• PEDAGOGIKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Jeśli chcesz zrozumieć w jaki sposób kształtują się ludzkie postawy, to studia na kierunku Pedagogika są ku temu doskonałą okazją. Program obejmuje przedmioty, które skupiają się zdobyciu kompleksowej wiedzy z zakresu filozofii, etyki, pedagogiki, socjologii oraz psychologii. Studia na kierunku Pedagogika na Społecznej Akademii Nauk przygotują Cię do pracy zarówno z dziećmi, jak i osobami dorosłymi. Wybierając ten kierunek otrzymujesz możliwość rozwinięcia kompetencji, pozwalających na realizowanie w przyszłości działań o charakterze profilaktycznym, wychowawczym oraz edukacyjnym. 

   

  Dlaczego warto?

  Dekalog pedagogiczny, dlaczego warto studiować:

  1. Są bezpieczne. Spełniają wszelkie wymogi w zawodach, do których przygotowują.
  2. Są dostosowane do rzeczywistości. Zawierają w programie najnowsze trendy i osiągnięcia pedagogiki, w tym rezultaty projektów międzynarodowych.
  3. Są elastyczne. Program jest dostosowywany do rynku pracy, studenci sami mogą zgłaszać potrzeby dotyczące programu, mogą uzupełniać części przygotowania pedagogicznego.
  4. Są interdyscyplinarne. Nie ukierunkowują w jednej dyscyplinie, ale znacznie rozszerzają horyzonty.
  5. Są naukowe. Studenci mają możliwość uczestniczenia w badaniach, wyjazdach na stypendia, uczestniczenia w projektach, pisania i publikacji artykułów.
  6. Są nowoczesne. Prowadzone przy użyciu nowoczesnych metod kształcenia.
  7. Są miłe. Wszyscy u nas przywiązują dużą wagę do tego, aby studiowanie było przyjemne.
  8. Są przyjazne. Studenci zawsze mogą zgłaszać swe problemy do opiekuna kierunku. 
  9. Są wartościowe. Program jest przepełniony ideami współczesnej humanistyki.
  10. Są wysokiej jakości. Kadra naukowa to specjaliści w swoich dziedzinach.

   

  Co po studiach?

  Absolwenci kierunku Pedagogika mogą podjąć pracę w:

  • placówkach oświatowo-wychowawczych, przedszkolach, szkołach,
  • domach pomocy społecznej i warsztatach terapii zajęciowej,
  • placówkach i instytucjach poradnictwa rodzinnego i zawodowego,
  • poradniach pedagogiczno-psychologicznych,
  • urzędach pracy,
  • placówkach resocjalizacyjnych,
  • w klubach i świetlicach tworzonych przez lokalne społeczności,
  • organizacjach oraz stowarzyszeniach charytatywnych i samopomocowych,
  • innych instytucjach, w których konieczne jest wykształcenie w zakresie pedagogiki uzupełnione wiedzą psychologiczną, filozoficzną i socjologiczną.

  Absolwenci I stopnia studiów na kierunku Pedagogika mają możliwość kontynuowania nauki i uzyskania tytułu magistra na studiach II stopnia na kierunku Pedagogika.

  Zdobywane uprawnienia

   

  Przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje nauczyciela wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, dot. specjalizacji - wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna

  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia
   

  Na pierwszy rok studiów zostają przyjęte osoby, które osobiście dostarczą komplet wymaganych dokumentów w trakcie trwania naboru. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

   

  Na studia można się wstępnie zapisać, wypełniając elektroniczny formularz dostępny na stronie Rekrutacja on-line.

  Nabór na wszystkie kierunki studiów na rok akademicki 2020/2021  do 30 września 2020 roku. Uruchomienie danego kierunku studiów uwarunkowane jest zgłoszeniem się odpowiedniej liczby osób.

   
   

 • PEDAGOGIKA - STUDIA ON-LINE Stopień: I II REKRUTACJA

Opinie (1)

KArolina Ocena

Żeby studiować Pedagogikę i wynieść z tego jak najwięcej, należy trafić na bardzo dobrą kadrę, która poprowadzi przez niełatwą drogę tego zawodu. Taką kadrę znalazłam w Społecznej Akademii Nauk


STACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia: