Dlaczego warto iść na studia na kierunku ekonomia w Warszawie?

Komentarze (0)

Dlaczego warto iść na studia na kierunku ekonomia w Warszawie?

Komentarze (0)
Dlaczego warto iść na studia na kierunku ekonomia w Warszawie?

Dlaczego warto iść na studia na kierunku ekonomia w Warszawie?

Kierunki takie jak ekonomia w Warszawie budzą dziś coraz większe zainteresowanie. Dziś bowiem to właśnie sektor finansowy daje dużo szans zawodowego rozwoju. Studenci więc robią wszystko, by zdobyć wykształcenie pozwalające na znalezienie satysfakcjonującej pracy. Ze studiami ekonomicznymi jest to jak najbardziej możliwe.

Nieustający rozwój sektora korporacyjnego, a w tym w szczególności finansowego, sprawia, że uczelnie w Warszawie dostrzegają ogromne możliwości, jakie współcześnie dawać może ukończenie studiów ekonomicznych w Warszawie. Dlatego też przyszli studenci, którzy zainteresowani są kształceniem wyższym w stolicy będą mogli poszerzać swoje kwalifikacje i zdobywać unikalną wiedzę na kilkunastu różnorodnych uczelniach – zarówno tych, które znalazły się w sektorze publicznym i niepublicznym.

Jakie wykształcenie można otrzymać?

Kierunki studiów w Warszawie takie jak ekonomia mają dwustopniowy charakter. Oznacza to, że ich studenci na początku zdobywają kwalifikacje podczas studiów I stopnia. Po otrzymaniu tytułu licencjata mogą zadecydować również, czy chcą kontynuować naukę na studiach II stopnia. Warto rozważyć tę opcję. Studia magisterskie pozwalają bowiem usystematyzować posiadane kwalifikacje oraz wzbogacić je o nowe, cenne umiejętności. Ukończenie kształcenia II stopnia oraz otrzymanie tytułu magistra jest również jednoznaczne z otworzeniem niemal wszystkich drzwi zawodowego rozwoju.

Przed przystąpieniem do rekrutacji warto przyjrzeć się również konkretnej wiedzy, jaką zdobyć będą mogli studenci podczas wszystkich semestrów kształcenia. Otrzymują oni między innymi podstawową wiedzę:

 • ogólną z dziedziny nauk ekonomicznych;
 •  z zakresu mikro- i makro ekonomii;
 • na temat mechanizmów społecznych odnoszących się do gospodarki i wszelkich instytucji ekonomicznych;
 • z zakresu najnowszych osiągnięć naukowych odnoszących się do ekonomii;
 • dotyczącą relacji pomiędzy ekonomią a gospodarką;
 • z zakresu funkcjonowania przedsiębiorstw i instytucji publicznych mających wpływ na gospodarkę;
 • o  normach i regułach organizujących struktury społeczne i rządzących nimi prawidłowościach itd.

Jakie umiejętności można rozwinąć?

Studia w Warszawie na kierunku ekonomia pozwalają zdobyć nie tylko wiedzę, lecz przede wszystkim rzetelne kwalifikacje. O rozwój jakich umiejętności dbają więc studenci podczas wszystkich semestrów kształcenia? Można zaliczyć do nich przykładowo: stosowanie umiejętnie dobranego aparatu analitycznego, ingerowanie wiedzy z różnych działów ekonomii. Co więcej – studenci potrafią również budować modele mikro-i makroekonomiczne, modele ekonometryczne i modele statystyczne oraz krytycznie rozpoznawać zmiany zachodzące na różnych poziomach rozwoju społeczno-gospodarczego.

Warto przyjrzeć się również konkretnym efektom kształcenia obejmującym umiejętnościom. W trakcie nauki na studiach ekonomicznych można nauczyć się przykładowo, jak:

 • korzystać ze źródeł danych ekonomicznych i metod ich analizowania;
 • stosować wiedzę do rozwiązywania złożonych problemów ekonomicznych;
 • identyfikować i interpretować dane ekonomiczne z uwzględnieniem wielu czynników;
 • komunikować się skutecznie w języku współczesnej ekonomii;
 • prognozować różnorodne procesy i zjawiska zachodzące w obrębie ekonomii i wiele, wiele innych.

Czy można liczyć na dobrą pracę?

Kierunki takie jak ekonomia są chętnie wybierane przez absolwentów szkół średnich przede wszystkim ze względu na perspektywy zatrudnienia w przyszłości. Ekonomiści posiadają szereg kwalifikacji, które pozwalają na pracę w szeroko rozumianym sektorze finansowym zarówno w firmach działających lokalnie, jak i globalnie. Warto pamiętać jednak, że synonimem dobrej pracy nie jest wyłącznie wynagrodzenie. Satysfakcjonującemu rozwojowi zawodowemu powinna towarzyszyć również dobra komunikacja w firmie czy też możliwość dalszego poszerzania kwalifikacji.

WSZYSTKO O KIERUNKU EKONOMIA - WARSZAWA

Komentarze (0)