Architektura studia w Warszawie - uczelnie publiczne

Komentarze (0)

Architektura studia w Warszawie - uczelnie publiczne

Komentarze (0)
Architektura studia w Warszawie - uczelnie publiczne

Architektura w Warszawie - uczelnie publiczne

Studia w Warszawie na kierunku architektura można podjąć na 1 uczelni publicznej: Politechnika Warszawska. Studia stacjonarne są bezpłatne.

Politechnika Warszawska

Architektura na Politechnice Warszawskiej, realizowana jest na Wydziale Architektury. Studia są jednolite – trwają 6 lat i kończą się tytułem magistra.

 

W rekrutacji 2023/2024 studia możesz podjąć w trybie:

  • Stacjonarnym (studia bezpłatne limit miejsc 100 osób)

  • Niestacjonarnym (cena za pierwszy rok studiów wynosi 6200 zł)

 

Studia na kierunku architektura w Warszawie, to świetny wybór dla ludzi o umysłach ścisłych, dbających o szczegóły i detale. Zajęcia projektowe, będącą osią tych studiów, zajmują ponad połowę czasu nauki studenta. Dzięki temu, kończący studia absolwent ma poczucie znajomości tajników pracy architekta.

Program przedmiotów projektowych został opracowany tak, by uwzględniać współczesne wyzwania stojące przed projektantami zarówno w zakresie architektury, jak i urbanistyki. W szczególności pojawiają się wątki troski o środowisko w zakresie racjonalnego gospodarowania zasobami i harmonijnego wpisania w kontekst przyrodniczy i kulturowy przy jednoczesnym uwzględnieniem różnorakich potrzeb wszystkich użytkowników.

W trakcie programie studiów architektonicznych przewidziano praktyki: rysunkową, inwentaryzacyjną i urbanistyczną (po 2 tygodnie w miesiącach letnich) oraz projektową (15 tygodni na semestrze 7 lub 8). Student w trakcie kształcenia może kontynuować studia za granicą, w ramach wymian międzynarodowych z innymi uczelniami partnerskimi.

Student będzie przygotowany do późniejszej pracy w biurach projektowych, instytucjach zarządzających gospodarką zielenią lub nauczy się prowadzenia własnej działalności gospodarczej, w zakresie architektury.

Sprawdź

Studia architektoniczne w Warszawie

Kierunki studiów w Warszawie

 

WSZYSTKO O KIERUNKU ARCHITEKTURA - WARSZAWA

Komentarze (0)