Studia ekonomiczne Warszawa

Studia ekonomiczne Warszawa

Studia ekonomiczne Warszawa

Największy wybór studiów

ekonomicznych w Warszawie

Odkryj kierunki ekonomiczne i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

10.04.2024

Studia ekonomiczne Warszawa 2024 | woj. mazowieckie

Studia ekonomiczne w Warszawie możesz podjąć w 7 uczelniach publicznych: Uniwersytecie Warszawskim, Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Politechnice Warszawskiej, Akademiii Sztuki Wojennej w Warszawie, Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie oraz 13 niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych. Są to studia realizowane w formie stacjonarnej, niestacjonarnej oraz online, których program nauczania trwa od 3 do 5 lat. 

Studia ekonomiczne Warszawa
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne, online
Poziom studiów studia I stopnia, studia II stopnia, studia jednolite magisterskie
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), od 1,5 do 2 lat (studia II stopnia), 5 lat (studia jednolite magisterskie)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia ekonomiczne w Warszawie rozpocznie się 2 stycznia 2024 r. i potrwa do 31 grudnia 2024 r. | terminy rekrutacji >

Wymagania

W procesie rekrutacji na studia ekonomiczne w Warszawie w roku akademickim 2024/2025 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: matematyka, język obcy, informatyka, geografia, wiedza o społeczeństwie.

*Wymagania mogą się różnić w zależności od kierunku, uczelni oraz trybu studiów.

 

Studia ekonomiczne w Warszawie - kierunki studiów

Uczelnia
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Kierunki studiów Poziom studiów Forma studiów
Administracja stacjonarne, niestacjonarne, online I stopnia
Advanced analytics – big data stacjonarne II stopnia
Analityka i audyt zrównoważonego rozwoju stacjonarne, niestacjonarne, online I stopnia, II stopnia
Analityka i audyt zrównoważonego rozwoju - studia online online I stopnia, II stopnia
Analiza danych – big data stacjonarne, niestacjonarne II stopnia
Bezpieczeństwo międzynarodowe i dyplomacja stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia
Data science and business analytics stacjonarne, niestacjonarne II stopnia
Data science in economics stacjonarne I stopnia
E-biznes stacjonarne, niestacjonarne II stopnia
Economics stacjonarne, online I stopnia, II stopnia
Economics - studia online online I stopnia, II stopnia
Ekonomia stacjonarne, niestacjonarne, online I stopnia, II stopnia
Ekonomia - studia online online I stopnia, II stopnia
Ekonomia menedżerska stacjonarne, niestacjonarne II stopnia
Ekonomiczna analiza prawa stacjonarne II stopnia
Europeistyka stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia
Finance stacjonarne I stopnia
Finance and accounting stacjonarne, niestacjonarne, online I stopnia, II stopnia
Finance and accounting - studia online online I stopnia, II stopnia
Finance and accounting with acca qualification stacjonarne II stopnia
Finance, international investments and accounting stacjonarne, niestacjonarne I stopnia
Financial management stacjonarne I stopnia
Financial technology stacjonarne I stopnia
Finanse biznesu i rachunkowość stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia
Finanse i rachunkowość stacjonarne, niestacjonarne, online I stopnia, II stopnia
Finanse i rachunkowość - studia online online I stopnia, II stopnia
Global business, finance and governance stacjonarne I stopnia, II stopnia
Globalny biznes, finanse i zarządzanie – governance stacjonarne II stopnia
Globalny biznes, finanse i zarządzanie (governance) stacjonarne, niestacjonarne I stopnia
Hr biznes partner stacjonarne, niestacjonarne II stopnia
Informatyka i ekonometria stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia
International economics stacjonarne I stopnia, II stopnia
Logistyka ekonomiczna - studia wojskowe stacjonarne jednolite
Master in finance and accounting stacjonarne, niestacjonarne II stopnia
Metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia
Międzynarodowe stosunki gospodarcze stacjonarne II stopnia
Podatki stacjonarne, niestacjonarne II stopnia
Prawo i finanse stacjonarne I stopnia, jednolite
Prawo w biznesie niestacjonarne II stopnia
Psychologia w biznesie stacjonarne, niestacjonarne I stopnia
Quantitative finance stacjonarne, niestacjonarne II stopnia
Quantitative methods in economics and information systems stacjonarne I stopnia
Rachunkowość i controlling stacjonarne, niestacjonarne II stopnia
Rachunkowość i zarządzanie finansami stacjonarne, niestacjonarne, online II stopnia
Rachunkowość i zarządzanie finansami - studia online online II stopnia
Samorząd terytorialny i polityka regionalna stacjonarne I stopnia
Stosunki międzynarodowe stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia
Technologie finansowe stacjonarne, niestacjonarne II stopnia
Zarządzanie stacjonarne, niestacjonarne, online I stopnia, II stopnia
Zarządzanie big datą stacjonarne II stopnia
Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa stacjonarne, niestacjonarne II stopnia
Zarządzanie i socjologia w biznesie i mediach stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia
Zarządzanie logistyką i łańcuchami dostaw niestacjonarne II stopnia
Zarządzanie projektami stacjonarne II stopnia

Zobacz, na jakich uczelniach w Warszawie są ekonomiczne

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uczelnia Techniczno - Handlowa w Warszawie

Kierunki ekonomiczne:

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych "Varsovia" w Warszawie

Uniwersytet Warszawski

Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie

Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie

Uniwersytet WSB Merito Warszawa

Kierunki ekonomiczne:

ECONOMICS
EKONOMIA
FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

Pokaż więcej

Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie

Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Kierunki ekonomiczne:

EKONOMIA
EKONOMIA MENEDŻERSKA

Grupa kierunku na uczelniach

Specjalności / ścieżki kształcenia - kierunki ekonomiczne w Warszawie

SORTOWANIE:
A
B
C
D
E
F
G
H
I
K
L
M
P
Q
R
S
T
U
W
Z
Rozwiń

Studia ekonomiczne w Warszawie - podyplomowe

2
A
C
D
E
F
K
M
P
R
S
W
Z
Rozwiń

Grupa kierunków podyplomowych na uczelniach

Zobacz, co wybierają inni

Pokaż wszystkie

Aktualności rekrutacyjne

Pokaż wszystkie

Rekrutacja i wymagania na studia ekonomiczne 2024/2025

Aby dostać się na studia ekonomiczne w Warszawie trzeba przejść przez kilkustopniowy proces rekrutacji. Pierwszym z nich jest konkurs świadectw maturalnych. Wymagane przez uczelnię przedmioty są przeliczane na punkty, po czym ustalane zostają progi punktowe, powyżej których zostają przyjmowani kandydaci na studia.
 

Kierunki ekonomiczne - przedmioty maturalne

Co najbardziej interesuje przyszłych studentów to przedmioty maturalne, które będą liczyć się podczas rekrutacji. W przypadku ekonomii są to przede wszystkim matematyka oraz język obcy.
Trzeci wymagany przedmiot ustalany jest w zależności od konkretnych uczelni, dlatego warto sprawdzić, jakie przedmioty znajdują się na liście opcjonalnych przedmiotów maturalnych wybranego przez nas wydziału. Najczęściej są to: geografia, historia, informatyka, WOS  lub język polski, choć czasami uznawane są również inne: fizyka z astronomią, chemia, biologia, filozofia albo język łaciński.
*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.
 

Ile punktów na studia ekonomiczne w Warszawie

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia stacjonarne na Uniwersytecie Warszawskim na rok 2023/2024 musieli uzyskać conajmniej 82,5 punktu na ekonomię, finanse i rachunkowość oraz informatykę i ekonometrię.

W przypadku studiów na Politechnice Warszawskiej, aby dostać się na ekonomię trzeba było osiągnąć próg conajmniej 60 punktów. Kandydaci na ten sam kierunek na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, musieli uzyskać 68,85 punktu. 

Na studia z informatyki i ekonometrii na Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego przyjmowano osoby, które w procesie rekrutacji przekroczyły barierę 65,1 punktu. W przypadku studiów z ekonomii próg wynosił 64 punkty, a finansów i rachunkowości 66,4 punktu.

czytaj dalej progi punktowe na studia

 

Ile osób na miejsce na studia ekonomiczne w Warszawie

Studia ekonomiczne w Warszawie należą do jednej z najbardziej popularnych grup kierunków. Studia w tym zakresie można podjąć na wielu uczelniach publicznych. Wśród jednej z najbardziej obleganych uczelni można wymienić Uniwersytet Warszawski, gdzie o jedno miejsce na ekonomię oraz finanse i rachunkowość ubiegało się niemal 9 kandydatów.

Równie popularnym wyborem były studia ekonomiczne na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. O przyjęcie na studia stacjonarne w 2023 roku na ekonomię ubiegało się tam prawie 6 kandydatów na jedno miejsce.

Studia medyczne oferuje także Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, gdzie na kierunek finanse i rachunkowość przypadało prawie 9 osób na jedno miejsce. 

 

Limity miejsc na studia ekonomiczne

Przyjęcie na poszczególne kierunki z obszaru studiów ekonomicznych odbywa się w ramach limitu miejsc w oparciu o listę rankingową kandydatów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym.

 

Limity miejsc na popularnych kierunkach ekonomicznych w Warszawie

Ekonomia:

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego: 100
 • Politechnika Warszawska: 90

 

Finanse i rachunkowość:

 • Uniwersytet Warszawski: 330

*Uczelnie publiczne, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie

 

Ile kosztują studia ekonomiczne w Warszawie

Które studia są bezpłatne, a za które należy zapłacić? Zastanawiając się nad podjęciem studiów ekonomicznych w Warszawie należy wiedzieć, że bezpłatne są wyłącznie studia stacjonarne prowadzone w uczelniach publicznych. Oznacza to, że należy zapłacić za naukę na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych oraz za naukę na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych w uczelniach niepublicznych.

 

Ekonomia:

 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula: od 6300 zł
 • Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna: od 5700 zł
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego: 6600 zł
 • Uczelnia WSB Merito: od 5800 zł
 • Uniwersytet Warszawski: od 8900 zł
 • Akademia Leona Koźmińskiego: od 15200 zł

 

Finanse i rachunkowość:

 • Akademia Ekonomiczno- Humanistyczna: od 5500 zł
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula: od 6300 zł
 • Collegium Humanum- Szkoła Główna Menedżerska: 4900 zł
 • Społeczna Akademia Nauk: od 5320 zł
 • Akademia Leona Koźmińskiego: od 15200 zł
 • Szkoła Główna Handlowa: od 4600 zł
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego: 6800 zł
 • Uczelnia Techniczno- Handlowa im. H. Chodkowskiej: od 8200 zł
 • Uniwersytet Warszawski: od 8900zł
 • Wszechnica Polska Szkoła Wyższa: 4600 zł
 • Uczelnia WSB Merito: od 6000 zł
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych: od 4800 zł

*Ceny za pierwszy rok studiów. Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni.

 

Kiedy wyniki rekrutacji

Każda uczelnia ustala indywidualny harmonogram przeprowadzania rekrutacji, a zatem termin ogłoszenia wyników również pozostaje kwestią indywidualną. Niezależnie od tego, wszyscy kandydaci otrzymają informacje o wynikach w profilach założonych w internetowych systemach rekrutacyjnych.

Dowiedz się więcej wyniki rekrtuacji na studia

 

Terminy wyników rekrutacji na studia 2024 w uczelniach publicznych w Warszawie:

 • Politechnika Warszawska: lipiec 2024
 • Uniwersytet Warszawski: lipiec 2024
 • Szkoła Główna Handlowa: lipiec 2024
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego: lipiec 2024
 • Wojskowa Akademia Techniczna: lipiec 2024
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego: lipiec 2024

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie.

 

Jak złożyć dokumenty rekrutacyjne?

Każda uczelnia preferuje inną formę składania dokumentów rekrutacyjnych. Do najczęściej spotykanych należą: składanie dokumentów osobiście, składanie dokumentów pocztą tradycyjną, składanie dokumentów pocztą elektroniczną.

 

Kiedy składamy dokumenty na studia

Etap składania dokumentów na studia rozpoczyna się wraz z otrzymaniem informacji o zakwalifikowaniu do przyjęcia. Jak każdy inny element postępowania kwalifikacyjnego, etap ten posiada jasno określony czas, którego należy przestrzegać. Spóźnienie, jak również złożenie niekompletnego zestawu dokumentów może skutkować nawet skreśleniem z listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia.

Dowiedz się więcej terminy składania dokumentów na studia

 

Terminy składania dokumentów na studia 2024 w uczelniach publicznych w Warszawie:

 • Uniwersytet Warszawski: lipiec 2024
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego: lipiec 2024
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego: lipiec 2024
 • Szkoła Główna Handlowa: lipiec 2024
 • Politechnika Warszawska: lipiec 2024
 • Wojskowa Akademia Techniczna: lipiec 2024

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie

** Dane dotyczące wymagań, cen, limitów, terminów mają charakter poglądowy i mogą się różnić dla poszczególnych kierunków studiów. Dokładne dane należy sprawdzić na stronach internetowych uczelni

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Studia ekonomiczne niestacjonarne w Warszawie

Mówiąc o studiach ekonomicznych należy podkreślić, że należą do grona najpopularniejszych a w stolicy kraju posiadają wymiar szczególny. Kandydaci otrzymują zatem nie tylko szeroki wachlarz kierunków kształcenia, a także wybór pomiędzy nauką stacjonarną i niestacjonarną. Przestrzeń kształcenia ekonomicznego wypełniają między innymi takie kierunki jak: Ekonomia, Finanse i rachunkowość, Finanse publiczne i podatki, czy Globalny biznes, finanse i zarządzanie.

Chcąc realizować ekonomiczne studia niestacjonarne należy zdawać sobie sprawę z tego, iż chętnych do nauki w takim trybie jest bardzo wielu. Należy pamiętać także o tym, że studia niestacjonarne posiadają zupełnie inny charakter i różnią się od studiów stacjonarnych sposobem zdobywania wiedzy.

Na czym dokładnie polegają te różnice. Dobrze wiemy, że studenci studiów stacjonarnych uczęszczają na zajęcia od poniedziałku do piątku, a studenci studiów niestacjonarnych biorą udział w tzw. zjazdach, organizowanych w weekendy, zazwyczaj co dwa tygodnie. Warto podkreślić, że studia niestacjonarne są studiami płatnymi.

Taka forma kształcenia wymaga od studentów pewnej dyscypliny, nierzadko większej skrupulatności, umiejętności zarządzania czasem, a przede wszystkim, z powodu skondensowania zajęć poszerzania wiadomości we własnym zakresie. Pomimo to, studia ekonomiczne niestacjonarne w Warszawie posiadają wiele zalet, a jedną z nich jest możliwość podjęcia przez studentów pracy w wymiarze tygodnia. Dzięki temu mogą zarobić na swoje utrzymanie, a także zwiększać doświadczenie, które na pewno przyda się już po zakończeniu nauki.

czytaj dalej studia ekonomiczne niestacjonarne (zaoczne) w Warszawie

Jak wyglądają studia ekonomiczne w Warszawie

Studia ekonomiczne w Warszawie to kierunki studiów, które pozwalają pozyskać solidne podstawy matematyczne przydatne do dalszego zgłębiania zagadnień związanych z mikroekonomią i makroekonomią, czy też funkcjonowaniem gospodarki. To bogata przestrzeń kształcenia, w której studenci poruszają się po tematyce instrumentów finansowych, bankowości komercyjnej, podatków, czy analizy ekonomicznej przedsiębiorstw.

 

Najpopularniejsze kierunki ekonomiczne w Warszawie: ekonomia, finanse i rachunkowość, globalny biznes, finanse i zarządzanie, informatyka i ekonometria, zarządzanie finansami przedsiębiorstwa.

Współczesne studia ekonomiczne charakteryzują się tym, że bardzo często studenci poszczególnych kierunków otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia.

 

Praca po studiach ekonomicznych

Absolwenci studiów ekonomicznych odnajdują się w pracy między innymi w biurach rachunkowych, bankach, biurach maklerskich, urzędach skarbowych, biurach konsultingowych. Pracują jako doradcy finansowi, księgowi, analitycy finansowi, czy doradcy podatkowi.

 

Zarobki

Średnie zarobki w Warszawie na popularnych stanowiskach związanych z szeroko rozumianą wiedzą ekonomiczną wahają się od 5000 zł do 9900 zł brutto (wysokość wynagrodzenia uzależniona jest od stanowiska, stażu pracy, miejsca pracy, miejscowości).

 

Typ studiów

Wybierasz się na studia ekonomiczne w Warszawie? Choć na pierwszy rzut oka studia ekonomiczne mogą wydawać się kierunkiem ścisłym, sama nauka ekonomiczna do wyłącznie ścisłych nie należy. Oczywiście, statystyka i analiza matematyczna jest na porządku dziennym, jednak ekonomia w bardzo dużym stopniu opiera się na zarządzaniu zasobami ludzkimi i naukach społecznych, przede wszystkim socjologii.
Wszystkie analizy ekonomiczne dotyczą działań społeczności ludzkich, w tym produkcji, dystrybucji oraz konsumpcji dóbr materialnych i niematerialnych. Dlatego też studia ekonomiczne stworzone są dla ludzi bardzo uniwersalnych i wszechstronnych, takich, którzy połączą ścisłe obliczenia i analityczne dane z umiejętnością logicznego i przyszłościowego prognozowania wydarzeń i działań ludzkich.

Warszawskie studia ekonomiczne to nie tylko czysta ekonomia, ale także chociażby analityka gospodarcza, ekonometria, europeistyka, towaroznawstwo, finanse i rachunkowość, gospodarka nieruchomości, podatki i doradztwo podatkowe, rachunkowość czy controlling.

 

Studia ekonomiczne w Warszawie możemy podzielić w zależności od typu na:

 

Studia ekonomiczne od wielu lat cieszą się ogromną popularnością wśród absolwentów szkół średnich. Uczelnie w Warszawie wychodzą naprzeciw tym oczekiwaniom i przygotowują bogatą ofertę dydaktyczną dla osób, które chciałyby rozwijać kompetencje związane z ekonomią.

 

Studia I stopnia (licencjackie)

Studenci swoją przygodę z kierunkami ekonomicznymi będą na ogół rozpoczynać od studiów I stopnia. Oznacza to w praktyce, że ich kształcenie trwać będzie 3 lata, więc 6 semestrów.

Taki czas kształcenia obejmuje przede wszystkim kierunki przygotowane przez uniwersytety. Studenci podczas kształcenia I stopnia zdobywają podstawowe kwalifikacje, które pozwalają na rozpoczęcie pierwszych aktywności zawodowych.

Warto zadbać jednak o kontynuację kształcenia. Po obronie pierwszej pracy dyplomowej gwarantującej tytuł licencjata, warto rozpocząć studia magisterskie.

 

Studia II stopnia (magisterskie)

Studia ekonomiczne oferują także kształcenie magisterskie. Oznacza to, że studenci dopiero po zakończeniu nauki otrzymują upragniony tytuł. 

Studenci przez kolejne dwa lata (4 semestry) znacznie poszerzają i specjalizują swoją wiedzę, po czym po kolejnej ważnej obronie otrzymują tytuł magistra, który otwiera z kolei niemal wszystkie drogi zawodowego rozwoju. 

 

Tryb studiów

Z racji tego, że studia ekonomiczne cieszą się tak dużą popularnością, to kształcenie można rozpocząć w różnych trybach. Studenci mają do wyboru:

 

 

Studia stacjonarne wciąż cieszą się dużą popularnością. Studenci w sposób systematyczny zdobywają wiedzę podczas zajęć, które odbywają się na ogół od poniedziałku do piątku. Ekonomiczne studia stacjonarne na państwowej uczelni warto wybrać również wtedy, jeśli chcemy uniknąć dodatkowych opłat za czesne.

Niektórzy studenci chcą jednak łączyć ze sobą różnorodne aktywności. Wtedy znacznie wygodniejszy tryb obejmuje studia niestacjonarne. Jak wtedy wygląda nauka? Studenci kształcą się podczas weekendowych zjazdów naukowych, a część materiału teoretycznego opanowują we własnym zakresie. Studia niestacjonarne, czyli zaoczne, są jednak płatne.

Coraz większym zainteresowaniem są objęte również zajęcia w trybie online. Studenci kształcą się wtedy na platformach e-learningowych, mają dostęp do materiałów i wykładów zamieszczanych w sieci. Zjazdów naukowych w trybie online jest również znacznie mniej, więc studenci dysponują znaczną elastycznością w kwestiach nauki.

czytaj dalej studia w Warszawie

 

Czy studia ekonomiczne w Warszawie są trudne?

Studia ekonomiczne w Warszawie to zestaw wielu kierunków, w tym także tych, realizowanych w języku angielskim. Przestrzeń kształcenia reprezentuje nie tylko dobrze znana Ekonomia, ale mnóstwo innych propozycji, wśród których wymienić można między innymi: Finanse i rachunkowość, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa czy Ekonomię menedżerską. Studia ekonomiczne w Warszawie są trudne, chociaż na obszar kształcenia składają się kierunki, które można określić mianem mniej lub bardziej wymagających oraz kierunki, które mniejszy bądź większy akcent kładą na rozwijanie praktycznych umiejętności.

Ale nauki jest sporo. Należy zapoznać się między innymi z: mikroekonomią i makroekonomią, koncepcjami i metodami organizacji i zarządzania, zasadami rachunkowości i sporządzania sprawozdań finansowych, mechanizmami ekonomicznymi działającymi w sferze międzynarodowych stosunków gospodarczych, rynkami finansowymi czy instrumentami polityki regionalnej.

 

Kierunki studiów ekonomicznych w Warszawie:

Wiesz, że chcesz studiować kierunki ekonomiczne, ale nie potrafisz wybrać z gąszcza propozycji przygotowanych przez uczelnie? Może być to faktycznie trudne, ponieważ nauki ekonomiczne cieszą się tak dużą popularnością, że trudno podjąć decyzję odnośnie do tego, jak poprowadzić swoją intelektualną karierę.

Uczelnie w Warszawie przygotowały dla swoich studentów bardzo bogatą ofertę kierunków! Przyszli studenci mogą z powodzeniem zdecydować się na te najbardziej tradycyjne kierunki: ekonomię, finanse i rachunkowość czy nawet stosunki międzynarodowe. W bogatej ofercie uczelni znalazło się jednak znacznie więcej różnorodnych propozycji.

Jeśli wybierasz studia ekonomiczne w Warszawie, musisz zatem odpowiednio wcześnie zastanowić się, jakie umiejętności chcesz przede wszystkim wykształcić. Wtedy być może znacznie łatwiej będzie ci podjąć decyzję odnośnie do kierunku. Pamiętaj, że studia ekonomiczne mają przede wszystkim charakter interdyscyplinarny.

Czeka cię zatem nauka przedmiotów odnoszących się bezpośrednio do matematyki, lecz także do zarządzania czy niejednokrotnie – socjologii!

 

Kierunki ekonomiczne w Warszawie - rekrutacja 2024/2025

czytaj dalej kierunki studiów w Warszawie

 

 

Gdzie studiować studia ekonomiczne w Warszawie?

Studia pozwalają zdobyć wiedzę i umiejętności z zakresu m.in.: mechanizmów funkcjonowania gospodarki, instrumentów polityki gospodarczej i społecznej. Absolwenci studiów ekonomicznych odnajdują się w pracy w biurach rachunkowych i księgowych, bankach, instytucjach sektora finansowego, działach HR, administracji publicznej, korporacjach.

Studia ekonomiczne w Warszawie cieszą się ogromną popularnością. Stolica to bowiem zagłębienie banków i wszelkich pochodnych instytucji. Dostrzegają to warszawskie uczelnie akademickie, dzięki czemu możesz mieć pewność, że uda ci się wybrać uczelnię zgodną z twoimi intelektualnymi oczekiwaniami.

Jeśli wybierasz studia ekonomiczne w Warszawie, będą na ciebie czekać zarówno uczelnie publiczne, jak i prywatne. Do tej pierwszej grupy można zaliczyć chociażby Uniwersytet Warszawski. Grupa doskonałych uczelni niepublicznych, które kształcą przyszłych ekonomistów, jest również potężna. W praktyce oznacza to, że jeśli wybierzesz kierunek o tym profilu, czekać na ciebie będzie bardzo bogata oferta akademicka.

Pytanie zatem, gdzie studiować kierunki ekonomiczne w Warszawie jest zatem retoryczne. Ośrodków akademickich jest bowiem w bród. Ważne, byś wybrał ten, który odpowiada twoim intelektualnym oczekiwaniom. O tym, jak to zrobić, dowiesz się z kolejnych akapitów!

 

Gdzie studiować kierunki ekonomiczne w Warszawie:

 • Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna W Warszawie
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula
 • Akademia Leona Koźmińskiego
 • Akademia Sztuki Wojennej
 • Collegium Civitas
 • Collegium Humanum
 • Europejska Uczelnia w Warszawie
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Politechnika Warszawska
 • Społeczna Akademia Nauk
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
 • Szkoła Główna Handlowa
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa
 • Uczelnia WSB Merito w Warszawie
 • Uczelnia Łazarskiego
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
 • Uniwersytet Warszawski
 • Warszawska Wyższa Szkoła Humanistyczna im. B. Prusa
 • Wszechnica Polska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie

czytaj dalej uczelnie w Warszawie


Kierunki ekonomiczne - uczelnie publiczne (państwowe) w Warszawie

 • Akademia Sztuki Wojennej
 • Politechnika Warszawska
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
 • Szkoła Główna Handlowa
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
 • Uniwersytet Warszawski

czytaj dalej uczelnie publiczne w Warszawie

 

 

Kierunki ekonomiczne - uczelnie niepubliczne (prywatne) w Warszawie

 • Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna W Warszawie
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula
 • Akademia Leona Koźmińskiego
 • Collegium Civitas
 • Collegium Humanum
 • Europejska Uczelnia w Warszawie
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Społeczna Akademia Nauk
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa
 • Uczelnia WSB Merito w Warszawie
 • Uczelnia Łazarskiego
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
 • Warszawska Wyższa Szkoła Humanistyczna im. B. Prusa
 • Wszechnica Polska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie

czytaj dalej uczelnie prywatne w Warszawie

 

 

Jak wybrać studia ekonomiczne w Warszawie, aby mieć dobrą pracę?

Każdy przyszły student, który wybiera swój wymarzony kierunek studiów, chciałby mieć pewność, że przyniesie mu on przede wszystkim dobrą pracę. W przypadku studiów ekonomicznych nie trzeba raczej obawiać się o swoją zawodową przyszłość

Warszawa to miasto, w którym obserwujemy nieustanny rozkwit sektora korporacyjnego i bankowego. W praktyce oznacza to, że przyszli ekonomiści mogą z powodzeniem kształcić swoje interdyscyplinarne umiejętności, które odpowiadać będą za ich szybkie znalezienie zatrudnienia.

Kierunki studiów ekonomicznych wyposażają bowiem studentów w zakres wszechstronnych kwalifikacji zawodowych – są oni świetnymi maklerami, ekonomistami, bankowcami, doradcami podatkowymi. Możesz być zatem pewien, że w gąszczu tych różnorodnych zawodów znajdziesz coś, co w pełni spełni twoje intelektualne oczekiwania!

Studia ekonomiczne w Warszawie zagwarantują zatem dobrą pracę wielu absolwentom. Nim jednak do tego dojdzie, musisz wybrać kierunek, który będzie również zgodny z twoimi predyspozycjami i oczekiwaniami. Pamiętaj, że inne cechy są ważne w przypadku kierunku takiego jak stosunki międzynarodowe, a jeszcze inne są potrzebne w przypadku kierunków takich jak finanse i rachunkowość. Gdy wybierasz studia ekonomiczne odpowiedz sobie na kilka podstawowych pytań:

 • czego nauczę się na wybranym kierunku studiów?
 • czym chcę się zajmować po ukończeniu nauki?
 • jakie umiejętności chcę rozwinąć?
 • co jest dla mnie najważniejsze podczas nauki?

 

Pamiętaj o tym, by przy wyborze studiów ekonomicznych (czy jakichkolwiek innych) kierować się przede wszystkim rozumiem. Decyzja podjęta pod wpływem emocji może być bowiem dla ciebie bolesna w skutkach! Przeanalizuj wszystkie możliwe plusy i minusy wybranych kierunków, dzięki czemu z łatwością odnajdziesz się w gąszczu wielu różnorodnych kierunków.

 

Możliwe ścieżki twojej przyszłej kariery zawodowej to między innymi:

 • ekonomista;
 • doradca finansowy;
 • bankier;
 • urzędnik;
 • inspektor do spraw finansowych;
 • makler;
 • finansista;
 • analityk finansowy;
 • pracownik giełdy;
 • specjalista w dziale HR;
 • pracownik szeroko rozumianego sektora bankowego;
 • specjalista do spraw zarządzania finansami itd.

czytaj dalej jakie studia wybrać

 

 

Jak wybrać uczelnię wyższą w Warszawie?

Z poprzednich akapitów zorientowałeś się zapewne, jak bogatą ofertę przygotowały uczelnie w Warszawie. Stołeczne ośrodki akademickie bacznie obserwują sytuację na aktualnym rynku zatrudnienia. Okazuje się zatem, że studia ekonomiczne cieszą się tak dużą popularnością właśnie ze względu na perspektywy pracy w przyszłości! Jeśli zdecydowałeś, że wybierasz studia ekonomiczne, czas na wybór uczelni!

Podjęcie decyzji nie jest być może aż takie trudne, jeśli podczas poszukiwań szkoły wyższej idealnej będzie ci towarzyszyć kilka podstawowych zasad! Na początku sprawdź, czy wybrany przez ciebie kierunek widnieje na stronie uczelni – to powinien być dla ciebie punkt wyjścia! Co dalej? Poznaj koniecznie uczelnię, którą wybierasz:

 • szczegółowo przenalizuj jej ofertę dydaktyczną;
 • sprawdź, jakie przedmioty znajdują się w programie kształcenia;
 • szukaj informacji i opinii w Internecie;
 • zaczerpnij porad znajomych.

 

Weź również udział w drzwiach otwartych uczelni! To najlepszy sposób, przy przeanalizować poszczególne oferty, poznać wykładowców, studentów oraz zaznajomić się ze wszystkimi szczegółami, które mogą być pomocne podczas podejmowania ostatecznej decyzji związanej ze studiowaniem!

czytaj dalej jak wybrać uczelnię

 

Czy studia ekonomiczne w Warszawie to studia z przyszłością?

Studia ekonomiczne w Warszawie to studia z przyszłością, ponieważ większość propozycji należących do tego obszaru nastawiona jest na rozwijanie praktycznych umiejętności, na które rośnie zapotrzebowanie rynku. Studia wtedy są przyszłościowe i perspektywiczne, kiedy pozwalają kształcić się w dziedzinach potrzebnych i wymaganych przez rynek oraz wtedy, kiedy przygotowują do działalności zawodowej. I tak jest w tym przypadku.

Na absolwentów studiów ekonomicznych w Warszawie czekają między innymi: przedsiębiorstwa produkcyjne, przedsiębiorstwa usługowe, banki, instytucje finansowe, fundusze inwestycyjne i emerytalne, biura rachunkowe, firmy doradztwa finansowego, organizacje pozarządowe czy organizacje międzynarodowe. Oznacza to, że studia ekonomiczne pozwalają pozyskać wykształcenie, które można wykorzystać w wielu miejscach i na wiele sposobów.

 

Czy warto iść na studia ekonomiczne w Warszawie?

Czy warto iść na studia? To pytanie zadaje sobie zapewne niejeden raz każdy maturzysta. Niestety, ale też jednoznaczna odpowiedź na to pytanie nie istnieje. Na studia warto iść bowiem wyłącznie wtedy, jeśli czujemy, że wiedza i kwalifikacje otrzymane podczas wszystkich semestrów kształcenia znacznie poprawią nasz start na rynku pracy. A nie dotyczy to przecież każdego, dowolnie wybranego zawodu.

Czy warto iść na studia ekonomiczne w Warszawie? To z kolei znacznie węższe pytanie. Ten profil kształcenia może przynieść wiele satysfakcji osobom, które nie boją się przedmiotów ścisłych, rozbudowanych tabel czy śledzenia i analizowania wszelkich statystyk.

Studia ekonomiczne biją rekordy popularności – głównie ze względu na perspektywy zatrudnienia w przyszłości, nie oznacza to jednak, że każda osoba, która wybiera studia o tym profilu, będzie z nich czerpać satysfakcję.

Studia ekonomiczne w Warszawie wydają się wyborem idealnym dla tych osób, które nie boją się nie tylko intelektualnych, lecz także zawodowych wyzwań. Z racji tego, że sektor korporacyjny i bankowy rozwija się w stolicy niezwykle prężnie, to oznacza, że znaczna część absolwentów kształcenia na kierunkach ekonomicznych będzie mieć szansę na szybki i satysfakcjonujący rozwój zawodowy.

Ponadto Warszawa to jeden z najpotężniejszych ośrodków akademickich. Oznacza to, że studenci, którzy podejmą w stolicy studia ekonomiczne, będą mogli wybierać z bogatej oferty przygotowanej przez poszczególne szkoły wyższe. Kierunków na studiach ekonomicznych jest mnóstwo, jeśli wybierzesz kształcenie w Warszawie, istnieje duża szansa, że odnajdziesz je właśnie w tym mieście!

czytaj dalej jak wybrać uczelnię

 

 

Praca po studiach ekonomicznych

Studia ekonomiczne w Warszawie dają jedno z najszerszych pól działania, jeśli chodzi o szukanie pracy. Po ekonomii lub jednym z kierunków rodzimych można rozwijać karierę w  księgowości, rachunkowości zarządczej, controllingu, biurach rachunkowych, firmach doradczych, urzędach skarbowych, biurach maklerskich, biurach konsultingowych lub rachunkowych, firmach sektora prywatnego i korporacjach, bankach i instytucjach sektora finansowego, organizacjach trzeciego sektora, firmach zajmujących się doradztwem personalnym, działach HR, administracji rządowej i samorządowej czy organizacjach administracji publicznej i samorządowej.
Przykładowe zawody po studiach ekonomicznych to:
dyrektor ds. finansowych, kierownik oddziału, księgowy, kontroler finansowy, specjalista ds. podatków, specjalista ds. rozwoju, senior accountant, asystent ds. księgowości, junior lease analyst, analityk biznesowy korporacyjny, ekspert ds. zarządzania kosztami ryzyka, specjalista ds. konsolidacji, bilansista, analityk danych, kierownik działu kontroli wewnętrznej i audytu albo inspektor w departamencie inspekcji bankowych.

POPULARNE KIERUNKI W WARSZAWIE POLECANE DLA CIEBIE

Pokaż wszystkie

POZOSTAŁE UCZELNIE W WARSZAWIE NA KTÓRYCH SĄ STUDIA EKONOMICZNE

59 Uczelni w Warszawie

Warszawa przyciąga młodych ludzi z całego kraju. Przyjeżdżają tu na studia lub do pracy, w nadziei na zdobycie wykształcenia, doświadczenia zawodowego i wysoko płatnej pracy z perspektywami. Liczą na prestiż, sukces.

Warszawa ma wiele do zaoferowania dla studentów i kandydatów, ale także wiele od nich wymaga – progi punktowe oraz liczba chętnych na studia są tu wysokie. Również liczba studentów jest największa w Polsce: 15 uczelni publicznych i ponad 40 niepublicznych. Największą popularnością cieszą się Uniwersytet Warszawski, Politechnika Warszawska oraz Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.

Warszawskie uczelnie są uznawane za prestiżowe nie tylko w Polsce ale i za granicą. Cenione są za profesjonalną kadrę naukową i szerokie perspektywy rozwoju.

 

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Warszawie

 

WARTO TO WIEDZIEĆ

 


UNIWERSYTET WARSZAWSKI STUDIA EKONOMICZNE

Wydział Nauk Ekonomicznych

 • Ekonomia (studia stacjonarne licencjackie I stopnia), ze specjalnościami: Ekonomia przedsiębiorstwa oraz Ekonomia międzynarodowa. 
 • Finanse, Inwestycje i Rachunkowość (studia stacjonarne licencjackie I stopnia), ze specjalnością Finanse inwestycje i rachunkowość 
 • Finanse publiczne i podatki
 • Informatyka i Ekonometria (wybór specjalności/kierunku po pierwszym roku);
 • Międzykierunkowe studia ekonomiczno-menedżerskie;
 • Międzykierunkowe studia ekonomiczno-matematyczne;
 • Finance and International Investment.​

dowiedz się więcej

 

Wydział Zarządzania

 • Zarządzanie (studia licencjackie - dzienne, wieczorowe i zaoczne)
 • Finanse, Rachunkowość i Ubezpieczenia (studia licencjackie - dzienne, wieczorowe i zaoczne).
 • Zarządzanie (studia magisterskie - dzienne, wieczorowe i zaoczne)
 • Finanse, Rachunkowość i Ubezpieczenia (studia magisterskie - dzienne, wieczorowe i zaoczne).
 • International Business Program (studia magisterskie - dzienne)
 • Environmental Management-Zarządzanie Środowiskiem (magisterskie studia międzyobszarowe).

dowiedz się więcej

 

SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE STUDIA EKONOMICZNE

Uczelnia organizuje zajęcia z Ekonomii na studiach licencjackich I i II stopnia, ze specjalizacjami: Analizy makroekonomiczne, Analizy mikroekonomiczne oraz Ekonomia teoretyczna.​ Ta sama uczelnia prowadzi zajęcia na kierunkach:

 • Ekonomiczna analiza prawa - studia II stopnia (ze specjalizacją ekonomiczna analiza regulacji).
 • Finanse i rachunkowość - studia I i II stopnia (ze specjalizacjami: Bankowość, Finanse przedsiębiorstwa, Międzynarodowe rynki finansowe, Rachunkowość oraz Ubezpieczenia).
 • Metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne - studia I i II stopnia (ze specjalizacjami: Ekonometria, informatyka gospodarcza, Ekonomia matematyczna oraz Metody analizy decyzji, a także Analizy statystyczne i data mining, Badania marketingowe i analizy rynku, Informatyka gospodarcza, Procedury analizy decyzji, Statystyka stosowana i Systemy informatyczne w zarządzaniu).
 • Global Business, Finance and Governance - studia I i II stopnia (ze specjalizacjami: Global Development and Governance, International Business, International Venture Management  oraz International Finance). ​
 • International Economics - studia I i II stopnia (ze specjalizacjami: Economics of Central and Eastern Europe, International Business Management).
 • Finance and Accounting with acca qualifications (MA) - studia II stopnia
 • Zarządzanie - studia I i II stopnia (ze specjalizacjami: Gospodarka nieruchomościami, Marketing, Przedsiębiorczość, Biznes turystyczny, Zarządzanie projektami, Zarządzanie strategiczne, Zarządzanie wartością firmy, Zarządzanie w transporcie i logistyce, Zarządzanie zasobami ludzkimi).
 • Administracja - studia II stopnia (ze specjalizacjami: Administracja gospodarcza, Administracja samorządowa oraz Administracja skarbowo-celna). ​
 • E - biznes - studia II stopnia (ze specjalizacjami: Marketing internetowy, Zarządzanie firmą w e-biznesie oraz Zarządzanie in​formacją i technologią in​formacyjn​ą).​

dowiedz się więcej

 


POLITECHNIKA WARSZAWSKA STUDIA EKONOMICZNE

Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej

 • Zarządzanie na studiach trzyletnich, licencjackich I stopnia, (ze specjalnościami: Informatyka gospodarcza, Finanse i zarządzanie ryzykiem, Kwalitologia i inżynieria jakości oraz Zarządzanie strategiczne).
 • Można również wybrać 3,5 - letnie studia inżynierskie, na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, (ze specjalnościami: Zarządzanie innowacjami, Zarządzanie produkcją, Informatyka gospodarcza oraz Ergonomia i bezpieczeństwo pracy).

Naukę można kontynuować na studiach II stopnia: uzupełniających dwuletnich magisterskich. Są tu dostępne kierunki:

 • Zarządzanie, (ze specjalnościami: Gospodarka cyfrowa, Przedsiębiorstwo na rynkach międzynarodowych, Rynki i instytucje finansowe, Systemy zarządzania bezpieczeństwem pracy, Systemy produkcyjne i logistyczne, Projakościowe systemy zarządzania oraz Transfer wiedzy i technologii),
 • Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, ze specjalnościami: Gospodarka cyfrowa, Przedsiębiorstwo na rynkach międzynarodowych, Rynki i instytucje finansowe, Systemy zarządzania bezpieczeństwem pracy, Systemy produkcyjne i logistyczne, Projakościowe systemy zarządzania i Transfer wiedzy i technologii)
 • Management of Sustainable Enterprise (studia w języku angielskim).

dowiedz się więcej

 


POLITECHNIKA WARSZAWSKA FILIA W PŁOCKU STUDIA EKONOMICZNE

Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych

 • Ekonomia

dowiedz się więcej

 


SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO STUDIA EKONOMICZNE

Wydział Nauk Ekonomicznych

 • Ekonomia (ze specjalnościami: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw, Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze, Organizacja i Ekonomika Agrobiznesu, Ekonomika Sektora Publicznego, Ekonomia menedżerska, Rozwój wsi i rolnictwa oraz Gospodarka turystyczna).
 • Zarządzanie (ze specjalnościami: Zarządzanie i Marketing w Turystyce, Zarządzanie i Marketing w Przedsiębiorstwie, Zarządzanie Edukacją i Doradztwem oraz Zarządzanie Rozwojem Regionalnym i Lokalnym).
 • Finanse i Rachunkowość (ze specjalnościami: Bankowość, Rachunkowość i Finanse Przedsiębiorstw, Finanse Publiczne, Ubezpieczenia oraz Inżynieria Finansowa).
 • Logistyka (ze specjalnościami: Operator logistyczny oraz Menedżer logistyki).
 • M.Sc. in Economics and Organization of Enterprises (studia w języku angielskim).

dowiedz się więcej

 


SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK W WARSZAWIE STUDIA EKONOMICZNE

 • Finanse i rachunkowość. Specjalności: Finanse przedsiębiorstw, Finanse publiczne, Rachunkowość i analiza finansowa, Bankowość i doradztwo finansowe, Skarbowość, Pośrednictwo finansowe - bankowość i ubezpieczenia.

dowiedz się więcej 


EUROPEJSKA UCZELNIA INFORMATYCZNO EKONOMICZNA STUDIA EKONOMICZNE

 • Ekonomia, ze specjalnościami: E-biznes, Bankowość i ubezpieczenia, Gospodarka nieruchomościami, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Organizacja i ekonomika handlu, Przedsiębiorstwo na rynku międzynarodowym, Gospodarka regionalna i lokalna oraz Handel zagraniczny. 
 • Zarządzanie - studia I stopnia, ze specjalnościami: Marketing, reklama i PR, Zarządzanie przedsiębiorstwem i personelem, Zarządzanie jakością i audyt wewnętrzny, Rachunkowość i zarządzanie podatkami, Logistyka (zarządzanie łańcuchem dostaw), Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy (BHP).
 • Zarządzanie - studia II stopnia, ze specjalnościami: Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy (BHP), Zarządzanie organizacją i kapitałem ludzkim, Rachunkowość i controlling, Marketing i reklama w sieci, Zarządzanie administracją publiczną, Zarządzanie technologiami informatycznymi, Zarządzanie rozwojem lokalnym i regionalnym, Media i komunikacja społeczna, Zarządzanie bezpieczeństwem lokalnym, Logistyka (Zarządzanie logistyczne), Zarządzanie bezpieczeństwem publicznym oraz Zarządzanie zakładami administracyjnymi.
 • Administracja, ze specjalnościami: Administracja publiczna (rządowa i samorządowa), Administracja europejska, Administracja wymiaru sprawiedliwości i prokuratury, Administracja skarbowo-celna, Administracja bezpieczeństwa publicznego, Administracja zdrowia publicznego, Administracja gospodarcza oraz Dyplomacja.
Naukę można kontynuować na podyplomowych studiach ekonomicznych na kierunkach: Doradztwo na rynku nieruchomości, Zarządzanie jakością i audyt wewnętrzny, Zarządzanie zasobami IT, Zarządzanie bezpieczeństwem systemów informatycznych, Zarządzanie oświatą, Zarządzanie finansami i rachunkowość oraz Trener biznesu.
 

WYŻSZA SZKOŁA MENEDŻERSKA STUDIA EKONOMICZNE

 • Administracja – studia I i II stopnia
 • Finanse i Rachunkowość - studia I stopnia 
 • Zarządzanie – studia I i II stopnia
 • Zarządzanie i Inżynieria Produkcji – studia I stopnia
Oraz na studia podyplomowe na kierunki: Gospodarowanie nieruchomościami, Administracja systemów bezpieczeństwa narodowego, Akademia Bezpiecznego Biznesu, Akademia Przywództwa, Bankowość korporacyjna, Bezpieczeństwo instytucji finansowych, Business Management, Coaching w życiu i biznesie, Doctor of Business Administration, Dyplomacja gospodarcza, Executive Master of Business Administration (EMBA), Kontrola i audyt wewnętrzny w administracji publicznej i gospodarce, Trener biznesu i rozwoju osobistego, Zarządzanie podmiotami leczniczymi oraz Zarządzanie portfelem projektów wg teorii ograniczeń.
 

AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO STUDIA EKONOMICZNE

Uczelnia prowadzi studia na kierunku Ekonomia na I i II stopniu. Studia licencjackie umożliwiają wybranie specjalności z Rynków zagranicznych, natomiast studia magisterskie z Międzynarodowego otoczenia biznesu. Inne kierunki ekonomiczne na ALK w Warszawie, to: Zarządzanie - studia I i II stopnia, Zarządzanie - socjologia biznesu i mediów - studia I i II stopnia, Psychologia w zarządzaniu - studia I i II stopnia, Finanse i Rachunkowość - studia I i II stopnia, Administracja - studia I stopnia (ze specjalnością prawo-biznesową), Bachelor in management - studia I stopnia (studia w języku angielskim), Bachelor in finance and accounting - studia I stopnia (studia w języku angielskim), , Zarządzanie w wirtualnym środowisku - studia II stopnia, Administracja - zarządzanie publiczne, e-administracja - studia II stopnia, Master in management - studia II stopnia (studia w języku angielskim). ALK posiada bogatą ofertę studiów podyplomowych, z działów: Zarządzania, Administracji i Unii Europejskiej, Finansów, Rachunkowości, Sprzedaży, negocjacji i relacji w biznesie, Zarządzania łańcuchem dostaw, Zarządzania projektami oraz Zarządzania w ochronie zdrowia.
 

UCZELNIA ŁAZARSKIEGO STUDIA EKONOMICZNE

Uczelnia prowadzi zajęcia na studiach uzupełniających magisterskich na kierunku Ekonomia, ze specjalnościami: Ekonomia menedżerska, Finanse i bankowość, Kapitał ludzki w organizacji oraz Zarządzanie projektami. Na kierunku Administracji specjalności to: Administracja europejska, rządowa i samorządowa, Gospodarowanie nieruchomościami, Zamówienia publiczne oraz Zarządzanie ochroną zdrowia.
Uczelnia Łazarskiego prowadzi nabór na studia podyplomowe, na kierunki: Negocjacje i mediacje biznesowe, Zarządzanie infrastrukturą sportową, Zarządzanie projektem ERP (SAP), Symulator biznesu, Zarządzanie projektami IT w oparciu o PRINCE 2 Agile, Scrum-i-ITIL, Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych - kadry i płace, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Strategiczne zarządzanie zakupami w firmie, Organizacja i zarządzanie badaniami klinicznymi, Zarządzanie informacją w podmiotach leczniczych, Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, Prawo deweloperskie i mieszkaniowe, Wycena nieruchomości, Zarządzanie nieruchomościami, Zarządzanie bezpieczeństwem w lotnictwie (SMS), Funkcjonariusz administracji unijnej - kariera w instytucjach Unii Europejskiej, Studium zamówień publicznych, Psychologia w zarządzaniu oraz Organizacja i zarządzanie oświatą.
 

WYŻSZA SZKOŁA GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI STUDIA EKONOMICZNE

Od 1997 roku prowadzi zajęcia na kierunku Ekonomia; jest to jednocześnie najwcześniejszy kierunek uruchomiony na tej uczelni. Na Wydziale Administracji na kierunku ekonomicznym można wybrać jedną ze specjalności: Wycenę nieruchomości, Zarządzanie nieruchomościami, Obrót nieruchomościami, Rynek inwestycyjny. Studia prowadzone są na poziomie I stopnia (licencjackie) oraz II stopnia (magisterskie).
 

AKADEMA FINANSÓW I BIZNESU VISTULA STUDIA EKONOMICZNE

Organizuje zajęcia na studiach I i Ii stopnia na kierunkach Ekonomia oraz Finanse i Rachunkowość.
Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie organizuje zajęcia na kierunku Ekonomia ze specjalnościami: Gospodarowanie zasobami ludzkimi, Usługi logistyczne, Bankowość i ubezpieczenia, Gospodarka nieruchomościami, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Organizacja i ekonomika handlu, Rachunkowość i analiza finansowa oraz Przedsiębiorstwo na rynku międzynarodowym. Studia z ekonomii można kontynuować na poziomie dwuletnich uzupełniających studiów magisterskich. 
 

UCZELNIA TECHNICZNO HANDLOWA IM. H. CHODKOWSKIEJ STUDIA EKONOMICZNE

Na poziomie studiów I stopnia (licencjackich) i uzupełniających II stopnia (magisterskich) otwarte są kierunki: Zarządzanie i finanse w przedsiębiorstwie, Rachunkowość finansowa i zarządcza oraz Doradztwo finansowe, podatkowe i ubezpieczeniowe nadzór finansowy. Studia magisterskie organizowane są ponadto na kierunku Nadzór finansowy, a kierunek Finanse i rachunkowość w biznesie można studiować na poziomie podyplomowym.

 TEMATY POWIĄZANE

 

 

komentarze (0)