• PRAWO Stopień: Jednolite REKRUTACJA

  Studia na kierunku Prawo kształcą studentów w zakresie nauk prawniczych oraz im pokrewnych. Studenci rozwijają umiejętności niezbędne do wykonywania zadań czekających na nich w przyszłej praktyce zawodowej. Studenci kierunku Prawo mają również niepowtarzalną szansę na zdobywanie niezbędnych kompetencji na podstawie tzw. „casy study”. Wykładowcy posiadają szerokie doświadczenie, dzięki czemu wiedza teoretyczna ma bezpośrednie przełożenie na praktykę.

   

  Dlaczego warto?

  • nowatorski model kształcenia studentów „law in action”
  • kontakt z wykładowcami–praktykami, którzy na co dzień wykonują odpowiednio zawód sędziego, prokuratora, adwokata, notariusza i radcy prawnego.
  • ukierunkowanie na praktykę, co umożliwia już w czasie studiów zdobycie wiedzy praktycznej i umiejętność właściwej interpretacji przepisów oraz poznanie wymarzonego zawodu w każdym jego aspekcie
  • Wywodząca się z prawa rzymskiego maksyma ius est ars boni et aequi pokazuje, że studia prawnicze to przyszłość, która zapewni Ci ciekawą i satysfakcjonującą pracę.
  • Specjalności zgodne z aplikacjami prawniczymi
  • możliwość przystąpienia po studiach do egzaminów na wybraną przez siebie aplikację
  • cyklicznie organizowane „Akademickie Forum Prawne” umożliwiające spotkanie z prawnikami–praktykami, rozwiązywanie kazusów, udział w rozprawach sądowych i przygotowaniu symulacji rozpraw.

  Co po studiach?

  Absolwent kierunku Prawo będzie przygotowany do:

  • ubiegania się o każdą z aplikacji prawniczych – adwokacką, radcowską, sędziowską, prokuratorską, legislacyjną;
  • udzielania pomocy prawnej i świadczenia obsługi prawnej w tych zawodach prawniczych, które nie wymagają posiadania ukończonej aplikacji prawniczej;
  • prowadzenia działalności gospodarczej zgodnie z wymogami obowiązującego prawa.


  Absolwent studiów na kierunku Prawo może podjąć pracę w organach władzy publicznej oraz w innych podmiotach, zwłaszcza w:

  • organach ochrony prawnej – sądy, prokuratura, kancelarie adwokackie, kancelarie notarialne, biura organów kontroli państwowej itp.
  • podmiotach gospodarczych realizujących różne rodzaje działalności, zarówno prywatnych, jak również państwowych i samorządowych
  • urzędach organów państwowych: organów władzy ustawodawczej, organów władzy wykonawczej, zwłaszcza organów administracji rządowej, organach władzy sądowniczej
  • urzędach jednostek samorządu terytorialnego wszystkich szczebli
  • podmiotach działających na rynku finansowym
  • podmiotach leczniczych i jednostek kontrolujących udzielanie świadczeń zdrowotnych (np. NFZ)
  • instytucjach i organizacjach niepublicznych wymagających przygotowania prawniczego

  Zdobywane uprawnienia

   

  Na gruncie uzyskanej wiedzy i zdobytych umiejętności przyszli absolwenci będą mają możliwość przystąpić do egzaminów na wybraną przez siebie aplikację.

  wymagania rekrutacyjne

   

  Studia jednolite
   

  Na pierwszy rok studiów zostają przyjęte osoby, które osobiście dostarczą komplet wymaganych dokumentów w trakcie trwania naboru. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

   

  Na studia można się wstępnie zapisać, wypełniając elektroniczny formularz dostępny na stronie Rekrutacja on-line.

  Nabór na wszystkie kierunki studiów na rok akademicki 2020/2021  do 30 września 2020 roku. Uruchomienie danego kierunku studiów uwarunkowane jest zgłoszeniem się odpowiedniej liczby osób.

   
   

Opinie (3)

XZ Ocena

Wybierając się na studia tutaj przyszykujcie się na dużo nauki, ale profesjonalna kadra sprawia, że nauka to sama przyjemność :)

paragraf_lodz Ocena

Mnie interesuje praktyczna strona mojego przyszłego zawodu. W SAN mam możliwość spotkania wielu praktyków prawników, prokuratorów, notariuszy.

prawnik Ocena

Dla mnie, w procesie kształcenia, najważniejsza jest nowoczesność i przekazywanie wiedzy, którą będę mógł wykorzystać praktycznie w przyszłości. Uczę się, by zostać specjalistą w danej dziedzinie, by za kilka lat bez problemów odnaleźć się wśród współczesnych problemów i panującego porządku. Dlatego wybrałem studia w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi


STACJONARNE


Jednolite:


NIESTACJONARNE


Jednolite: