ul.Umultowska 87

61-614 Poznań

tel. (0-61) 829-5308

tel. fax 829-5315

e-mail: wmiuam@amu.edu.pl

http://www.wmi.amu.edu.pl/pl/

ul.Umultowska 87

61-614 Poznań

tel. (0-61) 829-5308

tel. fax 829-5315

e-mail: wmiuam@amu.edu.pl

http://www.wmi.amu.edu.pl/pl/

 • ANALIZA I PRZETWARZANIE DANYCH Stopień: II REKRUTACJA

  Analiza i przetwarzanie danych odpowiada na zapotrzebowanie rynku pracy na specjalistów z branży Data Science. Celem studiów jest przekazanie aktualnej i praktycznej wiedzy w obszarach analizy i zarządzania danymi, baz danych oraz  przetwarzania informacji i ich wizualizacji.

  Studia są kierowane do absolwentów różnych kierunków studiów pierwszego stopnia. Od kandydatów oczekuje się umiejętności precyzyjnego myślenia oraz podstawowej wiedzy informatycznej. Przed rozpoczęciem studiów odbędzie się test kompetencyjny, którego zadaniem będzie diagnoza umiejętności studentów w celu dostosowania zajęć do ich poziomu wiedzy.

  Atuty kierunku:

  • Nowoczesny program studiów;
  • Wysoko wykwalifikowana kadra Uniwersytetu oraz eksperci z firm partnerskich;
  • Dodatkowe bezpłatne szkolenia pomagające wejść na rynek pracy.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

   

                                 

  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Analiza i przetwarzanie danych jest ocena na dyplomie studiów pierwszego stopnia oraz wynik testu kompetencyjnego.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • INFORMATYKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Poznań - kierunek Informatyka
  Studia I stopnia
  Absolwent studiów informatycznych pierwszego stopnia może pracować jako młodszy programista, analityk, tester czy projektant. Znaczna część absolwentów kierunku informatyka naszego Wydziału z powodzeniem podejmuje własną działalność gospodarczą w dziedzinie usług informatycznych.
  Studia II stopnia
  Program studiów drugiego stopnia na Wydziale Matematyki i Informatyki UAM składa się głównie z przedmiotów specjalizacyjnych, monograficznych i fakultatywnych. Zapewniony jest szeroki wybór przedmiotów, tak aby student mógł zająć się głównie tymi dziedzinami informatyki, które go najbardziej interesują.
  Oferowane przedmioty specjalizacyjne dotyczą zarówno praktycznych aspektów informatyki, jak i jej teoretycznych podstaw. Szereg wykładów dotyczy kilku szczególnie intensywnie rozwijających się działów współczesnej informatyki: algorytmika i inżynieria programowania, technologie internetowe, sieci i bezpieczeństwo systemów.

  Studenci będą mieli szeroki dostęp do sprzętu komputerowego wysokiej klasy zarówno do pracy indywidualnej, jak i w trakcie zajęć. Swoje umiejętności teoretyczne i praktyczne będą mogli doskonalić na zajęciach studenckich kół naukowych działających na Wydziale.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Informatyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Matematyka
  • Język obcy
  • Informatyka lub matematyka na poziomie rozszerzonym

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Informatyka jest ocena na dyplomie ukończenia I stopnia studiów oraz ocena z egzaminu inżynierskiego.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • MATEMATYKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Poznań - kierunek Matematyka
  Studia I stopnia
  Studia pierwszego stopnia na kierunku matematyka na Wydziale Matematyki i Informatyki UAM trwają 3 lata i po ich ukończeniu uzyskuje się tytuł zawodowy licencjata matematyki. W ramach tych studiów zdobywa się wiedzę i umiejętności z zakresu określonych zagadnień z matematyki oraz uzyskuje się przygotowanie do pracy zawodowej. Program studiów pierwszego stopnia na Wydziale Matematyki i Informatyki UAM, poza przedmiotami wypełniającymi standardy kształcenia na kierunku matematyka, obejmuje szereg przedmiotów specjalizacyjnych z zakresu zastosowań współczesnej matematyki oraz przedmioty informatyczne.
  Studia II stopnia
  Studia drugiego stopnia na kierunku matematyka na Wydziale Matematyki i Informatyki UAM trwają 2 lata, a po ich ukończeniu uzyskuje się tytuł zawodowy magistra matematyki. W ramach tych studiów zdobywa się wiedzę z wielu dziedzin matematyki, umiejętności z zakresu wielu zaawansowanych metod matematycznych oraz przygotowanie do pracy zawodowej lub studiów doktoranckich.
  Program studiów drugiego stopnia składa się głównie z przedmiotów specjalizacyjnych i fakultatywnych. Zapewniony jest szeroki wybór specjalności i wykładów, tak aby student mógł zająć się głównie tymi dziedzinami matematyki, które go najbardziej interesują. Oferowane przedmioty specjalizacyjne dotyczą zarówno współczesnych teorii matematycznych, jak i ich zastosowań w wielu dziedzinach życia. Studenci mają możliwość wybierania przedmiotów informatycznych, co daje im możliwość podniesienia kwalifikacji również w tym zakresie.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Matematyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy nowożytny
  • Matematyka

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Matematyka jest ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • NAUCZANIE MATEMATYKI I INFORMATYKI Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Poznań - kierunek Nauczanie matematyki i informatyki

  Kierunek nauczanie matematyki i informatyki ma na celu kształcenie nauczycieli matematyki i informatyki. Absolwenci studiów I stopnia otrzymają uprawnienia do podjęcia pracy w zawodzie nauczyciela matematyki i informatyki w zakresie zajęć komputerowych w szkołach podstawowych. W toku studiów na tym kierunku studenci zdobędą ogólną wiedzę merytoryczną z matematyki i informatyki w zakresie niezbędnym do nauczania tych przedmiotów. Zostaną również wyposażeni w kompetencje zawodowe i osobiste, które umożliwią im sprostanie wyzwaniom, jakie stawia współczesna szkoła.

  Atuty kierunku

  • Szeroki dostęp do sprzętu komputerowego wysokiej klasy zarówno do pracy indywidualnej, jak i w trakcie zajęć,
  • Umiejętności teoretyczne i praktyczne można doskonalić na zajęciach studenckich kół naukowych działających na wydziale.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Nauczanie matematyki i informatyki brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Matematyka
  • Język obcy nowożytny 

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Nauczanie matematyki i informatyki jest ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia.

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (4)

Student Ocena

Bdb

KArolina Ocena

jak chcesz się nauczyć to się nauczysz

student Ocena

generalnie jest ok

Gość Ocena

Dałbym 0 ale nie mogę