ul. Sienkiewicza 9

90-113 Łódź

Tel. 42 664 66 66

e-mail: uczelnia@san.edu.pl 

www.san.edu.pl

ul. Sienkiewicza 9

90-113 Łódź

Tel. 42 664 66 66

e-mail: uczelnia@san.edu.pl 

www.san.edu.pl

 • BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE Stopień: I II REKRUTACJA

  Studia na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe na Społecznej Akademii Nauk w Łodzi to szansa na uzyskanie interdyscyplinarnego wykształcenia. Zdobyte kompetencje w trakcie nauki pozwalają na podjęcie pracy w służbach mundurowych, instytucjach administracji publicznej oraz pozostałych jednostkach zapewniających bezpieczeństwo narodowe. Wybierając studia na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe zyskujesz szansę na zdobycie specjalistycznej wiedzy z zakresu zarządzania kryzysowego oraz problematyki terroryzmu. Studenci Społecznej Akademii Nauk w ramach realizowanego programu kształcenia, maja także możliwość wyboru specjalności i poszerzania swoich umiejętności w danym zakresie.  

   

  Dlaczego warto?

  • Zajęcia są prowadzone przez grono specjalistów z zakresu bezpieczeństwa narodowego oraz praktyków pracujących w Wojsku, Policji, służbach specjalnych, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Służbie Więziennej oraz administracji publicznej i podmiotach gospodarczych zajmujących się bezpieczeństwem.
  • Studia zapewniają wykształcenie w jednym z najbardziej pożądanych kierunków na rynku pracy. Tematyka szeroko rozumianego bezpieczeństwa jest bowiem niezbędna dla prawidłowego działania organów państwowych, prywatnych korporacji oraz organizacji międzynarodowych.
  • Bezpieczeństwo narodowe to niezwykle wszechstronny kierunek. Polecany jest nie tylko wszystkim tym, którzy swoją karierę wiążą ze służbami mundurowymi, ale również stanowi interesującą propozycję dla przyszłych ekspertów w zakresie: ochrony informacji niejawnych, cywilnego zarządzania zagrożeniami i sytuacjami kryzysowymi oraz zapewnienia bezpieczeństwa podmiotom gospodarczym.
  • Kwalifikacje zawodowe poszerzysz o umiejętności miękkie, np. komunikowanie w sytuacjach kryzysowych, negocjacje, metody radzenia sobie ze stresem.
  • W ramach programu ERASMUS+, możliwie jest odbycie semestru lub roku studiów w jednym z kilkudziesięciu uniwersytetów za granicą.

  Co po studiach?

  Absolwenci mogą podjąć zatrudnienie m.in. w:

  • Policji
  • Siłach Zbrojnych
  • Państwowej Straży Pożarnej
  • Straży Granicznej
  • Służbie Więziennej
  • Straży Miejskiej
  • Służbach i inspekcjach
  • administracji rządowej, np. Wydziały Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego; Centra Powiadamiania Ratunkowego
  • administracji samorządowej (gmina, powiat, województwo)
  • komórkach ds. bezpieczeństwa portów lotniczych i morskich
  • podmiotach gospodarczych np. agencje ochrony osób i mienia, agencje detektywistyczne, specjaliści ds. bezpieczeństwa
  • organizacjach pozarządowych
  • ośrodkach doradczych

   

  Po ukończeniu studiów I stopnia, absolwenci mogą kontynuować naukę na studiach II stopnia na kierunku Bezpieczeństwo narodowe.

  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia
   

  Na pierwszy rok studiów zostają przyjęte osoby, które osobiście dostarczą komplet wymaganych dokumentów w trakcie trwania naboru. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

   

  Na studia można się wstępnie zapisać, wypełniając elektroniczny formularz dostępny na stronie Rekrutacja on-line.

  Nabór na wszystkie kierunki studiów na rok akademicki 2020/2021  do 30 września 2020 roku. Uruchomienie danego kierunku studiów uwarunkowane jest zgłoszeniem się odpowiedniej liczby osób.

   

   


  Studia II stopnia
   

  Na pierwszy rok studiów zostają przyjęte osoby, które osobiście dostarczą komplet wymaganych dokumentów w trakcie trwania naboru. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

  Na studia można się wstępnie zapisać, wypełniając elektroniczny formularz dostępny na stronie Rekrutacja on-line.

  Nabór na wszystkie kierunki studiów na rok akademicki 2020/2021  do 30 września 2020 roku. Uruchomienie danego kierunku studiów uwarunkowane jest zgłoszeniem się odpowiedniej liczby osób.

   
   

Opinie (2)

MK Ocena

Polecam. Tak jak pisze osoba niżej - bardzo dużo fajnych zajęć, przydatnych. Bardzo profesjonalni prowadzący.

oficer_2 Ocena

Świetna kadra, wykładowcy to praktycy z krwi i kości, wiele przydanych zajęć i wyjść - poligon, strzelnica, etc. Polecam.


STACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia:


NIESTACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia: