Ekonomia - Warszawa
Dodaj do ulubionych

20.09.2023

Ekonomia studia Warszawa 2023| woj. mazowieckie

Ekonomia w Warszawie to 3-letnie studia I stopnia (licencjackie) oraz 2-letnie studia II stopnia (magisterskie), których program oferuje 35 różnych specjalności. Studia można podjąć na 12 uczelniach w formie stacjonarnej (dziennej) lub niestacjonarnej (zaocznej i online). Ceny na ekonomii w Warszawie w 2023 r. zaczynają się od 5700 zł za pierwszy rok studiów.

Studia na kierunku ekonomia w Warszawie
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne, online
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku ekonomia w Warszawie rozpocznie się 1 marca 2023 r. i potrwa do 31 października 2023 r. | Ekonomia Warszawa - terminy rekrutacji >

Opis kierunku

Studia na kierunku ekonomia oferują wszechstronny rozwój, albowiem jest to dziedzina łącząca w sobie matematykę, statystykę, nauki społeczne i humanistyczne. Studenci tego kierunku zostaną wyposażeni w wiedzę o mikroekonomii i makroekonomii, a także narzędziach analitycznych. Program kształcenia na ekonomii przewiduje możliwość wyboru specjalizacji takich jak: ekonomia międzynarodowa, inwestycje kapitałowe, ekonomia przedsiębiorstwa czy biznes internetowy. Interdyscyplinarność wiedzy, jaką student zdobywa podczas kształcenia na kierunku ekonomia, ułatwia mu odnalezienie się na wymagającym rynku pracy. 
Absolwent ekonomii można szukać zatrudnienia w biurach rachunkowych, urzędach skarbowych czy bankach. Jednakże należy pamiętać, że ekonomista znajdzie pracę w firmach niemal z każdej branży. Sporym atutem absolwenta studiów ekonomicznych jest jego obszerna wiedza i analityczny umysł, które sprawiają, że może on liczyć na zatrudnienie w korporacjach, organizacjach rządowych i pozarządowych. Kompetencje nabyte podczas studiów, otwierają przed nimi także możliwość założenia własnej działalności gospodarczej.

 

Uczelnie

W Warszawie ekonomię możesz studiować w ramach kierunku lub specjalności na 5 uczelniach publicznych: Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (UKSW), Uniwersytecie Warszawskim (UW), Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (SGGW), Politechnice Warszawskiej (PW), Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (SGH) oraz 7 niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych.
 
Specjalności
Współczesne studia z ekonomii charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia.
 
Wymagania
W procesie rekrutacji na studia w Warszawie na kierunku ekonomia w roku akademickim 2023/2024 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: geografia, historia, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie. szczegółowe wymagania >
 
Ceny
Studia stacjonarne na kierunku ekonomia w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę w uczelniach niepublicznych oraz na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacić. Ceny wahają się od 5700 zł do 17400 zł za pierwszy rok studiów. Wykaz opłat za studia na kierunku ekonomia w Warszawie >

czytaj dalej wszystko o Ekonomia - Warszawa

Zobacz, na jakich uczelniach w Warszawie jest kierunek EKONOMIA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie

Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie

Ekonomia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Warszawski

Ekonomia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

Ekonomia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Uczelnia WSB Merito w Warszawie

Uczelnia WSB Merito w Warszawie

Ekonomia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie

Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie

Ekonomia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne, online

Specjalności na kierunku ekonomia

Politechnika Warszawska

Politechnika Warszawska

Ekonomia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Ekonomia stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie

Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Ekonomia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Ekonomia +

Studia II stopnia stopień: (II), czas trwania: 2 lata,
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Studia I stopnia stopień: (I), czas trwania: 3 lata,
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Uczelnie, gdzie ekonomia jako specjalność / ścieżka kształcenia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uczelnia Łukaszewski w Warszawie

Uczelnia Łukaszewski w Warszawie

Zarządzanie stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne, online

Specjalności na kierunku zarządzanie

Pokaż więcej
Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie

Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie

Ekonomia - studia online stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: online

Specjalności na kierunku ekonomia - studia online

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Ekonomia w Warszawie?

Jak wygląda rekrutacja na kierunek Ekonomia w Warszawie? Przepustką na studia ekonomiczne jest konkurs świadectw, na którym należy pochwalić się dobrymi wynikami z każdego przedmiotu zdawanego na maturze, z zaznaczeniem języka obcego nowożytnego i matematyki. Warto dokładnie sprawdzić system kwalifikacji, gdyż może on się różnić w zależności od wybranej uczelni.

Wymagania na kierunek Ekonomia w Warszawie są wysokie, aby w trakcie nauki poradzić sobie z nie najkrótszą listą przedmiotów, na której znajdują się, między innymi: ekonomia emerytalna, ekonomia rozwoju, polityka gospodarcza, modelowanie wieloagentowe, statystyka społeczna, modele równowagi ogólnej.

W procesie rekrutacji na studia na kierunku ekonomia najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie, historia.

 

Ekonomia Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - przedmioty maturalne

Osoby, które chcą rozpocząć studia na ekonomii w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie podczas rekrutacji 2023/2024 muszą wykazać się wynikami łącznie z czterech przedmiotów, wśród których znajdują się dwa języki obce, matematyka albo fizyka oraz jeden przedmiot spośród: geografia, historia, wiedza o społeczeństwie, ekonomia, fizyka albo informatyka. dowiedz się więcej

 

Ekonomia Uniwersytet Warszawski (UW) - przedmioty maturalne

Kandydaci na studia 2023/2024 na kierunku ekonomia w Uniwersytecie Warszawskim muszą wykazać się następującymi przedmiotami, które wymagane podczas rekrutacji: język polski, język obcy oraz jeden przedmiot spośród: matematyka, wiedza o społeczeństwie, geografia, fizyka, fizyka i astronomia, historia albo informatyka. dowiedz się więcej

 

Ekonomia Politechnika Warszawska (PW) - przedmioty maturalne

W rekrutacji 2023/2024 na kierunek ekonomia na Politechnice Warszawskiej uwzględniane są 3 przedmioty obowiązkowe: matematyka oraz język obcy, a także jeden przedmiot spośród: język polski, biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, informatyka lub wiedza o społeczeństwie. dowiedz się więcej 

 

Ekonomia Szkoła Główna Gospodardstwa Wiejskiego w Warszawie - przedmioty maturalne

Kandydaci na kierunek ekonomia w rekrutacji 2023/2024 prowadzonej w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie wśród przedmiotów maturalnych muszą uwzględnić trzy przedmioty obowiązkowe – matematykę, język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot spośród: język polski, geografia, wiedza o społeczeństwie, historia albo fizyka. dowiedz się więcej

 

Rekrutacja na ekonomię w uczelniach niepublicznych (prywatnych)

Uczelnie niepubliczne w Warszawie przyjmują kandydatów najczęściej na podstawie kolejności zgłoszeń.

* Przed rekrutacją na wybrany kierunek należy wcześniej zapoznać się z wymaganiami obowiązującymi w poszczególnych szkołach wyższych. Szczegółowe wytyczne znaleźć można na oficjalnych stronach rekrutacyjnych uczelni. Lista przedmiotów branych pod uwagę w rekrutacji może różnić się na poszczególnych uczelniach publicznych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Ekonomia w Warszawie

Aktualności rekrutacyjne

Pokaż wszystkie

Najczęściej zadawane pytania

Gdzie studiować ekonomię w Warszawie

Ekonomię w Warszawie można studiować w pięciu uczelniach publicznych w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym:

 • Uniwersytet Warszawski
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Politechnika Warszawska
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

 

Studia stacjonarne, niestacjonarne lub online oferuje także siedem uczelni niepublicznych w Warszawie:

 • Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
 • Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Uczelnia WSB Merito w Warszawie
 • Uczelnia Łukaszewski w Warszawie
 • Europejska Uczelnia Informatyczno-Ekonomiczna w Warszawie

 

Ponadto ekonomię jako specjalność na innym kierunku (metody ilościowe ekonomii i systemy informacyjne) można studiować w jednej uczelni publicznej w Warszawie – Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Gdzie studiować ekonomię bezpłatnie w Warszawie

Bezpłatną naukę na studiach na kierunku ekonomia oferuje pięć uczelni publicznych w Warszawie: Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Politechnika Warszawska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Studia bezpłatne realizowane są tylko w ramach studiów stacjonarnych (dziennych).

Gdzie studiować ekonomię niestacjonarnie w Warszawie

Niestacjonarne studia na kierunku ekonomia oferuje wiele warszawskich szkół wyższych:

 • Uniwersytet Warszawski
 • Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Politechnika Warszawska
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Uczelnia WSB Merito w Warszawie
 • Europejska Uczelnia Informatyczno-Ekonomiczna w Warszawie

Dowiedz się więcej ekonomia w Warszawie studia niestacjonarne >

Ile kosztują studia niestacjonarne na ekonomii w Warszawie

Niestacjonarna nauka na kierunku ekonomia w Warszawie jest płatna, a cena za rok akademicki na tych studiach waha się od 5700 zł do 17400 z. ceny - ekonomia Warszawa >

Czy są studia niestacjonarne bezpłatne

Niestety w Warszawie żadna ze szkół wyższych nie oferuje kandydatom możliwości bezpłatnego studiowania w trybie niestacjonarnym. Studenci, którzy nie chcą płacić za studia, powinni zdecydować się na aplikowanie na studia stacjonarne w jednej z uczelni publicznych.

Pokaż wszystkie

Opis kierunku

Studenci kierunku ekonomia rozwiną wiedzę z zakresu makroekonomii, mikroekonomii, finansów i rachunkowości, polityki gospodarczej oraz nauk matematycznych i społecznych. W ramach kształcenia nauczą się przeprowadzania analizy ekonomicznej, rozwiązywania problemów gospodarczych czy podejmowania decyzji finansowych.
Ekonomia należy do najpopularniejszych kierunków w Polsce. W roku akademickim 2022/2023 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiach magisterskich wybrana była przez ponad 18 tys. kandydatów (o 957 więcej niż rok wcześniej).
Wśród warszawskich uczelni publicznych ekonomia znałazła się wśród najpopularniejszych kierunków na Uniwersytecie Warszawskim (2,9 tys. zgłoszeń). Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (ponad 600 zgłoszeń - 7 osób na miejsce) oraz w Szkole Głownej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (ponad 700 zgłoszeń - 5 osób na miejsce).

Weryfikowanie skomplikowanych teorii statystycznych i tworzenie nowych, rozważanie na temat mechanizmów funkcjonowania krajowej i światowej gospodarki, formułowanie konkretnych celów polityki makroekonomicznej, ocena zasobów i możliwości finansowych danego obszaru ekonomicznego – wszystkie te działania, których opis brzmi abstrakcyjnie dla przeciętnego zjadacza chleba, nie związanego na co dzień z żadnym aspektem ekonomii,

Jednak bez wszystkich powyższych działań, prowadzonych w świadomy i odpowiedzialny sposób przez wykwalifikowanych ekonomistów, gospodarka żadnego kraju nie mogłaby poprawnie istnieć. W odpowiedzi na zapotrzebowanie współczesnego świata na coraz większą liczbę fachowców z tej dziedziny, powstały studia na kierunku Ekonomia.

Kierunek Ekonomia jest oferowany przez ponad dziesięć uczelni w Warszawie, zarówno publicznych, jak i prywatnych.

 

Praca po studiach

Po ukończeniu studiów można związać swoją przyszłość z instytucjami finansowymi oraz bankowością. Ponadto, absolwenci mogą objąć stanowisko analityka finansowego, specjalisty do spraw rozwoju rynku czy komentatora ekonomicznego. Dobrym rozwiązaniem może być praca w firmach ubezpieczeniowych, jednostkach administracji centralnej oraz założenie własnej działalności gospodarczej.

 

Ogólne cele kształcenia

Studenci ekonomii zdobywają wiedzę i umiejętności, które niezbędne są np. do rozumienia mechanizmów rządzących współczesną gospodarką, analizowania i interpretowania danych ekonomicznych czy zarządzania działalnością gospodarczą. Ekonomia to studia skierowane do osób zainteresowanych m.in. kontrolą zarządczą i audytem wewnętrznym, rachunkowością i finansami czy zarządzaniem strategią finansową przedsiębiorstwa.

Ekonomiści potrafią np.: interpretować przyczyny oraz prognozować przebieg i skutki procesów gospodarczych w przedsiębiorstwie; wyceniać wartość ekonomiczną podmiotów gospodarczych i projektów biznesowych; diagnozować zdarzenia i zjawiska w mediach ekonomicznych firmy i jej otoczenia; rozwiązywać skomplikowane problemy gospodarcze i społeczne w instytucjach.

Ekonomia przygotowuje absolwentów do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Osoby, które ukończyły ten kierunek studiów, mogą również podjąć pracę np. w organizacji lub instytucji międzynarodowej, instytucji sektora finansowego, biurze rachunkowym lub księgowym czy w agencji consultingowej i ratingowej. Ekonomiści odnajdują się na stanowiskach m.in. kierowniczych, analitycznych, doradczych czy związanych z kontrolą wewnętrzną i komunikacją w biznesie.

 

Program studiów i przedmioty

Zgłębisz informacje o różnego rodzaju produktach finansowych, co pozwoli ci na wykonywanie dokładnych analiz rynkowych na potrzeby tworzenia statystycznych raportów, które znajdą zastosowanie przy okazji wdrażania innowacji w zakresie finansów danej gospodarki. Poznasz kilka wybranych komputerowych programów statystycznych, które nie tylko znacznie ułatwią ci przeprowadzanie bardziej złożonych operacji na liczbach, dostępnych danych i istniejących pomiędzy nimi zależnościach, ale również pogłębią cenne umiejętności IT.

Wiedza na temat historii i przemian politycznych, mających szczególny wpływ na obecny kształt światowej gospodarki pozwoli ci wyciągać wnioski z dokonań ważnych w perspektywie zarządzania danymi aspektami finansowymi ludzi. Dzięki temu wykonywane przez ciebie ekonomiczne prognozy i analizy rynkowe będą jeszcze bardziej trafne.

Ponadto zdobędziesz przydatne w przyszłej pracy zawodowej oraz codziennym życiu umiejętności interpersonalne, które pozwolą ci na efektywną pracę w grupie, a także przeprowadzanie skutecznych negocjacji, co może okazać się szczególnie istotne dla przyszłych przedsiębiorców.

W programie studiów na kierunku ekonomia znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 

Gdzie studiować na kierunku ekonomia w Warszawie?

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku ekonomia, w roku akademickim 2023/2024 oferuje bezpłatne nauczanie oferuje Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Uniwersytet Warszawski oraz Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Ceny wahają się od 5700 zł do 17400 zł za pierwszy rok studiów.

Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na uczelniach wyżej wymienionych oraz uczelniach prywatnych.

Kierunek ekonomia - uczelnie w Warszawie

czytaj dalej uczelnie w Warszawie

 

Limity miejsc

O zakwalifikowaniu kandydatów na wybrane kierunki studiów decyduje to, ile punktów uzyskali oni w postępowaniu kwalifikacyjnym, a także, które miejsce zajęli oni na liście rankingowej – liczba miejsc na studiach jest ograniczona, a kandydaci przyjmowani są w ramach limitu miejsc.

Limity miejsc na kierunku ekonomia w Warszawie:

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie: 100
 • Uniwersytet Warszawski: 330
 • Politechnika Warszawska: 90

*Uczelnie publiczne, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2024)

 

Ile kosztują studia na kierunku ekonomia w Warszawie

Naukę stacjonarną w uczelniach publicznych można podjąć całkowicie bezpłatnie. Za studia niestacjonarne w uczelniach publicznych lub studia w prywatnych szkołach wyższych należy jednak zapłacić.

Ekonomia studia Warszawa - ceny 2023

 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie – od 6300 zł
 • Akademia Leona Koźminskiego w Warszawie – od 15200 zł
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie – 6600 zł
 • Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie – od 5700 zł
 • Uniwersytet Warszawski – 8900 zł
 • Uczelnia WSB Merito w Warszawie – od 5800 zł

*Ceny za pierwszy rok studiów (rekrutacja 2023/2024). Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni.

 

Kiedy wyniki rekrutacji

Wyniki rekrutacji publikowane są w indywidualnym dla każdej uczelni terminie w systemie IRK lub ERK. Kandydaci otrzymują informację o zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu na wybrane kierunki w prywatnym profilu, dzięki czemu mogą oni nie tylko poznać swoje miejsce na liście rankingowej, ale również dowiedzieć się, ile punktów zdobyli oni w postępowaniu kwalifikacyjnym.

 

Terminy wyników rekrutacji na studia 2023 w uczelniach publicznych w Łodzi:

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie – lipiec 2023
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie – 20.07.2023
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie – 20.07.2023
 • Politechnika Warszawska - 18.07.2023
 • Uniwersytet Warszawski – 20.07.2023

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2024)

Dowiedz się więcej wyniki rekrutacji na studia

 

Jak złożyć dokumenty rekrutacyjne

Uczelnie przeważnie przyjmują dokumenty rekrutacyjne, które dostarczane są osobiście przez kandydatów do siedziby szkoły. Czasem jednak niektóre szkoły wyższe decydują się na przyjmowanie plików wysłanych poprzez pocztę tradycyjną lub elektroniczną.

 

Kiedy składamy dokumenty na studia

Dokumenty rekrutacyjne zazwyczaj można składać tuż po ogłoszeniu list rankingowych oraz wyników rekrutacyjnych na poszczególnych uczelniach. Kandydaci na dopełnienie formalności mają zazwyczaj kilka dni, a spóźnienie może skutkować skreśleniem ich z listy osób zakwalifikowanych na studia. Należy zatem dostarczyć dokumenty w terminie oraz w formie kompletnego zestawu.

Dowiedz się więcej terminy składania dokumentów na studia

 

Terminy składania dokumentów na studia 2023 w uczelniach publicznych w Łodzi:

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie – lipiec 2023
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie – lipiec 2023
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie – od 21.07.2023 do 26.07.2023
 • Politechnika Warszawska -  od 19.07.2023 do 24.07.2023
 • Uniwersytet Warszawski – od 21.07.2023 do 25.07.2023

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2024)

** Dane dotyczące wymagań, cen, limitów, terminów mają charakter poglądowy i mogą się różnić dla poszczególnych kierunków studiów. Dokładne dane należy sprawdzić na stronach internetowych uczelni.

 

Ile zarabia się po Ekonomii?

Absolwenci Ekonomii mogą pochwalić się obszerną wiedzą, otwierającą wszechstronne perspektywy zawodowe. Wiedzą jak funkcjonuje gospodarka, potrafią przeprowadzać analizy ekonomiczne w skali pojedynczych firm, poszczególnych rynków, a także całego kraju, jak również orientują się w zagadnieniach dotyczących organizacyjnych uwarunkowań działalności firm. Solidna wiedza teoretyczna oraz jasno określone umiejętności pozwalają na wykonywanie obowiązków zawodowych między innymi w: przedsiębiorstwach, instytucjach finansowych, jak również jednostkach administracji publicznej oraz instytucjach non- profit. A ile zarabiają absolwenci tego kierunku?

Średnie zarobki absolwentów Ekonomii w 2023 roku:

 • analityk bankowy – 7500 złotych
 • analityk inwestycyjny – 8300 złotych
 • analityk finansowy – 7700 złotych
 • samodzielny księgowy – 6500 złotych

 

Czy warto iść na Ekonomię?

Ekonomia należy do najważniejszych kierunków, bez którego trudno wyobrazić sobie przestrzeń wyższego kształcenia. Jest to kierunek, na którym odnajdą się osoby o różnych zainteresowaniach i planach na zawodową przyszłość, ponieważ z dyplomem w kieszeni można rozwijać się na różnych stanowiskach, od specjalistycznych po menedżerskie, jak również prowadzić własną działalność biznesową.

 

Gdzie warto studiować Ekonomię?

Kandydaci na studia w Warszawie, którzy zastanawiają się nad Ekonomią otrzymują szeroki wybór uczelni. Na edukacyjnej mapie miasta stołecznego odnaleźć można wiele miejsc, w których Ekonomia widnieje w ofertach dydaktycznych.

Ekonomia studia – uczelnie publiczne (państwowe) w Warszawie:

 • Uniwersytet Warszawski
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
 • Politechnika Warszawska
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
 • Szkoła Główna Handlowa

Uczelni niepublicznych w Warszawie, w których można studiować Ekonomię również jest całkiem sporo. Zastanawiając się nad wyborem niepublicznej szkoły wyższej należy pamiętać o tym, że studia, niezależnie od formy kształcenia, są odpłatne. Ile kosztują? Koszt nauki indywidualnie ustala każda uczelnia.

Ekonomia studia – uczelnie niepubliczne (prywatne) w Warszawie:

 • Uczelnia WSB Merito
 • Akademia Ekonomiczno- Humanistyczna
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula
 • Uczelnia Łazarskiego
 • Akademia Leona Koźmińskiego

 

Program studiów i przedmioty

Programy nauczania nastawione są przede wszystkim na przekazanie wiedzy z obszaru ekonomii oraz nauk pokrewnych. Studenci zaznajamiają się między innymi z: mechanizmami funkcjonowania gospodarki, społecznym kontekstem procesów ekonomicznych, zasadami tworzenia i zarządzania przedsiębiorstwem, czy też narzędziami analizy finansowej. W toku kształcenia realizują między innymi takie przedmioty jak:

 • mikroekonomia
 • makroekonomia
 • teoria wymiany międzynarodowej
 • analiza matematyczna
 • ekonomia polityczna

 

Uczelnie w Warszawie - kierunek ekonomia:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie stacjonarne, niestacjonarne, online studia I i II stopnia więcej
Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie stacjonarne, niestacjonarne, online studia I i II stopnia więcej
Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej
Politechnika Warszawska (Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych - Oddział w Płocku) stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (Wydział Ekonomiczny SGGW) stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (Studia I stopnia) stacjonarne, niestacjonarne studia I stopnia więcej
Uczelnia WSB Merito w Warszawie stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej
Uczelnia Łazarskiego w Warszawie stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej
Uczelnia Łukaszewski w Warszawie stacjonarne, niestacjonarne, online studia I stopnia więcej
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (Wydział Społeczno-Ekonomiczny) stacjonarne, niestacjonarne studia I stopnia więcej
Uniwersytet Warszawski (Wydział Nauk Ekonomicznych UW) stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Jakie opinie mają studia na kierunku Ekonomia w Warszawie?

Przed dokonaniem wyboru należy dokładnie sprawdzić miejsce, w którym chcemy studiować. Warto wtedy zadawać jak najwięcej pytań, wśród których powinno znaleźć się następujące: jakie ma kierunek Ekonomia w Warszawie opinie?

Konrad, student pierwszego roku Ekonomii w Warszawie, mówi:

„Ekonomia to prestiżowy kierunek studiów. Zgłębianie jej w Warszawie, nadaje jeszcze ważniejszego znaczenia. Wiem, że dzięki zdobytemu wykształceniu będę miał duże szanse na wymagającym rynku pracy."

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Ekonomia Warszawa studia i stopnia

Ekonomia Warszawa studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Ekonomia Warszawa studia stacjonarne

Ekonomia Warszawa studia niestacjonarne

Zobacz, co wybierają inni

Pokaż wszystkie

Popularne kierunki ekonomiczne w Warszawie

Pokaż wszystkie

Kierunki ekonomiczne w Warszawie

Rozwiń

59 Uczelni w Warszawie

Warszawa przyciąga młodych ludzi z całego kraju. Przyjeżdżają tu na studia lub do pracy, w nadziei na zdobycie wykształcenia, doświadczenia zawodowego i wysoko płatnej pracy z perspektywami. Liczą na prestiż, sukces.

Warszawa ma wiele do zaoferowania dla studentów i kandydatów, ale także wiele od nich wymaga – progi punktowe oraz liczba chętnych na studia są tu wysokie. Również liczba studentów jest największa w Polsce: 15 uczelni publicznych i ponad 40 niepublicznych. Największą popularnością cieszą się Uniwersytet Warszawski, Politechnika Warszawska oraz Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.

Warszawskie uczelnie są uznawane za prestiżowe nie tylko w Polsce ale i za granicą. Cenione są za profesjonalną kadrę naukową i szerokie perspektywy rozwoju.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Warszawie# MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia ekonomiczne wybrać

Studia na kierunku Ekonomia - wszystko co musisz wiedzieć

Studia ekonomiczne w Warszawie

Uniwersytet Warszawski kierunki

Jakie są kierunki ekonomiczne w Warszawie

Co zdawać na maturze

POZOSTAŁE UCZELNIE W WARSZAWIE NA KTÓRYCH JEST KIERUNEK EKONOMIA

Komentarze (10)

DoradcaOnlineVistula odpowiedz pokaż odpowiedzi (8)

Witam! Uczelnie Vistula ponownie otwierają Biuro Rekrutacji. Od 27 maja bieżącego roku możecie zapisać się na Wasze wymarzone studia. Jesteśmy dostępni dla Was od poniedziałku do piątku w godzinach 9-17. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących studiowania na naszej uczelni - jestem tu dla Was. Zachęcam do podjęcia dyskusji. Pozdrawiam, Daria, Doradca Online, Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Hania W odpowiedzi do: DoradcaOnlineVistula odpowiedz

Zastanawiam się nad Waszą uczelnią, aczkolwiek czy macie jakieś swoje akademiki ?

Klara W odpowiedzi do: DoradcaOnlineVistula odpowiedz

@DoradcaOnlineVistula ja chciałabym zapytać o praktyki, czy takowe są w programie, w jakim wymiarze i czy uczelnia pomaga znaleźć staże?

DoradcaOnlineVistula W odpowiedzi do: Hania odpowiedz

Witaj, Hania! Uczelnia nie posiada swojego akademika, ale współpracuje z kilkoma prywatnymi domami studenckimi. Wszystkie opcje zakwaterowania dostępne są na hosteluv.com.pl. Jakim kierunkiem jesteś zainteresowana? Pozdrawiam, Daria, Doradca Online, Akademia Finansów i Biznesu Vistula

kaktus W odpowiedzi do: Hania odpowiedz

@hania ja też się zastanawiam aczkolwiek akademiki nie są dla mnie :) można coś na własną rękę zalatwić. @doradco czy jest możliwość opłaty ratalnej?

Jeremi W odpowiedzi do: DoradcaOnlineVistula odpowiedz

Czy można uzyskać dofinansowanie do takiego zakwaterowania?

DoradcaOnlineVistula W odpowiedzi do: kaktus odpowiedz

Witaj, kaktus! Pytasz o płatności za czesne? Jeśli tak, istnieje możliwość rozłożenia kwoty na raty. Możesz zapłacić z góry za cały rok bądź semestr lub rozłożyć kwotę na 10 równych rat. Pozdrawiam, Daria, Doradca Online, Akademia Finansów i Biznesu Vistula

DoradcaOnlineVistula W odpowiedzi do: Klara odpowiedz

Witaj, Klara! Stawiamy przede wszystkim na wiedzę praktyczną, dlatego też i na tym kierunku możesz się podjąć praktyk. Nie są one obowiązkowe, jednak bardzo polecamy je wszystkim studentom. Zadaniem Biura Karier jest pomoc w znalezieniu ciekawych ofert :) Pozdrawiam, Daria, Doradca Online, Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Klara W odpowiedzi do: DoradcaOnlineVistula odpowiedz

@DoradcaOnlineVistula A czy praktyki nie są obowiązkowe tylko na tym kierunku czy ogólnie dotyczy to wszystkich, które oferujecie? @DoradcaOnlineVistula A czy wybierając opłatę ratalną płacimy więcej w skali całego semestru czy cena jest niezmienna niezależnie czy płacimy z góry czy na raty?

DoradcaOnlineVistula odpowiedz

Witam! W ramach kampanii informacyjnej mam zaszczyt zostać Waszym Doradcą Online. Chętnie odpowiem na wszystkie nurtujące pytania dotyczące studiowania na naszej uczelni. Zachęcam do podjęcia dyskusji. Pozdrawiam, Daria, Doradca Online, Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia