• LOGISTYKA Stopień: I REKRUTACJA

  Propozycja studiów na kierunku Logistyka skierowana jest do wszystkich osób, które chciałyby stać się specjalistami w zakresie procesów dystrybucji, zaopatrzenia oraz produkcji. Wybierając tę propozycję kształcenia dajesz sobie szansę na znalezienie pracy w prężnie rozwijającym się obszarze gospodarki. Program kładzie duży nacisk na zapoznanie studentów z zarządzaniem logistycznym przy wykorzystanie najnowszych technologii.

   

  Dlaczego warto?

  1. Innowacyjność

  Bez wątpienia Logistyka, jako dziedzina interdyscyplinarna, jest miejscem powstawania innowacji z zakresu nauk technicznych oraz zarządzania. Społeczna Akademia Nauk stawia na nowoczesność w nauczaniu Logistyki dostosowując program nauczania do wymogów rynku pracy. Oferowane przez nas ścieżki do wyboru:

  • Specjalista ds. globalnych systemów dystrybucji,
  • Specjalista ds. zintegrowanych systemów transportowych,
  • Specjalista ds. wdrożeń systemów zarządzania jakością,
  • Specjalista ds. wsparcia teleinformatycznego w logistyce.

  są wynikiem zapotrzebowania zgłaszanego przez pracodawców na specjalistów w zakresie zarządzania logistycznego. Szczególny nacisk kładziemy na wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań teleinformatycznych w logistyce, a naszym wyróżnikiem jest najwyższa jakość kształcenia potwierdzona wysokimi lokatami w rankingach szkół wyższych oraz opiniami absolwentów i studentów.

  1. Technologia

  Dysponujemy nowoczesną bazą dydaktyczną do analizy i symulacji zdarzeń zachodzących w realnych sytuacjach logistycznych. Posiadamy profesjonalne, informatyczne laboratoria logistyczne , gdzie studenci zapoznają się z najnowszymi technologiami wykorzystywanymi w logistyce: ADC, EDI, EPC, RFID oraz modelują procesy logistyczne przy użyciu systemów informatycznych klasy CRM, ERP oraz WMS. W XXI wieku, to właśnie technologia informacyjna (IT) oraz Internet są siłami napędowymi postępu technologicznego w logistyce. Innowacyjna technologia chmury obliczeniowej będzie w niedalekiej przyszłości sposobem na uzyskiwanie przewagi na silnie konkurencyjnym rynku usług logistycznych. My już teraz przygotowujemy naszych studentów do nowych wyzwań i oczekiwań rynku pracy.

   

  Praktyczne podejście do logistyki w 3 krokach

  1. UCZYMY PRAKTYCZNIE
   Naszym wyróżnikiem jest praktyczne podejście do nauczania logistyki na wszystkich etapach studiów. Ćwiczenia i konwersatoria z praktykami odbywają się już na pierwszych semestrach. Im dalej, tym więcej zajęć praktycznych. Nasi studenci spotykają się na zajęciach ze specjalistami-praktykami w ramach wybranych specjalności. Studenci w ramach zajęć mają między innymi możliwość zdobycia certyfikatu w zakresie systemu zarządzania jakością w logistyce (DEKRA ) oraz wykorzystania zintegrowanych systemów informatycznych klasy ERP w logistyce (Microsoft). Szczególny nacisk kładziemy na wymianę doświadczeń. Ale nie tylko w kontakcie nauczyciel-student, ale także student-student. Nasi słuchacze, to często praktycy, którzy zdobyte doświadczenie zawodowe uzupełniają wiedzą teoretyczną. Są oni źródłem praktycznej, gorącej wiedzy logistycznej dla mniej doświadczonych koleżanek i kolegów. Takie podejście wymiany doświadczeń wspierane przez wykładowców oraz działające w Społecznej Akademii Nauk Koło Logistyki, to niezawodny sposób na rozwój kariery zawodowej w logistyce.

  2. UCZĄ PRAKTYCY
   Nasza kadra wykładowa na kierunku Logistyka składa się w dużej części ze specjalistów, którzy przybliżają studentom zagadnienia i problemy z praktyki logistycznej.

  3. PRAKTYKUJEMY Z PRACODAWCAMI
   Studenci kierunku Logistyka w Społecznej Akademii Nauk mają możliwość skorzystania z atrakcyjnej oferty praktyk zawodowych oraz ofert pracy w firmach logistycznych, które organizuje i udostępnia uczelniane Biuro Karier. Społeczna Akademia Nauk, jako wiodący ośrodek naukowy i dydaktyczny w zakresie logistyki, współpracuje z wieloma pracodawcami branży logistycznej regionu łódzkiego. Dodatkowo kontakty z aktywnymi zawodowo koleżankami i kolegami są w czasie studiów w SAN nieocenionym źródłem formalnej i nieformalnej wiedzy na temat możliwych ścieżek rozwoju zawodowego w logistyce. Uczelnia wspiera takie działania poprzez organizowanie Akademickich Targów Pracy.

  Co po studiach?

  Absolwenci logistyki będą przygotowani do podjęcia pracy w charakterze menedżera oraz specjalisty ds. zarządzania logistycznego w firmach zajmujących się: transportem, spedycją, organizacją wewnętrznych i zewnętrznych przepływów materiałów, ludzi i informacji, funkcjonujących na rynku krajowym i międzynarodowym.

  Po ukończeniu studiów możesz zostać:

  • pracownikiem przedsiębiorstw zajmujących się logistyką, zaopatrzeniem, dystrybucją i handlem
  • pracownikiem firm spedycyjnych przy: controllingu, harmonogramowaniu, rozliczeniach, planowaniu przepływów
  • menedżerem organizacji ruchu transportowego w firmach transportowych
  • menedżerem odpowiedzialnym za balansowanie zdolności produkcyjnych
  • specjalistą ds. jakości, standaryzacji i kontroli procesów
  • kierownikiem centrum magazynowania i dystrybucji
  • pracownikiem służb utrzymania ruchu lotniczego
  • pracownikiem jednostek doradczych i innych organizacji, w których wymagana jest wiedza logistyczna, ekonomiczna, techniczna i informatyczna
  • specjalistą ds. obsługi klienta
  • specjalistą ds. handlu elektronicznego
  • doradcą biznesowym w zakresie logistyki

  Po ukończeniu studiów I stopnia na kierunku Logistyka można kontynuować naukę na studiach II stopnia w ramach ścieżki kształcenia Logistyka w Zarządzaniu.

  Zdobywane uprawnienia

  • Dyplom specjalisty w zakresie wybranej ścieżki
  • Certyfikat kompetencji w zakresie wybranej ścieżki (po zdaniu zewnętrznego egzaminu)
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia
   

  Na pierwszy rok studiów zostają przyjęte osoby, które osobiście dostarczą komplet wymaganych dokumentów w trakcie trwania naboru. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

   

  Na studia można się wstępnie zapisać, wypełniając elektroniczny formularz dostępny na stronie Rekrutacja on-line.

  Nabór na wszystkie kierunki studiów na rok akademicki 2020/2021  do 30 września 2020 roku. Uruchomienie danego kierunku studiów uwarunkowane jest zgłoszeniem się odpowiedniej liczby osób.

   
   

Opinie (2)

Monia Ocena

Czy studia II stopnia na tym kierunku bez pierwszego mają sens ? Skończyłam licencjat z innego kierunku ale chciałabym kontynoiwac studia II stopnia.

Marek Ocena

Logistykę na Społecznej Akademii Nauk polecił mi znajomy. Teraz ja mogę z czystym sercem polecać ją innym!


STACJONARNE


Studia I stopnia:


NIESTACJONARNE


Studia I stopnia: