Zarządzanie - Wrocław

Zarządzanie - Wrocław

Zarządzanie - Wrocław

Studia we Wrocławiu

na kierunku zarządzanie

Odkryj kierunek zarządzanie we Wrocławiu i sprawdź gdzie możesz studiować 

Zarządzanie studia Wrocław | woj. dolnośląskie

Dla kogo ten kierunek
Zapewne niejednokrotnie słyszałeś o tym, że ktoś z kręgu twoich znajomych studiuje zarządzanie. To wyjątkowo popularny kierunek, który wybiera wielu abiturientów szkół średnich. Na jego powodzenie wpływa fakt, że ma on wyjątkowo interdyscyplinarny charakter, co w przyszłości może się wiązać z wieloma możliwościami zatrudnienia. Zarządzanie można najogólniej zdefiniować jako zakres działań, który zapewnić ma osiągnięcie celów z sukcesami. Może odnosić się ono do kierowania konkretnymi osobami, kontrolowania działań instytucji, przewidywania i analizowania skutków różnych decyzji.
Studia na kierunku zarządzanie – mimo że są bardzo popularne – nie będą odpowiednie dla wszystkich. W tej dyscyplinie mogą z powodzeniem realizować się jedynie te osoby, które posiadają szereg kompetencji. Musisz być osobą otwartą, komunikatywną, a przede wszystkim bardzo uważną, skrupulatną i konsekwentną w podejmowaniu decyzji. Jeżeli odnajdujesz w sobie te cechy, to śmiało możesz rozważyć kształcenie na tym kierunku.

Program kształcenia i gdzie studiować
Uczelnie we Wrocławiu co roku wzbogacają się o wielu ambitnych i żądnych wiedzy studentów. Studia na kierunku zarządzanie znajdują się w ofercie wielu wrocławskich ośrodków akademickich. Uniwersytet Ekonomiczny, Wyższa Szkoła Handlowa, Wyższa Szkoła Bankowa, Wyższa Szkoła Zarządzania, Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu, czy nawet Politechnika Wrocławska – jak widzisz, możliwości na rozpoczęcie kształcenia na tym kierunku jest naprawdę bardzo dużo. Przeanalizuj te oferty, by wybrać tę, która najbardziej będzie odpowiadać twoim oczekiwaniom.
Program kształcenia na kierunku zarządzanie łączy w sobie wiele interdyscyplinarnych zagadnień z zakresu nauk humanistycznych, społecznych i prawnych. Osoba, która zajmuje się zarządzeniem, musi być bowiem wszechstronnie wykształcona. Zatem studenci w trakcie toku nauki będą stykać się z przedmiotami, które odnoszą się do różnych typów zarządzania: zasobami ludzkimi, przedsiębiorstwem, czy finansami. Studenci zarządzania muszą być zatem przygotowani, że socjologia, zagadnienia związane z naukami prawniczymi oraz ścisłymi będą się ze sobą przeplatać.

Praca po studiach
Studia we Wrocławiu na kierunku zarządzanie zapewniają wszechstronne wykształcenie. Dzięki temu abiturienci tego kierunku mogą dowolnie kierować swoją karierą – w zależności od indywidualnych ambicji oraz zainteresowań. Dziś właściwie każde przedsiębiorstwo, które chce się prężnie rozwijać, musi korzystać z usług specjalistów z zakresu zarządzania. Zatem zastanów się, w jakim sektorze gospodarczym chciałbyś pracować i po prostu to zrealizuj!
Kierunki studiów takie jak zarządzanie dają bardzo solidne przygotowania do założenia własnej działalności gospodarczej. Jeżeli jesteś zatem osobą, która ma pomysł na własny biznes i nie do końca wie, jak poprowadzić go od strony technicznej, to te studia zapewnią ci bardzo rzetelne wykształcenie pod kątem prowadzenia firmy. To idealna propozycja dla wszystkich tych osób, które w swojej pracy chciałby realizować własne pomysły i projekty.

ZOBACZ, NA JAKICH UCZELNIACH W MIEŚCIE WROCŁAWIU JEST KIERUNEK ZARZĄDZANIE

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
  typ studiów
   tryb studiów

    Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

    grupa kierunku

     Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

     Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Zarządzanie we Wrocławiu?

     Każda osoba, posiadająca świadectwo maturalne, która planuje pójść na studia, musi wziąć udział w procedurze rekrutacyjnej. Dzięki niej zostaną wyłowieni najlepsi abiturienci szkół średnich i to oni w październiku zasilą grono studentów wrocławskich uczelni. W przypadku studiów na kierunku zarządzanie w swoich planach maturalnych musisz uwzględnić przedmioty takie jak: język obcy nowożytni, matematyka, WOS, geografia, czy język polski. Wymagania rekrutacyjne są dość szerokie ze względu na interdyscyplinarny charakter kształcenia.

     szczegółowe wymagania na uczelniach

     POPULARNE KIERUNKI ZARZĄDZANIE I MARKETING W MIEŚCIE WROCŁAWIU

     Harmonogram rekrutacji +

     Każdy kandydat na studia swoją przygodę z rekrutacją powinien rozpocząć od dokładnego zapoznania się z jej harmonogramem. Szczegółowo prześledzony sprawi, że żaden z terminów nie okaże się zaskoczeniem. W harmonogram rekrutacji wpisane są bowiem daty rejestracji na studia, zakończenia kwalifikacji oraz czas składania niezbędnych dokumentów do dziekanatu. Każda z uczelni ustala swój indywidualny harmonogram, więc szczegółowych informacji szukaj na stronach internetowych poszczególnych ośrodków akademickich.

     Studenci na wybrane przez siebie kierunki mogą rejestrować się już na przełomie kwietnia i maja. Nie ma znaczenia kolejność zgłoszeń, lecz liczba punktów uzyskanych podczas egzaminów maturalnych. Studia w Wrocławiu na kierunku zarządzanie cieszą się od wielu lat niegasnącym zainteresowaniem wśród absolwentów szkół średnich. Wyniki, kto znalazł się na listach osób przyjętych, ogłaszane są na ogół w połowie lipca, czyli niedługo po ogłoszeniu wyników maturalnych.

     Z racji tego, że liczba kandydatów na kierunki studiów takie jak zarządzanie jest bardzo duża, to nie każdy ma szansę dostać się na studia w pierwszym terminie. Dlatego też uczelnie w Wrocławiu otwierają dodatkowe terminy rekrutacji, które umożliwiają studia dodatkowej puli osób. Kolejne etapy kwalifikacji odbywają się w sierpniu, a nawet wrześniu i obejmują te kierunki, na które nie zostały przekroczone limity miejsc.

     Dokumenty tytuł +

     Szczegółowych informacji, jakie dokumenty rekrutacyjne powinny się znaleźć w dziekanacie w pierwszej kolejności, szukaj na stronach internetowych wybranych przez siebie ośrodków akademickich. Pamiętaj jedynie, by dostarczyć je terminowo, ponieważ dzięki temu nie zostaniesz skreślony z list osób przyjętych. Dokumenty, które dostarczysz do dziekanatu stanowić będą pewnego rodzaju potwierdzenie, że chcesz rozpocząć naukę na studiach na kierunku zarządzanie w Wrocławiu. Wśród nich powinny się obligatoryjnie znaleźć:

     • świadectwo dojrzałości uzyskane w polskim systemie oświaty;
     • świadectwo lub inny dokument, które zostały wydane poza polskim systemem oświaty (jeśli takie posiadasz);
     • aktualna fotografia;
     • potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej;
     • różnego rodzaju podpisane umowy.

     Opłaty rekrutacyjne +

     Opłaty rekrutacyjne stanowią w Polsce niezbędny aspekt rekrutacji. Ich terminowe uiszczenie sprawi, że twoja kandydatura zostanie w ogóle rozważona. W zależności od kierunku wahają się one od 85 do nawet 150 zł i mogą obejmować jeden lub pulę kierunków. Ważne jest to, byś taką opłatę wykonał odpowiednio wcześnie, ponieważ liczy się czas księgowania przelewu, a nie data jego wykonania. Opłatę rekrutacyjną możesz zrobić za pośrednictwem poczty polskiej lub przy pomocy przelewu oraz płatności elektronicznych (PayU). Pamiętaj, by potwierdzenie przelewu dostarczyć także do dziekanatu uczelni.

     Przedmioty kwalifikacyjne +

     Studia na kierunku zarządzanie mają charakter interdyscyplinarny, więc od kandydatów oczekuje się, że zaprezentują również rozległą wiedzę z wielu różnorodnych dziedzin. W wymogach rekrutacyjnych na ten kierunek znajdują się przedmioty, spośród których można swobodnie wybierać. Warto byś poświęcił czas na naukę wybranego języka obcego nowożytnego, WOS-u, historii, geografii, matematyki, czy nawet informatyki. Pamiętaj, by część wybranych przez siebie przedmiotów zdawać na poziomie rozszerzonym.

     Przelicznik punktów kwalifikacyjnych +

     Przelicznik punktów kwalifikacyjnych ustalany jest przez każdą uczelnię w Wrocławiu. Oznacza to w praktyce, że punkty, które kandydaci na studia uzyskają podczas egzaminów maturalnych, są dodatkowo przeliczone w zależności od wymogów rekrutacyjnych na dany kierunek. Przelicznik punktów uwzględnia przede wszystkim to, czy przedmioty wybrane przez kandydatów znajdują się wśród wymogów rekrutacyjnych oraz to, na jakim poziomie były zdawane. Maturzyści mają bowiem do wyboru dwa poziomy zdawania przedmiotów – podstawowy oraz rozszerzony.

     Olimpiady oraz konkursy +

     Uczniowie, którzy nie boją się intelektualnych potyczek, mogą pomyśleć o wzięciu udziału w prestiżowej olimpiadzie przedmiotowej. Jest o co walczyć, ponieważ laureaci oraz finaliści tych konkursów na stopniu centralnym, mają szansę znaleźć się na listach osób przyjętych na studia poza kolejnością. Pamiętaj, że bycie laureatem olimpiady nie zwalania cię z obowiązku przystąpienia do podstawowych egzaminów maturalnych, ponieważ to one są przepustką do wzięcia udziału w rekrutacji. W przypadku studiów na kierunku zarządzanie rozważ olimpiady takie jak:

     • Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej;
     • Olimpiada Statystyczna;
     • Olimpiada Matematyczna;
     • Olimpiada Lingwistyki Matematycznej.

     Jak wyglądają studia na kierunku zarządzanie we Wrocławiu?

     Uczelnie we Wrocławiu starają się przygotowywać taką ofertę kształcenia, która będzie atrakcyjna dla większości kandydatów. Jedną z takich zachęcających opcji jest możliwość rozpoczęcia kształcenia albo w trybie stacjonarnym (dziennym) albo niestacjonarnym (zaocznym). Studia dzienne wybierane są przez większość kandydatów, ponieważ zajęcia odbywają się w sposób systematyczny, a kształcenie na państwowej uczelni nie wiąże się z uiszczaniem dodatkowych opłat za czesne. Jednak studia zaoczne też mają wielu zwolenników – pozwalają one na rozwijanie innych pasji, czy kariery zawodowej. Warto jedynie pamiętać, że studenci większość materiału muszą przyswajać we własnym zakresie, a kształcenie zaoczne jest płatne.

      

     Program studiów i przedmioty

     Kierunki studiów we Wrocławiu takie jak zarządzanie musi charakteryzować interdyscyplinarny program nauczania, tak by wiedza abiturientów tego kierunku była jak najbardziej rozległa. Zatem studenci będą się uczyć, jak różnorodnie gospodarować przedsiębiorstwami i zasobami ludzkimi. Każda osoba, która kształci się na kierunku zarządzanie, wie jak:

     • diagnozować;
     • rozpoznawać;
     • analizować;
     • niwelować

      

     problemy występujące w przedsiębiorstwach. Cykl nauczania opiera się przede wszystkim na praktycznych ćwiczeniach i warsztatach, które w sposób niezwykle kompetentny przygotowują do dalszej pracy. Oprócz takiego kształcenia podstawowego wszyscy studenci muszą wybrać jedną ze specjalizacji. Przykładowo może to być:

     • komunikacja marketingowa;
     • zarządzanie marką;
     • psychologia w biznesie;
     • zarządzanie w turystyce i rekreacji itd.

      

     Specjalizacje na studiach na kierunku zarządzanie spełniają niezwykle ważną rolę, ponieważ dają przyszłym abiturientom bardzo szczegółowe przygotowanie do pracy. Warto też pamiętać o tym, że każda osoba, która kończy te studia, musi wejść w posiadanie wielu kompetencji miękkich. Otwartość, przenikliwość, empatia – to tylko kilka z przykładowych cech przyszłych profesjonalnych menedżerów.

      

     Sprawdź na w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

     ZARZĄDZANIE WROCŁAW STUDIA STACJONARNE

     ZARZĄDZANIE WROCŁAW STUDIA ZAOCZNE

      

     zarządzanie studia Wrocław


     Ile trwają studia na kierunku zarządzanie we Wrocławiu?

     W Polsce najbardziej popularny podział studiów obejmuje kształcenie pierwszego i drugiego stopnia. Tak też jest w przypadku nauki na kierunku zarządzanie. Studenci swoją przygodę rozpoczynają od studiów pierwszego stopnia, czyli licencjackich. Trwają one trzy lata, podczas których przyswojona zostaje podstawowa i niezbędna wiedza. Na zakończenie kształcenia studenci przystępują do obrony pracy dyplomowej. Otrzymany tytuł licencjata pozwala na rozpoczęcie pierwszych aktywności zawodowych, jednak będą się one odbywać w niepełnym wymiarze z racji na niekompletność wykształcenia.

     Aby dysponować pełnym wykształceniem, należy rozpocząć studia drugiego stopnia. One trwają z kolei trzy lata i mają charakter uzupełniający. Studenci znacznie poszerzają, lecz także porządkują swoją wiedzę i umiejętności. To także czas przygotowań do obrony pracy magisterskiej. Jeżeli wszystko powiedzie się pomyślnie, to abiturienci studiów na kierunku zarządzanie będą mogli rozwinąć swoją karierę.

      

      

     Sprawdź gdzie znajdziesz studia I i II stopnia na poszczególnych uczelniach:

     ZARZĄDZANIE WROCŁAW STUDIA I STOPNIA

     ZARZĄDZANIE WROCŁAW STUDIA II STOPNIA

      

     Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek zarządzanie we Wrocławiu?

     Studia zarządzanie od wielu lat są wyjątkowo chętnie wybierane przez abiturientów szkół średnich. Wszystkie osoby, które decydują właśnie na ten kierunek, zwracają uwagę na wszechstronność wiedzy, jaką otrzymają w trakcie wszystkich lat nauki. Jednak nie wszyscy, zainteresowani nauką zarządzania, będą się dobrze sprawdzać w tym zawodzie. Zastanów się, czy odnajdujesz w sobie cechy takie jak:

     • elastyczność;
     • umiejętność pracy w grupie;
     • zdolności przywódcze;
     • komunikatywność.

      

     To bardzo podstawowy zestaw, który nie powinien być obcy żadnej osobie, która poważnie myśli o rozpoczęciu kształcenia na kierunku zarządzanie. Jednak na początku warto pomyśleć o jak najlepszym przygotowaniu do egzaminu dojrzałości, ponieważ jedynie najlepsze wyniki sprawią, że staniesz się studentem jednej z wrocławskich uczelni.

      

     Proces rekrutacji i przedmioty

     Przedmioty, które powinny znaleźć się w kręgu twoich najbliższych zainteresowań, to: matematyka, WOS, geografia, język angielski, historia, czy nawet język polski. Szczegółowe wytyczne znajdziesz zawsze na stronach poszczególnych ośrodków akademickich. W przypadku zarządzania możliwości jest naprawdę dużo. Interdyscyplinarność kształcenia wyższego pozwala na zaprezentowaniu różnorodnej wiedzy podczas procesu rekrutacji.

     Jeżeli swojej wiedzy nie ograniczasz do niezbędnego minimum, to możesz śmiało pomyśleć o wzięciu udziału w olimpiadzie przedmiotowej, ponieważ jej nagrodą jest znalezienie się na listach osób przyjętych poza kolejnością. Pamiętaj jedynie, że musi Ci towarzyszyć niezwykła determinacja i ambicja. W przypadku studiów na kierunku zarządzanie rozważ:

     • Olimpiadę Ekonomiczną;
     • Olimpiadę Wiedzy o Integracji Europejskiej;
     • Olimpiadę Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym.

      

     Pamiętaj również o terminowym uiszczeniu wszystkich opłat rekrutacyjnych, ponieważ to od nich zależy, czy weźmiesz udział w procedurze. Gdy już wyniki zostaną ogłoszone, a Ty dostaniesz się na wymarzone studia, będziesz musiał dostarczyć do dziekanatu komplet podstawowych dokumentów: zdjęcia do legitymacji, skany dowodu oraz świadectwo maturalne.

     zasady rekrutacji na studia

      

     Zarządzanie Wrocław studia


     Jaka praca po studiach na kierunku zarządzenie we Wrocławiu?

     Abiturienci zarządzania stanowią jedną z najbardziej elastycznych grup zawodowych. Studia we Wrocławiu przygotowują bowiem do wykonywania wielu różnorodnych zawodów, w których mogą być wykorzystywane zdobycze, wyniesione ze wszystkich lat nauki. Rozbudowana wiedza i wszechstronne umiejętności sprawiają, że abiturienci tego kierunku mogą wybierać spośród wielu atrakcyjnych ofert pracy. Jednak przede wszystkim odnajdą się oni na stanowiskach menedżerów nie tylko w małych i średnich firmach, lecz także w bardzo dużych korporacjach. Mogą oni swobodnie zarządzać różnymi zasobami danego przedsiębiorstwa w taki sposób, który zapewni stały i zrównoważony rozwój, dostosowany nie tylko do potrzeb rynku, lecz przede wszystkim do możliwości pracowników. Współcześnie to menedżerowie odpowiadają za politykę i standardy, obowiązujące w danej firmie. To oni dbają o atmosferę, która znacząco przekłada się na efekty pracy.

     Abiturienci zarządzania z powodzeniem odnajdą się na stanowiskach, na których wymagane są umiejętności takie jak:

     • formułowanie rozwiązań problemów przedsiębiorstw;
     • zarządzanie strategiczne i zarządzanie zmianą;
     • analiza działań przedsiębiorstw (ekonomicznych, prawnych, finansowych) itd.

      

     Jak widzisz – te przykładowe obowiązki pokazują, że zakres działań absolwentów studiów na kierunku zarządzanie jest wyjątkowo rozległy. Warto także podkreślić, że specjaliści z tej dziedziny przygotowani są bardzo dobrze do rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej, która pozwoli rozwinąć indywidualne marzenia o zostaniu profesjonalnym przedsiębiorcą.


     Jakie opinie mają studia na kierunku zarządzanie we Wrocławiu?

     Studia zarządzanie we Wrocławiu mogą być niezwykle inspirującym czasem.

     Monika, studentka drugiego roku, mówi:

     Na studiach we Wrocławiu poznałam wielu wspaniałych ludzi. Uczestniczymy w wielu warsztatach i ćwiczeniach praktycznych, które zbliżają nas do siebie i sprawiają, że nauka przestaje być obowiązkiem, a staje się prawdziwą przyjemnością. Polecam studia na kierunku zarządzanie każdemu!

     KIERUNKI ZARZĄDZANIE I MARKETING W MIEŚCIE WROCŁAWIU

     management
     mikrobiznes
     Rozwiń

     POPULARNE KIERUNKI ZARZĄDZANIE I MARKETING NIESTACJONARNE W MIEŚCIE WROCŁAWIU

     POZOSTAŁE UCZELNIE W MIEŚCIE WROCŁAWIU NA KTÓRYCH JEST KIERUNEK ZARZĄDZANIE

     25 Uczelni we Wrocławiu

     Wrocław jest jednym z największych ośrodków akademickich. Na 10 uczelniach publicznych i kilkunastu niepublicznych studiuje blisko 100 tysięcy studentów. Według rankingów oceniających blisko 200 szkół wyższych, uczelnie we Wrocławiu są jednymi z najlepszych w kraju.

     Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują wrocławskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

     Sprawdź uczelnie i kierunki studiów we Wrocławiu

      


     #MUSISZ TO WIEDZIEĆ

      

      

     Komentarze (0)