• ANALIZA I PRZETWARZANIE DANYCH

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: II stopnia II stopnia
  czas trwania: 2 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: magister magister

  Studia w Poznaniu - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - kierunek studiów analiza i przetwarzanie danych

  Analiza i przetwarzanie danych odpowiada na zapotrzebowanie rynku pracy na specjalistów z branży Data Science. Celem studiów jest przekazanie aktualnej i praktycznej wiedzy w obszarach analizy i zarządzania danymi, baz danych oraz  przetwarzania informacji i ich wizualizacji.

  Studia są kierowane do absolwentów różnych kierunków studiów pierwszego stopnia. Od kandydatów oczekuje się umiejętności precyzyjnego myślenia oraz podstawowej wiedzy informatycznej. Przed rozpoczęciem studiów odbędzie się test kompetencyjny, którego zadaniem będzie diagnoza umiejętności studentów w celu dostosowania zajęć do ich poziomu wiedzy.

  Atuty kierunku:

  • Nowoczesny program studiów;
  • Wysoko wykwalifikowana kadra Uniwersytetu oraz eksperci z firm partnerskich;
  • Dodatkowe bezpłatne szkolenia pomagające wejść na rynek pracy.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest ocena na dyplomie ukończenia studiów wyższych oraz egzamin pisemny.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • INFORMATYKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 1,5 roku 3,5 roku 1,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier magister

  Studia w Poznaniu - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - kierunek studiów informatyka

  Studia I stopnia

  Absolwent studiów informatycznych pierwszego stopnia może pracować jako młodszy programista, analityk, tester czy projektant. Znaczna część absolwentów kierunku informatyka naszego Wydziału z powodzeniem podejmuje własną działalność gospodarczą w dziedzinie usług informatycznych.
  Studia II stopnia
  Specjalności na studiach stacjonarnych:
  • sztuczna inteligencja
  • cyberbezpieczeństwo
  Program studiów drugiego stopnia na Wydziale Matematyki i Informatyki UAM składa się głównie z przedmiotów specjalizacyjnych, monograficznych i fakultatywnych. Zapewniony jest szeroki wybór przedmiotów, tak aby student mógł zająć się głównie tymi dziedzinami informatyki, które go najbardziej interesują.
  Oferowane przedmioty specjalizacyjne dotyczą zarówno praktycznych aspektów informatyki, jak i jej teoretycznych podstaw. Szereg wykładów dotyczy kilku szczególnie intensywnie rozwijających się działów współczesnej informatyki: algorytmika i inżynieria programowania, technologie internetowe, sieci i bezpieczeństwo systemów.

  Studenci będą mieli szeroki dostęp do sprzętu komputerowego wysokiej klasy zarówno do pracy indywidualnej, jak i w trakcie zajęć. Swoje umiejętności teoretyczne i praktyczne będą mogli doskonalić na zajęciach studenckich kół naukowych działających na Wydziale.

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Sztuczna inteligencja
  • Cyberbezpieczeństwo
  • Projektowanie algorytmów

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Sztuczna inteligencja

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku informatyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  chemia, fizyka, fizyka i astronomia, informatyka, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Rekrutacja na studia magisterskie rozpocznie się w 1 lutego 2023 r. Aby aplikować na studia, musisz być absolwentem studiów inżynierskich. Jeśli ukończyłeś kierunki: informatyka, informatyka i ekonometria, informatyka stosowana lub bioinformatyka, to w procesie rekrutacji brana pod uwagę będzie Twoja ocena na dyplomie. Jeśli ukończyłeś studia inżynierskie na innym kierunku, to dodatkowo weźmiesz udział w egzaminie pisemnym w formie testu kompetencji (studia stacjonarne) lub rozmowie kwalifikacyjnej z zakresu kompetencji inżynierskich (studia niestacjonarne). Zostaniesz również zaproszony na rozmowę kwalifikacyjną obejmującą zainteresowania kandydata w obszarze informatyki, motywacje do dalszego rozwoju, dotychczasowe dokonania, sukcesy oraz zrealizowane projekty.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • MATEMATYKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat

  Studia w Poznaniu - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - kierunek studiów matematyka

  Studia I stopnia

  Studia pierwszego stopnia na kierunku matematyka na Wydziale Matematyki i Informatyki UAM trwają 3 lata i po ich ukończeniu uzyskuje się tytuł zawodowy licencjata matematyki. W ramach tych studiów zdobywa się wiedzę i umiejętności z zakresu określonych zagadnień z matematyki oraz uzyskuje się przygotowanie do pracy zawodowej.
  Program studiów pierwszego stopnia na Wydziale Matematyki i Informatyki UAM, poza przedmiotami wypełniającymi standardy kształcenia na kierunku matematyka, obejmuje szereg przedmiotów specjalizacyjnych z zakresu zastosowań współczesnej matematyki oraz przedmioty informatyczne.
  Studia II stopnia
  Studia drugiego stopnia na kierunku matematyka na Wydziale Matematyki i Informatyki UAM trwają 2 lata, a po ich ukończeniu uzyskuje się tytuł zawodowy magistra matematyki. W ramach tych studiów zdobywa się wiedzę z wielu dziedzin matematyki, umiejętności z zakresu wielu zaawansowanych metod matematycznych oraz przygotowanie do pracy zawodowej lub studiów doktoranckich.
  Program studiów drugiego stopnia składa się głównie z przedmiotów specjalizacyjnych i fakultatywnych. Zapewniony jest szeroki wybór specjalności i wykładów, tak aby student mógł zająć się głównie tymi dziedzinami matematyki, które go najbardziej interesują. Oferowane przedmioty specjalizacyjne dotyczą zarówno współczesnych teorii matematycznych, jak i ich zastosowań w wielu dziedzinach życia. Studenci mają możliwość wybierania przedmiotów informatycznych, co daje im możliwość podniesienia kwalifikacji również w tym zakresie.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku matematyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  język obcy, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji na studia jest ocena na dyplomie ukończenia studiów wyższych dla absolwentów studiów pierwszego stopnia kierunku matematyka.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • NAUCZANIE MATEMATYKI I INFORMATYKI

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister

  Studia w Poznaniu - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - kierunek studiów nauczanie matematyki i informatyki

  Kierunek nauczanie matematyki i informatyki ma na celu kształcenie nauczycieli matematyki i informatyki. Absolwenci studiów I stopnia otrzymają uprawnienia do podjęcia pracy w zawodzie nauczyciela matematyki i informatyki w zakresie zajęć komputerowych w szkołach podstawowych.

  W toku studiów na tym kierunku studenci zdobędą ogólną wiedzę merytoryczną z matematyki i informatyki w zakresie niezbędnym do nauczania tych przedmiotów. Zostaną również wyposażeni w kompetencje zawodowe i osobiste, które umożliwią im sprostanie wyzwaniom, jakie stawia współczesna szkoła.

  Atuty kierunku

  • Szeroki dostęp do sprzętu komputerowego wysokiej klasy zarówno do pracy indywidualnej, jak i w trakcie zajęć,
  • Umiejętności teoretyczne i praktyczne można doskonalić na zajęciach studenckich kół naukowych działających na wydziale.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku nauczanie matematyki i informatyki brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  język obcy, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji na studia jest ocena na dyplomie ukończenia studiów wyższych dla absolwentów studiów pierwszego stopnia kierunku nauczanie matematyki i informatyki.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (3)

Student Ocena odpowiedz

Bdb

KArolina Ocena odpowiedz

jak chcesz się nauczyć to się nauczysz

student Ocena odpowiedz

generalnie jest ok