Politologia - Warszawa

Politologia - Warszawa

Politologia - Warszawa

Studia w Warszawie na kierunku

politologia

Odkryj kierunek politologia w Warszawie i sprawdź gdzie możesz studiować

Dodaj do ulubionych

Politologia studia Warszawa 2021| woj. mazowieckie

Studia na kierunku Politologia w Warszawie to studia licencjackie lub magisterskiektórych program kształcenia trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata lub magistra.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym).

Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

Lubisz przedmioty takie jak historia czy WOS? Z uwagą śledzisz aktualne wydarzenia społeczno-polityczne w Polsce i na arenie międzynarodowej? Szukasz kierunku, który będzie zbieżny z twoimi zainteresowaniami? Wybierz studia w Warszawie na kierunku politologia. W programie kształcenia znajdziesz przedmioty poświęcone między innymi geografii politycznej i gospodarczej, historii czy nawet ekonomii.

Wiedza teoretyczna, którą zdobędziesz, pozwoli ci na znacznie lepsze analizowanie różnorodnych zjawisk społecznych, gospodarczych czy ekonomicznych. Studenci otrzymają również umiejętności, dzięki którym dowiedzą się, jak skutecznie zarządzać różnorodnymi instytucjami, a w tym – politycznymi. Absolwenci politologii znajdą zatrudnienie przykładowo w mediach czy ośrodkach badania opinii publicznej.

czytaj dalej wszystko o Politologia - Warszawa

Zobacz, na jakich uczelniach w Warszawie jest kierunek politologia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Warszawski

Jednostka prowadząca

Politologia stopień: (I)  (II), czas trwania: 2 lata • 3 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Jednostka prowadząca

Politologia stopień: (I)  (II), czas trwania: 2 lata • 3 lata
tryb: stacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek politologia w Warszawie?

Studia na kierunku politologia zawsze cieszyły się dużą popularnością wśród maturzystów. To zainteresowanie z jednej strony pokazuje, że warto studiować politologię, a z drugiej sprawia, że przygotowania do procedury rekrutacyjnej trzeba rozpocząć odpowiednio wcześnie. Co powinieneś zdawać podczas egzaminów maturalnych? Studia politologiczne w Warszawie skłaniają do tego, by skupić się na przedmiotach takich jak: historia, WOS, geografia oraz dowolnie wybrany język obcy nowożytny. Pamiętaj, żeby część z przedmiotów zdawać na poziomie rozszerzonym. To realnie zwiększy twoje szanse na znalezienie się na listach osób przyjętych na studia.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 08.06.2021
do 09.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 08.06.2021
do 09.07.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 08.06.2021
do 23.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 08.06.2021
do 23.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Warszawski Uniwersytet Warszawski stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 07.06.2021
do 05.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 07.06.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 07.06.2021
do 13.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 07.06.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Czas trwania studiów na kierunku politologia na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie stac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Warszawski Uniwersytet Warszawski stac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

POLITOLOGIA WARSZAWA STUDIA I STOPNIA

POLITOLOGIA WARSZAWA STUDIA II STOPNIA

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek politologia na poszczególnych uczelniach

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Przedmioty:

geografia, historia, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Dowiedz się więcej
Uniwersytet Warszawski Uniwersytet Warszawski Przedmioty:

biologia, chemia, filozofia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język grecki i kultura antyczna, język obcy, język polski, język łaciński i kultura antyczna, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

POLITOLOGIA WARSZAWA STUDIA STACJONARNE

POLITOLOGIA WARSZAWA STUDIA NIESTACJONARNE

Orientacyjne limity miejsc na kierunku politologia na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Warszawski Uniwersytet Warszawski stac. I stopnia:
120
II stopnia:
60
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
55
II stopnia:
60
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek politologia na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie stac. I stopnia:
63,10
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Warszawski Uniwersytet Warszawski stac. I stopnia:
60,78
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Harmonogram rekrutacji +

Udział osób w rekrutacji, które wybierają studia na kierunku politologia, bardzo rzadko jest przypadkowy. Na ogół mają one wszystko dopracowane do ostatniego szczegółu. Dlatego też warto zadbać także o znajomość wszystkich niezbędnych terminów, które związane są z czasem rejestracji, uiszczaniem opłat rekrutacyjnych, czy czasem składania podstawowych dokumentów do dziekanatu. Wszystkie te najważniejsze daty znajdują się właśnie w harmonogramie rekrutacyjnym i to z nim warto zapoznać się w pierwszej kolejności. Każda uczelnia ustala go indywidualnie, więc informacje na temat harmonogramu rekrutacji znajdziesz na stronach internetowych wybranych ośrodków akademickich.

Maturzyści na wybrane przez siebie kierunki mogą rejestrować się na ogół już na przełomie kwietnia i maja. Nie ma znaczenia jednak kolejność zgłoszeń, lecz liczba punktów z egzaminów maturalnych. Studia na kierunku politologia w Warszawie zaliczają się do grona prestiżowych kierunków. Pierwszy etap rekrutacji zostaje na ogół zamknięty w połowie lipca, tuż po ogłoszeniu wyników z egzaminów maturalnych. To także czas składania dokumentów oraz oczekiwania na rozpoczęcie roku akademickiego w październiku.

Trzeba mieć świadomość, że nie każdy absolwent szkoły średniej ma szansę znaleźć się na listach osób przyjętych w przypadku tak renomowanego kierunku. Uczelnie jednak starają się wykształcić jak największą liczbę zdolnych i ambitnych osób, więc na te kierunki, na które nie zostały wypełnione limity miejsc, otwierane są kolejne etapy rekrutacji. Odbywają się one na ogół na przełomie sierpnia oraz września. Wtedy część kandydatów dostanie swoje kolejne szanse na studia.

Dokumenty rekrutacyjne +

Osoby zakwalifikowane na studia muszą dostarczyć do dziekanatu zestaw podstawowych dokumentów. Zaniedbanie tego etapu rekrutacji sprawi, że zostaniesz skreślony z list osób przyjętych na studia, więc przestrzegaj wszystkich ważnych terminów. Każda z uczelni zestaw dokumentów ustala indywidualnie – szczegółowych wytycznych zawsze musisz szukać na stronach internetowych poszczególnych ośrodków akademickich. Muszą się znaleźć wśród nich na pewno:

 • świadectwo dojrzałości uzyskane w polskim systemie oświaty;
 • świadectwo lub inny dokument, które zostały wydane poza polskim systemem oświaty (jeśli takie posiadasz);
 • aktualna fotografia;
 • potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej;
 • różnego rodzaju podpisane umowy.

Pamiętaj, że studia w Warszawie na kierunku lekarskim mogą się wiązać z dostarczeniem także zaświadczenia, które wystawi lekarz medycyny pracy i potwierdzi twoje predyspozycje do wykonywania tego odpowiedzialnego zawodu.

Opłaty rekrutacyjne +

Jeżeli procedura uiszczania opłaty rekrutacyjnej zostanie przez ciebie zaniedbana, to twoja kandydatura w ogóle nie zostanie ujęta w procesie rekrutacji. Opłaty rekrutacyjne obowiązują na niemal wszystkich kierunkach studiów w Polsce. Wahają się mniej więcej od 85 do nawet 150 złotych i mogą obejmować jeden lub pulę kierunków. Pamiętaj, by opłatę rekrutacyjną wykonać terminowo (liczy się czas jej księgowania, a nie data wykonania przelewu!). Opłatę rekrutacyjną możesz uiścić za pośrednictwem poczty, przy pomocy przelewu lub płatności elektronicznych (PayU). Pamiętaj, by potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej dostarczyć do dziekanatu wybranej przez siebie uczelni.

Przedmioty kwalifikacyjne +

By dostać się na studia na kierunku politologia w Warszawie, powinieneś odpowiednio wcześnie przygotować się do rekrutacji. Liczba kandydatów na studia o tym prestiżowym profilu zawsze przewyższa liczbę otwartych miejsc, więc szansę na naukę mają wyłącznie najlepsi absolwenci szkół średnich. Powinieneś doskonale przygotować się z przedmiotów, wśród których obowiązkowo znajdą się WOS, historia, geografia, język obcy nowożytny. Dodatkowym atutem będą przedmioty takie jak język polski, czy nawet filozofia. Pamiętaj, że szansę na naukę na kierunku lekarskim mają wyłącznie najlepsi, więc swoją naukę zacznij już dziś!

Przelicznik punktów kwalifikacyjnych +

Przelicznik punktów kwalifikacyjnych uwzględnia, czy zdawane na maturze przedmioty znajdują się wśród rekrutacyjnych wytycznych. Kolejnym ważnym aspektem jest to, na jakim poziomie zdawany był dany przedmiot. Maturzyści mają do wyboru zawsze dwa poziomy – podstawowy oraz rozszerzony. Odpowiednio wcześnie prześledź, jak wygląda przelicznik punktów kwalifikacyjnych na różnych uczelniach. To pozwoli ci przygotować się jak najlepiej do procedury rekrutacyjnej, która w przypadku studiów na kierunku lekarskim jest wyjątkowo rozbudowana.

Olimpiady oraz konkursy +

Prawdziwi pasjonaci nauk ścisłych, którzy w przyszłości chcieli by rozpocząć studia na kierunku politologia w Warszawie, mogą pomyśleć o wzięciu udziału w prestiżowych olimpiadach oraz konkursach przedmiotowych. To propozycja jedynie dla najbardziej ambitnych uczniów o bardzo rozległej wiedzy, którzy czują w sobie powołanie do wykonywania tego trudnego zawodu. Warto podkreślić, że jest o co walczyć, ponieważ laureaci oraz finaliści stopnia centralnego znajdą się na listach osób przyjętych poza kolejnością. W przypadku studiów lekarskich rozważ olimpiady takie jak:

 • Olimpiada Statystyczna;
 • Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym;
 • Olimpiada Wiedzy o Integracji Europejskiej;

Pamiętaj, że bycie finalistą olimpiady nie zwalnia cię z obowiązku przystąpienia do matury. Pozytywne wyniki z egzaminów dojrzałości dopiero otwierają ci drzwi do wzięcia udziału w rekrutacji.

Gdzie studiować na kierunku politologia w Warszawie?

 

Uczelnie na których można studiować kierunek politologia w Warszawie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Warszawski

 

Kierunki humanistyczne w Warszawie

bioetyka
slawistyka
sociology
Rozwiń

Ważne tematy

Jak wyglądają studia na kierunku politologia w Warszawie?

1. Dla kogo ten kierunek

Studia na kierunku politologia od lat stanowią jedną z najbardziej popularnych propozycji kształcenia. Dzieje się tak dlatego, że to dość interdyscyplinarna dziedzina, która pozwala na wiele opcji zawodowego rozwoju. Politologia to najogólniej nauka, która zajmuje się całokształtem działań związanych z polityką. Bada ona, opisuje i analizuje różnego rodzaju przemiany polityczne, które zachodziły na przestrzeni lat. Odwołuje się do różnych innych dziedzin takich jak historia, czy ekonomia.

Ten profil kształcenia idealny będzie dla osób, które interesują się przede wszystkim naukami humanistycznymi. Na studiach politologicznych odnajdą się pasjonaci historii, wiedzy o społeczeństwie, języków obcych, czy nawet geografii. Warto też podkreślić, że ten profil kształcenia idealny będzie dla osób, które faktycznie interesują się nauki politycznymi. Tylko wtedy studiowanie obszernych podręczników i publikacji naukowych wyda się prawdziwie fascynujące i przyniesie pożądany efekt.

 

2. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku politologia możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)
2. Tryb:
 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Studia na kierunku politologia w Warszawie realizowane są zarówno w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają trzy lata. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające dwa lata.
Uczelnie w Warszawie umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym.. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku.
Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.
 

3. Praca po studiach

Uczelnie w Warszawie starają się przygotowywać taką ofertę kształcenia, która zachęcać będzie ze względu na perspektywy zatrudnienia w przyszłości. Studia politologiczne są pod tym względem bardzo ciekawe, ponieważ dzięki interdyscyplinarnej ścieżce dydaktycznej mogą zapewnić naprawdę bardzo ciekawą pracę.

Absolwenci politologii mogą znaleźć pracę w różnego rodzaju instytucjach takie jak ambasady, jednostki administracji rządowej i samorządowej, czy różnego rodzaju instytucje, w których można wykorzystać wiedzę z zakresu nauk politologicznych. Pamiętaj, że uczelnie w Warszawie już w trakcie trwania kształcenia oferują wiele praktyk i staży, które w przyszłości mogą przyczynić się do znalezienia bardzo atrakcyjnego zatrudnienia. Politologowie mogą podejmować także aktywną współpracę z mediami i występować w roli obserwatorów przykładowo aktualnych wydarzeń społecznych i politycznych. Bardzo ciekawą ścieżką rozwoju jest także podążanie ścieżką badawczą i naukową.

 

4. Program kształcenia i gdzie studiować

Uczelnie w Warszawie każdego roku przygotowują bogatą ofertę studiów politologicznych, tak by każdy z pasjonatów polityki mógł znaleźć coś dla siebie. Swoją przygodę z tym kierunkiem będziesz mógł rozpocząć na Uniwersytecie Warszawskim oraz na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Odpowiednio wcześnie zastanów się, która z propozycji kształcenia będzie dla ciebie najlepsza. Programy dydaktyczne mogą się nieznacznie od siebie różnić, jednak ich celem jest zawsze wykształcenie politologów z jak najbardziej rozległą wiedzą.

Studenci politologii uczestniczyć będą w wielu wykładach i ćwiczeniach praktycznych, podczas których omawiać będą poznawane kwestie. W programie kształcenia znajdują się takie przedmioty jak myśl polityczna, współczesne systemy polityczne, cywilizacje świata, czy integracja europejska. Jak widzisz w siatce kształcenia znajduje się wiele zajęć teoretycznych, ponieważ to twoja wiedza stanowić będzie podwaliny dla wszelkich aktywności zawodowych.

W siatce programowej znajdzie się wiele zajęć, które poświęcone są także historii i wielu im odmianom. Studenci politologii poznawać będą historię ustroju Polski oraz jej historię polityczną. W siatce programowej znajdą się także przedmioty takie jak:

 • transformacje polityczne w Europie;
 • współczesna myśl polityczna;
 • prawo międzynarodowe polityczne;
 • polski system polityczny;
 • czy samorząd terytorialny.

 

Jak widzisz – czeka cię wiele fascynujących przedmiotów, są to jednak studia stworzone dla pasjonatów. Osoby, które nie interesują się naukami politycznymi mogą uznać naukę na studiach za dość monotonną. Jeżeli jednak interesujesz się historią, polityką i ekonomią, to studia politologiczne będą dla ciebie strzałem w dziesiątkę.

Ile trwają studia na kierunku politologia w Warszawie?

Ile trwają studia na kierunku politologia w Warszawie?

Studia na kierunku Politologia w Warszawie, w zależności od typu studiów trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Studia w Warszawie na kierunku politologia zaliczają się do standardowego grona kierunków, które podzielić można na dwa komplementarne cykle kształcenia. Przygoda intelektualna pasjonatów politologii zaczyna się od rozpoczęcia kształcenia na pierwszym stopniu. Trwa ono trzy lata. To czas zdobywania podstawowej wiedzy i umiejętności, które pozwalają na rozpoczęcie pierwszych aktywności zawodowych. Zwieńczenie nauki na tym kierunku wiąże się z otrzymaniem tytułu licencjata.

Warto rozważyć jednak naukę na drugim stopniu, ponieważ to ona gwarantuje pełnię wykształcenia. Studenci edukują się przez kolejne dwa lata, ale zdobywana przez nich wiedza ma już charakter wysoce specjalistyczny. To także czas przygotowań do obrony jednej z najważniejszych prac dyplomowych. Jej pomyślana obrona gwarantuje renomowany tytuł magistra, ponieważ to on otwiera drzwi do pełni zawodowego rozwoju.

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek politologia w Warszawie?

Studia politologiczne mogą być bardzo ciekawą ścieżką rozwoju dla osób, które interesują się wieloma zagadnieniami ze świata współczesnej ekonomii i polityki. Jeżeli te zagadnienia znajdują się w kręgu twoich zainteresowań, będziesz mieć szansę rozwijać się nie tylko zawodowo, lecz także zadbasz o swoje intelektualne pasje. Zanim przystąpisz do procesu rekrutacji, odpowiedz sobie na kilka pytań:

 • Czy interesują cię nowinki ze świata polityki?
 • Czy historia i WOS to twoje ulubione przedmioty szkolne?
 • Czy lubisz podejmować się analiz aktualnych wydarzeń politycznych?

 

Jeżeli odpowiadasz na te pytania twierdząco, to studia na kierunku politologia w Warszawie mogą być dla ciebie idealnie trafioną ścieżką rozwoju. Musisz na początku zorientować się jednak, jakie przedmioty zdawać podczas procedury rekrutacyjnej. Powinny się znaleźć wśród nich na pewno historia, WOS, język polski, wybrane języki obce nowożytne, czy nawet geografia. Wybierz ulubione przez siebie przedmioty i zdawaj je na poziomie rozszerzonym. Twoje szanse na znalezienie się na listach osób przyjętych wtedy znacznie wzrosną.

Być może czujesz, że Twoja wiedza znacznie wykracza poza ramy szkoły średniej. Jeśli tak, to rozważ wzięcie udziału w olimpiadzie przedmiotowej. Musisz jednak przystępować do niej z poczuciem, że twoja wiedza powinna znacznie wykraczać poza ramy szkoły średniej. Studia politologiczne mogą skłaniać do wzięcia udziału w olimpiadach takich jak: Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, czy Olimpiada Wiedzy o Integracji Europejskiej.

Zanim przystąpisz do procesu rekrutacji sprawdź także, jakie dokumenty powinieneś dostarczyć do dziekanatu w pierwszej kolejności. Na pewno powinny się wśród nich znaleźć skany dowodu, zdjęcia do legitymacji oraz świadectwo maturalne wraz z odpisami. Pamiętaj, by pilnować terminów. To uchroni cię od skreślenia z listy osób przyjętych na studia!

zasady rekrutacji na studia

Jaka praca po studiach na kierunku politologia w Warszawie?

Jaka praca po studiach na kierunku politologia w Warszawie?

Studia politologiczne w Warszawie powinny być wybierane przede wszystkim przez osoby, które wiedzą, jak powinna wyglądać ich kariera zawodowa w przyszłości. Interdyscyplinarne kierunki kształcenia mają bowiem to do siebie, że potrafią zagwarantować bardzo dynamiczny rozwój, ale tylko wtedy, kiedy potrafi się łączyć ze sobą wiele różnych aktywności.

W przypadku studiów na kierunku politologia już w trakcie studiów warto zadbać o uczestnictwo w różnego rodzaju stażach, praktykach, czy kołach naukowych. To one wzbogacają CV i sprawiają, że dodatkowe aktywności zostają docenione na aktualnym rynku pracy. Rozbudowana wiedza z zakresu nauk politologicznych może przydać się na wielu obszarach zawodowego rozwoju. Absolwenci warszawskich uczelni mogą szukać zatrudnienia w:

 • jednostkach administracji rządowej i samorządowej;
 • ambasadach;
 • organizacjach pozarządowych;
 • ośrodki badań opinii publicznej;
 • firmach zajmujących się PR.

 

Absolwenci politologii mogą także zadbać o dalszy rozwój kariery badawczej oraz naukowej. Czeka na nich aktywna współpraca z mediami, występowanie w roli komentatorów aktualnego życia politycznego, publikacja badań w czasopismach ogólnodostępnych, czy periodykach naukowych.

Jakie opinie mają studia na kierunku politologia w Warszawie?

Kierunki studiów takie jak politologia powinny być wybierane przede wszystkim przez osoby o otwartych umysłach humanistycznych.

Krzysztof, student pierwszego roku, mówi:

WOS i historia były moimi ulubionymi przedmiotami w szkole. Połączyłem to z dodatkowymi zainteresowaniami związanymi z polityką. Cieszę się, że studia oznaczają dla mnie nie tylko zdobywanie wiedzy, lecz także dbałość o własne zainteresowania.

59 Uczelni w Warszawie

Warszawa przyciąga młodych ludzi z całego kraju. Przyjeżdżają tu na studia lub do pracy, w nadziei na zdobycie wykształcenia, doświadczenia zawodowego i wysoko płatnej pracy z perspektywami. Liczą na prestiż, sukces.

Warszawa ma wiele do zaoferowania dla studentów i kandydatów, ale także wiele od nich wymaga – progi punktowe oraz liczba chętnych na studia są tu wysokie. Również liczba studentów jest największa w Polsce: 15 uczelni publicznych i ponad 40 niepublicznych. Największą popularnością cieszą się Uniwersytet Warszawski, Politechnika Warszawska oraz Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.

Warszawskie uczelnie są uznawane za prestiżowe nie tylko w Polsce ale i za granicą. Cenione są za profesjonalną kadrę naukową i szerokie perspektywy rozwoju.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Warszawie
# MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Co zdawać na maturze


# MUSISZ TO WIEDZIEĆ

#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

POZOSTAŁE UCZELNIE W WARSZAWIE NA KTÓRYCH JEST KIERUNEK POLITOLOGIA

Komentarze (0)