Kryminologia studia prywatne w Trójmieście (Gdańsk, Gdynia, Sopot) - uczelnie niepubliczne

Kryminologia - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Kryminologia studia prywatne w Trójmieście (Gdańsk, Gdynia, Sopot) - uczelnie niepubliczne

Studia w Trójmieście (Gdańsk, Gdynia, Sopot) na kierunku kryminologia można podjąć na 3 uczelniach prywatnych - niepublicznych:

 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku

Studia stacjonarne i niestacjonarne w uczelniach prywatnych są płatne.

 

1. Gdańska Szkoła Wyższa

Kryminologia będąca propozycją Gdańskiej Szkoły Wyższej realizowana jest w systemie jednostopniowym. Są to trzyletnie studia I stopnia, kończące się tytułem licencjata.

W rekrutacji 2021/2022 studia możesz podjąć w trybie:

 • stacjonarnym
 • niestacjonarnym

 

Kryminologia jest kierunkiem studiów przeznaczonym dla osób, które interesują się sprawami kryminalnymi i czują, że odnalazłyby się w świecie służb mundurowych. W ofercie Gdańskiej Szkoły Wyższej możemy znaleźć kilka specjalności, są to:

 • kryminalistyka,
 • moduł kuratorski,
 • patologie społeczne,
 • moduł penitencjalny.

W trakcie studiów zdobędziesz szczegółową wiedzę w ramach wybranej specjalności. Dowiesz się, czym jest zjawisko przestępczości i dlaczego jest takie popularne w popkulturze, a także zdobędziesz wiedzę z zakresu nauk ścisłych, która pozwoli ci na identyfikowanie materiałów dowodowych, a także ich pobieranie. Poznasz również metody resocjalizacji i co wpływa na przestępczość np. czynniki środowiskowe. Studenci w ramach studiów zobowiązani są do nauki języka obcego na poziomie B2, co pozwoli im na pracę na arenie międzynarodowej.

Program studiów opiera się na takich przedmiotach jak np. kryminalistyka, psychologia społeczna, język obcy, biologia lub prawo. Dodatkowo studenci muszą odbyć obowiązkowe praktyki w wybranej przez siebie placówce.

Po ukończeniu studiów absolwenci mogą szukać zatrudnienia m.in. w organizacjach pozarządowych, służbach mundurowych, więzieniach, ośrodkach resocjalizacyjnych lub laboratoriach kryminalnych.

Dowiedz się więcej

 

2. Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni

Kryminologię możesz również studiować w ramach kierunku studiów Bezpieczeństwo wewnętrzne na Wyższej Szkole Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni, które realizowane jest w systemie dwustopniowym. Jako pierwsze są to trzyletnie studia I stopnia, kończące się tytułem licencjata, a następnie są to półtoraroczne studia II stopnia, kończące się tytułem magistra.

W rekrutacji 2021/2022 studia możesz podjąć w trybie:

 • stacjonarnym
 • niestacjonarnym

 

Bezpieczeństwo wewnętrzne jest kierunkiem studiów przeznaczonym dla tych, którzy interesują się szeroko pojętym bezpieczeństwem i jego zapewnianiem w państwie. W ofercie Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni możesz znaleźć kilka specjalności, dzięki którym możesz znaleźć interesującą cię dziedzinę, są to:

 • kryminologia i kryminalistyka,
 • detektywistyka i ochrona osób i mienia,
 • mediacje,
 • menedżer bezpieczeństwa - zarządzanie kryzysowe,
 • służby specjalne i policyjne,
 • zarządzanie kryzysowe.

W trakcie studiów na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne o specjalności kryminologia i kryminalistyka zdobędziesz wiedzę z zakresu zapewniania bezpieczeństwa w państwie, a także strukturach państwa. W czasie zajęć dowiesz się również, jak działa prawo międzynarodowe oraz jak zapobiegać przestępstwom na taką skalę oraz jak je wykrywać. Jako student będziesz uczyć się zagadnień psychologicznych, kryminalistycznych, a także z zakresu bezpieczeństwa i terroryzmu.

Zajęcia na kierunku studiów Bezpieczeństwo wewnętrzne o specjalności kryminologia i kryminalistyka opierają się na takich zagadnieniach, jak m.in. systemy ochrony danych, zarządzanie czasem, cyberprzestępczość, służby specjalne, kryminologia oraz język obcy,

Po ukończeniu studiów i uzyskaniu dyplomu możesz podjąć zatrudnienie m.in. jako policjant, detektyw, pracownik służb mundurowych, oraz pracownik firm odpowiedzialnych za zapewnianie bezpieczeństwa.

Dowiedz się więcej

 

3. Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku

Kryminologia jest również specjalnością na kierunku studiów Bezpieczeństwo wewnętrzne, które jest oferowane przez Wyższą Szkołę Bankową w Gdańsku. Bezpieczeństwo wewnętrzne realizowane jest w systemie dwustopniowym – jako pierwsze są to trzyletnie studia I stopnia, które kończą się tytułem licencjata, a następnie są to dwuletnie studia II stopnia, kończące się tytułem magistra.

W rekrutacji 2021/2022 studia możesz podjąć w trybie:

 • stacjonarnym
 • niestacjonarnym

 

Jeśli interesujesz się sprawami kryminalnymi, a zarazem zapewnianiem bezpieczeństwa osób prywatnych lub państwa, to kierunek studiów Bezpieczeństwo wewnętrzne może cię zainteresować. Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku ma w swojej ofercie kilka specjalności, dzięki którym studenci mogą objąć interesującą ich ścieżkę kariery, są to:

 • kryminalistyka,
 • zarządzanie kryzysowe,
 • służby specjalne i policyjne,
 •  specjalista do spraw BHP.

W trakcie studiów na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne o specjalności kryminalistyka zdobędziesz szeroką wiedzę z zakresu bezpieczeństwa, ale także i prawa oraz kryminalistyki i kryminologii. Studiując poznasz również, jak radzić sobie z przestępczością, jak ją wykrywać oraz jak jej zapobiegać. Studenci są również zobowiązani do nauki języka obcego oraz do odbycia obowiązkowych praktyk studenckich w wybranej przez siebie placówce.

Przedmioty, jakie czekają na studentów kierunku studiów Bezpieczeństwo wewnętrzne o specjalności kryminalistyka, to m.in. bezpieczeństwo, terroryzm, taktyka kryminalistyczna, aspekty prawne oraz język obcy.

Absolwenci po ukończeniu studiów mogą szukać pracy m.in. w służbach mundurowych, organizacjach pozarządowych, a także w więzieniach.

Dowiedz się więcej

 

WSZYSTKO O KIERUNKU KRYMINOLOGIA - GDAŃSK, GDYNIA, SOPOT

Komentarze (0)