• PEDAGOGIKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne, online
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne online
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister licencjat magister

  Jeśli chcesz zrozumieć w jaki sposób kształtują się ludzkie postawy, to studia na kierunku Pedagogika są ku temu doskonałą okazją. Program obejmuje przedmioty, które skupiają się zdobyciu kompleksowej wiedzy z zakresu filozofii, etyki, pedagogiki, socjologii oraz psychologii. Studia na kierunku Pedagogika na Społecznej Akademii Nauk przygotują Cię do pracy zarówno z dziećmi, jak i osobami dorosłymi. Wybierając ten kierunek otrzymujesz możliwość rozwinięcia kompetencji, pozwalających na realizowanie w przyszłości działań o charakterze profilaktycznym, wychowawczym oraz edukacyjnym. 

   

  Dlaczego warto?

  Dekalog pedagogiczny, dlaczego warto studiować:

  1. Są bezpieczne. Spełniają wszelkie wymogi w zawodach, do których przygotowują.
  2. Są dostosowane do rzeczywistości. Zawierają w programie najnowsze trendy i osiągnięcia pedagogiki, w tym rezultaty projektów międzynarodowych.
  3. Są elastyczne. Program jest dostosowywany do rynku pracy, studenci sami mogą zgłaszać potrzeby dotyczące programu, mogą uzupełniać części przygotowania pedagogicznego.
  4. Są interdyscyplinarne. Nie ukierunkowują w jednej dyscyplinie, ale znacznie rozszerzają horyzonty.
  5. Są naukowe. Studenci mają możliwość uczestniczenia w badaniach, wyjazdach na stypendia, uczestniczenia w projektach, pisania i publikacji artykułów.
  6. Są nowoczesne. Prowadzone przy użyciu nowoczesnych metod kształcenia.
  7. Są miłe. Wszyscy u nas przywiązują dużą wagę do tego, aby studiowanie było przyjemne.
  8. Są przyjazne. Studenci zawsze mogą zgłaszać swe problemy do opiekuna kierunku. 
  9. Są wartościowe. Program jest przepełniony ideami współczesnej humanistyki.
  10. Są wysokiej jakości. Kadra naukowa to specjaliści w swoich dziedzinach.

   

  Co po studiach?

  Absolwenci kierunku Pedagogika mogą podjąć pracę w:

  • placówkach oświatowo-wychowawczych, przedszkolach, szkołach,
  • domach pomocy społecznej i warsztatach terapii zajęciowej,
  • placówkach i instytucjach poradnictwa rodzinnego i zawodowego,
  • poradniach pedagogiczno-psychologicznych,
  • urzędach pracy,
  • placówkach resocjalizacyjnych,
  • w klubach i świetlicach tworzonych przez lokalne społeczności,
  • organizacjach oraz stowarzyszeniach charytatywnych i samopomocowych,
  • innych instytucjach, w których konieczne jest wykształcenie w zakresie pedagogiki uzupełnione wiedzą psychologiczną, filozoficzną i socjologiczną.

  Absolwenci I stopnia studiów na kierunku Pedagogika mają możliwość kontynuowania nauki i uzyskania tytułu magistra na studiach II stopnia na kierunku Pedagogika.

  Zdobywane uprawnienia

   

  Przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje nauczyciela wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, dot. specjalizacji - wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
  • Resocjalizacja z profilaktyką społeczną i prewencją kryminalną

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Resocjalizacja z socjoterapią
  • Terapia pedagogiczna

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
  • Resocjalizacja z profilaktyką społeczną i prewencją kryminalną

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Resocjalizacja z socjoterapią
  • Terapia pedagogiczna

  Studia I stopnia online

  • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
  • Resocjalizacja z profilaktyką społeczną i prewencją kryminalną

  Studia II stopnia online

  • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
  • Resocjalizacja z socjoterapią
  • Diagnoza i terapia pedagogiczna

  STUDIA I STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • PEDAGOGIKA - STUDIA ONLINE

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: online
  Pokaż więcej

  forma studiów: online
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia online

  • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
  • Resocjalizacja z profilaktyką społeczną i prewencją kryminalną

  Studia II stopnia online

  • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
  • Diagnoza i terapia pedagogiczna
  • Resocjalizacja z socjoterapią

  STUDIA I STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Społeczna Akademia Nauk w Łodzi.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (1)

KArolina Ocena odpowiedz

Żeby studiować Pedagogikę i wynieść z tego jak najwięcej, należy trafić na bardzo dobrą kadrę, która poprowadzi przez niełatwą drogę tego zawodu. Taką kadrę znalazłam w Społecznej Akademii Nauk