Ekonomia - Warszawa

Ekonomia - Warszawa

Ekonomia - Warszawa

Studia w Warszawie na kierunku

ekonomia

Odkryj kierunek ekonomia w Warszawie i sprawdź gdzie możesz studiować 

Ekonomia studia Warszawa | woj. mazowieckie

Weryfikowanie skomplikowanych teorii statystycznych i tworzenie nowych, rozważanie na temat mechanizmów funkcjonowania krajowej i światowej gospodarki, formułowanie konkretnych celów polityki makroekonomicznej, ocena zasobów i możliwości finansowych danego obszaru ekonomicznego – wszystkie te działania, których opis brzmi abstrakcyjnie dla przeciętnego zjadacza chleba, nie związanego na co dzień z żadnym aspektem ekonomii,

 

Dla kogo te studia

Jednak bez wszystkich powyższych działań, prowadzonych w świadomy i odpowiedzialny sposób przez najlepiej wykwalifikowanych ekonomistów, gospodarka żadnego kraju nie mogłaby poprawnie istnieć. W odpowiedzi na zapotrzebowanie współczesnego świata na coraz większą liczbę fachowców z tej dziedziny, powstały studia na kierunku Ekonomia.

Dla mieszkańców Warszawy oraz przyszłych studentów, którzy chcieliby spędzić czas swojej nauki na tym etapie właśnie w stolicy, istnieje ogrom możliwości podjęcia studiów na kierunku Ekonomia, gdyż jest on oferowany aż przez ponad dziesięć uczelni w Warszawie, zarówno publicznych, jak i prywatnych.

 

Czego nauczysz się w trakcie studiów

Studia ekonomiczne w Warszawie zakładają przygotowanie do pełnienia obowiązków ekonomisty. To jasne, ale co to dokładnie znaczy? Studia mają za zadanie wykształcić specjalistę w dziedzinie gospodarowania zasobami finansowymi, ludzkimi i materialnymi. Ponadto, ekonomiści przeprowadzają analizy informacji wspierających podejmowanie decyzji w ramach nauk ekonomicznych. A jakie należy posiadać umiejętności by podjąć studia w Warszawie na kierunku Ekonomia?

Na pewno należy dobrze liczyć, interesować się gospodarką i finansami, a także umieć przewidywać i planować. Jeśli uważasz, że posiadasz właśnie te cechy, a odpowiedź zwrotna od środowiska zawsze to potwierdzała, nie musisz się dłużej wahać – aplikuj na studia na kierunku Ekonomia w Warszawie!

Kierunek Ekonomia, oferowany przez niektóre uczelnie w Warszawie, to możliwość zdobycia wszystkich najpotrzebniejszych umiejętności, niezbędnych do wykonywania zawodu. Studenci uczą się swobodnie poruszać w europejskiej przestrzenie społeczno- gospodarczej. Statystyka opisowa, ekonometria, matematyka, zarządzanie - to tylko niektóre części, z których składa się studiowanie Ekonomii.

Kierunki studiów w Warszawie, w tym także Ekonomia to różne aspekty i zagadnienia, które naprowadzają studentów na ścieżki kariery zawodowej, a mnogość możliwości wyboru w tym zakresie może przyprawić o zawrót głowy.

ZOBACZ, NA JAKICH UCZELNIACH W WARSZAWIE JEST KIERUNEK EKONOMIA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Ekonomia w Warszawie?

Jak wygląda rekrutacja na kierunek Ekonomia w Warszawie? Przepustką na studia ekonomiczne jest konkurs świadectw, na którym należy pochwalić się dobrymi wynikami z każdego przedmiotu zdawanego na maturze, z zaznaczeniem języka obcego nowożytnego i matematyki. Warto dokładnie sprawdzić system kwalifikacji, gdyż może on się różnić w zależności od wybranej uczelni.

Wymagania na kierunek Ekonomia w Warszawie są wysokie, aby w trakcie nauki poradzić sobie z nie najkrótszą listą przedmiotów, na której znajdują się, między innymi: ekonomia emerytalna, ekonomia rozwoju, polityka gospodarcza, modelowanie wieloagentowe, statystyka społeczna, modele równowagi ogólnej.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Harmonogram rekrutacji +

Rekrutacja na studia zaczyna się na ogół jeszcze długo przed rozpoczęciem egzaminów maturalnych. Uczniowie i absolwenci szkół średnich mogą rejestrować swoje zgłoszenia w systemie internetowym i wybierać te kierunki, którymi są zainteresowani. Liczy się jednak przede wszystkim to, ile punktów zdobędą w rekrutacji, a nie kolejność zgłoszeń. Uczelnie w Warszawie przygotowały w tym roku bardzo interesującą ofertę studiów ekonomicznych, dlatego warto odpowiednio wcześnie zastanowić się, na który z tych ośrodków kształcenia wyższego kandydować.

Pierwszy etap rekrutacji trwa w lipcu i kończy się na ogół po tym, gdy kandydaci otrzymają wyniki z egzaminów maturalnych. Informacje o przyjęciu na studia pojawiają się na stronach internetowych poszczególnych uczelni. Taki system mają także uczelnie w Warszawie. Warto jednak pamiętać, że rekrutacja na studia w Polsce ma kilka etapów. Osoby, które nie zakwalifikowały się od razu, mogą spróbować swoich sił podczas rekrutacji, która odbywa się na przełomie września oraz sierpnia.

Wszelkie szczegółowe informacje odnośnie do harmonogramów zawsze znajdziesz na stronach internetowych poszczególnych ośrodków akademickich. Pamiętaj, żeby nie zaniedbać żadnego z tych terminów, ponieważ twoje zaniedbanie również może sprawić, że nie zostaniesz przyjęty na wymarzone studia na kierunku ekonomia w Warszawie.

Dokumenty rekrutacyjne +

Kolejnym ważnym etapem podczas rekrutacji jest terminowe dostarczenie do dziekanatu zestawu podstawowych dokumentów. Osoby, które dostały się na studia i nie przygotowały teczki z dokumentami, mogą mieć problem, ponieważ zostaną skreślone z listy osób przyjętych. Informacje o terminach składania dokumentów znajdziesz na stronach uczelni. Pamiętaj, że wśród nich muszą się na ogół znaleźć:

 • świadectwo dojrzałości uzyskane w polskim systemie oświaty (kopie oraz oryginały do wglądu);
 • świadectwo lub inny dokument, który zostały wydane poza polskim systemem oświaty (jeśli takie posiadasz);
 • aktualna fotografia do zdjęcia do legitymacji;
 • potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej, jeżeli dokonywałeś jej na poczcie lub za pośrednictwem banku;
 • różnego rodzaju podpisane umowy.

Bardzo często jest tak, że uczelnie w Warszawie wymagają, by dokumenty dostarczane były w opisanej, papierowej teczce.

Opłaty rekrutacyjne +

Składanie swojej kandydatury na uczelnie w Warszawie wiąże się na ogół z dokonaniem konkretnej opłaty rekrutacyjnej. Możesz tego dokonać przy pomocy systemu płatności elektronicznych, za pośrednictwem poczty lub przelewu bankowego. Nie zapomnij o tym, by w procesie rekrutacji poświadczyć, że takiej opłaty dokonałeś. Na ogół kandydaci muszą dostarczyć klasyczne potwierdzenie przelewu. Opłata rekrutacyjna na studia ekonomiczne w Warszawie waha się od 85 do 100 zł. Dokonaj jej odpowiednio wcześnie, ponieważ w procedurze rekrutacyjnej liczy się czas księgowania przelewu bankowego i to ta data jest wiążąca.

Przedmioty kwalifikacyjne +

Kandydaci na studia w Warszawie na kierunku ekonomia powinni odpowiednio wcześnie dowiedzieć się, jakie obowiązują ich wymagania rekrutacyjne. To właściwie powinien być początek przygotowań do procedury rekrutacyjnej. Na ogół liczy się bowiem liczba punktów, jakie kandydaci otrzymali z poszczególnych przedmiotów maturalnych. W przypadku studiów ekonomicznych musisz szczególną uwagę poświęcić przedmiotom takim jak: matematyka, WOS, czy nawet historia oraz filozofia. Studia na kierunku ekonomia są wymagające i od kandydatów już na poziomie rekrutacji wymaga się, by zaprezentowali bardzo rozległą wiedzę.

Przelicznik punktów kwalifikacyjnych +

Czym jest przelicznik punktów kwalifikacyjnych? To indywidualny system każdej uczelni, który wiąże się z przeliczaniem punktów maturalnych, w zależności od tego, jakie przedmioty i na jakim poziomie zostały zdawane przez przyszłych studentów. Niezależnie od kierunku liczy się to, czy dany przedmiot zdawany był na poziomie podstawowym, czy rozszerzonym. Oczywiście kandydaci, którym zależy na znalezieniu się na listach osób przyjętych, powinni wybrane przez siebie przedmioty zdawać na poziomie rozszerzonym. To bardzo zwiększy ich szanse i uatrakcyjni kandydaturę.

Olimpiady oraz konkursy +

Ambitni uczniowie szkół średnich powinni odpowiednio wcześnie pomyśleć o tym, jakie studia wyższe chcą wybrać. To być może pomoże im podjąć decyzję o wzięciu udziału w olimpiadzie przedmiotowej. Należy podkreślić jedynie, że wiedza osób, które postanawiają wziąć udział w takim prestiżowym konkursie, powinna znacznie wyróżniać się na tle innych osób. Przyszli kandydaci na studia na kierunku ekonomia w Warszawie powinni zatem rozważyć olimpiady takie jak:

 • Olimpiada Matematyczna;
 • Olimpiada Lingwistyki Matematycznej
 • Olimpiada Statystyczna;
 • czy szczegółowa Olimpiada Ekonomiczna.

Nie zapominaj o tym, że bycie laureatem olimpiady nie zwalnia cię z przystąpienia do egzaminu dojrzałości. To on bowiem określa, czy możesz wziąć udział w procedurze rekrutacyjnej.

Jak wyglądają studia na kierunku Ekonomia w Warszawie?

Studia ekonomiczne należą do grona najbardziej prestiżowych i obleganych kierunków studiów. Kiedy na dodatek zdecydujemy się na podjęcie ich w stolicy, sytuacja staje się jeszcze bardziej poważna. Ekonomia pomimo faktu, że w dużej mierze bazuje na dorobku matematycznym, jest interdyscyplinarnym kierunkiem, łączącym w sobie wiele różnych dziedzin nauki, których zgłębienie jest gwarancją zdobycia wymarzonego zawodu oraz dobrej orientacji w codziennym życiu gospodarczo-ekonomicznym.

Żeby odpowiednio wdrożyć się w tematykę studiów i zrozumieć poruszane na zajęciach problemy, na samym początku edukacji przypomnisz sobie posiadaną już wiedzę matematyczną oraz uzupełnisz ją o całkiem nowe, bardziej skomplikowane zagadnienia z działów takich, jak rachunek prawdopodobieństwa, czy statystyka.

 

Program studiów

Zgłębisz informacje o różnego rodzaju produktach finansowych, co pozwoli ci na wykonywanie dokładnych analiz rynkowych na potrzeby tworzenia statystycznych raportów, które znajdą zastosowanie przy okazji wdrażania innowacji w zakresie finansów danej gospodarki. Poznasz kilka wybranych komputerowych programów statystycznych, które nie tylko znacznie ułatwią ci przeprowadzanie bardziej złożonych operacji na liczbach, dostępnych danych i istniejących pomiędzy nimi zależnościach, ale również pogłębią cenne umiejętności sprawnego poruszania się w świecie komputerów i Internetu.

Wiedza na temat historii i przemian politycznych, mających szczególny wpływ na obecny kształt światowej gospodarki pozwoli ci wyciągać wnioski z dokonań ważnych w perspektywie zarządzania danymi aspektami finansowymi ludzi. Dzięki temu wykonywane przez ciebie ekonomiczne prognozy i analizy rynkowe będą jeszcze bardziej trafne.

Ponadto zdobędziesz przydatne w przyszłej pracy zawodowej oraz codziennym życiu umiejętności interpersonalne, które pozwolą ci na efektywną pracę w grupie, a także przeprowadzanie skutecznych negocjacji, co może okazać się szczególnie istotne dla przyszłych przedsiębiorców.

 

Sprawdź na w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

EKONOMIA WARSZAWA STUDIA STACJONARNE

EKONOMIA WARSZAWA STUDIA ZAOCZNE

 

ekonomia studia Warszawa

 

Ile trwają studia na kierunku Ekonomia w Warszawie?

Każdy student zanim zdecyduje się ostatecznie na kierunek, z którym chciałby powiązać swoją przyszłość, myśli o tym, ile będzie trwała jego nauka. Studia w Warszawie na kierunku Ekonomia, niezależnie od wybranej uczelni, trwają sześć semestrów, czyli trzy lata. Każdy absolwent, któremu uda się wygrać często nierówną walkę z egzaminami i kolokwiami, zostanie nagrodzony tytułem licencjata i tym samym uprawniony do podjęcia pracy w zawodzie.

Studia drugiego stopnia na kierunku Ekonomia w Warszawie wymagają przeznaczenia dwóch lat na naukę i zostają zwieńczone uzyskaniem przez absolwentów tytułu magistra.

 

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Ekonomia w Warszawie?

Pewnie już wiesz, że studia ekonomiczne w Warszawie cieszą się niesłabnącą popularnością przez to, że w oczach wielu ludzi są prestiżowe i dają szerokie możliwości podjęcia pracy w różnych gałęziach przemysłu. W związku z tym, aby mieć realne szanse na zasilenie swoją osobą jednej z warszawskich uczelni, oferujących możliwość podjęcia tego kierunku, należy na poważnie podejść do nauki przedmiotów branych pod uwagę w procesie rekrutacji.

 

Proces rekrutacji

Jeśli jesteś przyszłym maturzystą i nie wiesz jeszcze, na jakie przedmioty zwrócić szczególną uwagę, spieszę z odpowiedzią. W procesie rekrutacji na studia pierwszego stopnia na kierunku Ekonomia w Warszawie, na większości uczelni przedmiotami wiodącymi są: język obcy nowożytny oraz matematyka. W przypadku aplikacji na którąkolwiek z uczelni niepublicznych warto pamiętać o konieczności uiszczania opłat w odgórnie ustalonych wysokościach. Często w procesie rekrutacji pomijany jest konkurs świadectw maturalnych, a kandydaci na studia są przyjmowani zgodnie z kolejnością zgłoszeń.

Dla absolwentów studiów pierwszego stopnia istnieje możliwość kontynuowania nauki na magisterskich studiach ekonomicznych. W tym wypadku w procesie aplikacji główną rolę odgrywa dyplom ukończenia poprzednich studiów, a dokładniej wpisane na nim oceny. Na ich podstawie wybierani są najlepsi.

Kiedy już przebrniesz przez niemożliwe do pominięcia etapy, takie jak wybór uczelni, na której chciałbyś studiować oraz wiesz już, jakie wyniki udało ci się osiągnąć na egzaminie dojrzałości, będziesz mógł przejść do elektronicznej rejestracji kandydatów.

Udało ci się pozytywnie przejść przez cały dotychczasowy proces rekrutacyjny, a twoje nazwisko widnieje na liście przyjętych na Ekonomię na wybranej warszawskiej uczelni? Wówczas pozostanie ci już tylko dostarczenie kserokopii świadectwa maturalnego lub dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia do dziekanatu wraz z fotografią o wymiarach 35X45mm oraz wypełnionym formularzem aplikacyjnym.

zasady rekrutacji na studia

 

studia ekonomia Warszawa

 

Jaka praca po studiach na kierunku Ekonomia w Warszawie?

W związku z faktem, że Ekonomia jest jednym z najchętniej wybieranych kierunków studiów w Warszawie, po których istnieje ogromna ilość możliwości w kwestii podjęcia przyszłego zawodu, każdy z absolwentów będzie miał gwarancję znalezienia pracy najbardziej pasującej do indywidualnych celów, predyspozycji oraz zainteresowań.

Pewne jest jeszcze jedno – okres bezrobocia, którego doświadczy każdy absolwent Ekonomii w Warszawie, przypadnie jedynie na krótki czas pomiędzy refleksjami na temat najlepszego miejsca pracy a zatrudnienia się właśnie tam.

Wobec tego jaką pracę można znaleźć po ukończeniu studiów na kierunku Ekonomia w Warszawie? Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności, absolwenci mogą wykorzystać jako menedżerowie firm, jako przedsiębiorcy, w firmach konsultingowych, w sektorze bankowym, w instytucjach wspierania przedsiębiorczości, agencjach rządowych i samorządowych. Pracę będziesz mógł podjąć w dowolnym miejscu świata, o ile tylko posiadane przez ciebie kompetencje językowe uznasz za adekwatne.

Jeżeli natomiast niezależność jest wartością, do której dążysz w życiu za wszelką cenę, a ponadto podziwiasz właścicieli dużych firm osiągających międzynarodowe sukcesy i chciałbyś iść w ich ślady, nic nie stanie temu na przeszkodzie!

Absolwenci bez trudu znajdą zatrudnienie również w:

 • bankach
 • urzędach skarbowych
 • własnej działalności gospodarczej

Podstawowa wiedza z zakresu zarządzania własnym biznesem, wyniesiona z toku studiów ekonomicznych, oraz doskonale wykształcone kompetencje interpersonalne uczynią z ciebie dobrego lidera dla swoich pracowników we własnej działalności gospodarczej.

Jak sam widzisz, interdyscyplinarność studiów ekonomicznych w Warszawie implikuje bardzo szerokie możliwości zawodowe, które otworzą się przed każdym absolwentem tego kierunku. Bowiem każdy, kto ukończy Ekonomię, zostaje z góry uposażony w doskonałe kompetencje i uprawnienia. Jeśli jeszcze wahasz się, czy warto podjąć studia na tym kierunku, ten akapit powinien dać ci ostateczną odpowiedź, która oczywiście jest twierdząca!

 

Jakie opinie mają studia na kierunku Ekonomia w Warszawie?

Przed dokonaniem wyboru należy dokładnie sprawdzić miejsce, w którym chcemy studiować. Warto wtedy zadawać jak najwięcej pytań, wśród których powinno znaleźć się następujące: jakie ma kierunek Ekonomia w Warszawie opinie?

Konrad, student pierwszego roku Ekonomii w Warszawie, mówi:

„Ekonomia to prestiżowy kierunek studiów. Zgłębianie jej w Warszawie, nadaje jeszcze ważniejszego znaczenia. Wiem, że dzięki zdobytemu wykształceniu będę miał duże szanse na wymagającym rynku pracy."

KIERUNKI EKONOMICZNE I ADMINISTRACYJNE W WARSZAWIE

economics
Rozwiń

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia ekonomiczne wybrać

Studia na kierunku Ekonomia - wszystko co musisz wiedzieć

Studia ekonomiczne w Warszawie

Uniwersytet Warszawski kierunki

Jakie są kierunki ekonomiczne w Warszawie

Co zdawać na maturze

Komentarze (1)

DoradcaOnlineVistula odpowiedz

Witam! W ramach kampanii informacyjnej mam zaszczyt zostać Waszym Doradcą Online. Chętnie odpowiem na wszystkie nurtujące pytania dotyczące studiowania na naszej uczelni. Zachęcam do podjęcia dyskusji. Pozdrawiam, Daria, Doradca Online, Akademia Finansów i Biznesu Vistula