Bezpieczeństwo wewnętrzne - Wrocław

Bezpieczeństwo wewnętrzne - Wrocław

Studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w mieście Wrocławiu możesz podjąć na 4 niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym.

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Status uczelni
Typ uczelni
Poziom studiów
Forma studiów
Więcej filtrów
Czas trwania
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu

Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu

Bezpieczeństwo wewnętrzne - studia online stopień: (I), czas trwania: 3 lata
forma: online

Specjalności na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne - studia online

Uniwersytet Dolnośląski DSW

Uniwersytet Dolnośląski DSW

Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu

Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu

Bezpieczeństwo wewnętrzne stopień: (I), czas trwania: 3 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne

Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu

Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu

Dolnośląski Wydział Bezpieczeństwa i Nauk Społeczno-Prawnych WSBPI „Apeiron” we Wrocławiu

Dolnośląski Wydział Bezpieczeństwa i Nauk Społeczno-Prawnych WSBPI „Apeiron” we Wrocławiu

Bezpieczeństwo wewnętrzne stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne

Uczelnie, gdzie bezpieczeństwo wewnętrzne jako specjalność / ścieżka kształcenia

Uniwersytet Wrocławski

Uniwersytet Wrocławski

Europeistyka stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne

Specjalności na kierunku europeistyka

Pokaż więcej

08.11.2023

Bezpieczeństwo wewnętrzne studia Wrocław 2023 | woj. dolnośląskie

Bezpieczeństwo wewnętrzne we Wrocławiu to 3-letnie studia I stopnia (licencjackie) oraz 2-letnie studia II stopnia (magisterskie), których program oferuje 18 różnych specjalności. Studia można podjąć na 4 uczelniach w formie stacjonarnej (dziennej) lub niestacjonarnej (zaocznej). 

Bezpieczeństwo wewnętrzne - Wrocław
Studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w mieście Wrocławiu
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Opis kierunku

Bezpieczeństwo wewnętrzne to kierunek studiów, który łączy w sobie zagadnienia z zakresu nauk prawnych, administracyjnych i ekonomii. Studenci mają do wyboru szeroką gammę specjalności, takich jak: kryminologia z kryminalistyką, zarządzanie kryzysowe czy bezpieczeństwo państwa. W toku studiów studenci mogą zdobyć umiejętności opracowywania dokumentów na stanowiskach przewidzianych do planowania działań na rzecz bezpieczeństwa w strukturach administracji specjalnej.

Ukończenie studiów na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne daje możliwość zatrudnienia w służbach mundurowych czy instytucjach bezpieczeństwa narodowego. Absolwenci mogą pracować m.in. w Straży Pożarnej, Straży Granicznej, służbach specjalnych czy administracji publicznej.
 

Uczelnie

We Wrocławiu bezpieczeństwo wewnętrzne możesz studiować w ramach kierunku lub specjalności na 1 uczelni publicznej: Uniwersytecie Wrocławskim (Wydział Nauk Społecznych UWR) oraz niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższychUniwersytecie WSB Merito we Wrocławiu, Wyższej Szkole Prawa we Wrocławiu, Uniwersytecie Dolnośląskim DSW, Dolnośląskim Wydziale Bezpieczeństwa i Nauk Społeczno-Prawnych WSBPI "Apeiron" we Wrocławiu.

 

Specjalności

Współczesne studia z bezpieczeństwa wewnętrznego charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia.

Popularne specjalności na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne we Wrocławiu: bezpieczeństwo i porządek publicznybezpieczeństwo w obszarze portu lotniczegocyberbezpieczeństwokryminologia i kryminalistykaposzukiwanie osób zaginionych i kryminalistykazarządzanie kryzysowe

 
Wymagania

W procesie rekrutacji na studia we Wrocławiu na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w roku akademickim 2023/2024 najczęściej wymagane jest złożenie odpowiednich dokumentów.

*Wymagania mogą się różnić w zależności od uczelni oraz trybu studiów (szczegółowe wymagania w dziale poniżej).

 

Ceny

Studia stacjonarne na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę w uczelniach niepublicznych oraz na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacić.

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne we Wrocławiu?

Wszystkie osoby, które zainteresowane są rozpoczęciem kształcenia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne, powinny bardzo dobrze przygotować się do egzaminu maturalnego, tylko on bowiem stanowić będzie przepustkę do rozpoczęcia tej nowej, intelektualnej przygody. 

Przyszli studenci bezpieczeństwa wewnętrznego już na poziomie rekrutacji muszą zaprezentować rozległą wiedzę o państwowości, historii oraz o elementach prawa. Nie zwlekaj zatem i swoje przygotowania zacznij już dziś!

Rekrutacja na bezpieczeństwo wewnętrzne w uczelniach niepublicznych (prywatnych)

Uczelnie niepubliczne we Wrocławiu przyjmują kandydatów najczęściej na podstawie kolejności zgłoszeń.

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Bezpieczeństwo wewnętrzne w mieście Wrocławiu

Aktualności rekrutacyjne

Najczęściej zadawane pytania

Gdzie studiować bezpieczeństwo wewnętrzne we Wrocławiu

Bezpieczeństwo wewnętrzne we Wrocławiu można podjąć na czterech prywatnych szkołach wyższych: Uniwersytecie WSB Merito we Wrocławiu, Uniwersytecie Dolnośląskim DSW, Wyższej Szkole Prawa we Wrocławiu oraz Dolnośląskim Wydziale Bezpieczeństwa i Nauk Społeczno-Prawnych WSBPI "Apeiron".
 
A także jako specjalność na publicznej uczelni: Uniwersytecie Wrocławskim. 
 

Gdzie studiować bezpieczeństwo wewnętrzne bezpłatnie we Wrocławiu

Bezpieczeństwo wewnętrzne we Wrocławiu można studiować jako specjalność na Uniwersytecie Wrocławskim. Jako kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne oferowane jest tylko przez uczelnie niepubliczne.  

Gdzie studiować bezpieczeństwo wewnętrzne niestacjonarnie we Wrocławiu

Studia niestacjonarne (zaoczne) na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne we Wrocławiu można podjąć na kilku uczelniach niepublicznych:

 • Uniwersytecie WSB Merito we Wrocławiu
 • Uniwersytecie Dolnośląskim DSW
 • Dolnośląskim Wydziale Bezpieczeństwa i Nauk Społeczno-Prawnych WSBPI „Apeiron” we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu

Oraz jako specjalność na Uniwersytecie Wrocławskim.

Ile kosztują studia niestacjonarne na bezpieczeństwie wewnętrznym we Wrocławiu

Studia niestacjonarne we Wrocławiu na uczelniach prywatnych są płatne. Cena za jeden rok akademicki na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne we Wrocławiu wynosi około 4350 zł za pierwszy rok studiów. Jednak ceny mogą się różnić w zależności od szkoły. 

Czy są studia niestacjonarne bezpłatne

Studia niestacjonarne niezależnie od uczelni są płatne. Wyjątkiem są jedynie studia stacjonarne na uczelniach publicznych.   

Pokaż wszystkie

Opis kierunku

Studenci kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne rozwiną wiedzę z zakresu nauk społecznych, prawnych i administracyjnych. Ponadto nauczą się analizowania zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych, a także przeciwdziałania działalności przestępczej oraz terrorystycznej. W czasie studiów skupią się na nauce technik kryminalistycznych i ich zastosowania w praktyce zawodowej.

 

Program kształcenia i gdzie studiować

Uczelnie we Wrocławiu dostrzegły, że studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w ostatnich latach stały się wyjątkowo popularne. W tym dolnośląskim mieście studenckim swoją przygodę z tym kierunkiem rozpoczniesz zatem na dwóch uczelniach. Możesz wybierać spośród propozycji Uniwersytetu Wrocławskiego (studia podyplomowe) oraz Wyższej Szkoły Bankowej. Zanim podejmiesz ostateczną decyzję, zastanów się, która z tych ofert będzie najbliższa twoim oczekiwaniom.

Studenci bezpieczeństwa wewnętrznego muszą mieć świadomość, że przed nimi wiele intensywnych godzin nauki. Specjaliści, którzy zajmują się ochroną państwa, nie tylko doskonale znają obowiązujące przepisy prawne, lecz przede wszystkim potrafią je wykorzystywać w praktyce podczas planowania programów profilaktycznych i działań zapobiegających przestępczości, czy terroryzmowi. Na osoby kształcące się na tym kierunku czeka także rozbudowana propozycja zajęć terenowych, podczas których dbać będą one o swoją sprawność fizyczną.

Program nauczania na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne jest wyjątkowo rozległy i obejmuje wiele rozbudowanych aspektów. Studenci będą uczestniczyć w wielu wykładach, ćwiczeniach praktycznych oraz zajęciach terenowych. Wszystko to zapewni im doskonałe przygotowanie do wykonywania tego odpowiedzialnego zawodu. Przykładowe przedmioty kształcenia ogólnego obejmują podstawy:

 • prawa;
 • ekonomii;
 • socjologii.

 

Najważniejszą część kształcenia obejmują jednak te przedmioty, które związane są z kształceniem kierunkowym. Studenci podczas ich trwania będą poznawać szczegółowe zagadnienia odnoszące się do bezpieczeństwa wewnętrznego. Studia we Wrocławiu kształcą bowiem jedynie najlepszych profesjonalistów, których wiedza jest rozległa. Pasjonaci tego kierunku będą się zatem dokształcać z zagadnień takich jak:

 • bezpieczeństwo: państwa i społeczne;
 • bezpieczeństwo informatyczne;
 • teoria bezpieczeństwa;
 • terroryzm;
 • zarządzanie w sytuacjach kryzysowych itd.

 

To oczywiście przykłady przedmiotów, z którymi stykać się będą studenci. W przypadku nauki na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne największe znaczenie mają przede wszystkim umiejętności. Oczywiście muszą być one podparte rzetelną wiedzą, dobry specjalista do spraw bezpieczeństwa wewnętrznego cechuje się przede wszystkim umiejętnością analitycznego myślenia, działania pod presją czasu oraz w sytuacjach kryzysowych.

Najistotniejszą rolę odgrywa tutaj przede wszystkim umiejętność kierowania grupą – tylko profesjonalista potrafi zapanować nad nią w sposób spokojny, ale jednocześnie konkretny. Trudne jest zachowanie równowagi podczas działań kryzysowych, a to właśnie do obowiązków osoby przeprowadzającej akcję należy opanowanie przerażonych mas. Te niezwykle trudne kompetencje będą szczególnie rozwijane podczas studiów na tym kierunku.

Warto także wspomnieć o specjalizacjach, które kształcić będą już wyjątkowo wąskie kwalifikacje. Studenci mogą wybrać przykładowo:

 • cyberbezpieczeństwo;
 • czy służby mundurowe i bezpieczeństwo państwa.

 

 

Ogólne cele kształcenia

Bezpieczeństwo wewnętrzne to kierunek, który pozwala studentom zdobyć gruntowne przygotowanie do przeciwdziałania zagrożeniom bezpieczeństwa publicznego. W trakcie zajęć praktycznych studenci doskonalą m.in.: techniki strzeleckie, sposoby samoobrony czy metody stosowania środków przymusu bezpośredniego. Laboratoryjne przygotowanie umożliwia uczestnikom zdobycie umiejętności z zakresu np.: badań kryminalistycznych, technik przesłuchania świadka czy identyfikacji wybranych substancji toksycznych.

W trakcie zajęć studenci wykorzystują nowoczesne technologie oraz narzędzia, które niezbędne są do zapewniania bezpieczeństwa m.in. osobom, mieniu, obiektom czy przestrzeniom. Ponadto przyszli specjaliści poznają praktyczne techniki samoobrony. Przyszli specjaliści uczą się technik przesłuchiwania świadka, a także identyfikacji wybranych substancji toksycznych. Uczestnicy zajęć szkolą się w zakresie zarządzania w sytuacjach kryzysowych i rozwiązywania problemów w sytuacjach stresowych.

Absolwenci bezpieczeństwa wewnętrznego mają szansę rozwinąć swoją karierę m.in. w służbach mundurowych i specjalnych, administracji publicznej i prywatnej czy prywatnych firmach. W zależności od wybranej specjalizacji studenci bezpieczeństwa wewnętrznego zdobywają kompetencje cenione np. w: Policji, Straży Granicznej, więzieniu, agencjach ochrony osób i mienia, sztabach kryzysowych, laboratoriach badających materiały dowodowe czy zespołach monitoringu.

 

Gdzie studiować na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne we Wrocławiu?

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej: jako specjalność na Uniwersytecie Wrocławskim oraz kilku niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych: Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu, Dolnośląskiej Szkole Wyższej, Wyższej Szkole Prawa we Wrocławiu oraz Dolnośląskim Wydziale Bezpieczeństwa i Nauk Społeczno-Prawnych WSBPI "Apeiron".

Kierunek bezpiezeństwo wewnętrzne - uczelnie we Wrocławiu:

czytaj dalej uczelnie we Wrocławiu

 

Limity miejsc

O tym, czy kandydaci dostaną się na wybrane studia, decydują wyniki uzyskane przez nich w postępowaniu kwalifikacyjnym. Kandydaci przyjmowani są w ramach limitu miejsc – na wybrane kierunki zakwalifikowani zostają ci, którzy zajmują najwyższe miejsca na liście rankingowej.

*Uczelnie publiczne, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2024)

 

Ile kosztują studia

Uczelnie publiczne oferują możliwość podjęcia bezpłatnych studiów stacjonarnych lub płatnych studiów niestacjonarnych. Z kolei nauka w prywatnych szkołach wyższych wiąże się zazwyczaj z dodatkowymi opłatami

*Ceny za pierwszy rok studiów (rekrutacja 2022/2023). Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni.

 

Kiedy wyniki rekrutacji

Termin ogłoszenia wyników rekrutacji może różnić się na poszczególnych uczelniach. Kandydaci otrzymują indywidualne informacje w prywatnym profilu w systemie IRK lub ERK, dzięki czemu mogą oni poznać swój wynik, a także dowiedzieć się, które miejsce zajęli na liście rankingowej.

Terminy wyników rekrutacji na studia 2023 w uczelniach publicznych we Wrocławiu:

 • Uniwersytet Wrocławski – 17.07.2023

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2024)

Dowiedz się więcej wyniki rekrutacji na studia

 

Jak złożyć dokumenty rekrutacyjne

Dokumenty rekrutacyjne składać można osobiście, bezpośrednio do siedziby wybranej szkoły wyższej. Czasem uczelnie decydują się także na dopuszczenie pośredniej formy doręczenia kompletów – na przykład za pomocą poczty tradycyjnej lub elektronicznej.

 

Kiedy składamy dokumenty na studia

Kompletne zestawy dokumentów rekrutacyjnych można składać w określonym przez daną szkołę wyższą terminie – zazwyczaj etap ten rozpoczyna się po ogłoszeniu wyników rekrutacji i trwa kilka dni. Należy dostarczyć dokumenty w określonym czasie,w przeciwnym wypadku kandydat może zostać skreślony z listy osób, które dostały się na studia.

Dowiedz się więcej terminy składania dokumentów na studia

Terminy składania dokumentów na studia 2023 w uczelniach publicznych we Wrocławiu:

 • Uniwersytet Wrocławski – od 18.07.2023 do 21.07.2023

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2024)

** Dane dotyczące wymagań, cen, limitów, terminów mają charakter poglądowy i mogą się różnić dla poszczególnych kierunków studiów. Dokładne dane należy sprawdzić na stronach internetowych uczelni.

Uczelnie w mieście Wrocławiu - kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Dolnośląski Wydział Bezpieczeństwa i Nauk Społeczno-Prawnych WSBPI „Apeiron” we Wrocławiu stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia więcej
Uniwersytet Dolnośląski DSW stacjonarne, niestacjonarne I stopnia więcej
Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia więcej
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu online I stopnia więcej
Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu stacjonarne, niestacjonarne I stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Jakie opinie mają studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne we Wrocławiu?

Studia prawnicze na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne we Wrocławiu dadzą dużo satysfakcji osobom, które nie boją się wyzwań.

Andrzej, student trzeciego roku, mówi:

Studia wybrałem trochę przypadkowo, sugerując się swoją pasją do sportu. Jednak zupełnie tego nie żałuję, bo nauka na tym kierunku daje mi poczucie, że w przyszłości znajdę naprawdę dobrą i ciekawą pracę, a to jest dla mnie najważniejsze.

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Bezpieczeństwo wewnętrzne Wrocław studia i stopnia

Bezpieczeństwo wewnętrzne Wrocław studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Bezpieczeństwo wewnętrzne Wrocław studia stacjonarne

Bezpieczeństwo wewnętrzne Wrocław studia niestacjonarne

25 Uczelni we Wrocławiu

Wrocław jest jednym z największych ośrodków akademickich. Na 10 uczelniach publicznych i kilkunastu niepublicznych studiuje blisko 100 tysięcy studentów. Według rankingów oceniających blisko 200 szkół wyższych, uczelnie we Wrocławiu są jednymi z najlepszych w kraju.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują wrocławskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów we Wrocławiu

 


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia