Studia na kierunku Prawo w Trójmieście. Stacjonarnie czy niestacjonarnie – jaki tryb wybrać?

Studia na kierunku Prawo w Trójmieście. Stacjonarnie czy niestacjonarnie – jaki tryb wybrać?
Prawo - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Studia na kierunku Prawo w Trójmieście. Stacjonarnie czy niestacjonarnie – jaki tryb wybrać?

Studia stacjonarne.

Studia stacjonarne oferowane są najczęściej. Polegają na uczęszczaniu na uczelnię w tygodniu, od poniedziałku do piątku, oraz realizowaniu zajęć, które rozpoczynają się zazwyczaj w godzinach porannych. Studia dzienne, bo taka nazwa również obowiązuje, mogą przypominać tryb nauki, jaki znamy ze szkoły średniej. I jest to jeden z powodów, dla których jest tak chętnie wybierana.

Kształcenie rozłożone na kilka dni tygodnia charakteryzuje się tym, że studenci otrzymują możliwość nawiązania lepszej relacji z wykładowcą. W pewnym sensie mają więcej czasu na zdobywanie wiedzy w trakcie zajęć, zadawanie pytań, prowadzenie dyskusji, czy powtarzanie trudniejszego materiału.

Studia stacjonarne są bezpłatną formą kształcenia – ale uwaga – wyłącznie w uczelniach publicznych, na przykład na uniwersytecie. Ta sama forma w niepublicznych szkołach wyższych wymaga już uiszczenia opłaty.

 

Studia niestacjonarne.

Studia niestacjonarne dzielą się na studia wieczorowe oraz studia zaoczne. Pierwsza forma występuje stosunkowo rzadko w ofertach dydaktycznych, choć podejmując kształcenie w Trójmieście również można ją obrać. Pamiętać jednak należy o tym, aby dokładnie zaznajomić się z warunkami kształcenia, ponieważ studia wieczorowe na przestrzeni lat zaczęły zmieniać swój charakter. To, co pozostałe niezmienione w ich formie to to, że zajęcia realizowane są od poniedziałku do piątku. Natomiast, zdarza się, że zajęcia nie są realizowane w godzinach popołudniowych i wieczornych, a nawet przez cały dzień.

Studia zaoczne oferowane są znacznie częściej i cieszą się większym zainteresowaniem kandydatów. Polegają na uczęszczaniu na uczelnię w weekendy, a więc w soboty i niedziele, bądź w piątki, soboty i niedziele. Zajęcia organizowane są w ramach tzw. zjazdów, które odbywają się zwykle co dwa tygodnie.

Realizowanie kształcenia w trybie zaocznym, czyli mówiąc kolokwialnie raz na jakiś czas, wymaga od studentów większej samodzielności w nauce. Ale nie jest to wada, czy też przeszkoda w zdobywaniu wykształcenia. Prowadzi to do rozwinięcia przydatnych umiejętności, między innymi w zawodach prawniczych. O jakich umiejętnościach mówimy? O zarządzaniu czasem, pracy pod presją czasu, czy wyszukiwaniu, analizowaniu i selekcjonowaniu informacji.

Studia niestacjonarne są płatną formą kształcenia. Każda uczelnia oferują ten tryb nauki pobiera opłaty za jego realizację.

 

Jak podjąć decyzję?

Którą formę kształcenia wybrać? Która forma jest lepsza? Należy zacząć od tego, że nie ma formy lepszej i gorszej, ponieważ każda nastawiona jest na pozyskanie takiej samej wiedzy, identycznych umiejętności oraz jak najlepsze przygotowanie do kolejnych etapów realizacji planów związanych z kierunkiem studiów.

Różnice pomiędzy studiami stacjonarnymi i niestacjonarnymi wynikają z kalendarza. Z faktu, iż część studentów uczęszcza na uczelnię w tygodniu, a część w weekendy.

Zastanawiając się nad wyborem trybu nauczania warto zadać sobie pytanie dotyczące tego, czy chcemy skupić się wyłącznie na nauce, czy też chcemy powiększyć zakres swoich obowiązków i na przykład znaleźć pracę. Która forma umożliwia pogodzenie nauki z pracą? Chociaż wszystko jest możliwe i każdy tryb pozwoliłby na łączenie obowiązków, to jednak studiując w trybie zaocznym łatwiej jest pogodzić obowiązki studenckie z obowiązkami zawodowymi. Od poniedziałku do piątku chodzimy do pracy, a w weekendy na uczelnię.

Do wyjaśnienia pozostaje jeszcze aspekt finansowy. Dotyczy on wyłącznie kandydatów na uczelnię publiczną, ponieważ tylko w niej funkcjonuje podział na studia płatne i bezpłatne.

WSZYSTKO O KIERUNKU PRAWO - GDAŃSK, GDYNIA, SOPOT

Komentarze (0)