie terapii, ocena skuteczności terapii, dokumentowanie i opiniowanie terapii, przygotowanie do współpracy interdyscyplinarnej.

  Studia są przeznaczone dla osób posiadających tytuł magistra i kwalifikacje logopedyczne zdobyte podczas: studiów magisterskich w zakresie logopedii; studiów magisterskich ze specjalnością logopedyczną; podyplomowych (pomagisterskich) studiów logopedycznych. Studia zapewniają niezbędne przygotowanie teoretyczne do wymaganego przepisami stażu z zakresu neurologopedii w placówkach medycznych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • PODYPLOMOWE STUDIUM ARTETERAPII

  Rekrutacja

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • PRAWO MEDYCZNE I FARMACEUTYCZNE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest przedstawienie sposobu funkcjonowania i finansowania ochrony zdrowia w Polsce oraz prawa i rynku farmaceutycznego. Omówione zostaną także prawa i obowiązki zarówno pacjentów, jak i personelu medycznego, a także rodzaje i zasady odpowiedzialności za popełnienie szkody pacjentowi.

  Program studiów został wzbogacony o kwestie bioetyczne, takie jak aspekty in vitro czy też oświadczenia pro futuro, badania kliniczne, czy kwestie dotyczące ochrony danych.

  Celem studiów jest nabycie umiejętności i przekazanie wiedzy w zakresie analizy i interpretacji przepisów prawa polskiego i międzynarodowego związanego z prawem medycznym i farmaceutycznym.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • TERAPIE WSPIERAJĄCE W ONKOLOGII - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Supportive cancer care wykorzystuje metody oparte na dowodach naukowych, aby zapobiegać szeroko pojętym skutkom ubocznym leczenia  nowotworu. Nie ma na celu bezpośredniego leczenia choroby nowotworowej, lecz wspieranie pacjentów i ich rodzin podczas konwencjonalnego leczenia. Jej celem jest zaspokojenie fizycznych i psychospołecznych potrzeb pacjentów w trakcie leczenia, jak również po zakończeniu terapii onkologicznej w celu poprawy jakości ich życia.

  Terapie mogą obejmować wsparcie żywieniowe, leczenie bólu, behawioralne usługi zdrowotne i rehabilitację onkologiczną. Każdy pacjent z chorobą nowotworową od jej wczesnych stadiów aż do końca życia może skorzystać z opieki wspierającej. Supportive cancer care obejmuje również opiekę paliatywną lub tzw. opiekę zapewniającą komfort.Opieka wspierająca obejmuje także wsparcie fizyczne, psychologiczne, społeczne i duchowe dla pacjentów i ich rodzin.

  Istnieje wiele rodzajów opieki wspomagającej w onkologii. Przykłady obejmują leczenie bólu, wsparcie żywieniowe, poradnictwo, ćwiczenia, muzykoterapię, relaksacje, medytację czy opiekę paliatywną. Opieka wspierająca może być świadczona wraz z innymi metodami leczenia od momentu rozpoznania do końca życia.

  Dowiedz się więcej

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • ZARZĄDZANIE W OPIECE ZDROWOTNEJ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest przekazanie słuchaczom wiedzy oraz umiejętności dotyczących funkcjonowania jednostek organizacyjnych opieki zdrowotnej w zakresie sprawnego zarządzania finansami, kadrami i majątkiem. W ramach zajęć słuchacze uzyskają wiedzę z zakresu: zarządzania, prawa gospodarczego, ubezpieczeń społecznych, analizy ekonomicznej, rachunkowości oraz marketingu.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (2)

student Ocena odpowiedz

Bardzo dobry wydział, świetni nauczyciele i miła atmosfera! Dużo zajęć klinicznych!

pielęgniarz Ocena odpowiedz

studiuję pielęgniarstwo i powiem krótko nie polecam