Bezpieczeństwo wewnętrzne studia prywatne w Wrocławiu - uczelnie niepubliczne

Komentarze (0)

Bezpieczeństwo wewnętrzne studia prywatne w Wrocławiu - uczelnie niepubliczne

Komentarze (0)

Bezpieczeństwo wewnętrzne studia prywatne w Wrocławiu - uczelnie niepubliczne

Studia w Wrocławiu na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne można podjąć na 3 uczelniach prywatnych - niepublicznych:

  • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
  • Dolnośląska Szkoła Wyższa
  • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu

Studia stacjonarne i niestacjonarne w uczelniach prywatnych są płatne.

 

1. Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

Kierunek studiów Bezpieczeństwo wewnętrzne na Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu realizowany jest w systemie jednostopniowym – są to trzyletnie studia I stopnia, kończące się tytułem licencjata.

W rekrutacji 2021/2022 studia możesz podjąć w trybach:

  • stacjonarne
  • niestacjonarne

Na kierunku studiów Bezpieczeństwo wewnętrzne odnajdą się osoby, które myślą analitycznie, potrafią pracować pod presją czasu oraz chciałyby związać swoje życie zawodowe z pracą w służbach bezpieczeństwa. Studiując na Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu, możesz wybrać jedną z oferowanych specjalności, są to: cyberbezpieczeństwo, kryminologia i kryminalistyka, służby mundurowe i bezpieczeństwo państwa oraz specjalista BHP.

Studia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne są świetnym rozwiązaniem dla osób, które chcą pracować w służbach bezpieczeństwa. Studenci w trakcie zajęć i praktyk, zostaną przygotowani do umiejętnego analizowania przepisów prawa i ich wykorzystywania w praktyce. Absolwenci będą przygotowani w zakresie wskazywania zagrożeń, które mogą zagrozić bezpieczeństwu państwa oraz jak radzić sobie z realnym niebezpieczeństwem. W toku studiów studentom przekazywana jest umiejętność pozyskiwania i ochrony informacji.

Przedmioty, jakie czekają na studentów Bezpieczeństwa wewnętrznego na Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu to m.in. ekonomia, język obcy, podstawy prawy, podstawy komunikacji społecznej, socjologia, systemy polityczne, bezpieczeństwo wewnętrzne UE, ruchu społeczne, patologie społeczne z elementami profilaktyki oraz zarządzanie w sytuacjach kryzysowych.

Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w jednostkach administracji rządowej i samorządowej m.in. w Policji, strażach, służbach lub inspekcjach.

Dowiedz się więcej

 

2. Dolnośląska Szkoła Wyższa

Studia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne na Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu realizowane są w systemie jednostopniowym – są to trzyletnie studia licencjackie.

W rekrutacji 2021/2022 studia możesz podjąć w trybach:

  • stacjonarne
  • niestacjonarne

Kierunek studiów Bezpieczeństwo wewnętrzne przeznaczony jest dla osób, które chcą przeciwdziałać zagrożeniom bezpieczeństwa w sferze społecznej, ekonomicznej i politycznej. Studiując na Dolnośląskiej Szkole Wyższej, możesz wybrać jedna z oferowanych specjalności, są to: bezpieczeństwo państwa, cyberbezpieczeństwo i systemy informatyczne w bezpieczeństwie, kryminologia z elementami kryminalistyki, menedżer BHP, ochrona danych osobowych i informacji niejawnych oraz służby policyjne i bezpieczeństwo lokalne.

Wykwalifikowana kadra przekazuje studentom Bezpieczeństwa wewnętrznego wiedzę i informacje m.in. z zagrożeń bezpieczeństwa państwa np. militarnego, działań prewencyjnych, kryminalistyki i wiktymologii. W czasie studiów studenci dowiadują się jak działa system bezpieczeństwa narodowego, a także jak zorganizowane są systemy bezpieczeństwa w firmach prywatnych.

Przedmioty, z jakimi mogą zmierzyć się studenci Bezpieczeństwa wewnętrznego to m.in. podstawy prawne ochrony informacji niejawnych, dokumentacja z zakresu informacji niejawnych, archiwizacja dokumentów, kryminologia, podstawy wiktymologii, podstawy prawa karnego materialnego i prawa wykroczeń oraz zabezpieczanie aplikacji i usług internetowych.

Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie m.in. w organizacjach pożytku publicznego, ABW, BOR, w Policji, Straży Granicznej oraz w jednostkach administracji rządowej i samorządowej.

Dowiedz się więcej

 

3. Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu

Bezpieczeństwo wewnętrzne na Wyższej Szkole Prawa we Wrocławiu realizowane jest w systemie jednostopniowym – są to trzyletnie studia I stopnia, kończące się tytułem licencjata.

W rekrutacji 2021/2022 studia możesz podjąć w trybach:

  • stacjonarne
  • niestacjonarne

 

Kierunek studiów Bezpieczeństwo wewnętrzne przeznaczony jest dla osób, które chcą zajmować się bezpieczeństwem oraz obszarem działań w jego zakresie. Decydując się na Wyższą Szkołę Prawa we Wrocławiu, możesz wybrać jedną z trzech z oferowanych specjalności: kryminologia i kryminalistyka, cyberprzestępczość lub zarządzanie kryzysowe.

Studia Bezpieczeństwo wewnętrzne są, idealnym rozwiązaniem dla osób, które chcą uzyskać wiedzę z zakresu funkcjonowania państwa, bezpieczeństwa oraz zarządzania kryzysowego. Studenci zostają przygotowani przez wykwalikowaną do kierowania zespołem i przetwarzania informacji.

Przedmioty, jakie czekają na studentów Bezpieczeństwa wewnętrznego to m.in. techniki śledcze, profil przestępcy, psychologia w kryminalistyce, zagrożenie epidemią i pandemią, zjawisko bioterroryzmu, informatyka śledcza, szyfrowanie danych oraz systemy operacyjne.

Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie m.in. w służbach mundurowych, służbach celnych, służbach specjalnych, organizacjach samorządowych oraz pozarządowych, korporacjach, a także w sektorze związanych z bezpieczeństwem informacji.

Dowiedz się więcej

 

WSZYSTKO O KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE - WROCŁAW

Komentarze (0)