ul. Sienkiewicza 9

90-113 Łódź

Tel. 42 664 66 66

e-mail: uczelnia@san.edu.pl 

www.san.edu.pl

ul. Sienkiewicza 9

90-113 Łódź

Tel. 42 664 66 66

e-mail: uczelnia@san.edu.pl 

www.san.edu.pl

 • BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE Stopień: I II REKRUTACJA

  Studia na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe na Społecznej Akademii Nauk w Łodzi to szansa na uzyskanie interdyscyplinarnego wykształcenia. Zdobyte kompetencje w trakcie nauki pozwalają na podjęcie pracy w służbach mundurowych, instytucjach administracji publicznej oraz pozostałych jednostkach zapewniających bezpieczeństwo narodowe. Wybierając studia na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe zyskujesz szansę na zdobycie specjalistycznej wiedzy z zakresu zarządzania kryzysowego oraz problematyki terroryzmu. Studenci Społecznej Akademii Nauk w ramach realizowanego programu kształcenia, maja także możliwość wyboru specjalności i poszerzania swoich umiejętności w danym zakresie.  

   

  Dlaczego warto?

  • Zajęcia są prowadzone przez grono specjalistów z zakresu bezpieczeństwa narodowego oraz praktyków pracujących w Wojsku, Policji, służbach specjalnych, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Służbie Więziennej oraz administracji publicznej i podmiotach gospodarczych zajmujących się bezpieczeństwem.
  • Studia zapewniają wykształcenie w jednym z najbardziej pożądanych kierunków na rynku pracy. Tematyka szeroko rozumianego bezpieczeństwa jest bowiem niezbędna dla prawidłowego działania organów państwowych, prywatnych korporacji oraz organizacji międzynarodowych.
  • Bezpieczeństwo narodowe to niezwykle wszechstronny kierunek. Polecany jest nie tylko wszystkim tym, którzy swoją karierę wiążą ze służbami mundurowymi, ale również stanowi interesującą propozycję dla przyszłych ekspertów w zakresie: ochrony informacji niejawnych, cywilnego zarządzania zagrożeniami i sytuacjami kryzysowymi oraz zapewnienia bezpieczeństwa podmiotom gospodarczym.
  • Kwalifikacje zawodowe poszerzysz o umiejętności miękkie, np. komunikowanie w sytuacjach kryzysowych, negocjacje, metody radzenia sobie ze stresem.
  • W ramach programu ERASMUS+, możliwie jest odbycie semestru lub roku studiów w jednym z kilkudziesięciu uniwersytetów za granicą.

  Co po studiach?

  Absolwenci mogą podjąć zatrudnienie m.in. w:

  • Policji
  • Siłach Zbrojnych
  • Państwowej Straży Pożarnej
  • Straży Granicznej
  • Służbie Więziennej
  • Straży Miejskiej
  • Służbach i inspekcjach
  • administracji rządowej, np. Wydziały Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego; Centra Powiadamiania Ratunkowego
  • administracji samorządowej (gmina, powiat, województwo)
  • komórkach ds. bezpieczeństwa portów lotniczych i morskich
  • podmiotach gospodarczych np. agencje ochrony osób i mienia, agencje detektywistyczne, specjaliści ds. bezpieczeństwa
  • organizacjach pozarządowych
  • ośrodkach doradczych

   

  Po ukończeniu studiów I stopnia, absolwenci mogą kontynuować naukę na studiach II stopnia na kierunku Bezpieczeństwo narodowe.

  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia
   

  Na pierwszy rok studiów zostają przyjęte osoby, które osobiście dostarczą komplet wymaganych dokumentów w trakcie trwania naboru. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

   

  Na studia można się wstępnie zapisać, wypełniając elektroniczny formularz dostępny na stronie Rekrutacja on-line.

  Nabór na wszystkie kierunki studiów na rok akademicki 2020/2021  do 30 września 2020 roku. Uruchomienie danego kierunku studiów uwarunkowane jest zgłoszeniem się odpowiedniej liczby osób.

   
   

Opinie (2)

MK Ocena

Polecam. Tak jak pisze osoba niżej - bardzo dużo fajnych zajęć, przydatnych. Bardzo profesjonalni prowadzący.

oficer_2 Ocena

Świetna kadra, wykładowcy to praktycy z krwi i kości, wiele przydanych zajęć i wyjść - poligon, strzelnica, etc. Polecam.


STACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia:


NIESTACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia: