Finanse i rachunkowość - Kraków

Finanse i rachunkowość - Kraków

Studia na kierunku finanse i rachunkowość w Krakowie możesz podjąć na 1 uczelni publicznej oraz 3 niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym.

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Status uczelni
Typ uczelni
Poziom studiów
Forma studiów
Więcej filtrów
Czas trwania
Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie

Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie

Finanse i rachunkowość stopień: (I), czas trwania: 3 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie

Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie

Finanse i rachunkowość stopień: (I), czas trwania: 3 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne

21.02.2024

Finanse i rachunkowość studia Kraków 2024 | woj. małopolskie

Finanse i rachunkowość w Krakowie to 3-letnie studia I stopnia (licencjackie) oraz 2-letnie studia II stopnia (magisterskie), których program oferuje 27 różnych specjalności. Studia można podjąć na 4 uczelniach w formie stacjonarnej (dziennej) lub niestacjonarnej (zaocznej). Ceny na finansach i rachunkowości w Krakowie w 2024 r. zaczynają się od 6400 zł za pierwszy rok studiów, a próg punktowy na bezpłatne studia stacjonarne 2023/2024 na UEK wyniósł 142,2 punktu.

Finanse i rachunkowość - Kraków
Studia na kierunku finanse i rachunkowość w Krakowie
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Opis kierunku

Studia na kierunku finanse i rachunkowość pozwalają na zdobycie zaawansowanej wiedzy na temat podatków, podstaw prawa i funkcjonowania polskiej i światowej gospodarki. W trakcie zajęć teoretycznych i praktycznych, studenci uczą się analizowania zjawisk ekonomicznych i zarządzania finansami. Jednym z celów kształcenia na finansach i rachunkowości jest zdobycie umiejętności efektywnej współpracy i poszerzania sieci kontaktów biznesowych.

Wiedza z zakresu ekonomii, zdobyta w trakcie studiów, jest przepustką do odnalezienia pracy w instytucjach finansowych, jednostkach administracji państwowej czy w bankowości. Absolwenci finansów i rachunkowości mogą rozpocząć karierę jako analitycy i doradcy finansowi m.in. w zakładach ubezpieczeń, czy biurach maklerskich.
 

Uczelnie

W Krakowie finanse i rachunkowość możesz studiować w ramach kierunku na 1 uczelni publicznej: Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie (Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa UEK) oraz 3 niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych: Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie, Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie, Wyższej Szkole Ekonomii i Informatyki w Krakowie.
 
Specjalności
Współczesne studia z finansów i rachunkowości charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia.
 
Wymagania
W procesie rekrutacji na studia w Krakowie na kierunku finanse i rachunkowość w roku akademickim 2024/2025 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: geografia, historia, informatyka, język obcy, matematyka, wiedza o społeczeństwie. szczegółowe wymagania >
 
Ceny
Studia stacjonarne na kierunku finanse i rachunkowość w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę w uczelniach niepublicznych oraz na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacić. Ceny wahają się od 6400 zł do 7400 zł za pierwszy rok studiów. Wykaz opłat za studia na kierunku finanse i rachunkowość w Krakowie >

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Finanse i rachunkowość w Krakowie?

W procesie rekrutacji na studia na kierunku finanse i rachunkowość najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: geografia, historia, informatyka, język obcy, matematyka, wiedza o społeczeństwie.

Aby mieć szansę, by znaleźć się na listach osób przyjętych na studia, przygotowania do egzaminu dojrzałości musisz rozpocząć już dziś. Podczas procedury rekrutacyjnej sprawdzane są już bowiem te zdolności kandydatów, które będą rozwijane w trakcie wszystkich lat nauki. Jak zapewne się domyślasz – największy nacisk musisz położyć na naukę matematyki. Oprócz niej najczęściej uwzględniane są w procesie rekrutacji przedmioty takie jak: informatyka, geografia, WOS, język obcy nowożytni, czy historia. Pamiętaj, że im więcej przedmiotów zdasz na poziomie rozszerzonym, tym lepiej.
 

Finanse i rachunkowość Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - przedmioty maturalne

Kandydaci na kierunek finanse i rachunkowość w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie wśród przedmiotów maturalnych powinni uwzględnić jeden przedmiot obowiązkowy, jakim jest matematyka, a także jeden przedmiot dodatkowy spośród: geografia, historia język obcy lub wiedza o społeczeństwie. dowiedz się więcej

Rekrutacja na finanse i rachunkowość w uczelniach niepublicznych (prywatnych)

Uczelnie niepubliczne w Krakowie przyjmują kandydatów najczęściej na podstawie kolejności zgłoszeń.

* Przed rekrutacją na wybrany kierunek należy wcześniej zapoznać się z wymaganiami obowiązującymi w poszczególnych szkołach wyższych. Szczegółowe wytyczne znaleźć można na oficjalnych stronach rekrutacyjnych uczelni. Lista przedmiotów branych pod uwagę w rekrutacji może różnić się na poszczególnych uczelniach publicznych.

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Finanse i rachunkowość w Krakowie

Aktualności rekrutacyjne

Opis kierunku
Studenci kierunku finanse i rachunkowość rozwiną specjalistyczną wiedzę z zakresu nauk matematycznych, ekonomicznych oraz zagadnień związanych z zarządzaniem. Ponadto dowiedzą się więcej na temat współczesnej gospodarki oraz biznesu międzynarodowego. W ramach licznych warsztatów nauczą się analizowania zjawisk ekonomicznych i gospodarczych, zarządzania finansami, inwestycjami oraz oceny ryzyka finansowego.
Finanse i rachunkowść należą do najpopularniejszych kierunków w Polsce. W roku akademickim 2023/2024 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiach magisterskich wybrane były przez ponad 13,2 tys. kandydatów (o 187 mniej niż rok wcześniej).
Wśród krakowskich uczelni publicznych finanse i rachunkowość znałazły się wśród najpopularniejszych kierunków na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie (ponad 1,5 tys. zgłoszeń - 4 osoby na miejsce).

Praca po studiach
Absolwenci znajdą zatrudnienie w instytucjach finansowych, bankowości, działach finansowych, jednostkach administracji państwowej oraz w firmach konsultingowych i doradczych.
Gdzie znajdą zatrudnienie absolwenci uczelni w Krakowie? Osoby, które ukończyły studia ekonomiczne na kierunku finanse i rachunkowość nie powinny mieć problemu ze znalezieniem stabilnej pracy w szeroko rozumianym sektorze bankowym. Mogą oni pracować na stanowiskach doradców, ekspertów oraz analityków giełdowych, którzy potrafią doskonale przewidywać skutki różnorodnych decyzji finansowych. Dziś właściwie każde przedsiębiorstwo, które chce się utrzymać na bezwzględnym rynku gospodarczym, powinno korzystać z usług tego typu doradców.
Absolwenci finansów i rachunkowości mogą współpracować z różnymi instytucjami i biurami, które zajmują się doradztwem finansowym. Ukończenie tego kierunku studiów może także stanowić podstawę merytoryczną dla rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej, która pozwoli realizować plany i marzenia.
 

Program studiów i kwalifikacje

Oferta kształcenia krakowskich uczelni jest tak przemyślana, by gwarantować studentom zdobycie rzetelnej wiedzy i rozwój wszystkich potrzebnych kwalifikacji zawodowych. Jednak różnice programowe w przypadku studiów na kierunku finanse i rachunkowość nie mogą być zbyt duże, ze względu na fakt, że dyscyplina ta jest wyjątkowo wąska. Zatem studenci w trakcie całego toku kształcenia będą poznawać bardzo szczegółowe zagadnienia związane z matematyką, statystyką oraz analizą finansową.

Są to niezbędne elementy wiedzy, które będzie można odnieść do zagadnień ekonomicznych i socjologicznych, ponieważ one również mają istotny charakter w przypadku finansów i rachunkowości. Osoby, kształcące się na tym kierunku, poznają również podstawowe elementy prawno-polityczne, które odnoszą się do postrzegania zagadnień finansowych nie tylko na arenie lokalnej, ale także międzynarodowej.

W programie studiów na kierunku finanse i rachunkowość znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 

Ile punktów na finanse i rachunkowość w Krakowie

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia stacjonarne na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie na rok 2023/2024 musieli uzyskać co najmniej 142,2 punktu.

czytaj dalej progi na finanse i rachunkowość w Krakowie

 

Ile osób na miejsce na finanse i rachunkowość w Krakowie

Finanse i rachunkowość w Krakowie należą do jednego z najbardziej popularnych kierunków w Krakowie. O przyjęcie na studia stacjonarne w 2023 roku na Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie aplikowało 1553 kandydatów co oznacza, że o jedno miejsce ubiegało się ponad 4 kandydatów.

 

Ogólne cele kształcenia

Finanse i rachunkowość to dyscyplina naukowa o interdyscyplinarnym charakterze. Uczestnicy zajęć poznają m.in.: tajniki polskiej i światowej gospodarki, zagadnienia związane z rachunkowością i podatkami czy podstawy prawa i administracji. Absolwenci finansów i rachunkowości dokonują oceny zjawisk gospodarczych, diagnozują sytuacje przedsiębiorstw oraz przygotowują dokumentację finansowo-księgową do celów ewidencyjno-decyzyjnych organizacji.

Studenci finansów i rachunkowości poznają najważniejsze zagadnienia poświęcone m.in. mikro- i makroekonomii, bankowości czy ubezpieczeniom. W trakcie zajęć uczestnicy analizują przepisy prawa finansowego i poznają zasady zarządzania instytucjami finansowymi. Absolwenci tego kierunku wiedzą, jak funkcjonują systemy finansowe w Polsce i na świecie, a także umiejętnie prowadzą rachunkowość firmy.

Finansiści mogą swoją karierę zawodową związać np. z: bankowością, finansowymi innowacjami, doradztwem podatkowym, zarządzaniem przedsiębiorstwami czy międzynarodową rachunkowością. Uniwersalne wykształcenie absolwentów finansów i rachunkowości pozwala im na podjęcie pracy m.in. w: biurach maklerskich i rachunkowych, towarzystwach ubezpieczeniowych czy administracji publicznej lub prywatnej. Ponadto finansiści mogą samodzielnie otworzyć własną działalność gospodarczą.

 

Jakie przedmioty liczą się na finanse i rachunkowość w Krakowie

Planowanie studiów, to proces, który rozpoczyna się najpóźniej przy wyborze przedmiotów maturalnych. Aby zwiększyć swoje szanse na dostanie się na wymarzone studia, przy deklaracji maturalnej warto przemyśleć wybór przedmiotów rozszerzonych. W przypadku studiów na kierunku finanse i rachunkowość w Krakowie najważniejszym przedmiotem, który liczy się podczas rekrutacji jest matematyka. Jako drugi przedmiot można wybrać wśród geografii, historii, informatyki, języka obcego, czy wiedzy o społeczeństwie.

 

Ile procent z matury na finanse i rachunkowość w Krakowie

Po przeliczeniu wymaganego progu punktowego na wartość procentową wynika, że aby dostać się na ten kierunek na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie należało zdobyć conajmniej 72% z egzaminów z matematyki i dodatkowego przedmiotu na poziomie rozszerzonym. W przypadku kiedy jeden z przedmiotów zdawany byłby na poziomie podstawowym, to kandydat powinien osiągnąć z niego 100%, a z drugiego przedmiotu zdawanego na rozszerzeniu 83%.

Wymagania mogą się jednak zmienić. To ze względu na dużą popularność tego kierunku studiów. Żeby myśleć o dostaniu się na finanse i rachunkowość w Krakowie, nie można myśleć o podchodzeniu do podstawowej matury, bo to rozszerzenia dają większe możliwości i więcej punktów w rekrutacji.

 

Czy studia na kierunku finanse i rachunkowość w Krakowie są trudne

Finanse i rachunkowość to kierunek, na którym odnajdą się osoby o umiejętnościach matematycznych. Studia te mogą za to okazać się wyzwaniem dla humanistów. To dlatego że zawierają liczne przedmioty, które opierają się na liczbach, jak mikroekonomia, makroekonomia, bankowość czy finanse. Najtrudniejsze, nawet dla umysłów ścisłych, może okazać się przyswajanie wiedzy specjalistycznej.

Mimo potencjalnych trudności studia z finansów i rachunkowości w Krakowie dają duże możliwości rozwoju. Wiedza i umiejętności zdobyte na tym kierunku pozwalają na podjęcie pracy m.in. bankach, firmach doradczych, zakladach ubezpieczeniowych czy działach finansowych.

 

Jak trudno się dostać na studia na finanse i rachunkowość w Krakowie

Finanse i rachunkowość to zdecydowanie najbardziej rozchwytywany kierunek na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Dlatego też, dostanie się na te studia może nie być takie łatwe. Kluczem do sukcesu jest odpowiedni dobór przedmiotów rozszerzonych na maturze. Kandydaci muszą przede wszystkim przyłożyć się do matematyki.

Bardzo dobry wynik z tego przedmiotu oraz jednego z wybranych spośród geografii, historii, informatyki, języka obcego, czy WOSu może dać miejsce na wymarzonych studiach. Pewni swojej przyszłości mogą być także laureaci oraz finaliści olimpiad poziomu centralnego z wiedzy ekonomicznej, informatycznej czy matematycznej, którzy zostają przyjęci z pominięciem procesu rekrutacyjnego.

 

Po jakim profilu na kierunek finanse i rachunkowość w Krakowie

Podstawą tego kierunku jest ekonomia i matematyka. Dlatego też zdecydowanie łatwiej mogą mieć ci studenci, którzy już odnajdują się w tych zawiłych światach. Szybciej wdrożą się z pewnością absolwenci techników ekonomicznych, które pozawalają zdobyć podstawy mikro- i makroekonomii oraz rachunkowości.

Dobrym wyborem jest także nauka w liceum ogólnokształcącym w klasach matematyczno-fizycznych, matematyczno-informatycznych, czy geograficznych. Ścisły charakter klas ułatwi przyszłym studentom pracę w towarzystwie dużych liczb. Ukończenie szkoły średniej, ze szczególnym uwzględnieniem tych przedmiotów z pewnością pomoże w zdaniu egzaminów maturalnych wymaganych na studia z finansów i rachunkowości.

 

Jaki jest najtrudniejszy przedmiot na finansach i rachunkowości w Krakowie

Finanse i rachunkowość w Krakowie to kierunek na którym wiele przedmiotów może sprawiać trudność. Wszystko zależy jednak od indywidualnych predyspozycji. Zdecydowanie najczęściej, wśród trudnych przedmiotów, studenci wymieniają matematykę, która często spotykana jest pod postacią specjalistycznej matematyki finansowej. Umiejętności matematycznych wymagają też takie przedmioty jak statystyka czy rachunkowość. Do grona wymagających można zaliczyć także zajęcia z mikroekonomii, rachunkowości finansowej czy finansów publicznych.

 

Czy studia na kierunku finanse i rachunkowość w Krakowie to studia z przyszłością

Pieniądze rządzą światem, a pieniędzmi absolwenci finansów i rachunkowości. Trudno wyobrazić sobie współczesny świat bez specjalistów z tej dziedziny. Pełnią oni ważną rolę m.in. w bankowości i biznesie, ale potrzebni są tak naprawdę w każdej branży. Dzięki temu absolwenci finansów i rachunkowości nie muszą się martwić o przyszłe zatrudnienie.

Zdobyte umiejętności zapewniają dużą elastyczność zawodową i dają perspektywy pracy w instytucjach finansowych, ubezpieczeniach czy konsultingu. Absolwenci mogą także z powodzeniem prowadzić własną firmę. Dodatkowe możliwości na rynku zawodowym daje umiejętność analizy danych, która ogrywa coraz większą rolę we współczesnym świecie.

 

Czy na studiach na kierunku finanse i rachunkowość w Krakowie jest matematyka

Matematyka to nie tylko królowa nauk, ale też matka nauk ekonomicznych. Dlatego trudno wyobrazić sobie studia z finansów i rachunkowości bez zajęć z matematyki. Poza matematyką w czystej formie, mają zajęcia także z matematyki finansowej, która uczy w jaki sposób korzysta się z koncepcji matematycznych np. w pracy analityka.

Matematka jest bazą wielu przedmiotów w programie studiów na finansach i rachunkowości w Krakowie. Jej elementy znaleźć można w analizie finansowej, statystyce, bankowości, rachunkowości czy mikro i makroekonomii.

 

Czy trudno jest znaleźć pracę po finansach i rachunkowości w Krakowie

Ukończenie finansów i rachunkowości w Krakowie zapewnia dobry start w życiu zawodowym. Poza samym wykształceniem warto jednak zadbać o stały rozwój swoich umiejętności. Absolwenci finansów i rachunkowości odnajdują pracę w bankowości, konsultingu, firmach ubezpieczeniowych oraz firmach i korporacjach posiadających swoje działy finansowe.

Wiedza na temat zarządzania finansami oraz umiejętności analityczne pozwolą odnaleźć się także w pracy w domach maklerskich. Ukończenie tych studiów może zapewnić niezależność i daje podstawy niezbędne do prowadzenia własnej firmy.

 

Gdzie studiować na kierunku finanse i rachunkowość w Krakowie?

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej: Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie oraz kilku niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych: Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie, Wyższej Szkole Ekonomii i Informatyki w Krakowie oraz Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie.

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku finanse i rachunkowość, w roku akademickim 2023/2024, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie oferuje bezpłatne miejsca na studiach stacjonarnych. Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na UEK oraz uczelni prywatnej. Ceny wahają się od 6400 zł do 7400 zł za pierwszy rok studiów.

Kierunek finanse i rachunkowość - uczelnie w Krakowie

 

Limity miejsc

Rekrutacja na określone kierunki studiów przeprowadzana jest w ramach limitu miejsc. Oznacza to, że kandydaci wybierani są na podstawie wyników postępowania kwalifikacyjnego, w trakcie którego tworzona jest lista rankingowa. Uczelnie przyjmują tych kandydatów, którzy zdobyli odpowiednią liczbę punktów.

*Uczelnie publiczne, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2024)

 

Ile kosztują studia

Studia niestacjonarne w uczelniach publicznych, w przeciwieństwie do studiów stacjonarnych, są płatne. Za studia (zarówno stacjonarne, jak i niestacjonarne) należy również zapłacić w większości szkół prywatnych.

Finanse i rachunkowość studia Kraków - ceny 2023

 • Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie – 7400 zł
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie – 6400 zł
 • Wyższa Szkoła Ekonomii i Indormatyki w Krakowie - od 6800 zł
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie - 6800 zł

*Ceny za pierwszy rok studiów (rekrutacja 2023/2024). Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni.

 

Kiedy wyniki rekrutacji

Wyniki rekrutacji są publikowane w indywidualnie ustalonym przez daną uczelnię terminie – kandydaci mogą oczekiwać takiej informacji w swoich prywatnych profilach w systemie IRK lub ERK. W ten sposób mogą oni poznać nie tylko decyzję szkoły na temat przyjęcia lub odrzucenia aplikacji na wybrane kierunki studiów, ale również liczbę zdobytych w postępowaniu kwalifikacyjnym punktów oraz zajmowane przez siebie miejsce na liście rankingowej.

Terminy wyników rekrutacji na studia 2024 w uczelniach publicznych w Krakowie:

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie – lipiec 2024

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2024/2025)

Dowiedz się więcej wyniki rekrutacji na studia

 

Jak złożyć dokumenty rekrutacyjne

Kompletne zestawy dokumentów rekrutacyjnych należy składać do siedziby danej uczelni. Większość zakwalifikowanych na studia kandydatów dokonuje tego osobiście, jednak niektóre szkoły wyższe dopuszczają doręczenie plików za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej.

 

Kiedy składamy dokumenty na studia

Dokumenty rekrutacyjne najczęściej można składać tuż po opublikowaniu wyników rekrutacji do wybranych uczelni – dzieje się to w terminie indywidualnie ustalonym przez daną szkołę wyższą. Etap ten zazwyczaj tra kilka dni, dlatego należy pospieszyć się z dopełnieniem wszystkich niezbędnych formalności. Spóźnienie lub dostarczenie niekompletnego zestawu dokumentów rekrutacyjnych może dla kandydata zakończyć się skreśleniem z listy osób, które zakwalifikowały się na studia.

Dowiedz się więcej terminy składania dokumentów na studia

Terminy składania dokumentów na studia 2024 w uczelniach publicznych w Krakowie:

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie – lipiec 2024

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2024/2025)

** Dane dotyczące wymagań, cen, limitów, terminów mają charakter poglądowy i mogą się różnić dla poszczególnych kierunków studiów. Dokładne dane należy sprawdzić na stronach internetowych uczelni.

 

Ile zarabia się po Finansach i rachunkowości?

Absolwenci studiów na kierunku Finanse i rachunkowość mogą pochwalić się wiedzą ekonomiczną, a w szczególności znajomością finansowych mechanizmów funkcjonowania współczesnej gospodarki rynkowej, jej instytucji oraz podmiotów gospodarczych. Osoby z takim wykształceniem pracują między innymi w: zakładach ubezpieczeń, instytucjach finansowych, bankach, biurach rachunkowych, urzędach skarbowych, czy też firmach doradczych i audytorskich. A ile zarabiają absolwenci Finansów i rachunkowości?

Średnie zarobki absolwentów Finansów i rachunkowości w 2023 roku:

 • analityk finansowy – 6500 złotych
 • analityk bankowy – 6000 złotych
 • doradca finansowy – 4450 złotych
 • doradca klienta biznesowego – 5870 złotych
 • kierownik ds. finansów i controllingu – 11200 złotych

 

Czy warto iść na Finanse i rachunkowość?

Studia na kierunku Finanse i rachunkowość umożliwiają pozyskanie licznych umiejętności, które cenione są na współczesnym rynku, bowiem sektor finansowy odgrywa bardzo duże znaczenie w gospodarce całego kraju. Kierunek ten wydaje się idealnym wyborem dla osób, które pragną pracować w nieustannie poszukiwanych zawodach, od doradców inwestycyjnych i księgowych po zarządców finansowych przedsiębiorstw. Oczywiście, jest to kierunek dla tych, którzy bardzo dobrze radzą sobie z matematyką, a przede wszystkim zainteresowanych światem finansów i zagadnieniami ekonomicznymi.

 

Gdzie warto studiować Finanse i rachunkowość?

Kandydaci na studia w Krakowie, którzy chcieliby rozwijać się w zakresie finansów i rachunkowości mają do wyboru dwie uczelnie: jedną publiczną i jedną niepubliczną. Co ważne, każda z nich oferuje pozyskanie wysokiej jakości wiedzy oraz licznych, jasno określonych umiejętności praktycznych i coraz częściej poszukiwanych na rynku kompetencji społecznych.

Finanse i rachunkowość studia – uczelnie publiczne (państwowe) w Krakowie:

 • Uniwersytet Ekonomiczny

Jak już wspomnieliśmy, kandydaci na Finanse i rachunkowość mogą wybrać uczelnię publiczną i niepubliczną. Osoby zainteresowane tą drugą możliwością muszą pamiętać o tym, że za naukę w uczelni niepublicznej pobierane są opłaty, niezależnie od formy odbywania zajęć.

Finanse i rachunkowość studia – uczelnie niepubliczne (prywatne) w Krakowie:

 • Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie

 

Program studiów i przedmioty

Studenci kierunku Finanse i rachunkowość poznają finansowe mechanizmy funkcjonowania współczesnej gospodarki rynkowej, teorie pieniężno- ekonomiczne, jak również zasady sprawozdawczości w ujęciu krajowym i międzynarodowym. W toku kształcenia realizują między innymi takie przedmioty jak:

 • matematyka finansowa
 • finanse międzynarodowe
 • finanse publiczne
 • rachunkowość finansowa
 • rynki finansowe

 

Uczelnie w Krakowie - kierunek finanse i rachunkowość:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie stacjonarne, niestacjonarne I stopnia więcej
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa UE w Krakowie) stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia więcej
Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie stacjonarne, niestacjonarne I stopnia więcej
Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Jakie opinie mają studia na kierunku Finanse i rachunkowość w Krakowie?

Studia w Krakowie na kierunku finanse i rachunkowość to czas wyjątkowo intensywny.
 
Patrycja, studentka trzeciego roku tego kierunku, mówi:
W Krakowie poznałam grupę wspaniałych przyjaciół, tutaj na każdym rogu czuć ducha akademickiego. A finanse i rachunkowość wybrałam ze względów praktycznych – w przyszłości nie chcę martwić się o pieniądze i pracę. Studia na tym kierunku sprawiają, że jestem spokojna i szczęśliwa!22

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Finanse i rachunkowość Kraków studia i stopnia

Finanse i rachunkowość Kraków studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Finanse i rachunkowość Kraków studia stacjonarne

Finanse i rachunkowość Kraków studia niestacjonarne

19 Uczelni w Krakowie

Może zadajesz sobie pytanie, czy Kraków jest miastem studenckim? Odpowiedź brzmi: tak! Co roku, tysiące maturzystów przybywa do naszego miasta, wybierając wśród dziesięciu publicznych i dziewięciu niepublicznych uczelni wyższych, tym samym dokonując jednej z kluczowych decyzji w swoim życiu. Co na to wpływa? Atmosfera, jaka tu panuje oraz bogata i różnorodna oferta edukacyjna, turystyczna i kulturalna. Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują krakowskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Krakowie


 

 

komentarze (1)

Marita odpowiedz

Pochodzę z małej miejscowości i myślałam, że zdobycie wykształcenia wyższego będzie wiązało się z przeprowadzką do większego miasta, ale trafiłam na reklamę WSKZ i tam zdecydowałam się zaaplikować. Studia są online, więc studiuje się w domu. No i na dodatek nie muszę rezygnować z innych zobowiązań, ponieważ sama wyznaczam sobie godziny, w których się uczę.

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

 • Drzwi Otwarte https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ-1e4NozBD0cRCFt8gAWtS5k https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/bfdcf-wsh-wroclaw.jpg Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Aula Uniwersytecka Wydziału Prawa i Administracji UMCS https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJCxKWr2NXIkcRYECcap5lmJQ https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/99092-umcs-kierunki.jpg Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Drzwi Otwarte https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJlUta6UScGEcReTNKOPAxYMc https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/36d11-wsosp-deblin.jpg Lotnicza Akademia Wojskowa
 • ul. Bursaki 12, 20-150 Lublin https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=Wyższa+Szkoła+Przedsiębiorczości+i+Administracji+w+Lublinie https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/67f82-wspa-lublin.jpg Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • UL.ROLNA 43,, 40-555 KATOWICE, WOJ. ŚLĄSKIE https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=wyższa+szkoła+techniczna+katowice https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/b6936-wst-katowice.jpg Akademia Śląska
 • Drzwi otwarte Wydziału Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=uniwersytet%20zielonog%C3%B3rski https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/acf58-uniwersytet-zielona-gora.jpg Uniwersytet Zielonogórski