Ratownictwo medyczne studia w Poznaniu - uczelnie publiczne

Komentarze (0)

Ratownictwo medyczne studia w Poznaniu - uczelnie publiczne

Komentarze (0)
Ratownictwo medyczne studia w Poznaniu - uczelnie publiczne

Ratownictwo medyczne studia w Poznaniu - uczelnie publiczne

Studia w Poznaniu na kierunku ratownictwo medyczne można podjąć na 1 uczelni publicznej: Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego. Studia stacjonarne są bezpłatne.

 

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Kierunek studiów Ratownictwo medyczne odbywa się na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Studia realizowane są w systemie jednostopniowym – są to trzyletnie studia I stopnia, kończące się tytułem licencjata.

W rekrutacji 2022/2023 studia możesz podjąć w trybach:

  • stacjonarne (studia bezpłatne, limit miejsc: 40 osób)
  • niestacjonarne

 

Kierunek studiów Ratownictwo medyczne w Poznaniu, przeznaczony jest dla osób, które chcą zawodowo zajmować się medycznymi czynnościami na rzecz ochrony ludzkiego zdrowia i życia. Istotne jest także zainteresowanie takimi przedmiotami jak biologia i chemia oraz odporność na stres.

Studiując Ratownictwo medyczne na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu, zdobędziesz wiedzę i umiejętności, które pozwolą ci na ocenę stanu zdrowia poszkodowanego, a także stwierdzić stan zagrażający życiu i podjąć niezbędne działania mające na celu ratowanie życia i zdrowia. W toku studiów dowiesz się jak komunikować się z pacjentem, jego bliskimi lub świadkiem zdarzenia i jak udzielić im wsparcia w trudnych sytuacjach.

Przedmioty, jakie czekają na studentów Ratownictwa medycznego to m.in. podstawowe zabiegi medyczne, metodyka nauczania ratownictwa medycznego, ortopedia i traumatologia narządów ruchu, ginekologia i położnictwo, toksykologia, anatomia, medycyna ratunkowa, kwalifikowana pierwsza pomoc, zagadnienia etyczne i organizacyjne medycyny ratunkowej, zajęcia sprawnościowe z elementami ratownictwa specjalistycznego oraz procedury ratunkowe wewnątrzszpitalne.

Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie jako ratownik medyczny, koordynator medyczny przy zabezpieczaniu imprez masowych oraz instruktor pierwszej pomocy.

Dowiedz się więcej

Sprawdź

Studia medyczne w Poznaniu

Studia medyczne

Kierunki studiów w Poznaniu

 

WSZYSTKO O KIERUNKU RATOWNICTWO MEDYCZNE - POZNAŃ

Komentarze (0)