Informatyka studia w Poznaniu - uczelnie publiczne

Komentarze (0)

Informatyka studia w Poznaniu - uczelnie publiczne

Komentarze (0)
Informatyka studia w Poznaniu - uczelnie publiczne

Informatyka studia w Poznaniu - uczelnie publiczne

Studia w Poznaniu na kierunku informatyka można podjąć na 3 uczelniach publicznych: Uniwersytecie Ekonomicznym, Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza, Politechnice Poznańskiej. Studia stacjonarne są bezpłatne, z kolei cena za studia niestacjonarne wynosi od 6800 zł do 10000 zł za pierwszy rok studiów.

Informatyka studia - uczelnie publiczne (państwowe) w Poznaniu

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Politechnika Poznańska
  • Uniwersytet Ekonomiczny

 

1. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Studia na kierunku Informatyka odbywają się na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Studia realizowane są w systemie dwustopniowym – jako pierwsze realizowane są 3,5 roczne studia I stopnia, kończące się uzyskaniem tytułu inżyniera, a następnie 1,5 roczne studia II stopnia, kończące się uzyskaniem tytułu magistra.


W rekrutacji 2023/2024 studia możesz podjąć w trybach:

  • stacjonarne (studia bezpłatne, limit miejsc 100 osób)
  • niestacjonarne (cena za pierwszy rok studiów 10000 zł)


Studia na kierunku Informatyka przeznaczone są dla osób zainteresowanych wirtualnym światem, nowinkami technologicznymi, myślących analitycznie i logicznie, a także dla tych, którym matematyka nie sprawia większego kłopotu. Na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, na studiach II stopnia możesz wybrać jedną ze specjalności: cyberbezpieczeństwo lub sztuczna inteligencja.

Studiując Informatykę w Poznaniu, zdobędziesz wiedzę z zakresu bezpieczeństwa informacji i systemów komputerowych, planowania i realizowania informatycznych projektów w zgodzie z opracowywanym harmonogramem, posługiwać się językiem branżowym, poznasz zasady ergonomii i higieny pracy w IT. Nauczysz się jak instalować i konfigurować wybrane systemy operacyjne i nimi adminować oraz jak zabezpieczać i udostępniać usługi sieciowe, diagnozować i rozwiązywać problemy, które pojawią się w sieci.

Przedmioty, jakie czekają na studentów Informatyki to m.in. podstawy programowania, programowanie obiektowe, programowanie aplikacji internetowych, programowanie zaawansowane, sieci komputerowe, bazy danych, algorytmy i struktury danych, bezpieczeństwo w systemach i sieciach komputerowych, architektura komputerów oraz systemy operacyjne.

Absolwenci studiów informatycznych mogą znaleźć zatrudnienie jako młodszy programista, analityk, tester lub projektant, a także mogą otworzyć własną działalność gospodarczą z zakresu usług informatycznych.

Dowiedz się więcej
 


2. Politechnika Poznańska

Kierunek studiów Informatyka odbywa się na Wydziale Informatyki i Telekomunikacji Politechniki Poznańskiej. Studia realizowane są w systemie dwustopniowym – są to 3,5-letnie studia I stopnia oraz 1,5 roczne studia II stopnia.


W rekrutacji 2023/2024 studia możesz podjąć w trybach:

  • stacjonarne (studia bezpłatne, limit miejsc 210 osób)
  • niestacjonarne (cena za pierwszy rok studiów 6800 zł)

Studia na kierunku Informatyka przeznaczone są dla osób zainteresowanych nowymi technologiami, systemami operacyjnymi, tworzeniem baz danych oraz aplikacji, a także dla tych, których nawet najtrudniejsze zadania matematyczne nie sprawiają kłopotu. Na Politechnice Poznańskiej, na studiach II stopnia, możesz wybrać jedną ze specjalności: gry i technologie internetowe, Internet przedmiotów, inteligentne technologie informatyczne, mikrosystemy informatyczne, inżynieria oprogramowania (software engineering), systemy rozproszone, sztuczna inteligencja oraz technologie przetwarzania danych.

Studiując Informatykę na Politechnice Poznańskiej, zdobędziesz wiedzę i umiejętności z zakresu: obsługi i konfiguracji komputerów oraz urządzeń peryferyjnych, obsługi i konfiguracji systemów operacyjnych, obsługi i instalacji szerokiego spektrum oprogramowania oraz programowania z użyciem najpopularniejszych języków programowania, w tym języków aplikacji graficznych. Nauczysz się projektować i programować systemy informatyczne, bazy danych i sieci komputerowe.

Przedmioty, jakie czekają na studentów Informatyki na Politechnice Poznańskiej to m.in. język angielski, podstawy programowania, matematyka dyskretna, logika obliczeniowa, algebra liniowa, narzędzia informatyki, podstawy elektroniki, systemy operacyjne, programowanie niskopoziomowe oraz fizyka dla informatyków.

Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie jako: pracownik inżynieryjno-techniczny w laboratoriach informatycznych i jednostkach badawczych, projektant, programista i wdrożeniowiec oprogramowania, administrator systemów informatycznych oraz kierownik zespołów programistycznych.

Dowiedz się więcej

 

3. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu - Informatyka jako specjalność

Studia na kierunku Informatyka i ekonometria na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu realizowane są w systemie dwustopniowym – jako pierwsze są studia I stopnia, które trwają trzy lata i kończą się uzyskaniem tytułu licencjata, a następnie dwuletnie studia II stopnia, kończące się tytułem magistra.

W rekrutacji 2023/2024 studia możesz podjąć w trybach:

  • stacjonarne
  • niestacjonarne


Kierunek studiów Informatyka i ekonometria jest dla osób zainteresowanych nowoczesnymi technologiami, finansami, ekonomią oraz myślących logicznie i analitycznie. Na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu możesz wybrać jedną z podanych specjalności, są to: analityka gospodarcza, elektroniczny biznes, informatyka w gospodarce i administracji, inżynieria finansowa.

Studiując Informatykę i ekonometrię zgłębisz analizę danych, dowiesz się jak modelować i prognozować zjawiska ekonomiczne oraz jak programować i obsługiwać informatyczne systemy zarządzania.

Przedmioty, jakie czekają na studentów Informatyki i ekonometrii na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu to m.in. podstawy programowania, architektura komputerów, algorytmy i struktury danych, programowanie obiektowe, systemy operacyjne, rachunek prawdopodobieństwa, programowanie strukturalne sieci komputerowe oraz bezpieczeństwo w systemach i sieciach komputerowych. Nauczysz się projektować oprogramowania.

Absolwenci Informatyki i ekonometrii o specjalności informatyka w gospodarce mogą znaleźć zatrudnienie m.in. jako projektant rozwiązań informatycznych dla biznesu lub serwisów internetowych i usług sieciowych, specjalista helpdesk oraz konsultant techniczny.

Dowiedz się więcej

Sprawdź

Studia informatyczne w Poznaniu

Kierunki studiów w Poznaniu

WSZYSTKO O KIERUNKU INFORMATYKA - POZNAŃ

Komentarze (0)