Studia architektoniczne Kraków

Studia architektoniczne Kraków

Studia architektoniczne Kraków

Największy wybór studiów

architektonicznych w Krakowie

Odkryj kierunki architektoniczne i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

Studia architektoniczne Kraków | woj. małopolskie

Studia architektoniczne w Krakowie to studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa od 3,5 lat do 4 lat (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata, inżyniera lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym). Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

STUDIA ARCHITEKTURA I BUDOWNICTWO W KRAKOWIE - KIERUNKI STUDIÓW

Uczelnia
Typ studiów
Tryb studiów
Czas trwania
Kierunki studiów Typ studiów Tryb studiów
Architektura stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia
Architektura krajobrazu stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia
Architektura wnętrz stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia
Budownictwo stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia
Chemia budowlana stacjonarne I stopnia
Gospodarka przestrzenna stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia
Inżynieria akustyczna stacjonarne I stopnia, II stopnia
Inżynieria wzornictwa przemysłowego stacjonarne I stopnia
Zarządzanie zasobami przyrody stacjonarne II stopnia

Zobacz, na jakich uczelniach w Krakowie są studia architektoniczne

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA - KIERUNKI ARCHITEKTURA I BUDOWNICTWO W KRAKOWIE

SORTOWANIE:

Rekrutacja i wymagania  na studia architektoniczne w Krakowie

Studia architektoniczne w Krakowie i nie tylko to jedne z nielicznych studiów, na których oprócz konkursu świadectw, zbudowanego na bazie wyników z egzaminu dojrzałości, obowiązuje dodatkowy egzamin wstępny.

Jest to egzamin z rysunku - ten, kto potrafi rysować, kto ma predyspozycje zawodowe, a także potrafi się dobrze uczyć, czego dowodzą wyniki z matury, ten ma szansę dostać się na studia architektoniczne.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Studia architektoniczne niestacjonarne w Krakowie

Studia architektoniczne w Krakowie zdają się być bardzo dobrym pomysłem. Przebywając na zajęciach i wyglądając przez okno można dostrzec wiele inspiracji obserwując liczne zabytki znajdujące się w miejskiej tkance. Niestety, taką możliwość w znacznej mierze mają ci, którzy wybierają studia dzienne.

Studia architektoniczne niestacjonarne w Krakowie to niewielka oferta, pomimo tego, że kierunki kształcenia z tego obszaru proponowane są przez kilka szkół wyższych.

Nauka na studiach architektonicznych w Krakowie realizowanych w trybie niestacjonarnym nastawiona jest ona na większą samodzielność studentów, którzy biorą udział w zajęciach w ramach zjazdów organizowanych w weekendy.

Studia w takiej formie posiadają wiele zalet. Zajęcia są bardziej intensywne, a program bardziej skondensowany, a studenci mają czas, aby od poniedziałku do piątku podjąć pracę pomagającą w utrzymaniu, bądź aby prowadzić i rozwijać własną działalność.

czytaj dalej studia architektoniczne niestacjonarne w Krakowie

KIERUNKI ARCHITEKTURA I BUDOWNICTWO W KRAKOWIE

STUDIA ARCHITEKTONICZNE W KRAKOWIE - PODYPLOMOWE

A
B
I
K
P
W
Z
Rozwiń

Jak wyglądają studia architektorniczne w Krakowie

Studia architektoniczne to idealna droga rozwoju dla osób mających wrodzoną umiejętność percepcji przestrzeni - czyli kompetencję niezbędną do planowania przestrzennego. Zawód architekta jest wymagający, i dość trudny, choćby przez wzgląd na odpowiedzialność, jaką trzeba wziąć na siebie wchodząc w tę rolę.

To od architekta i budowlańców zależy bezpieczeństwo innych. Znamy z historii różne przypadki zawalenia się dachu w danym obiekcie, czy zapadnięcia się klatki schodowej - główne powody tego stanu rzeczy tkwią w rękach architektów - niedoszacowania, niedokładne pomiary, nie wzięcie pod uwagę działań fizyki! Dlatego praca architekta uznawana jest za jedną z tych, niosących za sobą ogromną odpowiedzialność.

Studia architektoniczne w Krakowie mają na celu przygotowanie adeptów przyszłej pracy do pełnienia tej roli w aspekcie merytorycznym (zdobywanie wiedzy, umiejętności technicznych), jak i psychologicznym (nauka odpowiedzialności). Te dwa aspekty są ze sobą nierozerwalnie połączone.

Nieco inaczej jest w przypadku architektury wnętrz - tutaj odpowiedzialność jest miniejsza, bowiem nie zagraża życiu innych, to jednak sama kwestia podjęcia się działań na rzecz polepszenia życia innych, zaplanowania dla nich miejsca do życia, do pracy, również wymaga od nas odpowiednich cech charakteru.

Na przykład architekt wnętrz nie może realizować wizji wedle własnego upodobania i własnej wyobraźni, musi umieć słuchać innych ludzi, by móc im pomóc w organizacji przestrzeni. Empatia, umiejętność słuchania i chęć zrozumienia człowieka to niezbędne elementy pracy architekta wnętrz.

W przypadku architektów krajobrazu rzecz dotyczy świata przyrody, świata zwierząt. Architekci muszą wziąć pod uwagę naturalne ukształtowanie terenu, niejednokrotnie uszanować, że teren ten należy do naszych przyjaciół zwierząt - tu wymagana jest przede wszystkim wrażliwość na życie przyrody, jak i umiejętność obserwacji.

W Krakowie macie szansę podjąć studia architektoniczne w wymienionych wyżej dziedzinach. Jeśli marzycie o zostaniu inżynierem architektem to drzwi stoją przed Wami otworem, Kraków daje Wam wszelkie możliwości - jednak zastanówcie się, która ze specjalizacji jest dla Was najlepsza, jacy jesteście i dokąd chcecie dążyć. Wtedy podejmijcie świadomą decyzję, co do kierunku studiów architektonicznych.

 

Studia architektoniczne w Krakowie możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie, inżynierskie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)
 • Studia podyplomowe

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Studia architektoniczne w Krakowie możesz realizować przede wszystkim w ramach dwóch komplementarnych cykli kształcenia. Stopień pierwszy to studia licencjackie lub studia inżynierskie, które w zależności od realizowanego kierunku trwają trzy i pół roku (chociażby achitektra wnętrz) lub od 3,5 do 4 lat (architektura).

 

Stopień drugi to uzupełniające studia magisterskie, które możesz realizować w trakcie trzech lub czterech semestrów. Uczelnie w Krakowie mają także bogatą ofertę studiów podyplomowych.

 

Możemy uwzględnić tu między innymi takie kierunki jak konserwacja zabytków architektury i urbanistyki czy procedury fidic w przedsięwzięciach budowlanych z uwzględnieniem prawa zamówień publicznych.

 

Wybrane kierunki możesz studiować stacjonarnie bądź niestacjonarnie. Kształcenie na studiach dziennych odbywa się od poniedziałku do piątku, w weekendy natomiast na studiach zaocznych. To Ty decydujesz, w jaki sposób chcesz zdobywać edukację wyższą. Pamiętaj jednak, że nie każdy kierunek oferowany jest w dwóch trybach kształcenia.

 

czytaj dalej studia w Krakowie

 

 

Kierunki studiów architektonicznych w Krakowie

 

Do kategorii studiów architektonicznych w Krakowie możemy zaliczyć bardzo wiele kierunków. Są to przede wszystkim kierunki bezpośrednio powiązane z architekturą, architekturą krajobrazu bądź architekturą wnętrz, ale również dziedziny związane z architekturą pośrednio.

 

W ofercie znajdziesz budownictwo, chemię budowlaną, gospodarkę przestrzenną, jak również inżynierię akustyczną bądź inżynierię wzornictwa przemysłowego. Specjaliści w poszczególnych dziedzinach są niezwykle istotni dla prawidłowego rozwijania się branży budowlanej.

 

Kierunki inżynierskie są gwarancją kompetentnego wykształcenia i zdobycia umiejętności, niezwykle cennych w pracy zawodowej. Studia architektoniczne realizowane są przez wiele krakowskich uczelni, a przez to odznaczają się różną specyfiką, jeśli chodzi o sposób realizowanego kształcenia.

 

Programy kształcenia konstruowane są w sposób interdyscyplinarny, co pozwala spojrzeć na stronę architektoniczną nie tylko ze strony technicznej, ale i artystycznej czy nawet chemicznej. Zapoznaj się z ofertą poszczególnych uczelni w Krakowie.

 

Najpopularniejsze kierunki studiów architektonicznych i budownictwa:

 

 • architektura
 • architektura krajobrazu
 • architektura wnętrz
 • budownictwo
 • chemia budowlana
 • gospodarka przestrzenna
 • inżynieria akustyczna
 • inżynieria wzornictwa przemysłowego

czytaj dalej kierunki studiów w Krakowie

 

 

Gdzie studiować kierunki architektoniczne w Krakowie?

 

Studia architektoniczne i budowctwo znajdziesz na wielu krakowskich uczelniach. Tego typu kierunki oferują zarówno uczelnie publiczne, jak i prywatne. Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej proponuje kształcenie zarówno w zakresie architektury i architektury krajobrazu, jak i budownictwa czy inżynierii wzornictwa przemysłowego.

 

Architekturę wnętrz zaś prezentuje Akademia Sztuk Pięknych, dla której ważnymi wyznacznikami są wysokie poczucie estetyzmu oraz szeroko pojęta sztuka, co odróżnia ją od praktycznego, technicznego podejścia politechnicznego.

 

Architekturę krajobrazu znajdziesz także na Uniwersytecie Rolniczym. Inne kierunki, jak gospodarka przestrzenna oferuje Uniwersytet Ekonomiczny, natomiast różnego typu studia inżynierskie lub stricte budownicze oferuje Akademia Górniczo-Hutnicza. Oferta studiów architektonicznych jest w Krakowie bardzo szeroka, a każda z uczelni gwarantuje gruntowne kształcenie, poparte praktyką, umożliwiającą zdobycie własnych doświadczeń zawodowych.

 

 

Uczelnie na których można studiować kierunki architektoniczne w Krakowie:

 

 • Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

czytaj dalej uczelnie w Krakowie

 

 

Jak wybrać studia architektoniczne w Krakowie, aby mieć dobrą pracę?

Wybór odpowiedniego kierunku studiów nie jest łatwą kwestią. Rynek pracy zmienia się dynamicznie i nieustannie rośnie zapotrzebowanie na jednego specjalistę, a maleje na innego.

 

Studia architektoniczne cieszą się dużym zainteresowaniem wśród maturzystów i studentów. Wykształcenie w tym zakresie jest szeroko powiązane z kształceniem inżynierskim. Zdobywana wiedza i umiejętności są więc pożądane przez przyszłych pracodawców.

 

Absolwenci poszczególnych kierunków zatrudniani są przede wszystkim w pracowniach architektonicznych, wydziałach architektury i urbanistyki administracji samorządowej, pracowniach konserwatorskich, przedsiębiorstwach budowlanych, agencjach reklamowych, biurach projektowych, firmach wykonawczych, instytutach naukowo-badawczych, jednostkach administracji państwowej i samorządowej związanych z budownictwem.

 

Interdyscyplinarny charakter kształcenia wpływa na podejmowanie pracy w różnorodnych branżach pośrednio lub bezpośrednio związanych z zawodem.

 

 

Możliwe ścieżki twojej przyszłej kariery zawodowej

 

 • architekt
 • doradca w firmach budowlanych
 • projektant wnętrz
 • operator i mechanik sprzętu do robót ziemnych
 • konstruktor
 • kreślarz
 • inspektor w zakresie konstrukcji i robót ogólnobudowlanych
 • inspektor w zakresie instalacji elektrycznych
 • monter instalacji budowlanych

 

Dokonując wyboru odnoszącego się do studiów, które będą dla nas najbardziej odpowiednie, warto wziąć pod uwagę zainteresowania i różnego rodzaju predyspozycje.

 

Od studentów architektury czy budownictwa oczekuje się umiejętności manualnych i kreślarskich, a także przestrzennego myślenia i zmysłu estetycznego. Kierunki architektoniczne są dla pasjonatów, którzy pragną zajmować się zawodowo projektowaniem, kreowaniem, budowaniem.

 

Pracy na rynku budowniczym nie brakuje. Ostatecznie ludzie nieustannie coś tworzą bądź przebudowują, a potrzebują przy tym specjalistów, którzy chętnie posłużą im swoją wiedzą i doświadczeniem. Zarobki osób związanych z branżą architektoniczno-budowlaną są bardzo wysokie. Odnajdują się oni w różnego rodzaju instytucjach i firmach, a także w marketingu i reklamie.

 

czytaj dalej jakie studia wybrać

 

 

Jak wybrać uczelnię wyższą w Krakowie?

Wybierając uczelnię, na której chce się zdobywać edukację, warto wziąć pod uwagę jej specyfikę. Inny rodzaj kształcenia uzyskasz na Politechnice Krakowskiej w stosunku do Akademii Sztuk Pięknych.

 

Musisz ustalić, czy wolisz studiować na uczelni prywatnej, czy publicznej. A także wybrać kierunek studiów, ponieważ każda placówka akademicka tworzy swoją ofertę indywidualnie. Na próżno szukać architektury na Uniwersytecie Ekonomicznym, tak jak nie znajdziesz chemii budowlanej na Uniwersytecie Rolniczym.

 

Poszczególne uczelnie w Krakowie mają Ci wiele do zaoferowania i nie chodzi jedynie o kształcenie w danym zakresie. Uczelnie przygotowują programy stażowe i stypendialne, organizują wymiany krajowe i międzynarodowe, jak również wyjazdy plenerowe.

 

Ważnym źródłem informacji stają się absolwenci poszczególnych kierunków, którzy najlepiej ocenią jakość przekazywanej wiedzy i możliwości rozwoju, zapewnione przez daną placówkę. Zapoznaj się szczegółowo z ofertą studiów, nim wybierzesz miejsce swojego dalszego kształcenia.

 

czytaj dalej jak wybrać uczelnię

 

 

Czy warto iść na studia architektoniczne w Krakowie?

Kraków to piękne historyczne miasto, które rozpoznawalne jest dzięki wspaniałej architekturze. Miejsce turystów staje się domem dla wielu studentów. Co ważne jest ono odpowiednio uwarunkowane do tego, by spędzić w nim najlepsze studenckie lata.

Władze miasta organizują różnego rodzaju wydarzenia kulturowe i sportowe, a także imprezy masowe, w których chętnie biorą udział studenci. Mają oni także dostęp do kultury i sztuki, a przede wszystkim do instytucji nauki. W mieście znajdziesz szereg popularnych i cenionych na całym świecie uczelni, słynących z nowoczesnych rozwiązań i innowacyjnych pomysłów badawczych.

Władze uczelni dbają o rozwój swoich podopiecznych, dlatego zachęcają ich do brania udziału w konferencjach naukowych, grantach badawczych, do zakładania kół naukowych. Studenci mogą korzystać z najnowocześniejszych oprogramowań i sprzętów użytecznych w procesie zdobywania wiedzy.

Uczelnie współpracują z innymi uniwersytetami, organizując wymiany krajowe i międzynarodowe, a także z różnymi firmami i instytucjami, tworząc programy stażowe i oferty praktyk, a tym samym zapewniając pierwsze doznanie zawodowe przyszłym absolwentów oraz stanowiska pracy abiturientom, którzy już ukończyli przygodę ze studiami.

Studia to jeden z najważniejszych okresów w życiu młodego człowieka. Wypełniony jest ważnymi ludźmi, którzy stają się naszymi przyjaciółmi lub życiowymi mentorami. To w tym okresie dowiadujemy się, o sobie więcej niż przypuszczaliśmy i stwierdzimy, czym tak naprawdę chcemy się zajmować. Kraków to idealne miejsce do rozwoju. Mimo swoich korzeni nie ucieka przed innowacją i pozwalaj rozwijać się technologicznie. Z pewnością znajdziesz tu miejsce dla siebie.

 

czytaj dalej czy warto iść na studia

 

 

Praca po studiach architektonicznych

Po studiach architektonicznych możecie szukać zatrudnienia w biurach projektowych, jak i w administracji samorządowej. Architekci mogą również otwierać samodzielne firmy, pracujące na rzecz prywatnych zleceniodawców.

Zaraz po studiach należy postarać się o uzyskanie uprawnień do wykonywania zawodu - bez nich nie możecie zgłosić swojego projektu budowlanego do realizacji. Praca architekta wiąże się z licznymi obowiązkami urzędowymi, załatwianiem formalności, uzyskaniem zgód, jak i licznymi potyczkami z dokumentacją. Przygotujcie się na te okoliczności.

Sama umiejętność wykonania projektu nie wystarczy, by funkcjonować w zawodzie architekta. W przypadku specjalizacji w zakresie studiów architektury wnętrz, absolwenci znajdują zatrudnienie nie tylko w biurach projektowych, ale także w dużych korporacjach, firmach, mających wiele oddziałów czy sklepów,w których to dbają o aranżację wnętrz przestrzeni biurowych czy ekspozycyjnych.

Architekci wnętrz najczęściej jednak podejmują działalność na własną rękę. Część osób z wykształceniem z tego kierunku wciela się w rolę publicystów i tworzy treści dla pism takich jak “M jak mieszkanie”, “Murator dom” i tym podobnych.

Jest jeszcze jedna ciekawa opcja dla takich osób - zaangażowanie się w realizację programów telewizyjnych, polegających na dokonywaniu zmian w domach i mieszkaniach prywatnych w ramach telewizyjnego show! Architekci krajobrazu także prowadzą własne firmy, ale i znajdują zatrudnienie w administracji samorządowej tworząc plany zagospodarowania przestrzeni miejskiej. To oni decydują o miejscu sadzenia drzew, krzewów, troszczą się o parki i skwery. 

19 Uczelni w Krakowie

Może zadajesz sobie pytanie, czy Kraków jest miastem studenckim? Odpowiedź brzmi: tak! Co roku, tysiące maturzystów przybywa do naszego miasta, wybierając wśród dziesięciu publicznych i dziewięciu niepublicznych uczelni wyższych, tym samym dokonując jednej z kluczowych decyzji w swoim życiu. Co na to wpływa? Atmosfera, jaka tu panuje oraz bogata i różnorodna oferta edukacyjna, turystyczna i kulturalna. Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują krakowskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Krakowie


 

 

 

WARTO TO WIEDZIEĆ

Studia architektoniczne w Krakowie możecie realizować na uczelniach publicznych, takich jak Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki - na Wydziale Architektury prowadzone są studia na kierunkach:

 • architektura - inżynierskie i magisterskie, stacjonarne i niestacjonarne
 • architektura wnętrz - inżynierskie i magisterskie, stacjonarne i niestacjonarne

Studia architektury wnętrz prowadzone są również w ramach kształcenia artystycznego na Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, tu możecie podjąć studia I i II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne na Wydziale Architektury Wnętrz.

Natomiast studia architektury krajobrazu w ramach toku studiów inżynierskich i magisterskich możecie podjąć na dwóch uczelniach, mianowicie:

Z architekturą bezpośrednio powiązane są studia budownictwa, bez inżynierów kończących tego rodzaju studia, architekci nie mogli by wcielać w życie swoich projektów, dlatego podpowiadamy, gdzie można studiować budownictwo w ramach studiów inżynierskich i magisterskich:

Niezwykle ciekawą ofertę edukacyjną przygotowały uczelnie PUBLICZNE w zakresie studiów architektonicznych i budownictwa w ramach studiów podyplomowych, pozwalających absolwentom wyspecjalizować się w danej dziedzinie, możecie podjąć takie studia podyplomowe, jak:

 • Technologie cyfrowe w architekturze i budownictwie (Politechnika Krakowska)
 • Konserwacja zabytków architektury i urbanistyki (Politechnika Krakowska)
 • Konserwacja, kształtowanie architektury i aranżacji wnętrz obiektów sakralnych (Politechnika Krakowska)
 • Koordynator bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia w budownictwie (Politechnika Krakowska)
 • Planowanie krajobrazu i gospodarka przestrzenna (Politechnika Krakowska)
 • Planowanie przestrzenne (Politechnika Krakowska)

 TEMATY POWIĄZANE

 

 

Komentarze (0)