Studia na kierunku Architektura wnętrz w Krakowie. Stacjonarnie czy niestacjonarnie – jaki tryb wybrać?

Komentarze (0)

Studia na kierunku Architektura wnętrz w Krakowie. Stacjonarnie czy niestacjonarnie – jaki tryb wybrać?

Komentarze (0)
Studia na kierunku Architektura wnętrz w Krakowie. Stacjonarnie czy niestacjonarnie – jaki tryb wybrać?

Studia na kierunku Architektura wnętrz w Krakowie. Stacjonarnie czy niestacjonarnie – jaki tryb wybrać?

Studia stacjonarne.

Co wiemy o studiach stacjonarnych? Są one określane mianem studiów dziennych, ponieważ zajęcia realizowane są w tygodniu, a więc od poniedziałku do piątku i rozpoczynają się zwykle w godzinach porannych.

Charakteryzują się aktywniejszym kontaktem z wykładowcą podczas zajęć. Studenci mają więcej czasu na dyskusje, powtórki materiału, czy dłuższe omawianie zagadnienia sprawiającego pewne trudności.

Kto decyduje się na dzienny tryb nauki? Niektórzy decydują się na studia stacjonarne ze względów finansowych, ponieważ w uczelniach publicznych prowadzone są one bezpłatnie. Dla niektórych istotnym aspektem może być wspomniany kontakt z wykładowcą i możliwość bardziej skrupulatnego skupienia się na problematyce zajęć. Inni natomiast, przyzwyczajeni już do szkolnego trybu, nie chcą tego zmieniać w przestrzeni studenckiej.

 

Studia niestacjonarne.

Co wiemy o studiach niestacjonarnych? Dzielą się one na dwa rodzaje: studia wieczorowe oraz studia zaoczne. Studia wieczorowe posiadają cechę wspólną ze studiami stacjonarnymi, a mianowicie zajęcia w ich ramach odbywają się od poniedziałku do piątku, z tym że w godzinach popołudniowych i wieczornych.

Studia zaoczne występują znacznie częściej niż wieczorowe. Za przykład może posłużyć Architektura wnętrz w Krakowie, która nieczęsto występuje w wieczorowym trybie. Czym charakteryzują się studia zaoczne? Po pierwsze, są to studia płatne. Każda uczelnia, zarówno publiczna jak i niepubliczna pobiera opłaty za naukę. Po drugie, zajęcia odbywają się w weekendy, zazwyczaj co dwa tygodnie.

Z racji realizowania zajęć w ramach tzw. zjazdów, od studentów studiów niestacjonarnych wymagana jest większa samodzielność. Część obowiązującego materiału muszą opanować sami, bez większej pomocy wykładowcy i bez dogłębnych dyskusji w trakcie wykładów. Muszą wyrobić w sobie umiejętność wyszukiwania, analizowania i selekcjonowania informacji, by skupiać się na najważniejszych zagadnieniach.

Kto najczęściej wybiera niestacjonarną formę nauki? Przede wszystkim osoby, które już prowadzą jakieś życie zawodowe. Od poniedziałku do piątku oddają się obowiązkom w pracy, by w sobotę i niedzielę wykonywać obowiązki związane ze zdobywaniem wykształcenia.

 

Jak podjąć decyzję?

Aby podjąć decyzję w kwestii formy nauki, należy przeanalizować to, co kryje się za każdą z nich. Studia stacjonarne i niestacjonarne posiadają jedną cechę wspólną, o której warto pamiętać. Otóż, między trybami kształcenia nie istnieją różnice na polu merytorycznym. Programy nauczania są identyczne, a studenci pozyskują taką samą wiedzę. Dlaczego należy to podkreślać? Ponieważ słyszy się bezowocne dyskusje na temat tego, która forma jest lepsza.

Jak łatwo zauważyć, między studiami stacjonarnymi a niestacjonarnymi istnieją różnice wynikające z intensywności odbywania zajęć. Niektórzy, przyzwyczajeni już do trybu szkolnego, podejmują naukę w trybie dziennym, a niektórzy pragną zupełnie zmienić styl swojej nauki, rozpoczynając studia niestacjonarne.

Należy zastanowić się nad tym, która forma jest bardziej wygodna, a także – czy stać nas na podjęcie studiów niestacjonarnych.

Sprawdź

Studia architektoniczne

Studia architektoniczne w Krakowie

Kierunki studiów w Krakowie

Studia w Krakowie

WSZYSTKO O KIERUNKU ARCHITEKTURA WNĘTRZ - KRAKÓW

Komentarze (0)