• PEDAGOGIKA Stopień: I II

  Specjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
  • Doradztwo zawodowe i personalne
  • Resocjalizacja z profilaktyką społeczną i prewencją kryminalną

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
  • Diagnoza i terapia pedagogiczna
  • Pedagogika resocjalizacyjna

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
  • Doradztwo zawodowe i personalne
  • Resocjalizacja z profilaktyką społeczną i prewencją kryminalną

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
  • Diagnoza i terapia pedagogiczna
  • Pedagogika resocjalizacyjna
 • PEDAGOGIKA - STUDIA ONLINE Stopień: I II

  Specjalności

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza
  • Doradztwo zawodowe i personalne
  • Resocjalizacja z profilaktyką społeczną i prewencją kryminalną

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza
  • Pedagogika resocjalizacyjna
  • Diagnoza i terapia pedagogiczna

Opinie (1)

student Ocena

Studiuję Pedagogikę bo od zawsze chciałam pracować z dziećmi. Studiuję w Społecznej Akademii Nauk w Warszawie, bo chcę się do tej bardzo wymagającej pracy bardzo dobrze przygotować. Program nauczania, który oferuje mi SAN dostosowany jest do obecnej rzeczywistości społecznej i wychowawczej, a także do wymogów rynku pracy i pracodawców. Uczę się rzeczy praktycznych, które wykorzystam w przyszłym zawodzie. To było dla mnie najważniejsze, gdy podejmowałam decyzję o wyborze uczelni