al. gen. Antoniego Chruściela "Montera" 103

00-910 Warszawa

(bud. 25 p.138)

e-mail: sekretariat.ip@akademia.mil.pl

sekretariat 666 813 079

Informacje o rekrutacji na studia:

I i II stopnia: tel. 261 814 113

podyplomowe: 261 813 568

https://www.wojsko-polskie.pl/aszwoj/

al. gen. Antoniego Chruściela "Montera" 103

00-910 Warszawa

(bud. 25 p.138)

e-mail: sekretariat.ip@akademia.mil.pl

sekretariat 666 813 079

Informacje o rekrutacji na studia:

I i II stopnia: tel. 261 814 113

podyplomowe: 261 813 568

https://www.wojsko-polskie.pl/aszwoj/

 • ADMINISTRACJA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister magister

  Studia w Warszawie - Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie - kierunek studiów administracja

  ADRESACI
  Absolwenci szkół średnich, którzy pragną zdobyć wiedzę i umiejętności niezbędne na stanowiskach związanych z pracą w administracji publicznej (różnych szczebli), w organizacjach pozarządowych, a także w firmach konsultingowych i doradczych.

  Mile widziane osoby o ukształtowanej postawie patriotycznej, charakteryzujące się wysokim poziomem znajomości historii polski i poszanowaniem tradycji narodowych.

  CELE
  Przygotowanie absolwentów do realizacji zadań w strukturach administracji publicznej, szczególnie w obszarze bezpieczeństwa narodowego oraz pełnienia obowiązków w służbach, inspekcjach i strażach. Zapoznanie absolwentów z historią administracji nowożytnej oraz ze strukturą administracji publicznej, zakresem i formami realizowanych zadań.

  Zaznajomienie absolwentów z zasadami i metodami interpretacji aktów prawnych z zakresu prawa administracyjnego, prawa urzędniczego, prawa pracy etc. Przedstawienie szczegółowych zagadnień związanych z postępowaniem administracyjnym i sądowoadministracyjnym, w zależności od wybranej specjalności: nowe technologie w administracji, administracja wojskowa, administracja urzędnicza.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Nowe technologie w administracji
  • Administracja wojskowa
  • Administracja urzędnicza

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Nowe technologie w administracji
  • Administracja wojskowa

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Nowe technologie w administracji
  • Administracja wojskowa
  • Administracja urzędnicza

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Nowe technologie w administracji
  • Administracja wojskowa

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku administracja brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  geografia, historia, informatyka, język obcy, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Kandydaci muszą posiadać tytuł zawodowy licencjata, inżyniera albo magistra lub równorzędny. Podstawą kwalifikacji jest ocena uzyskana na dyplomie (Od) oraz średnia ocen uzyskanych w toku studiów wyższych (Os). W sytuacjach, kiedy liczba kandydatów na dany kierunek studiów stacjonarnych przekracza wyznaczony limit, wówczas przeprowadzany jest test kwalifikacyjny, a uzyskana ocena (T) brana jest pod uwagę przy końcowym wyniku kwalifikacji (WK).

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • PRAWO

  Rekrutacja

  stopień: (jednolite) czas trwania: 5 lat
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: jednolite magisterskie
  czas trwania: 5 lat
  tytuł zawodowy: magister

  Studia w Warszawie - Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie - kierunek studiów prawo

  Celem kształcenia na kierunku prawo jest wszechstronne przygotowanie absolwentów do wykonywania zawodu prawnika, w tym przygotowanie do egzaminów na aplikacje prawnicze, koniecznych do wykonywania zawodów prawniczych.

  Ponadto, nasi absolwenci będą predysponowani do tego, aby dysponowali najnowszą wiedzą teoretyczną i praktyczną, umiejętnościami i kompetencjami pozwalającymi im aspirować do roli liderów w swoich środowiskach; przejawiali troskę o bezpieczeństwo prawne państwa i regionu; uczestniczyli w upowszechnieniu postępu organizacyjno-technicznego, społeczno-gospodarczego oraz dzielili się wiedzą i doświadczeniami w środowisku zawodowym; a także byli profesjonalnie przygotowani do wykonywania zawodów prawniczych oraz działania w militarnych oraz niemilitarnych strukturach systemu bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia jednolite magisterskie stacjonarne

  • Prawo bezpieczeństwa informacyjnego
  • Prawo cyberprzestrzeni i nowych technologii
  • Prawo wojskowe i obronne
  • Prawo lotnicze i kosmiczne

  STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie

Opinie (0)

POKAŻ WIĘCEJ

STACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia:

Jednolite:


NIESTACJONARNE


Studia II stopnia: