al. gen. Antoniego Chruściela "Montera" 103

00-910 Warszawa

(bud. 25 p.138)

e-mail: sekretariat.ip@akademia.mil.pl

sekretariat 666 813 079

Informacje o rekrutacji na studia:

I i II stopnia: tel. 261 814 113

podyplomowe: 261 813 568

https://www.wojsko-polskie.pl/aszwoj/

al. gen. Antoniego Chruściela "Montera" 103

00-910 Warszawa

(bud. 25 p.138)

e-mail: sekretariat.ip@akademia.mil.pl

sekretariat 666 813 079

Informacje o rekrutacji na studia:

I i II stopnia: tel. 261 814 113

podyplomowe: 261 813 568

https://www.wojsko-polskie.pl/aszwoj/

 • ADMINISTRACJA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister

  ADRESACI
  Absolwenci szkół średnich, którzy pragną zdobyć wiedzę i umiejętności niezbędne na stanowiskach związanych z pracą w administracji publicznej (różnych szczebli), w organizacjach pozarządowych, a także w firmach konsultingowych i doradczych.

  Mile widziane osoby o ukształtowanej postawie patriotycznej, charakteryzujące się wysokim poziomem znajomości historii polski i poszanowaniem tradycji narodowych.

  CELE
  Przygotowanie absolwentów do realizacji zadań w strukturach administracji publicznej, szczególnie w obszarze bezpieczeństwa narodowego oraz pełnienia obowiązków w służbach, inspekcjach i strażach. Zapoznanie absolwentów z historią administracji nowożytnej oraz ze strukturą administracji publicznej, zakresem i formami realizowanych zadań.

  Zaznajomienie absolwentów z zasadami i metodami interpretacji aktów prawnych z zakresu prawa administracyjnego, prawa urzędniczego, prawa pracy etc. Przedstawienie szczegółowych zagadnień związanych z postępowaniem administracyjnym i sądowoadministracyjnym, w zależności od wybranej specjalności: nowe technologie w administracji, administracja wojskowa, administracja urzędnicza.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Nowe technologie w administracji
  • Administracja wojskowa
  • Administracja urzędnicza

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Nowe technologie w administracji
  • Administracja wojskowa

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Nowe technologie w administracji
  • Administracja wojskowa
  • Administracja urzędnicza

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Nowe technologie w administracji
  • Administracja wojskowa

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku administracja brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  geografia, historia, informatyka, język obcy, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  PRZYJĘCIE KANDYDATÓW NA STUDIA II STOPNIA ODBYWA SIĘ WEDŁUG NASTĘPUJĄCYCH ZASAD:kandydaci muszą posiadać tytuł zawodowy licencjata, inżyniera albo magistra lub równorzędny;podstawą kwalifikacji jest ocena uzyskana na dyplomie (Od) oraz średnia ocen uzyskanych w toku studiów wyższych (Os).

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • PRAWO

  Rekrutacja

  stopień: (jednolite) czas trwania: 5 lat
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: jednolite magisterskie jednolite magisterskie
  czas trwania: 5 lat 5 lat
  tytuł zawodowy: magister magister

  PERSPEKTYWY ZAWODOWE
  Po ukończeniu 5-letnich jednolitych studiów magisterskich na kierunku prawo w Akademii Sztuki Wojennej, absolwenci będą mogli wybrać ścieżkę kariery prawniczej i przystąpić do państwowych egzaminów wstępnych na jedną z aplikacji: adwokacką, radcowską, sędziowską, prokuratorską, komorniczą, notarialną.

  Jednocześnie absolwenci będą mieli perspektywę podjęcia pracy zawodowej w administracji rządowej, samorządowej i administracji europejskiej. Ze względu na specjalistyczny profil kształcenia przyszłych prawników oraz biegłą znajomość zagadnień związanych z prawem bezpieczeństwa, absolwenci będą predysponowani do ubiegania się o przyjęcie do instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo narodowe (takich jak: Siły Zbrojne RP, Policja, Straż Graniczna, ABW, AW, SKW, SWW, CBA, czy Krajowa Administracja Skarbowa).

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia jednolite magisterskie stacjonarne

  • Prawo bezpieczeństwa
  • Prawo obronne i wojskowe
  • Prawo cyberbezpieczeństwa i nowych technologii
  • Prawo lotnicze i kosmiczne

  Studia jednolite magisterskie niestacjonarne

  • Prawo bezpieczeństwa
  • Prawo obronne i wojskowe
  • Prawo cyberbezpieczeństwa i nowych technologii
  • Prawo lotnicze i kosmiczne

  STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie

Opinie (0)


STACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia:

Jednolite:


NIESTACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia:

Jednolite: