Finanse i rachunkowość studia w Poznaniu - uczelnie publiczne

Komentarze (0)

Finanse i rachunkowość studia w Poznaniu - uczelnie publiczne

Komentarze (0)
Finanse i rachunkowość studia w Poznaniu - uczelnie publiczne

Finanse i rachunkowość studia w Poznaniu - uczelnie publiczne

Studia w Poznaniu na kierunku finanse i rachunkowość można podjąć na 2 uczelniach publicznych: Uniwersytecie Ekonomicznym oraz Uniwersytecie Przyrodniczym. Studia stacjonarne są bezpłatne, z kolei cena za studia niestacjonarne wynosi 3000 zł za pierwszy rok studiów.

 

1. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

 

Studia ekonomiczne na kierunku Finanse i rachunkowość prowadzone są na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Studia realizowane są w systemie dwustopniowym – jako pierwsze są trzyletnie studia licencjackie, a następnie dwuletnie studia magisterskie.

W rekrutacji 2022/2023 studia możesz podjąć w trybach:

  • stacjonarne (studia bezpłatne, limit miejsc: 120 osób)
  • niestacjonarne (opłata za pierwszy rok studiów wynosi 3000 zł)

 

Na studiach na kierunku Finanse i rachunkowość w Poznaniu odnajdą się osoby, które są uzdolnione matematycznie, są rzetelne, dokładne i skrupulatne. Studiując Finanse i rachunkowość na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu zostaniesz przygotowany do pracy w instytucjach finansowych, niefinansowych na stanowiskach operacyjnych oraz kierowniczych.

Studiując Finanse i rachunkowość zdobędziesz wiedzę z zakresu finansów i rachunkowości, funkcjonowania instytucji finansowych, analiz finansowych i prawnych, banków oraz dowiesz się jak analizować zjawiska gospodarcze i sytuacje ekonomiczno-finansowe jednostek gospodarczych. Zrozumiesz przyczyny i skutki występowania zjawisk gospodarczych na szczeblu makro- i mikroekonomicznym w warunkach otwartej gospodarki rynkowej, nauczysz się także znajdować materiały źródłowe z zakresu finansów i rachunkowości oraz je analizować.

Na studentów Finansów i rachunkowości czekają przedmioty takie jak: statystyka, ekonometria, rachunkowość, finanse, bankowość, rynki finansowe, finanse międzynarodowe, prawo, matematyka makroekonomia, mikroekonomia oraz statystyka.

Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w przedsiębiorstwach w działach księgowości, bankach i instytucjach, firmach ubezpieczeniowych i konsultingowych oraz jako doradcy finansowi.

Dowiedz się więcej

 

2. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Kierunek studiów Rachunkowość i finanse biznesu na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu realizowany jest w systemie dwustopniowym – jako pierwsze są trzyletnie studia I stopnia, kończące się tytułem licencjata, a następnie dwuletnie studia II stopnia, kończące się tytułem magistra.

W rekrutacji 2022/2023 studia możesz podjąć w trybach:

  • stacjonarne
  • niestacjonarne

 

Wybierając Rachunkowość i finanse biznesu nauczysz się analizować funkcjonowanie różnych przedsiębiorstw, niezależnie od ich wielkości oraz poznasz zjawiska gospodarcze, które mogą wpływać na stan finansów danego przedsiębiorstwa.

Decydując się na kierunek studiów Rachunkowość i finanse o specjalności finanse i rachunkowość zdobędziesz wiedzę i umiejętności m.in. takie jak: analityczne spojrzenie na funkcjonowanie przedsiębiorstw krajowych i międzynarodowych połączoną z teoretyczną, specjalistyczna wiedzą z zakresu finansów i rachunkowości oraz dowiesz się jak analizować zjawiska gospodarcze.

Przedmioty z jakimi możesz się zmierzyć na specjalności finanse i rachunkowość to np. ekonometria, rachunkowość, finanse, bankowość, matematyka, mikroekonomia oraz makroekonomia.

Absolwenci Rachunkowości i finansów o specjalności finanse i rachunkowość mają szerokie spektrum możliwości zatrudnienia. Po ukończeniu studiów możesz szukać pracy m.in. w działach finansowo-księgowych przedsiębiorstw, firmach audytorskich, specjalistycznych firmach księgowych. Możesz także otworzyć własne biuro rachunkowe.

Dowiedz się więcej

Sprawdź

Studia ekonomiczne w Poznaniu

Kierunki studiów w Poznaniu

WSZYSTKO O KIERUNKU FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ - POZNAŃ

Komentarze (0)