• LOGISTYKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne, online
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne online
  poziom studiów: I stopnia I stopnia I stopnia
  czas trwania: 3 lata 3 lata 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat licencjat licencjat

  Propozycja studiów na kierunku Logistyka skierowana jest do wszystkich osób, które chciałyby stać się specjalistami w zakresie procesów dystrybucji, zaopatrzenia oraz produkcji. Wybierając tę propozycję kształcenia dajesz sobie szansę na znalezienie pracy w prężnie rozwijającym się obszarze gospodarki. Program kładzie duży nacisk na zapoznanie studentów z zarządzaniem logistycznym przy wykorzystanie najnowszych technologii.

   

  Dlaczego warto?

  1. Innowacyjność

  Bez wątpienia Logistyka, jako dziedzina interdyscyplinarna, jest miejscem powstawania innowacji z zakresu nauk technicznych oraz zarządzania. Społeczna Akademia Nauk stawia na nowoczesność w nauczaniu Logistyki dostosowując program nauczania do wymogów rynku pracy. Oferowane przez nas ścieżki do wyboru:

  • Specjalista ds. globalnych systemów dystrybucji,
  • Specjalista ds. zintegrowanych systemów transportowych,
  • Specjalista ds. wdrożeń systemów zarządzania jakością,
  • Specjalista ds. wsparcia teleinformatycznego w logistyce.

  są wynikiem zapotrzebowania zgłaszanego przez pracodawców na specjalistów w zakresie zarządzania logistycznego. Szczególny nacisk kładziemy na wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań teleinformatycznych w logistyce, a naszym wyróżnikiem jest najwyższa jakość kształcenia potwierdzona wysokimi lokatami w rankingach szkół wyższych oraz opiniami absolwentów i studentów.

  1. Technologia

  Dysponujemy nowoczesną bazą dydaktyczną do analizy i symulacji zdarzeń zachodzących w realnych sytuacjach logistycznych. Posiadamy profesjonalne, informatyczne laboratoria logistyczne , gdzie studenci zapoznają się z najnowszymi technologiami wykorzystywanymi w logistyce: ADC, EDI, EPC, RFID oraz modelują procesy logistyczne przy użyciu systemów informatycznych klasy CRM, ERP oraz WMS. W XXI wieku, to właśnie technologia informacyjna (IT) oraz Internet są siłami napędowymi postępu technologicznego w logistyce. Innowacyjna technologia chmury obliczeniowej będzie w niedalekiej przyszłości sposobem na uzyskiwanie przewagi na silnie konkurencyjnym rynku usług logistycznych. My już teraz przygotowujemy naszych studentów do nowych wyzwań i oczekiwań rynku pracy.

   

  Praktyczne podejście do logistyki w 3 krokach

  1. UCZYMY PRAKTYCZNIE
   Naszym wyróżnikiem jest praktyczne podejście do nauczania logistyki na wszystkich etapach studiów. Ćwiczenia i konwersatoria z praktykami odbywają się już na pierwszych semestrach. Im dalej, tym więcej zajęć praktycznych. Nasi studenci spotykają się na zajęciach ze specjalistami-praktykami w ramach wybranych specjalności. Studenci w ramach zajęć mają między innymi możliwość zdobycia certyfikatu w zakresie systemu zarządzania jakością w logistyce (DEKRA ) oraz wykorzystania zintegrowanych systemów informatycznych klasy ERP w logistyce (Microsoft). Szczególny nacisk kładziemy na wymianę doświadczeń. Ale nie tylko w kontakcie nauczyciel-student, ale także student-student. Nasi słuchacze, to często praktycy, którzy zdobyte doświadczenie zawodowe uzupełniają wiedzą teoretyczną. Są oni źródłem praktycznej, gorącej wiedzy logistycznej dla mniej doświadczonych koleżanek i kolegów. Takie podejście wymiany doświadczeń wspierane przez wykładowców oraz działające w Społecznej Akademii Nauk Koło Logistyki, to niezawodny sposób na rozwój kariery zawodowej w logistyce.

  2. UCZĄ PRAKTYCY
   Nasza kadra wykładowa na kierunku Logistyka składa się w dużej części ze specjalistów, którzy przybliżają studentom zagadnienia i problemy z praktyki logistycznej.

  3. PRAKTYKUJEMY Z PRACODAWCAMI
   Studenci kierunku Logistyka w Społecznej Akademii Nauk mają możliwość skorzystania z atrakcyjnej oferty praktyk zawodowych oraz ofert pracy w firmach logistycznych, które organizuje i udostępnia uczelniane Biuro Karier. Społeczna Akademia Nauk, jako wiodący ośrodek naukowy i dydaktyczny w zakresie logistyki, współpracuje z wieloma pracodawcami branży logistycznej regionu łódzkiego. Dodatkowo kontakty z aktywnymi zawodowo koleżankami i kolegami są w czasie studiów w SAN nieocenionym źródłem formalnej i nieformalnej wiedzy na temat możliwych ścieżek rozwoju zawodowego w logistyce. Uczelnia wspiera takie działania poprzez organizowanie Akademickich Targów Pracy.

  Co po studiach?

  Absolwenci logistyki będą przygotowani do podjęcia pracy w charakterze menedżera oraz specjalisty ds. zarządzania logistycznego w firmach zajmujących się: transportem, spedycją, organizacją wewnętrznych i zewnętrznych przepływów materiałów, ludzi i informacji, funkcjonujących na rynku krajowym i międzynarodowym.

  Po ukończeniu studiów możesz zostać:

  • pracownikiem przedsiębiorstw zajmujących się logistyką, zaopatrzeniem, dystrybucją i handlem
  • pracownikiem firm spedycyjnych przy: controllingu, harmonogramowaniu, rozliczeniach, planowaniu przepływów
  • menedżerem organizacji ruchu transportowego w firmach transportowych
  • menedżerem odpowiedzialnym za balansowanie zdolności produkcyjnych
  • specjalistą ds. jakości, standaryzacji i kontroli procesów
  • kierownikiem centrum magazynowania i dystrybucji
  • pracownikiem służb utrzymania ruchu lotniczego
  • pracownikiem jednostek doradczych i innych organizacji, w których wymagana jest wiedza logistyczna, ekonomiczna, techniczna i informatyczna
  • specjalistą ds. obsługi klienta
  • specjalistą ds. handlu elektronicznego
  • doradcą biznesowym w zakresie logistyki

  Po ukończeniu studiów I stopnia na kierunku Logistyka można kontynuować naukę na studiach II stopnia w ramach ścieżki kształcenia Logistyka w Zarządzaniu.

  Zdobywane uprawnienia

  • Dyplom specjalisty w zakresie wybranej ścieżki
  • Certyfikat kompetencji w zakresie wybranej ścieżki (po zdaniu zewnętrznego egzaminu)

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Logistyka handlu i dystrybucji
  • Transport – spedycja – logistyka
  • Zarządzanie jakością w systemach produkcyjnych
  • Koordynator informacji logistycznej

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Logistyka handlu i dystrybucji
  • Transport – spedycja – logistyka
  • Zarządzanie jakością w systemach produkcyjnych
  • Koordynator informacji logistycznej

  Studia I stopnia online

  • Logistyka handlu i dystrybucji
  • Transport – spedycja – logistyka
  • Zarządzanie jakością w systemach produkcyjnych
  • Koordynator informacji logistycznej

  STUDIA I STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • LOGISTYKA - STUDIA ONLINE

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: online
  Pokaż więcej

  forma studiów: online
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia online

  • Koordynator informacji logistycznej
  • Logistyka handlu i dystrybucji
  • Transport – spedycja – logistyka
  • Zarządzanie jakością w systemach produkcyjnych

  STUDIA I STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Społeczna Akademia Nauk w Łodzi.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (2)

Monia Ocena odpowiedz

Czy studia II stopnia na tym kierunku bez pierwszego mają sens ? Skończyłam licencjat z innego kierunku ale chciałabym kontynoiwac studia II stopnia.

Marek Ocena odpowiedz

Logistykę na Społecznej Akademii Nauk polecił mi znajomy. Teraz ja mogę z czystym sercem polecać ją innym!