Dlaczego warto iść na studia na kierunku zarządzanie we Wrocławiu?

Komentarze (0)

Dlaczego warto iść na studia na kierunku zarządzanie we Wrocławiu?

Komentarze (0)
Dlaczego warto iść na studia na kierunku zarządzanie we Wrocławiu?

Dlaczego warto iść na studia na kierunku zarządzanie we Wrocławiu?

Zarządzanie jest jednym z tych kierunków, który każdego roku rozpoczyna wielu absolwentów szkół średnich. Za tak dużym zainteresowaniem kryje się fakt, że dzięki niemu można zdobyć wszechstronną i interdyscyplinarną wiedzę niezbędną do rozpoczęcia pracy w szeroko rozumianym sektorze korporacyjnym. A to właśnie z nim wielu młodych ludzi wiąże największe szanse rozwojowe.

Uczelnie we Wrocławiu wychodzą więc naprzeciw tym oczekiwaniom i kandydaci zainteresowani kształceniem związanym z zarządzaniem studia na tym kierunku będą mogli rozpocząć aż na siedmiu szkołach wyższych! Każdy z tych ośrodków akademickich może pochwalić się wysokimi standardami kształcenia. Co więcej – wśród uczelni oferujących studia z zarządzania na kierunku zarządzanie znajdziemy zarówno uniwersytety, jak i... politechnikę!

 

Jakie wykształcenie można otrzymać?

Studenci swoją przygodę z kierunkiem takim jak zarządzanie rozpoczynają od studiów I stopnia. Edukacja trwa wtedy trzy lata i daje szansę na zdobycie najważniejszej wiedzy oraz takich kwalifikacji, które umożliwią też rozpoczęcie pierwszych aktywności zawodowych. Na zakończenie nauki po obronie pierwszej pracy dyplomowej studenci otrzymują także tytuł zawodowy licencjata. Na tym etapie można zadecydować również, czy chce się kontynuować kształcenie na dwuletnich studiach II stopnia. Pozwalają one rozszerzyć i usystematyzować wiedzę. To również szansa na zdobycie tytułu zawodowego magistra i cieszenie się pełnią rozwoju kariery.

A jaką wiedzę można zdobyć w trakcie studiów? Studenci poznają i rozumieją:

 • podstawowe nauki ekonomiczne i nauki o zarządzaniu;
 • relacje zachodzące pomiędzy naukami o zarządzaniu i naukami pokrewnymi;
 • podstawowe formy organizacyjne przedsiębiorstw;
 • podstawowe relacje społeczne zachodzące w organizacji;
 • metody diagnozowania i szacowania potencjału rynkowego;
 • metody diagnozowania i szacowania kondycji ekonomicznej przedsiębiorstwa;
 • podstawowe pojęcia prawne i zasady ochrony własności przemysłowej itd.

 

Jakie umiejętności można rozwinąć?

Osoby kształcące się na kierunku takim jak zarządzanie otrzymują nie tylko rozbudowaną wiedzę. W ich codziennej pracy największe znaczenie odgrywać będą bowiem wysoce rozwinięte kompetencje. Studenci zarządzania podczas wszystkich lat kształcenia uczą się między innymi jak:

 • prawidłowo interpretować zjawiska społeczno-gospodarcze;
 • prognozować określone zjawiska gospodarcze i społeczne w otoczeniu biznesowym;
 • wybierać i stosować podstawowe techniki i narzędzia wykorzystywane w naukach o zarządzaniu;
 • stosować najważniejsze koncepcje zarządzania;
 • analizować rozwiązania problemów występujących w przedsiębiorstwie;
 • uwzględniać skutki społeczne i etyczne w procesie podejmowania decyzji gospodarczych itd.

 

Czy można liczyć na dobrą pracę?

Studia we Wrocławiu na kierunku zarządzanie tak chętnie wybierane są przez absolwentów szkół średnich, ponieważ mogą one otworzyć wiele różnorodnych dróg zawodowego rozwoju. Należy pamiętać, że samo zarządzanie jest pojęciem bardzo ogólnym i już w trakcie nauki warto wybrać specjalność lub ścieżkę kształcenia, dzięki której będzie można z swoje kwalifikacje ukonkretnić. Podczas studiów można odbyć także praktyki i staże (często odpłatne) – to znacząco wzbogaci CV oraz wzbudzi uznanie potencjalnych pracodawców. A gdzie konkretnie można znaleźć pracę po zakończeniu studiów?

Absolwenci mogą ubiegać się o zatrudnienie nie tylko w potężnych korporacjach. Czekają na nich także mniejsze firmy, gdzie potrzebni są różnorodni specjaliści, którzy będą wiedzieli, jak zarządzać zespołem, jakością czy projektami. Po studiach na kierunku zarządzanie można ubiegać się o pracę w sektorze bankowym, ubezpieczeniowym, działach HR czy marketingu – możliwości są nieskończone. Warto wybrać więc taką pracę, która dostosowana będzie także do indywidualnych zainteresowań. Tylko wtedy przyniesie najwięcej satysfakcji.

Sprawdź

Kierunki studiów we Wrocławiu

​Studia z zarządzania we Wrocławiu

​Studia we Wrocławiu

WSZYSTKO O KIERUNKU ZARZĄDZANIE - WROCŁAW

Komentarze (0)