Finanse i rachunkowość - Kraków

Finanse i rachunkowość - Kraków

Finanse i rachunkowość - Kraków

Studia w Krakowie na kierunku

finanse i rachunkowość

Odkryj kierunek finanse i rachunkowość w Krakowie i sprawdź, gdzie możesz studiować 

Finanse i rachunkowość studia Kraków | woj. małopolskie

Dla kogo ten kierunek
We współczesnym świecie, który nastawiony jest na nieustanny rozwój, to pieniądze mają największą moc. A mądre i zbilansowane obracanie pieniądzem nie należy wcale do rzeczy łatwych. Na rynku wciąż potrzebni są specjaliści, którzy dysponują rozbudowaną wiedzą i szerokim aparatem umiejętności z zakresu właśnie finansów i rachunkowości. Zajmują się oni szczegółową analizą danych i tworzeniem różnego rodzaju prognoz finansowych. To świetni eksperci, którzy mogą wspierać funkcjonowanie każdego przedsiębiorstwa, czy korporacji.
Dziś pieniądze stanowią podstawę każdej materialnej dziedziny życia, oczywiście nie dla wszystkich jest powód do radości. Jedno jest pewne – tam, gdzie pojawiają się pieniądze, tam też powinien pojawić się ekspert w tej dziedzinie. Uczelnie w Krakowie przygotowały zatem bogatą ofertę studiów na kierunku finanse i rachunkowość. Jeżeli zatem uważasz matematykę za królową nauk i od zawsze fascynowała cię potęga pieniądze we współczesnym świecie, to te studia są niewątpliwie stworzone dla ciebie.
 
Program studiów i gdzie studiować
Kraków to jedno z najpotężniejszych miast akademickich, które zawsze przyciąga wielu studentów. Bogactwo ośrodków akademickich sprawia, że przyszli kandydaci mogą swobodnie wybierać wśród wielu atrakcyjnych ofert studiów. Tak dzieje się w przypadku finansów i rachunkowości. Na jakich uczelniach w Krakowie możesz ją studiować? Oprócz Uniwersytetu Jagiellońskiego, będziesz mógł wybierać spośród takich uczelni jak: Społeczna Akademia Nauk, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Wyższa Szkoła Ubezpieczeń, Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki, Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości. Jak widzisz – propozycji jest naprawdę bardzo dużo.
Programy kształcenia, w zależności od uczelni, mogą się od siebie trochę różnić, jednak ich naczelnym celem jest wykształcenie najwyżej klasy specjalistów z zakresu finansów i rachunkowości. Przedmiotem, który stanowić będzie podstawę edukacji na tym kierunku, jest oczywiście matematyka. Zatem każdy student musi być przygotowany na jej intensywną naukę. Oprócz tego wszystkie osoby, kształcące się na tym kierunku, zetkną się z zagadnieniami odnoszącymi się do analizy matematycznej, rachunkowości, rachunku prawdopodobieństwa i statystyki. Abiturienci tego kierunku muszą posiadać także podstawową wiedzę z zakresu zarządzania oraz prawa gospodarczego.
 
Praca po studiach
Gdzie znajdą zatrudnienie absolwenci uczelni w Krakowie? Osoby, które ukończyły studia ekonomiczne na kierunku finanse i rachunkowość nie powinny mieć problemu ze znalezieniem stabilnej pracy w szeroko rozumianym sektorze bankowym. Mogą oni pracować na stanowiskach doradców, ekspertów oraz analityków giełdowych, którzy potrafią doskonale przewidywać skutki różnorodnych decyzji finansowych. Dziś właściwie każde przedsiębiorstwo, które chce się utrzymać na bezwzględnym rynku gospodarczym, powinno korzystać z usług tego typu doradców.
Abiturienci finansów i rachunkowości mogą współpracować z różnymi instytucjami i biurami, które zajmują się doradztwem finansowym. Ukończenie tego kierunku studiów może także stanowić podstawę merytoryczną dla rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej, która pozwoli realizować plany i marzenia.

ZOBACZ, NA JAKICH UCZELNIACH W KRAKOWIE JEST KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Finanse i rachunkowość w Krakowie?

Aby mieć szansę, by znaleźć się na listach osób przyjętych na studia, przygotowania do egzaminu dojrzałości musisz rozpocząć już dziś. Podczas procedury rekrutacyjnej sprawdzane są już bowiem te zdolności kandydatów, które będą rozwijane w trakcie wszystkich lat nauki. Jak zapewne się domyślasz – największy nacisk musisz położyć na naukę matematyki. Oprócz niej najczęściej uwzględniane są w procesie rekrutacji przedmioty takie jak: informatyka, geografia, WOS, język obcy nowożytni, czy historia. Pamiętaj, że im więcej przedmiotów zdasz na poziomie rozszerzonym, tym lepiej.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Jak wyglądają studia na kierunku finanse i rachunkowość w Krakowie?

Uczelnie w Krakowie dostosowują swoją ofertę studiów do tendencji, które aktualnie panują na rynku pracy. Dziś liczy się nie tylko wiedza, ale i doświadczenie zawodowe. Zatem studia ekonomiczne w Krakowie na kierunku finanse i rachunkowość możesz rozpocząć w trybie stacjonarnym, jak i zaocznym. Ten pierwszy tryb ma charakter regularnych spotkań w ciągu tygodnia i wiąże się z wolnymi weekendami. Z kolei wybranie studiów zaocznych sprawia, że studenci mają więcej czasu w tygodniu, ponieważ zjazdy naukowe odbywają się na ogół w soboty i w niedziele. Nie oznacza to wcale, że są to studia łatwiejsze – większość materiału teoretycznego trzeba opanowywać samodzielnie w domu, by pomiędzy trybami kształcenia nie występowały żadne różnice programowe.

 

Program studiów i kwalifikacje

Oferta kształcenia krakowskich uczelni jest tak przemyślana, by gwarantować studentom zdobycie rzetelnej wiedzy i rozwój wszystkich potrzebnych kwalifikacji zawodowych. Jednak różnice programowe w przypadku studiów na kierunku finanse i rachunkowość nie mogą być zbyt duże, ze względu na fakt, że dyscyplina ta jest wyjątkowo wąska. Zatem studenci w trakcie całego toku kształcenia będą poznawać bardzo szczegółowe zagadnienia związane z matematyką, statystyką oraz analizą finansową. Są to niezbędne elementy wiedzy, które będzie można odnieść do zagadnień ekonomicznych i socjologicznych, ponieważ one również mają istotny charakter w przypadku finansów i rachunkowości. Osoby, kształcące się na tym kierunku, poznają również podstawowe elementy prawno-polityczne, które odnoszą się do postrzegania zagadnień finansowych nie tylko na arenie lokalnej, ale także międzynarodowej.

 

Jaką wiedzę otrzymasz

Wiedza abiturientów tego kierunku musi mieć rozległy charakter, tak by mogli ją oni wykorzystywać w przyszłej pracy zawodowej. Specjalista z zakresu finansów i rachunkowości zna najważniejsze narzędzia do prowadzenia rozbudowanych analiz i statystyk finansowych, wie, jak funkcjonują różnorodne modele gospodarcze i wie, jak wygląda w nich podstawowy obrót finansowy. Wiedza absolwentów krakowskich uczelni obejmuje zagadnienia nie tylko ścisłe, ale także polityczne i prawne, ponieważ obracanie pieniądzem musi wynikać z podstawowej znajomości tych dziedzin.

Absolwent finansów i rachunkowości swoje wszystkie umiejętności pozyskane w trakcie lat nauki będzie wykorzystywać w pracy zawodowej. Odnoszą się one do:

  • profesjonalnej analizy danych finansowych;
  • tworzenia rozbudowanych statystyk finansowych;
  • przewidywania skutków danych decyzji finansowych;
  • wspierania przedsiębiorstw i instytucji w podejmowaniu świadomych decyzji finansowych.

To tylko nieznaczny zakres umiejętności, jakie posiadać będą osoby, które kończą studia w Krakowie na tym kierunku. Ekspert z tej dziedziny ma wysoko rozwinięte kwalifikacje interpersonalne, tak że przekazywana przez niego wiedza ma charakter ogólnie przystępny i może posłużyć do poprawy finansowej danego sektoru gospodarczego.

 
Sprawdź na w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ KRAKÓW STUDIA STACJONARNE

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ KRAKÓW STUDIA ZAOCZNE

 

finanse i rachunkowość studia Kraków

 

Ile trwają studia na kierunku finanse i rachunkowość w Krakowie?

Studia na kierunku finanse i rachunkowość podzielone są na dwa komplementarne cykle kształcenie. Dotyczy to większości kierunków w Polsce, poza kilkoma wyjątkami. Oznacza to w praktyce, że swoją przygodę z kierunkiem finanse i rachunkowość zaczniesz od trzyletnich studiów licencjackich. Jeżeli wszystko przebiegnie pomyślnie, to twoja praca licencjacka zostanie obroniona. Wtedy też uzyskasz część kwalifikacji, które pozwolą ci na rozpoczęcie pracy w zawodzie.

Możesz też kontynuować edukację na studiach drugiego stopnia, czyli studiach magisterskich, Trwają one dwa lata i ich naczelną ideą jest poszerzenie i usystematyzowanie wiedzy, którą uzyskałeś w trakcie trwania studiów licencjackich. Po zakończeniu tego drugiego cyklu kształcenia otrzymasz tytuł magistra, który pozwoli ci na pełni rozwój zawodowy.


Co warto sprawdzić przed procesem rekrutacji na studia na kierunku finanse i rachunkowość w Krakowie?

Studia na kierunku finanse i rachunkowość co roku przyciągają wielu chętnych ze względu na perspektywy zatrudnienia w przyszłości. Jednak ten kierunek jest wyjątkowo wymagający i wymaga od studentów wielu poświęceń. Aby uniknąć rozczarowań w przyszłości, już dziś odpowiedz sobie na kilka podstawowych pytań:

  • Czy nauka matematyki stanowiła dla ciebie co najwyżej intelektualne wyzwanie, a nie problem?
  • Czy cechuje cię duża spostrzegawczość i logiczność myślenia?
  • Czy interesują cię aktualne wydarzenia ze świata polityki, gospodarki i ekonomii?

Jeżeli odpowiadasz na te pytania twierdząco, to najprawdopodobniej możesz pomyśleć o rozpoczęciu kształcenia na szczeblu wyższym właśnie na kierunku finanse i rachunkowość.

 

Proces rekrutacji i przedmioty

Aby procedura rekrutacyjna przebiegła dla ciebie pomyślnie, musisz już dziś przygotować się do egzaminu maturalnego. Rozpiętość przedmiotów, które są uwzględniane podczas procesu rekrutacji, jest bardzo duża, bowiem będą to przykładowo: biologia, chemia, fizyka, dowolny język obcy nowożytni, historia, matematyka, geografia, czy nawet historia sztuki. Odpowiedz sobie jednak na pytanie, które z nich sprawią, że nauka na tym kierunku będzie łatwiejsza? Ułatwienie w przyszłości może przynieść ci wybranie na egzaminie maturalnym przedmiotów takich jak: matematyka, WOS, język obcy nowożytni, czy geografia. Oczywiście, im więcej przedmiotów zdasz na poziomie rozszerzonym, tym większa szansa, że dostaniesz się na wymarzone studia.

Zastanów się także nad wzięciem udziału w olimpiadzie przedmiotowej. Jeżeli będziesz jej finalistą lub laureatem, to zapewnisz sobie pewne miejsce na studiach. W przypadku kierunku finanse i rachunkowość weź przykładowo pod uwagę:

  • Olimpiadę Matematyczną;
  • Olimpiadę Wiedzy Ekonomicznej.

Ostatni ważny element rekrutacji to czas terminowego złożenia dokumentów. Nie przegap go, by nie zostać skreślonym z listy osób przyjętych. Na ogół w pierwszej kolejności musisz dostarczyć teczkę, która zawierać będzie skany dowodów, świadectwo dojrzałości oraz zdjęcia do legitymacji.

zasady rekrutacji na studia

 

finanse i rachunkowość studia Kraków

 

Jaka praca po studiach na kierunku Finanse i rachunkowość w Krakowie?

Abiturienci studiów na kierunku finanse i rachunkowość nie powinni obawiać się o możliwości stabilnego zatrudnienia. Dziś światem rządzi pieniądz, więc wciąż potrzebni są wykwalifikowani specjaliści, którzy rozumieją jego mechanizmy. Eksperci finansowi znajdą zatrudnienie w sektorze bankowym (zarówno prywatnym, jak i publicznym). Mogą oni zajmować tam stanowisko doradców, analityków i ekspertów. Na abiturientów tego kierunku czekają także instytucje, które zajmują się nadzorowaniem przepływu finansowego, np. Komisja Nadzoru Finansowego.
Osoby, kończące ten kierunek, odnajdą się świetnie na stanowiskach związanych ze śledzeniem aktualnych zmian zachodzących na giełdzie. Mogą oni także podejmować różnorodne formy współpracy z prywatnymi przedsiębiorstwami, które chcą korzystać z profesjonalnego wsparcia i doradztwa ekspertów finansowych. Możliwości zatrudnienia są niezmierzone, to właściwie absolwenci tego kierunku decydują jaka praca będzie dla nich najbardziej odpowiednia.
 

Jakie opinie mają studia na kierunku Finanse i rachunkowość w Krakowie?

Studia w Krakowie na kierunku finanse i rachunkowość to czas wyjątkowo intensywny.
 
Patrycja, studentka trzeciego roku tego kierunku, mówi:
W Krakowie poznałam grupę wspaniałych przyjaciół, tutaj na każdym rogu czuć ducha akademickiego. A finanse i rachunkowość wybrałam ze względów praktycznych – w przyszłości nie chcę martwić się o pieniądze i pracę. Studia na tym kierunku sprawiają, że jestem spokojna i szczęśliwa!

KIERUNKI EKONOMICZNE I ADMINISTRACYJNE W KRAKOWIE

Rozwiń

 


 

 

Komentarze (0)