Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie

Wydział Prawa i Administracji

al. gen. Antoniego Chruściela "Montera" 103, 00-910 Warszawa

www.wojsko-polskie.pl/aszwoj 

www.rekrutacja.akademia.mil.pl 

Rekrutacja:

e-mail: rekrutacja.aszwoj@akademia.mil.pl  

Studia I i II stopnia:

tel.: 261 813 137, 513 382 871

Studia podyplomowe:

tel.: 261 814 438

Wydział Prawa i Administracji

Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie

al. gen. Antoniego Chruściela "Montera" 103, 00-910 Warszawa

www.wojsko-polskie.pl/aszwoj 

www.rekrutacja.akademia.mil.pl 

Rekrutacja:

e-mail: rekrutacja.aszwoj@akademia.mil.pl  

Studia I i II stopnia:

tel.: 261 813 137, 513 382 871

Studia podyplomowe:

tel.: 261 814 438

 • ADMINISTRACJA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister

  Studia w Warszawie - Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie - kierunek studiów administracja

  Zostań studentem Akademii Sztuki Wojennej na kierunku administracja. 

  ADRESACI 

  Studia I stopnia na kierunku administracja skierowane są do absolwentów szkół średnich, którzy pragną zdobywać wiedzę i praktyczne umiejętności, kompetencje społeczne odnoszące się do procesów zarządzania oraz przygotowują się do podjęcia pracy w sektorze szeroko pojętej administracji. Studia II stopnia przeznaczone są dla osób o wszechstronnych zainteresowaniach, które chcą poznać zawiłości uwarunkowań prawnych organów administracji i chcą swobodnie poruszać się w przestrzeni prawa administracyjnego, zarządzania czy komunikacji społecznej. 

  PERSPEKTYWY ZAWODOWE 

  Absolwenci kierunku administracja są przygotowani do podjęcia pracy w strukturach administracji publicznej, w tym Sił Zbrojnych RP i jednostkach samorządu terytorialnego, w służbach, w organizacjach zajmujących się zarządzaniem i organizacją, w przedsiębiorstwach państwowych i prywatnych, firmach doradczych i konsultingowych. Posiadają kompetencje niezbędne do objęcia stanowisk kierowniczych związanych z administrowaniem i zarządzaniem zasobami ludzkimi. 

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne Specjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Administracja urzędnicza
  • Administracja wojskowa
  • Nowe technologie w administracji

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Administracja urzędnicza
  • Specjalność menadżerska

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Administracja urzędnicza
  • Administracja wojskowa
  • Nowe technologie w administracji

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Administracja urzędnicza
  • Specjalność menadżerska

  STUDIA I STOPNIA

  Wymagane przedmioty:
  język obcy nowożytny oraz 1 przedmiot do wyboru z: geografia, historia, informatyka, matematyka, wiedza o społeczeństwie.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  Sprawdź
  przeliczniki punktów Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest wartość wynikająca z oceny uzyskanej na dyplomie ukończenia studiów wyższych oraz ocena średnia uzyskana w toku studiów wyrażona z dokładnością dwóch miejsc po przecinku.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • PRAWO

  Rekrutacja

  stopień: (jednolite) czas trwania: 5 lat
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: jednolite magisterskie jednolite magisterskie
  czas trwania: 5 lat 5 lat
  tytuł zawodowy: magister magister

  Studia w Warszawie - Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie - kierunek studiów prawo

  Zostań studentem Akademii Sztuki Wojennej na kierunku prawo. 

  ADRESACI 

  Absolwenci szkół średnich, którzy nie boją się systematycznej pracy oraz podążać za swoimi marzeniami. Kandydata na studia prawnicze powinna cechować: zdolność do analitycznego myślenia, wiązania faktów i wyciągania wniosków, a także zdolność do podejmowania szybkich i trafnych decyzji. Są to studia przede wszystkim dla ludzi z pasją. Celem kształcenia na kierunku prawo jest przygotowanie absolwentów do egzaminów wstępnych na jedną z aplikacji prawniczych: adwokacką, radcowską, sędziowską, prokuratorską, notarialną, komorniczą, kuratorską czy legislacyjną, a także przygotowanie cywilnych i wojskowych kadr wyspecjalizowanych w zagadnieniach prawnych, które będą odgrywać zasadniczą rolę we wzmocnieniu bezpieczeństwa państwa.

  Studenci kierunku prawo otrzymają obok klasycznego wykształcenia prawniczego, także wiedzę z zakresu szeroko rozumianego prawa bezpieczeństwa, prawa wojskowego, prawa nowych technologii oraz prawa lotniczego i kosmicznego. Ze względu na specyfikę profilu kształcenia, podczas każdych zajęć studenci oprócz wiedzy teoretycznej, otrzymują także wiedzę praktyczną. Zajęcia odbywają się przy wykorzystaniu sali do symulacji rozpraw sądowych. 

  PERSPEKTYWY ZAWODOWE 

  Po ukończeniu studiów absolwent może podejść do jednego z egzaminów państwowych na aplikacje prawnicze. Ponadto, istnieje możliwość podjęcia pracy w: strukturach administracji publicznej, ambasadach, bankach i instytucjach rynku finansowego, firmach doradczych i konsultingowych, działach prawnych w przedsiębiorstwach prywatnych i publicznych, sądach, prokuraturach. Studenci odbywają obowiązkowe praktyki w kancelariach prawnych, studenckich poradniach prawnych i centrach praktyk sądowych, biurach poselskich i senatorskich oraz Departamentach Prawnych Sił Zbrojnych RP. 

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne Specjalności

  Studia jednolite magisterskie stacjonarne

  • Prawo bezpieczeństwa
  • Prawo cyberprzestrzeni i nowych technologii
  • Prawo lotnicze i kosmiczne
  • Prawo wojskowe

  Studia jednolite magisterskie niestacjonarne

  • Prawo bezpieczeństwa
  • Prawo cyberprzestrzeni i nowych technologii
  • Prawo lotnicze i kosmiczne
  • Prawo wojskowe

  STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

  W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku prawo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  geografia, historia, informatyka, język obcy nowożytny, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  Sprawdź
  przeliczniki punktów Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (0)

Pokaż więcej