Politologia w Warszawie – uczelnie publiczne

Komentarze (0)

Politologia w Warszawie – uczelnie publiczne

Komentarze (0)

Politologia w Warszawie – uczelnie publiczne

Studia w Warszawie na kierunku politologia można podjąć na 2 uczelniach publicznych:

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (Wydział Społeczno-Ekonomiczny), Uniwersytet Warszawski (Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych). Studia stacjonarne są bezpłatne, z kolei studnia niestacjonarne są płatne.

 

1. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (Wydział Społeczno-Ekonomiczny)

Kierunek studiów Politologia będący propozycją Wydziału Społeczno-Ekonomicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie realizowany jest w systemie dwustopniowym. Jako pierwsze są to trzyletnie studia I stopnia, które kończą się tytułem licencjata, a następnie są to dwuletnie studia II stopnia, kończące się tytułem magistra.

W rekrutacji 2023/2024 studia możesz podjąć w trybie:

 • stacjonarnym (studia bezpłatne) 

Jeśli interesujesz się nauki społecznymi, socjologia, a co najważniejsze polityką i jej rolą na arenie międzynarodowej, to kierunek studiów Politologia może być dla ciebie ciekawą propozycją. Dlatego, jeśli nauka przedmiotów humanistycznych przychodzi ci z łatwością, to ten kierunek może cię zainteresować. W ofercie Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego możemy znaleźć kilka specjalności, dzięki którym każdy ze studentów może znaleźć coś dla siebie i rozwijać się w zakresie interesującej go dziedziny, są to m.in.:

 • polityka międzynarodowa i integracja europejska,
 • polityka społeczna i gospodarcza,
 • europa środkowo-wschodnia,
 • polityka w cyberprzestrzeni,
 • dyplomacja publiczna i analityka polityczna.

Będąc studentem na kierunku studiów Politologia w Warszawie, zdobędziesz wiele cennych umiejętności z zakresu prawa, a także polityki i historii, co przełoży się na twoje zdolności w zakresie dyplomacji. Jako student będziesz mieć również okazję do edukacji w zakresie wybranej przez ciebie specjalności, w ramach której będziesz mógł zostać specjalistą. W trakcie studiów przewidziano także dla studentów lektorat z wybranego języka obcego na poziomie B2 ze słownictwem specjalistycznym, co umożliwi ci swobodną komunikację na arenie międzynarodowej.

W programie studiów na kierunku Politologia możemy znaleźć wiele różnych przedmiotów, które często uzależnione są od wybranej specjalności przez studenta. Niektóre z przedmiotów to m.in. współczesna myśl polityczna, prawo międzynarodowe polityczne, polski system polityczny, język obcy oraz podstawy prawa. W planie możemy również znaleźć godziny przeznaczone na praktyki zawodowe, które student może odbyć w wybranej przez siebie placówce.

Będąc absolwentem kierunku studiów Politologia, będziesz mógł znaleźć zatrudnienie m.in. w jednostkach administracji rządowej i samorządowej, ambasadach, firmach marketingowych, organizacjach rządowych i pozarządowych, a także absolwenci są świetnie przygotowani do poprowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Dowiedz się więcej

 

2. Uniwersytet Warszawski (Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych)

Studia na kierunku Politologia będące propozycją Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego realizowane są w systemie dwustopniowym. Jako pierwsze są to trzyletnie studia I stopnia, które kończą się tytułem licencjata, a następnie są to dwuletnie studia II stopnia, kończące się tytułem magistra.

W rekrutacji 2023/2024 studia możesz podjąć w trybie:

 • stacjonarnym (studia bezpłatne) 
 • niestacjonarne 

Jeśli interesujesz się zagadnieniami z zakresu socjologii, polityki, a także historii, a w przyszłości chciałbyś zajmować się tematyką polityczną, to kierunek studiów Politologia może być właśnie dla ciebie. Uniwersytet Warszawski oferuje swoim studentom kilka specjalności, dzięki którym każdy z nich może znaleźć coś dla siebie i rozwijać się w zakresie interesującej go dziedziny, są to m.in.:

 • państwo i administracja,
 • ustrojowa,
 • historyczno-politologiczna,
 • marketing polityczny,
 • marketing polityczny,
 • administracja publiczna,
 • analiza i doradztwo polityczne,
 • infobrokering polityczny.

Decydując się na kierunek studiów Politologia w Warszawie, będziesz mieć szansę na zdobycie cennej wiedzy z zakresu nauk politycznych, społecznych oraz historii i filozofii polityki, która jest niezmiernie ważna na przestrzeni lat, a także współcześnie. Jako student będziesz mieć także okazję do rozwinięcia się w zakresie wybranej przez ciebie specjalności oraz do pogłębienia umiejętności miękkich takich jak np. sztuka negocjacji i mediacji, co jest niezwykle przydatne nie tylko w życiu zawodowym, ale także i codziennym.

Przedmioty, jakie możemy znaleźć w programie studiów na kierunku Politologia w Warszawie, często uzależnione są od wybranej specjalności przez studenta. Niektóre z przedmiotów to m.in. socjotechnika polityczna, filozofia polityki, system polityczny RP, międzynarodowe stosunku polityczne i gospodarcze, język obcy oraz polski system polityczny. W programie możemy również znaleźć godziny przeznaczone na zrealizowanie praktyk zawodowych, które student może odbyć w wybranej przez siebie placówce lub instytucji.

Po ukończeniu studiów na kierunku Politologia, absolwenci mogą szukać zatrudnienia m.in. w samorządzie terytorialnym, urzędach, administracji rządowej i pozarządowej, partiach politycznych, ambasadach, a także w mediach. Absolwenci są również przygotowani do poprowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Dowiedz się więcej

WSZYSTKO O KIERUNKU POLITOLOGIA - WARSZAWA

Komentarze (0)