ul. Koszykowa 55,

00-659 Warszawa

tel.22 628 28 87

fax.22 628 32 36

e-mail: info@arch.pw.edu.pl

http://www.arch.pw.edu.pl

ul. Koszykowa 55,

00-659 Warszawa

tel.22 628 28 87

fax.22 628 32 36

e-mail: info@arch.pw.edu.pl

http://www.arch.pw.edu.pl

 • ARCHITEKTURA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Warszawa - kierunek Architektura
  Założeniem programu studiów na Wydziale Architektury jest wszechstronne wykształcenie w zakresie architektury i urbanistyki. Studia, poza projektowaniem, obejmują grupy przedmiotów wspierających: teoria i historia architektury, urbanistyki i sztuki, podstawy techniczne i ekonomiczne projektowania, nauki przyrodnicze i społeczne, twórczość artystyczna oraz techniki warsztatowe. Ukierunkowanie zainteresowań studentów oparte na ich indywidualnych predyspozycjach, np. w zakresie projektowania architektury, urbanistyki czy konserwacji zabytków, realizowane jest poprzez ofertę wybieralnych przedmiotów kierunkowych oraz tematykę prac dyplomowych.
  Absolwenci studiów przygotowani są do twórczej działalności zawodowej, wykonywania różnorodnych zadań w dziedzinie architektury i urbanistyki oraz współdziałania w swej pracy ze specjalistami z innych dziedzin technicznych, humanistycznych, przyrodniczych, plastycznych i ekonomicznych oraz do koordynacji wszelkich działań w ramach programowania, projektowania i realizacji powierzonego zadania projektowego. Absolwenci Wydziału Architektury znajdują zatrudnienie w projektowych pracowniach architektonicznych i urbanistycznych, w wydziałach architektury i urbanistyki urzędów wojewódzkich, powiatowych i gminnych, w służbach konserwatorskich i w przedsiębiorstwach budowlanych. Dzięki szerokiemu zakresowi nabytej wiedzy technicznej, humanistycznej i umiejętnościom plastycznym pracują także przy organizacji inwestycji, w handlu technologiami i materiałami budowlanymi, projektowaniu i realizacji wnętrz, wystaw i targów, scenografii teatralnej, filmowej i telewizyjnej, reklamie, grafice i wielu innych dziedzinach, często pozornie odległych od architektury.
  Perspektywy zawodowe:
  • przedsiębiorstwa prywatne
  • przedsiębiorstwa państwowe
  • jednostki administracji rządowej
  • jednostki administracji samorządowej
  • administracja spółdzielcza, zawodowa
  • własna działalność gospodarcza
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Architektura i urbanistyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Matematyka
  • Język obcy

  Przeprowadzony zostanie również sprawdzian predyspozycji kandydata.

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Architektura i urbanistyka jest wynik rozmowy kwalifikacyjnej oraz analizy dokumentów.

   

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (2)

Maciek Ocena

Bardzo polecam, po zakończeniu o prace nie musiałem się prosić.

Onatoja Ocena

Wcale nie jest taki wyjątkowy, bardziej okrzyczany