• REŻYSERIA Stopień: Jednolite REKRUTACJA

  Uczelnie Kraków - kierunek Reżyseria
  Wydział Reżyserii Dramatu kształci reżyserów teatralnych w systemie studiów stacjonarnych, trwających 10 semestrów. Celem kształcenia jest przekazanie studentom podstaw wiedzy w możliwie najszerszym zakresie dyscyplin humanistycznych, poszerzenie wyobraźni i wrażliwości, zapoznanie z warsztatem teatralnym oraz uzmysłowienie studentom ich indywidualnych predyspozycji twórczych. Kierunek realizowany jest na trzech specjalnościach: reżyseria teatralna, dramaturg teatru, reżyseria teatru muzycznego.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia jednolite magisterskie

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Reżyseria warunkiem przyjęcia jest wynik rozmowy kwalifikacyjnej oraz przeliczenie oceny uzyskanej z języka polskiego na egzaminie maturalnym.

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (0)


STACJONARNE


Jednolite: