Dlaczego warto iść na studia na kierunku Finanse i rachunkowość w Krakowie?

Komentarze (0)

Dlaczego warto iść na studia na kierunku Finanse i rachunkowość w Krakowie?

Komentarze (0)
Dlaczego warto iść na studia na kierunku Finanse i rachunkowość w Krakowie?

Dlaczego warto iść na studia na kierunku Finanse i rachunkowość w Krakowie?

Na wiedzę z zakresu finansów i rachunkowości zawsze jest popyt, a umiejętności związane z tą dziedziną niemal wszędzie są mile widziane. Prawdopodobnie taki trend sprawia, że Finanse i rachunkowość w Krakowie od wielu lat utrzymują się w czołówce najchętniej wybieranych kierunków.

A dlaczego warto zwrócić uwagę na Kraków? Stolica Małopolski jest jednym z największych ośrodków akademickich w naszym kraju, zatem oferta dydaktyczna wydaje się niemal nieskończona. Na kandydatów czekają uczelnie publiczne i niepubliczne, a w ramach jednego kierunku liczne specjalności i ścieżki kształcenia, dzięki którym dowolnie pokierują swoją nauką.

 

Jakie wykształcenie można otrzymać?

Studenci Finansów i rachunkowości pozyskują dogłębną wiedzę z zakresu finansów i rachunkowości. Brzmi niewyszukanie? Tylko pozornie, ponieważ jest to dyscyplina szeroka, złożona, bez której trudno zrozumieć reguły otwartej gospodarki rynkowej.

Studenci Finansów i rachunkowości zdobywają wiedzę na temat funkcjonowania instytucji finansowych i banków, jak również zasad analizowania zjawisk gospodarczych i sytuacji ekonomiczno- finansowych jednostek gospodarczych.

Dlatego w programach kształcenia odnaleźć można przedmioty poświęcone między innymi:

 • mikroekonomii i makroekonomii,
 • finansom publicznym,
 • rynkom finansowym,
 • bankowości,
 • ubezpieczeniom.

 

Ponadto, w harmonogramach pojawiają się zajęcia dotyczące polityki pieniężnej, rachunkowości zarządczej, czy standardów sprawozdawczości finansowej.

Studiując Finanse i rachunkowość w Krakowie można mieć pewność, że czekać będą na nas liczne specjalności. W ich zestawie wymienić można: Bankowość, Doradztwo podatkowe, Doradztwo inwestycyjne, Finanse przedsiębiorstw, czy Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych.

 

Jakie umiejętności można rozwinąć?

W studiowaniu Finansów i rachunkowości kluczowe jest nabycie umiejętności analizy zjawisk gospodarczych i sytuacji ekonomiczno- finansowych jednostek gospodarczych. Natomiast, aby osiągnąć ten cel należy pozyskać po drodze wiele innych umiejętności.

W toku studiów studenci nabywają umiejętności:

 • czytania i przetwarzania danych statystycznych,
 • stosowania modeli regresji w ekonomii,
 • określania zależności między produkcją końcową a globalną.

Czy na tym koniec? Oczywiście, że nie.

Lista nabywanych podczas studiów umiejętności jest bardzo długa i wymienienie choćby najistotniejszych zajęłoby sporo czasu i miejsca. Ale warto wspomnieć o tym, że studenci Finansów i rachunkowości rozwijają umiejętności:

 • wykonywania analiz finansowych,
 • sporządzania i analizy ocen rankingowych i ratingowych,
 • oceniania projektów inwestycyjnych,
 • stosowania instrumentów finansowych,
 • zarządzania składnikami majątku przedsiębiorstwa,
 • zarządzania ryzykiem bankowym.

 

Czy można liczyć na dobrą pracę?

Przestrzeń zawodowa absolwentów Finansów i rachunkowości jest bardzo szeroka. Przygotowani są do pracy w instytucjach finansowych i niefinansowych. Co to oznacza? Oznacza to, że mogą znaleźć zatrudnienie między innymi w bankach, firmach pośrednictwa finansowego, firmach konsultingowych, funduszach inwestycyjnych, instytucjach ubezpieczeniowych.

Na tym nie koniec. Osoby z dyplomem w kieszeni odnajdą się również w kancelariach doradztwa podatkowego, firmach audytorskich, instytucjach regulacyjnych, biurach rachunkowych, domach maklerskich.

Sprawdź

Studia ekonomiczne

Studia ekonomiczne w Krakowie

Studia w Krakowie

Kierunki studiów w Krakowie

WSZYSTKO O KIERUNKU FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ - KRAKÓW

Komentarze (0)