Zarządzanie - Wrocław

Zarządzanie - Wrocław

Zarządzanie - Wrocław

Studia we Wrocławiu

na kierunku zarządzanie

Odkryj kierunek zarządzanie we Wrocławiu i sprawdź gdzie możesz studiować 

Zarządzanie studia Wrocław | woj. dolnośląskie

Dla kogo ten kierunek
Zapewne niejednokrotnie słyszałeś o tym, że ktoś z kręgu twoich znajomych studiuje zarządzanie. To wyjątkowo popularny kierunek, który wybiera wielu abiturientów szkół średnich. Na jego powodzenie wpływa fakt, że ma on wyjątkowo interdyscyplinarny charakter, co w przyszłości może się wiązać z wieloma możliwościami zatrudnienia. Zarządzanie można najogólniej zdefiniować jako zakres działań, który zapewnić ma osiągnięcie celów z sukcesami. Może odnosić się ono do kierowania konkretnymi osobami, kontrolowania działań instytucji, przewidywania i analizowania skutków różnych decyzji.
Studia na kierunku zarządzanie – mimo że są bardzo popularne – nie będą odpowiednie dla wszystkich. W tej dyscyplinie mogą z powodzeniem realizować się jedynie te osoby, które posiadają szereg kompetencji. Musisz być osobą otwartą, komunikatywną, a przede wszystkim bardzo uważną, skrupulatną i konsekwentną w podejmowaniu decyzji. Jeżeli odnajdujesz w sobie te cechy, to śmiało możesz rozważyć kształcenie na tym kierunku.

Program kształcenia i gdzie studiować
Uczelnie we Wrocławiu co roku wzbogacają się o wielu ambitnych i żądnych wiedzy studentów. Studia na kierunku zarządzanie znajdują się w ofercie wielu wrocławskich ośrodków akademickich. Uniwersytet Ekonomiczny, Wyższa Szkoła Handlowa, Wyższa Szkoła Bankowa, Wyższa Szkoła Zarządzania, Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu, czy nawet Politechnika Wrocławska – jak widzisz, możliwości na rozpoczęcie kształcenia na tym kierunku jest naprawdę bardzo dużo. Przeanalizuj te oferty, by wybrać tę, która najbardziej będzie odpowiadać twoim oczekiwaniom.
Program kształcenia na kierunku zarządzanie łączy w sobie wiele interdyscyplinarnych zagadnień z zakresu nauk humanistycznych, społecznych i prawnych. Osoba, która zajmuje się zarządzeniem, musi być bowiem wszechstronnie wykształcona. Zatem studenci w trakcie toku nauki będą stykać się z przedmiotami, które odnoszą się do różnych typów zarządzania: zasobami ludzkimi, przedsiębiorstwem, czy finansami. Studenci zarządzania muszą być zatem przygotowani, że socjologia, zagadnienia związane z naukami prawniczymi oraz ścisłymi będą się ze sobą przeplatać.

Praca po studiach
Studia we Wrocławiu na kierunku zarządzanie zapewniają wszechstronne wykształcenie. Dzięki temu abiturienci tego kierunku mogą dowolnie kierować swoją karierą – w zależności od indywidualnych ambicji oraz zainteresowań. Dziś właściwie każde przedsiębiorstwo, które chce się prężnie rozwijać, musi korzystać z usług specjalistów z zakresu zarządzania. Zatem zastanów się, w jakim sektorze gospodarczym chciałbyś pracować i po prostu to zrealizuj!
Kierunki studiów takie jak zarządzanie dają bardzo solidne przygotowania do założenia własnej działalności gospodarczej. Jeżeli jesteś zatem osobą, która ma pomysł na własny biznes i nie do końca wie, jak poprowadzić go od strony technicznej, to te studia zapewnią ci bardzo rzetelne wykształcenie pod kątem prowadzenia firmy. To idealna propozycja dla wszystkich tych osób, które w swojej pracy chciałby realizować własne pomysły i projekty.

ZOBACZ, NA JAKICH UCZELNIACH W MIEŚCIE WROCŁAWIU JEST KIERUNEK ZARZĄDZANIE

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Zarządzanie we Wrocławiu?

Każda osoba, posiadająca świadectwo maturalne, która planuje pójść na studia, musi wziąć udział w procedurze rekrutacyjnej. Dzięki niej zostaną wyłowieni najlepsi abiturienci szkół średnich i to oni w październiku zasilą grono studentów wrocławskich uczelni. W przypadku studiów na kierunku zarządzanie w swoich planach maturalnych musisz uwzględnić przedmioty takie jak: język obcy nowożytni, matematyka, WOS, geografia, czy język polski. Wymagania rekrutacyjne są dość szerokie ze względu na interdyscyplinarny charakter kształcenia.

szczegółowe wymagania na uczelniach

POPULARNE KIERUNKI ZARZĄDZANIE I MARKETING W MIEŚCIE WROCŁAWIU

Jak wyglądają studia na kierunku zarządzanie we Wrocławiu?

Uczelnie we Wrocławiu starają się przygotowywać taką ofertę kształcenia, która będzie atrakcyjna dla większości kandydatów. Jedną z takich zachęcających opcji jest możliwość rozpoczęcia kształcenia albo w trybie stacjonarnym (dziennym) albo niestacjonarnym (zaocznym). Studia dzienne wybierane są przez większość kandydatów, ponieważ zajęcia odbywają się w sposób systematyczny, a kształcenie na państwowej uczelni nie wiąże się z uiszczaniem dodatkowych opłat za czesne. Jednak studia zaoczne też mają wielu zwolenników – pozwalają one na rozwijanie innych pasji, czy kariery zawodowej. Warto jedynie pamiętać, że studenci większość materiału muszą przyswajać we własnym zakresie, a kształcenie zaoczne jest płatne.

 

Program studiów i przedmioty

Kierunki studiów we Wrocławiu takie jak zarządzanie musi charakteryzować interdyscyplinarny program nauczania, tak by wiedza abiturientów tego kierunku była jak najbardziej rozległa. Zatem studenci będą się uczyć, jak różnorodnie gospodarować przedsiębiorstwami i zasobami ludzkimi. Każda osoba, która kształci się na kierunku zarządzanie, wie jak:

 • diagnozować;
 • rozpoznawać;
 • analizować;
 • niwelować

problemy występujące w przedsiębiorstwach. Cykl nauczania opiera się przede wszystkim na praktycznych ćwiczeniach i warsztatach, które w sposób niezwykle kompetentny przygotowują do dalszej pracy. Oprócz takiego kształcenia podstawowego wszyscy studenci muszą wybrać jedną ze specjalizacji. Przykładowo może to być:

 • komunikacja marketingowa;
 • zarządzanie marką;
 • psychologia w biznesie;
 • zarządzanie w turystyce i rekreacji itd.

Specjalizacje na studiach na kierunku zarządzanie spełniają niezwykle ważną rolę, ponieważ dają przyszłym abiturientom bardzo szczegółowe przygotowanie do pracy. Warto też pamiętać o tym, że każda osoba, która kończy te studia, musi wejść w posiadanie wielu kompetencji miękkich. Otwartość, przenikliwość, empatia – to tylko kilka z przykładowych cech przyszłych profesjonalnych menedżerów.

 

Sprawdź na w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

ZARZĄDZANIE WROCŁAW STUDIA STACJONARNE

ZARZĄDZANIE WROCŁAW STUDIA ZAOCZNE

 

zarządzanie studia Wrocław


Ile trwają studia na kierunku zarządzanie we Wrocławiu?

W Polsce najbardziej popularny podział studiów obejmuje kształcenie pierwszego i drugiego stopnia. Tak też jest w przypadku nauki na kierunku zarządzanie. Studenci swoją przygodę rozpoczynają od studiów pierwszego stopnia, czyli licencjackich. Trwają one trzy lata, podczas których przyswojona zostaje podstawowa i niezbędna wiedza. Na zakończenie kształcenia studenci przystępują do obrony pracy dyplomowej. Otrzymany tytuł licencjata pozwala na rozpoczęcie pierwszych aktywności zawodowych, jednak będą się one odbywać w niepełnym wymiarze z racji na niekompletność wykształcenia.

Aby dysponować pełnym wykształceniem, należy rozpocząć studia drugiego stopnia. One trwają z kolei trzy lata i mają charakter uzupełniający. Studenci znacznie poszerzają, lecz także porządkują swoją wiedzę i umiejętności. To także czas przygotowań do obrony pracy magisterskiej. Jeżeli wszystko powiedzie się pomyślnie, to abiturienci studiów na kierunku zarządzanie będą mogli rozwinąć swoją karierę.


Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek zarządzanie we Wrocławiu?

Studia zarządzanie od wielu lat są wyjątkowo chętnie wybierane przez abiturientów szkół średnich. Wszystkie osoby, które decydują właśnie na ten kierunek, zwracają uwagę na wszechstronność wiedzy, jaką otrzymają w trakcie wszystkich lat nauki. Jednak nie wszyscy, zainteresowani nauką zarządzania, będą się dobrze sprawdzać w tym zawodzie. Zastanów się, czy odnajdujesz w sobie cechy takie jak:

 • elastyczność;
 • umiejętność pracy w grupie;
 • zdolności przywódcze;
 • komunikatywność.

To bardzo podstawowy zestaw, który nie powinien być obcy żadnej osobie, która poważnie myśli o rozpoczęciu kształcenia na kierunku zarządzanie. Jednak na początku warto pomyśleć o jak najlepszym przygotowaniu do egzaminu dojrzałości, ponieważ jedynie najlepsze wyniki sprawią, że staniesz się studentem jednej z wrocławskich uczelni.

 

Proces rekrutacji i przedmioty

Przedmioty, które powinny znaleźć się w kręgu twoich najbliższych zainteresowań, to: matematyka, WOS, geografia, język angielski, historia, czy nawet język polski. Szczegółowe wytyczne znajdziesz zawsze na stronach poszczególnych ośrodków akademickich. W przypadku zarządzania możliwości jest naprawdę dużo. Interdyscyplinarność kształcenia wyższego pozwala na zaprezentowaniu różnorodnej wiedzy podczas procesu rekrutacji.

Jeżeli swojej wiedzy nie ograniczasz do niezbędnego minimum, to możesz śmiało pomyśleć o wzięciu udziału w olimpiadzie przedmiotowej, ponieważ jej nagrodą jest znalezienie się na listach osób przyjętych poza kolejnością. Pamiętaj jedynie, że musi Ci towarzyszyć niezwykła determinacja i ambicja. W przypadku studiów na kierunku zarządzanie rozważ:

 • Olimpiadę Ekonomiczną;
 • Olimpiadę Wiedzy o Integracji Europejskiej;
 • Olimpiadę Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym.

Pamiętaj również o terminowym uiszczeniu wszystkich opłat rekrutacyjnych, ponieważ to od nich zależy, czy weźmiesz udział w procedurze. Gdy już wyniki zostaną ogłoszone, a Ty dostaniesz się na wymarzone studia, będziesz musiał dostarczyć do dziekanatu komplet podstawowych dokumentów: zdjęcia do legitymacji, skany dowodu oraz świadectwo maturalne.

zasady rekrutacji na studia

 

Zarządzanie Wrocław studia


Jaka praca po studiach na kierunku zarządzenie we Wrocławiu?

Abiturienci zarządzania stanowią jedną z najbardziej elastycznych grup zawodowych. Studia we Wrocławiu przygotowują bowiem do wykonywania wielu różnorodnych zawodów, w których mogą być wykorzystywane zdobycze, wyniesione ze wszystkich lat nauki. Rozbudowana wiedza i wszechstronne umiejętności sprawiają, że abiturienci tego kierunku mogą wybierać spośród wielu atrakcyjnych ofert pracy. Jednak przede wszystkim odnajdą się oni na stanowiskach menedżerów nie tylko w małych i średnich firmach, lecz także w bardzo dużych korporacjach. Mogą oni swobodnie zarządzać różnymi zasobami danego przedsiębiorstwa w taki sposób, który zapewni stały i zrównoważony rozwój, dostosowany nie tylko do potrzeb rynku, lecz przede wszystkim do możliwości pracowników. Współcześnie to menedżerowie odpowiadają za politykę i standardy, obowiązujące w danej firmie. To oni dbają o atmosferę, która znacząco przekłada się na efekty pracy.

Abiturienci zarządzania z powodzeniem odnajdą się na stanowiskach, na których wymagane są umiejętności takie jak:

 • formułowanie rozwiązań problemów przedsiębiorstw;
 • zarządzanie strategiczne i zarządzanie zmianą;
 • analiza działań przedsiębiorstw (ekonomicznych, prawnych, finansowych) itd.

Jak widzisz – te przykładowe obowiązki pokazują, że zakres działań absolwentów studiów na kierunku zarządzanie jest wyjątkowo rozległy. Warto także podkreślić, że specjaliści z tej dziedziny przygotowani są bardzo dobrze do rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej, która pozwoli rozwinąć indywidualne marzenia o zostaniu profesjonalnym przedsiębiorcą.


Jakie opinie mają studia na kierunku zarządzanie we Wrocławiu?

Studia zarządzanie we Wrocławiu mogą być niezwykle inspirującym czasem.

Monika, studentka drugiego roku, mówi:

Na studiach we Wrocławiu poznałam wielu wspaniałych ludzi. Uczestniczymy w wielu warsztatach i ćwiczeniach praktycznych, które zbliżają nas do siebie i sprawiają, że nauka przestaje być obowiązkiem, a staje się prawdziwą przyjemnością. Polecam studia na kierunku zarządzanie każdemu!

KIERUNKI ZARZĄDZANIE I MARKETING W MIEŚCIE WROCŁAWIU

management
mikrobiznes
Rozwiń

#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

Komentarze (0)