Budownictwo studia w Poznaniu

Komentarze (0)

Budownictwo studia w Poznaniu

Komentarze (0)
Budownictwo studia w Poznaniu

Budownictwo studia w Poznaniu

W obecnych czasach zdobycie dobrze płatnej pracy jest niemal równoznaczne z rozpoczęciem zgłębiania jakiegoś odłamu nauk ścisłych, nie umniejszając wagi humanistycznych oraz społecznych. Ogromne zainteresowanie przyszłych studentów oraz zapotrzebowanie współczesnego rynku pracy skłoniło uczelnię w Poznaniu do rozszerzenia oferowanych kierunków o studia inżynierskie na kierunku Budownictwo.

Budownictwo to kierunek studiów, którego popularność nigdy nie spadnie, choćby z jednego powodu, jakim jest społeczna przydatność zawodów, które wykonują absolwenci tego kierunku. Ale żeby zaczęli je wykonywać, najpierw muszą uzyskać zaawansowaną wiedzę z obszaru projektowania i wykonawstwa obiektów budownictwa mieszkaniowego, komunalnego, przemysłowego i komunikacyjnego. 

 

1. Studia

Studia na kierunku Budownictwo należą dzisiaj do jednych z najchętniej wybieranych nauk ścisłych, których ukończenie gwarantuje możliwość znalezienia dobrze płatnej pracy w ciągle rozwijającej się gospodarce i przemyśle budowniczym.

Kierunek Budownictwo w Poznaniu to technologie i zasady organizacji budownictwa, techniki komputerowe w praktyce inżynierskiej, reguły kierowania zespołami i firmą budowlaną. Każdy student otrzymuje wiele możliwości rozwoju, w postaci specjalności; od Konstrukcji budowlanych, po Drogi kolejowe.

 

2. Dla kogo te studia?

Budownictwo należy do grona interdyscyplinarnych kierunków studiów, czyli takich, w których toku kształcenia każdy ze studentów będzie musiał przyswoić pewną dawkę wiedzy i umiejętności z pogranicza różnych nauk, w tym przypadku ścisłych.

Dlatego ważne jest, aby decydować się na wybór ścieżki swojej edukacji świadomie – nie każdy posiada wrodzone predyspozycje do studiowania Budownictwa w Poznaniu, a bez nich cała nauka, jak i przyszłe życie zawodowe, mogą okazać się fiaskiem.

Wobec tego jakimi cechami powinien wyróżniać się najlepszy kandydat na studia na kierunku Budownictwo w Poznaniu? Spróbuj odpowiedzieć na następujące pytania, wówczas będziesz wiedział, czy to kierunek dla ciebie.

Twoimi ulubionymi przedmiotami w szkole od zawsze były matematyka i fizyka? Fascynuje cię świat różnorakich budowli, powstałych na przestrzeni wieków? Chciałbyś zgłębić istotę materiałów wykorzystywanych w budownictwie od chemicznej strony? A przede wszystkim – marzysz o zdobyciu przyszłościowego i dobrze płatnego zawodu?

Twierdząca odpowiedź przynajmniej na jedno z powyższych pytań może być świetnym pretekstem do rozpoczęcia studiów na kierunku Budownictwo w Poznaniu. Nie wahaj się dłużej i zasiądź do nauki wymaganych w procesie rekrutacyjnym przedmiotów!

Kierunki studiów w Poznaniu są ogromnie zróżnicowane, gdyż stawiają na wykształcenie absolwentów o specyficznych kompetencjach, zdolnych do podjęcia pracy w różnorakich odłamach gałęzi współczesnej gospodarki. Ciebie jednak najbardziej interesuje, jak wyglądają studia na kierunku Budownictwo w Poznaniu?

 

Skoro dotrwałeś do tego akapitu, to wiesz już pewnie, że Budownictwo należy do dosyć szerokiego kanonu studiów inżynierskich, których ukończenie gwarantuje uzyskanie szerokich kompetencji, umożliwiających podjęcie pracy w dobrze opłacalnym zawodzie.

Filarem Budownictwa są owoce pracy najwybitniejszych matematyków, fizyków oraz chemików, dlatego przygoda z tym kierunkiem rozpocznie się od powtórzenia, a w niedalekiej przyszłości rozszerzenia posiadanych umiejętności z tych dziedzin nauki.

 

 

Warto wiedzieć przed rekrutacją

Zanim podejmiesz studia inżynierskie w Poznaniu na kierunku Budownictwo, warto, abyś zapoznał się z programem kształcenia oferowanym przez tamtejszą uczelnię, bowiem może on ulegać pewnym modyfikacjom w czasie.

Inżynierskie Kierunki studiów w Poznaniudo których należy również Budownictwo, opierają swoje założenia na podwalinach nauk ścisłych, a szczególnie matematyki oraz fizyki. W związku z tymi nikogo chyba nie dziwi fakt, że aby mieć realne szanse na dostanie się na te studia, należy udowodnić nienaganną znajomość tych przedmiotów podczas rozszerzonego egzaminu maturalnego.

Kandydaci na studia drugiego stopnia na kierunku Budownictwo w Poznaniu wezmą udział w konkursie dyplomów ukończenia poprzedniego etapu edukacji, dlatego powinno być dla nich szczególnie ważne, aby otrzymane oceny były jak najwyższe.

 

Proces rekrutacji i przedmioty

Do procesu rekrutacji warto podejść na poważnie, gdyż obecnie Budownictwo jest jednym z najchętniej wybieranych kierunków studiów, co implikuje zaostrzenie postępowania aplikacyjnego, w toku którego na studia dostaną się wyłącznie najlepsi.

Laureaci oraz finaliści ogólnopolskich olimpiad z matematyki, fizyki lub chemii odgórnie otrzymają stuprocentowy wynik z matury bez konieczności podchodzenia do egzaminu, co w znacznym stopniu zwiększy ich szanse na rozpoczęcie studiów na kierunku Budownictwo już w październiku.

Studia w Poznaniu na kierunku Budownictwo zakładają wykształcenie kompetentnych specjalistów, dlatego jeśli uznasz, że wyniki otrzymane podczas egzaminu dojrzałości lub oceny z dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia są zadowalające, będziesz mógł wykonać pierwszy krok w stronę rekrutacji na ten kierunek.

Kiedy po wzięciu udziału w elektronicznej rejestracji kandydatów okaże się, że twoje nazwisko znalazło się na liście przyjętych, będziesz mógł przystąpić do gromadzenia potrzebnych dokumentów, które dostarczysz w odpowiednim czasie.

Będziesz potrzebował świadectwa maturalnego lub dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, rzetelnie wypełnionego formularza aplikacyjnego oraz fotografii o wymiarach 35X45mm do legitymacji. Należy pamiętać, że procedury rekrutacyjne mogą ulegać zmianie, dlatego warto, abyś tuż przed rekrutacją zapoznał się ze stroną internetową uczelni.

 

 

Praca po studiach na kierunku budownictwo w Poznaniu 

Jaką pracę można znaleźć po ukończeniu studiów na kierunku Budownictwo w Poznaniu? Wątpliwości w tej kwestii może nasuwać się wiele, natomiast jedno jest pewne – praca, której uzyskanie jest gwarantowane po ukończeniu Budownictwa w Poznaniu, będzie pragmatyczna, przyszłościowa, dobrze płatna i adekwatna do niemalejącego zapotrzebowania współczesnego rynku pracy.

Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w biurze konstrukcyjno-projektowym, gdzie wykorzystają nabyte w trakcie studiów umiejętności manualne, obejmujące swoim zakresem wykonywanie profesjonalnych projektów, czytelnych dla podwykonawców i innych pracowników z branży budowlanej.

Zatrudnienie w przedsiębiorstwie wykonawczym i nadzorze budowlanym da ci gwarancję, jako absolwentowi studiów na kierunku Budownictwo w Poznaniu, że połączysz przyjemną pracę na świeżym powietrzu z doskonaleniem wyuczonych umiejętności. Jednak taka praca wiąże się również z pewnymi niedogodnościami – należy pamiętać o niekorzystnych warunkach atmosferycznych.

Praca w wytwórni elementów budowlanych da każdemu z absolwentów możliwość wykazania się szeroką wiedzą chemiczną oraz teoretyczną z zakresu wytrzymałości i użyteczności poszczególnych materiałów, używanych powszechnie w branży budowlanej.

Dla chętnych do rozpoczęcia dobrze prosperującej pracy naukowej, otworzy się furtka do podjęcia kariery w ośrodkach badawczo-rozwojowych, gdzie za pomocą skomplikowanych analiz chemicznych i fizycznych oraz praktycznych doświadczeń, będą testować nowoczesne rozwiązania w budownictwie.

Ponadto po ukończenia studiów na kierunku Budownictwo w Poznaniu znajdziesz zatrudnienie w jednostkach administracji państwowej i samorządowej związanych z budownictwem i architekturą, a także będziesz mógł otworzyć własną działalność gospodarczą, dzięki której być może wybijesz się na sam szczyt społecznego prestiżu.

WSZYSTKO O KIERUNKU BUDOWNICTWO - POZNAŃ

Komentarze (0)