Politechnika Poznańska

Wydział Informatyki i Telekomunikacji PP

ul. Polanka 3 

61-131 Poznań

telefon : 61 665 22 93

fax:  61 665 25 72

office_et@put.poznan.pl

https://fc.put.poznan.pl/index.php

www.facebook.com/WEiTPP

Wydział Informatyki i Telekomunikacji PP

Politechnika Poznańska

ul. Polanka 3 

61-131 Poznań

telefon : 61 665 22 93

fax:  61 665 25 72

office_et@put.poznan.pl

https://fc.put.poznan.pl/index.php

www.facebook.com/WEiTPP

 • BIOINFORMATYKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Poznań - kierunek Bioinformatyka

  Predyspozycje kandydata:

  • zainteresowanie bioinformatyką i dziedzinami pokrewnymi;
  • dobre oceny z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych

  Profile dyplomowania:

  • Absolwent uzyskuje dyplom ukończenia studiów prowadzonych wspólnie przez Politechnikę Poznańską oraz przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Wydział Biologii)

  Kariera po studiach:

  • w dynamicznie rozwijającym się przemyśle biotechnologicznym i bioinformatycznym
  • w laboratoriach i instytutach badawczych
  • w przedsiębiorstwach i jednostkach administracji na stanowisku wymagającym wykształcenia biologicznego i/lub informatycznego
  • w firmach zajmujących się narzędziami i systemami informatycznymi

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Bioinformatyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy nowożytny
  • Matematyka
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: chemia, fizyka, biologia, informatyka

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Bioinformatyka jest wynik egzaminu wstępnego.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Poznań - kierunek Elektronika i telekomunikacja

  Predyspozycje kandydata:

  • dobre i bardzo dobre oceny z przedmiotów ścisłych
  • zainteresowanie nowoczesnymi technologiami
  • umiejętność logicznego myślenia
  • zainteresowanie osiągnięciami techniki z zakresu elektroniki i telekomunikacji.

  Kariera po studiach:

  • Absolwent kierunku Elektronika i telekomunikacja posiada wiedzę i umiejętności niezbędne do projektowania, konstruowania, programowania, modernizowania, wdrażania i eksploatacji systemów elektronicznych i telekomunikacyjnych w tym elektronicznych cyfrowych układów programowalnych, telekomunikacyjnych systemów mobilnych, sieci telekomunikacyjnych przewodowych i bezprzewodowych, systemów multimedialnych i dozoru wizyjnego, usług internetowych, systemów nawigacyjnych, pomiarowych i elektroniki przemysłowej.
  • Zatrudnienie: firmy projektowe, doradcze, wdrożeniowe, eksploatacyjne, budowlane i operatorzy sieci i usług w zakresie telefonii, Internetu, telewizji, łączności specjalnej, dozoru wizyjnego, elektroniki konsumenckiej, przemysłowej i pojazdowej, sieci komputerowych, transmisji danych, systemów pomiarowych itd.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Radiokomunikacja
  • Multimedia i elektronika powszechnego użytku
  • Sieci komputerowe i technologie internetowe
  • Elektroniczne systemy programowalne i optotelekomunikacja

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Radiokomunikacja
  • Multimedia i elektronika powszechnego użytku
  • Sieci komputerowe i technologie internetowe
  • Elektroniczne systemy programowalne i optotelekomunikacja
  • Information and communication technologies

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Elektronika i telekomunikacja brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy nowożytny 
  • Matematyka
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: chemia, fizyka, informatyka lub biologia

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Warunkiem koniecznym przyjęcia na studia drugiego stopnia na kierunku Elektronika i telekomunikacja jest ukończenie co najmniej studiów pierwszego stopnia z tytułem zawodowym inżyniera na kierunku Elektronika i telekomunikacja lub na kierunkach o zbliżonym zakresie programowym (na przykład Informatyka, Elektrotechnika, Automatyka i robotyka).

   

  Dowiedz się więcej

 • INFORMATYKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Poznań - kierunek Informatyka

  Predyspozycje kandydata:

  • zainteresowanie informatyką i dziedzinami pokrewnymi
  • zdolność logicznego myślenia i kreatywność
  • dobre oceny z nauk ścisłych

  Kariera po studiach:

  • możliwe miejsca zatrudnienia: krajowe i międzynarodowe firmy/koncerny informatyczne, instytucje i przedsiębiorstwa wykorzystujące technologie informatyczne (m.in., bankowość i finanse, urzędy administracji publicznej, służba zdrowia, energetyka, transport, ubezpieczenia), krajowe i międzynarodowe ośrodki badawczo-rozwojowe, krajowe i zagraniczne uczelnie wyższe
  • możliwe stanowiska pracy: menadżer projektów informatycznych, menadżer zespołów informatycznych, kierownik działu informatycznego, analityk systemowy, projektant i programista oprogramowania i sieci komputerowych, wdrożeniowiec i operator złożonych systemów informatycznych i sieci komputerowych, administrator systemów informatycznych (bazy danych, systemy operacyjne, sieci komputerowe, oprogramowanie aplikacyjne), pracownik inżynieryjno-techniczny lub naukowy laboratorium badawczo-rozwojowego

   

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Gry i technologie internetowe
  • Internet przedmiotów
  • Inteligentne systemy wspomagania decyzji
  • Inteligentne technologie informatyczne
  • Mikrosystemy informatyczne
  • Software engineering (inżynieria oprogramowania)
  • Systemy rozproszone

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Aplikacje mobilne i wbudowane dla internetu przedmiotów
  • Informatyka w procesach biznesowych
  • Zaawansowane technologie internetowe

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Informatyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy nowożytny
  • Matematyka
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka, informatyka

   

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Informatyka jest wynik testu kwalifikacyjnego.

   

  Dowiedz się więcej

 • SZTUCZNA INTELIGENCJA Stopień: I REKRUTACJA

  Candidate’s predispositions:
  • interest in computer science and related branches
  • skill of logical thinking and creativity
  • English language – level B2 (Common European Framework)
  Career opportunities for graduates:
  • Possible employment: national and international IT corporations, institutions and enterprises using  intelligent information technologies , national and international research and development centres , domestic and foreign institutions of higher education
  • Career opportunities for graduates: engineering technician or scientific worker of research and development laboratory ,. data analyst, machine learning engineer, designer and  developer   of software   and  complex IT systems  , information systems administrator (databases, operating systems, computer networks, ), manager of developer teams

  Czytaj dalejZwiń

 • TELEINFORMATYKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Poznań - kierunek Teleinformatyka

  Predyspozycje kandydata:

  • dobre i bardzo dobre oceny z przedmiotów ścisłych
  • zainteresowania współczesną informatyką i telekomunikacją
  • zdolność logicznego myślenia i kreatywność

  Kariera po studiach:

  • Absolwent kierunku Teleinformatyka posiada wiedzę oraz umiejętności niezbędne do projektowania, programowania, wdrażania i eksploatacji układów, urządzeń i systemów teleinformatycznych. Absolwent jest przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach z branży technik telekomunikacyjno-informacyjnych (ICT). Jest przygotowany do podjęcia planowanych studiów drugiego stopnia na kierunku Teleinformatyka.
  • Zatrudnienie:  Firmy przygotowujace oprogramowanie dla zastosowań teleinformatycznych,  telekomunikacyjnych, multimedialnych oraz ogólnoinformatycznych, zajmujące się integracją sieci i usług oraz systemami multimedialnymi, operatorzy sieci teleinformatycznych, firmy zajmujące się projektowaniem i eksploatacją sieci komputerowych i telekomunikacyjnych.

   

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Kształtowanie profilu przez wybór przedmiotów obieralnych

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Teleinformatyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy nowożytny
  • Matematyka
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: chemia, fizyka, informatyka lub biologia. 

  Dowiedz się więcej

   


   

   


  Studia II stopnia

  Uruchomienie studiów planowane jest w marcu 2020 r.

  Dowiedz się więcej

Opinie (1)

polecający Ocena

polecam