Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

Bezpieczeństwo Narodowe

ul. Sienkiewicza 9

90-113 Łódź

Tel. 42 664 66 66

e-mail: uczelnia@san.edu.pl 

www.san.edu.pl

Bezpieczeństwo Narodowe

Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

ul. Sienkiewicza 9

90-113 Łódź

Tel. 42 664 66 66

e-mail: uczelnia@san.edu.pl 

www.san.edu.pl

 • BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne, online
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne online
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister licencjat magister

  Studia na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe na Społecznej Akademii Nauk w Łodzi to szansa na uzyskanie interdyscyplinarnego wykształcenia. Zdobyte kompetencje w trakcie nauki pozwalają na podjęcie pracy w służbach mundurowych, instytucjach administracji publicznej oraz pozostałych jednostkach zapewniających bezpieczeństwo narodowe. Wybierając studia na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe zyskujesz szansę na zdobycie specjalistycznej wiedzy z zakresu zarządzania kryzysowego oraz problematyki terroryzmu. Studenci Społecznej Akademii Nauk w ramach realizowanego programu kształcenia, maja także możliwość wyboru specjalności i poszerzania swoich umiejętności w danym zakresie.  

   

  Dlaczego warto?

  • Zajęcia są prowadzone przez grono specjalistów z zakresu bezpieczeństwa narodowego oraz praktyków pracujących w Wojsku, Policji, służbach specjalnych, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Służbie Więziennej oraz administracji publicznej i podmiotach gospodarczych zajmujących się bezpieczeństwem.
  • Studia zapewniają wykształcenie w jednym z najbardziej pożądanych kierunków na rynku pracy. Tematyka szeroko rozumianego bezpieczeństwa jest bowiem niezbędna dla prawidłowego działania organów państwowych, prywatnych korporacji oraz organizacji międzynarodowych.
  • Bezpieczeństwo narodowe to niezwykle wszechstronny kierunek. Polecany jest nie tylko wszystkim tym, którzy swoją karierę wiążą ze służbami mundurowymi, ale również stanowi interesującą propozycję dla przyszłych ekspertów w zakresie: ochrony informacji niejawnych, cywilnego zarządzania zagrożeniami i sytuacjami kryzysowymi oraz zapewnienia bezpieczeństwa podmiotom gospodarczym.
  • Kwalifikacje zawodowe poszerzysz o umiejętności miękkie, np. komunikowanie w sytuacjach kryzysowych, negocjacje, metody radzenia sobie ze stresem.
  • W ramach programu ERASMUS+, możliwie jest odbycie semestru lub roku studiów w jednym z kilkudziesięciu uniwersytetów za granicą.

  Co po studiach?

  Absolwenci mogą podjąć zatrudnienie m.in. w:

  • Policji
  • Siłach Zbrojnych
  • Państwowej Straży Pożarnej
  • Straży Granicznej
  • Służbie Więziennej
  • Straży Miejskiej
  • Służbach i inspekcjach
  • administracji rządowej, np. Wydziały Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego; Centra Powiadamiania Ratunkowego
  • administracji samorządowej (gmina, powiat, województwo)
  • komórkach ds. bezpieczeństwa portów lotniczych i morskich
  • podmiotach gospodarczych np. agencje ochrony osób i mienia, agencje detektywistyczne, specjaliści ds. bezpieczeństwa
  • organizacjach pozarządowych
  • ośrodkach doradczych

   

  Po ukończeniu studiów I stopnia, absolwenci mogą kontynuować naukę na studiach II stopnia na kierunku Bezpieczeństwo narodowe.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Bezpieczeństwo państwa
  • Zarządzanie kryzysowe i ratownictwo
  • Bezpieczeństwo militarne i obrona państwa

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Administrowanie bezpieczeństwem wewnętrznym państwa
  • Bezpieczeństwo militarne
  • Zarządzanie kryzysowe i ochrona ludności

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Bezpieczeństwo państwa
  • Zarządzanie kryzysowe i ratownictwo
  • Bezpieczeństwo militarne i obrona państwa

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Administrowanie bezpieczeństwem wewnętrznym państwa
  • Bezpieczeństwo militarne
  • Zarządzanie kryzysowe i ochrona ludności

  Studia I stopnia online

  • Zarządzanie kryzysowe i ratownictwo
  • Bezpieczeństwo militarne i obrona państwa
  • Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa

  Studia II stopnia online

  • Zarządzanie kryzysowe i ratownictwo
  • Bezpieczeństwo militarne i obrona państwa
  • Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa

  STUDIA I STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE - STUDIA ONLINE

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: online
  Pokaż więcej

  forma studiów: online
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia online

  • Bezpieczeństwo militarne i obrona państwa
  • Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa
  • Zarządzanie kryzysowe i ratownictwo

  Studia II stopnia online

  • Bezpieczeństwo militarne i obrona państwa
  • Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa
  • Zarządzanie kryzysowe i ratownictwo

  STUDIA I STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Społeczna Akademia Nauk w Łodzi.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (2)

MK Ocena odpowiedz

Polecam. Tak jak pisze osoba niżej - bardzo dużo fajnych zajęć, przydatnych. Bardzo profesjonalni prowadzący.

oficer_2 Ocena odpowiedz

Świetna kadra, wykładowcy to praktycy z krwi i kości, wiele przydanych zajęć i wyjść - poligon, strzelnica, etc. Polecam.