Kryminologia - Gdańsk, Gdynia, Sopot
Dodaj do ulubionych

26.01.2023

Kryminologia studia 2023 - Trójmiasto (Gdańsk, Gdynia, Sopot) | woj. pomorskie

Studia na kierunku kryminologia w Trójmieście to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku kryminologia w Gdańsku | Gdyni | Sopocie
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Uczelnie

W Trójmieście kryminologię możesz studiować w ramach kierunku lub specjalności na 1 uczelni publicznej: Uniwersytecie Gdańskim (Wydział Prawa i Administacji UG) oraz 3 niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym).
 
Opis kierunku
Kryminologia w Trójmieście to niezwykle zajmujący kierunek studiów. Studenci mają okazję zdobywać wiedzę od wykwalifikowanych praktyków, to znaczy kuratorów, pracowników ośrodków diagnozowania psychologicznego, policji, straży miejskiej, a także pracowników zakładów karnych. Dzięki temu zyskują podstawy nie tylko teoretyczne, ale i praktyczne. W trakcie zdobywanego wykształcenia nauczysz się stosować różnorodne metody i techniki w procesie weryfikacji hipotez badawczych, które będą odnosiły się do uwarunkowań przestępczości oraz diagnozowania trendów przestępczości.
Wśród trójmiejskich uczelni publicznych kryminologia znalazła się wśród najpopularniejszych kierunków na Uniwersytecie Gdańskim (13 osób na miejsce).
 
Wymagania
W procesie rekrutacji na studia w Trójmieście na kierunku kryminologia w roku akademickim 2023/2024 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: biologia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, historia, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie. szczegółowe wymagania >
 
Ceny
Studia stacjonarne na kierunku kryminologia w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę w uczelniach niepublicznych oraz na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacić. Cena za pierwszy rok studiów wynosi około 5400 zł.  Wykaz opłat za studia na kierunku krymiologia w Trójmieście >
 
Praca po studiach
Absolwenci mogą poszczycić się wiedzą o człowieku, społeczeństwie, prawie. Są zatrudniani w wymiarze sprawiedliwości, na przykład w policji czy służbie więziennej, oraz w organizacjach pozarządowych w charakterze mediatorów i pracowników społecznych. Absolwenci zajmują się między innymi przestępczością zorganizowaną, analizą kryminalną, przestępczością w ruchu drogowym, terroryzmem i cyberterroryzmem.

czytaj dalej wszystko o Kryminologia - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Zobacz, na jakich uczelniach w Gdańsku | Gdyni | Sopocie jest kierunek kryminologia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Gdański

Uniwersytet Gdański

Kryminologia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Uczelnie, gdzie kryminologia jako specjalność / ścieżka kształcenia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni

Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni

Bezpieczeństwo wewnętrzne +

Bezpieczeństwo wewnętrzne stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 1,5 roku,
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Filia w Lęborku stopień: (I), czas trwania: 3 lata,
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne

Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku

Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku

Bezpieczeństwo wewnętrzne stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Kryminologia w Trójmieście

Żeby dostać się na studia prawnicze na kierunku Kryminologia w Gdańsku, Gdyni i Sopocie, powinieneś postarać się o uzyskanie wysokich wyników z przedmiotów wiodących. Najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: biologia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, historia, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie. Odniesienie dużego maturalnego sukcesu w zakresie właśnie tych przedmiotów znacznie zwiększy twoje szanse na wstąpienie do grona studentów tego niezwykle ciekawego kierunku.

 

W procesie rekrutacji na studia na kierunku kryminologia w Trójmieście najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • biologia,
 • fizyka,
 • fizyka i astronomia,
 • geografia,
 • historia,
 • język obcy,
 • język polski,
 • matematyka,
 • wiedza o społeczeństwie
 

Pamiętaj, że procedury rekrutacyjne mogą się różnić w zależności od wybranej przez ciebie uczelni w Trójmieście, a także ulegać drobnym zmianom na przestrzeni czasu. Dlatego bieżące śledzenie strony internetowej uczelni będzie gwarancją uniknięcia przykrych w skutkach niespodzianek, wynikających z niewiedzy.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Kryminologia w Gdańsku | Gdyni | Sopocie

Jak wyglądają studia na kierunku Kryminologia w Trójmieście

 

Czym właściwie zajmuje się kryminologia? W odróżnieniu od kryminalistyki, która walczy z konkretnymi działaniami przestępczymi, kryminologia zapobiega przestępczości jako zjawisku społecznemu przez usuwanie przyczyn o charakterze ogólnym. Poprzez termin „kryminologia” należy rozumieć zatem naukę o przestępstwach i ich sprawcach, zajmującą się przejawami i przyczynami przestępczości i innych zjawisk patologicznych (np. prostytucji) w kontekście społecznym.

Zatem Kryminologia jako nauka w doskonały sposób znajduje wspólny mianownik dla nauk ścisłych, przyrodniczych, ze szczególnym uwzględnieniem chemii i biologii, psychologicznych i społecznych. Dlatego też każdy z absolwentów będzie doskonale przygotowany do profesjonalnego wywiązywania się z narzuconych obowiązków zawodowych.

 

1. Czego nauczysz się na studiach

Kierunek kryminologia zapewnia zdobycie wiedzy i umiejętności praktycznych dających wysokie kwalifikacje do pracy w szeroko pojętym wymiarze sprawiedliwości (np. policja, kuratorzy, służba więzienna), a także w organizacjach pozarządowych (np. mediatorzy, pracownicy społeczni). W trakcie studiów na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego prawdopodobnie będziesz uczestniczył w takich zajęciach jak biologia kryminalna, psychopatologia czy europejskie prawo karne.

Program nauczania oparty jest o najnowsze osiągnięcia biologii, politologii, zarządzania, filozofii, prawa oraz samej kryminologii. Natomiast uczestnicząc w warsztatach prowadzonych przez kuratorów, pracowników ośrodków diagnozowania psychologicznego, policję, straż miejską oraz pracowników zakładów karnych, możesz mieć pewność, że zdobywasz wiedzę, która będzie przydatna w praktyce. 

 

2. Typ i tryb studiów:


Studia na kierunku kryminologia możemy podzielić na:

1. Poziom studiów:

2. Forma:

 

Studia na kierunku kryminologia w Trójmieście realizowane są zarówno w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają 3 lata. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające 2 lata. 

Uczelnie w Trójmieście umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku. 

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

3. Dla kogo te studia

Kryminologia należy do grona dosyć specyficznych kierunków studiów, które wymagają konkretnych umiejętności i cech od przyszłego kandydata. Szczególnie cenne okażą się zdolności do błyskawicznego przetwarzania złożonych informacji, analitycznego rozwiązywania skomplikowanych problemów logicznych oraz wszechstronnego uzdolnienia w zakresie przedmiotów, składających się na całość edukacji na Kryminologii.

Wobec tego jeśli jesteś miłośnikiem spędzania długich godzin nad rozmyślaniem nad motywami zachowań ludzkich, ludzie wokół od zawsze ci powtarzali, że jesteś dobrym psychologiem i analitykiem, masz w sobie odwagę do stania twarzą w twarz z groźnymi przestępcami, a w gronie najbliższych zainteresowań znajduje się szeroko pojęta kryminalistyka i kryminologia, to studia na opisywanym kierunku z pewnością okażą się strzałem w dziesiątkę!

Uczelnie w Gdańsku, Gdyni i Sopociektóre postanowiły zaoferować przyszłym studentom możliwość podjęcia studiów na oferowanych kierunkach, starają się w jak najlepszy sposób odpowiedzieć na szerokie zapotrzebowanie rynku pracy na dobrze wykwalifikowanych absolwentów tego kierunku oraz samych przyszłych studentów, dążących do przyswojenia szerokiej wiedzy z interesującego ich zakresu.

Dlatego zdobywanie edukacji na Kryminologii to nie tylko niesamowicie ciekawe wyzwania rodem z kryminalnych seriali emitowanych na większości popularnych kanałów, ale również ciężka praca, polegająca na przyswojeniu szerokiej wiedzy psychologicznej i społecznej, pozwalającej na odgadywaniu z dużym prawdopodobieństwem motywów działań wszelkiej maści przestępców oraz przewidywania ich dalszych kroków.

Podjęcie studiów na Kryminologii to również doskonałe przygotowanie do pracy w laboratorium nad materiałem dowodowym. Pod okiem wybitnych praktyków dziedziny nauczysz się w jak najlepszy sposób pozyskiwać materiał biologiczny z miejsc przestępstwa w sposób pozwalający na dalsze jego przetworzenie. Za pomocą odpowiednich odczynników chemicznych nauczysz się wykonywania skomplikowanych analiz, pozwalających na identyfikację potencjalnych podejrzanych.

Gruntowne zgłębienie kodeksów prawnych pozwoli ci na wejście w świadomy sposób w rolę biegłego, przemawiającego na rozprawach sądowych. Staniesz się odpowiedzialnym pracownikiem, zdolnym do podejmowania szerokiego spektrum obowiązków.

Kryminologię w Gdańsku, Gdyni i Sopocie możesz podjąć w ramach studiów stacjonarnych, będących wyborem większości kandydatów na studia oraz niestacjonarnych, zwanych też zaocznymi – ta opcja zapewni ci możliwość pobierania wykształcenia w weekendy i na przykład równoległego zdobywania wyższego wykształcenia oraz podejmowania różnorakich zobowiązań. Jako student Kryminologii niestacjonarnej, zobowiążesz się do opłacania swojej nauki w ramach kwoty odgórnie ustalonej.

Ile trwają studia na kierunku Kryminologia w Trójmieście

Ile trwają studia na kierunku Kryminologia w Trójmieście

Studia na kierunku kryminologia w Trójmieście, w zależności od typu studiów trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Studia na Kryminologii można podzielić na dwa komplementarne etapy, z których wystarczy ukończyć pierwszy, aby posiąść wymagane do wykonywania pracy w zawodzie umiejętności i wiedzę.

Studia pierwszego stopnia na Kryminologii trwają trzy lata i kończą się uzyskaniem dyplomu licencjata.

Po zdobyciu dyplomu możesz kontynuować naukę na dwuletnich studiach magisterskich, co w znacznym stopniu uzupełni i poszerzy cenną wiedzę i kompetencję, dzięki czemu staniesz się jeszcze bardziej świadomym praktykiem zgłębianego kierunku.

Kryminologia w Gdańsku | Gdyni | Sopocie - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat
studia II stopnia 2 lata magister

Jaka praca po studiach na kierunku Kryminologia w Trójmieście

Kierunki studiów w Gdańsku, Gdyni i Sopocie jako główny cel stawiają sobie wykształcenie szerokiego grona ekspertów w wybranych przez siebie dziedzinach. W procesie edukacji nie ma miejsca na niedociągnięcia ani niekompetentnych studentów. Dlatego też każdy z absolwentów Kryminologii, któremu uda się bez problemu przebrnąć przez wszystkie egzaminy i zaliczenia, będzie mógł liczyć na interesujące i dobrze płatne zatrudnienie.

Jeśli wciąż nie jesteś do końca przekonany, na jaką pracę w zawodzie będziesz mógł liczyć, powinieneś sobie zawczasu uświadomić, że wiele będzie zależało od specjalności, na którą zdecydujesz się w trakcie studiów.

Jeżeli chciałbyś stać się doskonale prosperującym naukowcem, zdolnym do przeprowadzania skomplikowanych analiz śladowych ilości materiału genetycznego, znalezionego na miejscu zbrodni lub substancji chemicznych takich jak leki i narkotyki, to będziesz mógł znaleźć zatrudnienie w laboratorium kryminalistycznym.

Praca w terenie pozwoli ci na bezpośrednie uczestnictwo w zbieraniu materiału dowodowego w postaci zeznań świadków i podejrzanych. Szeroka wiedza o profilowaniu psychologicznym, którą wyniesiesz z toku studiów kryminologicznych, pozwoli ci na wydawanie trafnych osądów na temat większości przestępców.

Jak sam widzisz, możliwości zawodowe, oferowane przez studia kryminologiczne w Trójmieście, zapewnią ci doskonałą szansę na znalezienie swojej wymarzonej pracy, jak najlepiej dopasowanej do indywidualnych zainteresowań i oczekiwań, dzięki czemu uchronisz się przed wypaleniem zawodowym.

 

Ile zarabiają absolwenci kierunku studiów Kryminologia?

Absolwenci kierunku studiów Kryminologia po odebraniu dyplomu zaczynają poszukiwania swojej pierwszej pracy w zawodzie. Niektórzy z nich decydują się na kontynuowanie nauki lub pracę naukową, jednak większość zaczyna poszukiwania pracy m.in. w służbach mundurowych, firmach zajmujących się ochroną mienia i osób prywatnych, firmach detektywistycznych, a także w więzieniach. Najczęściej wybieranymi zawodami są m.in. kryminolog, detektyw, a także policjant. Czym zajmują się na co dzień i ile miesięcznie zarabiają?

 

Kryminolog

Kryminolodzy mogą znaleźć zatrudnienie m.in. w policji i służbach mundurowych. Zajmuje się on rozwiązywaniem spraw kryminalnych poprzez pobieranie dowodów, a następnie ich analizowanie. Kryminolog odpowiada również za analizę procesów myślowych sprawcy i jego motywów, aby go namierzyć. Mediana zarobków kryminologa wynosi około 3500 zł brutto miesięcznie.

 

Policjant

Absolwenci kryminologii pracują w policji najczęściej po uprzednim uzyskaniu uprawnień. Zajmują oni stanowiska najczęściej w wydziałach kryminalnych, gdzie zajmują się przyjmowaniem spraw kryminalnych. Do ich obowiązków należy jeżdżenie na miejsca zbrodni, analizowanie dowodów oraz łączenie faktów. Zajmują się także przesłuchaniami podejrzanych i świadków. Sporą częścią ich pracy jest także uzupełnianie dokumentacji i akt. Mediana zarobków policjanta wynosi około 5150 zł brutto miesięcznie.

 

Detektyw

Detektywi najczęściej pracują w agencjach detektywistycznych lub prowadzą własną działalność z zakresu usług detektywistycznych. Odpowiadają oni za przyjmowanie spraw od swoich klientów, a następnie za ich rozwiązywanie lub zdobywanie dowodów. Mediana zarobków detektywa wynosi około 6200 zł brutto miesięcznie.

Źródło: wynagrodzenia.pl (marzec 2022)

 

*Pamiętaj, że są to tylko orientacyjne zarobki i w rzeczywistości mogą się one różnić pomiędzy sobą. Wpływ na to ma wiele czynników. Wahania pomiędzy stawkami uzależnione są m.in. od wykształcenia, stażu pracy, doświadczenia, znajomości języków lub nawet miejsca pracy. Wynagrodzenia mogą różnić się między poszczególnymi województwami, a nawet miastami.

Gdzie studiować na kierunku kryminologia w Trójmieście?

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej: Uniwersytecie Gdańskim oraz kilku niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych: Gdańskiej Szkole Wyższej, jako specjalność w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni oraz jako specjalność w Wyższej Szkole Bankowej w Gdyni.

 

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku kryminologia, w roku akademickim 2022/2023, Uniwersytet Gdański oferuje 60 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych. Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na UG oraz uczelni niepublicznej. Cena za pierwszy rok studiów wynosi około 5400 zł.

 

Kryminologia studia w Trójmieście - uczelnie:

 

czytaj dalej uczelnie w Trójmieście

 

Uczelnie w Gdańsku | Gdyni | Sopocie - kierunek kryminologia:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Uniwersytet Gdański (Wydział Prawa i Administracji UG) stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni niestacjonarne, stacjonarne studia I i II stopnia więcej
Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku niestacjonarne, stacjonarne studia I i II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Kryminologia w Trójmieście?

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Kryminologia w Trójmieście?

Studia w Gdańsku, Gdyni i Sopocie na kierunku Kryminologia cieszą się niesłabnącą popularnością, z której wynika spora konkurencja, którą musi pokonać każdy potencjalny kandydat. Dlatego jeśli poważnie myślisz o podjęciu studiów na kierunku Kryminologia, powinieneś poznać szczegółowe procedury rekrutacyjne w jego obrębie.

Przede wszystkim powinieneś jak najszybciej rozpocząć przygotowania do egzaminu maturalnego z kluczowych dla tego kierunku przedmiotów lub postarać się o jak najlepsze oceny uzyskane na dyplomie ukończenia poprzedniego etapu edukacji, jeśli starasz się o przyjęcie na studia drugiego stopnia.

 

Proces rekrutacji

Pierwszym krokiem, który przybliży cię do możliwości zobaczenia swojego nazwiska na liście przyjętych na Kryminologię w Gdańsku, Gdyni i Sopocie będzie internetowa rejestracja kandydatów. Kiedy poznasz już uzyskane przez siebie rezultaty zmagań z egzaminem maturalnym lub oceny wpisane na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, staniesz przed zadaniem stworzenia profilu kandydata i uzupełnieniu formularzy odpowiednimi danymi poprzez wypełnienie znajdującego się na stronie internetowej danego ośrodka akademickiego.

Po wykonaniu tej czynności pozostanie ci już tylko czekać na werdykt i mieć nadzieję, że będzie dla ciebie pomyślny i już w październiku wstąpisz w szeregi studentów wymarzonego kierunku.

 

Potrzebne dokumenty

Drugim i ostatnim etapem, który zwieńczy cały proces rekrutacyjny i stanowi najprzyjemniejszą część dla większości kandydatów, jest zbieranie potrzebnych dokumentów i dostarczenie ich w odgórnie ustalonym terminie. Będziesz potrzebował fotografii o wymiarach standardowych jak do dokumentów, świadectwa maturalnego lub dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia oraz rzetelnie wypełnionego formularza aplikacyjnego, do pobrania ze strony internetowej uczelni.

 

STUDIA W TRÓJMIEŚCIE - ważne informacje

kierunki studiów w Trójmieście

studia w Trójmieście

 

KRYMINOLOGIA - ważne informacje

kryminologia studia

studia prawnicze i administracja w Trójmieście

studia prawnicze i administracja w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Jakie opinie mają studia na kierunku Kryminologia w Trójmieście

Studia na kierunku Kryminologia są jednym z najchętniej wybieranych ścieżek edukacyjnych przez przyszłych studentów. O renomie, jaką cieszy się ten kierunek, w najlepszy sposób świadczą opinię samych studentów.

Aleksander, student pierwszego roku Kryminologii w Trójmieście, mówi:

„Odkąd pamiętam byłem zagorzałym miłośnikiem prozy Agaty Christie, zawzięcie pochłaniałem też każdy serial kryminalny, który akurat leciał w telewizji. Chyba właśnie stąd narodziła się u mnie ogromna pasja do Kryminologii jako nauki samej w sobie. Wybór kierunku studiów był zatem bardzo prosty. A dlaczego Trójmiasto? Przeprowadziłem się tam z Łodzi i była to najlepsza decyzja w moim życiu.”

Poziom i tryb studiów


Kierunki prawnicze i administracja w Gdańsku | Gdyni | Sopocie

Popularne kierunki prawnicze i administracja niestacjonarne w Gdańsku | Gdyni | Sopocie

19 Uczelni w Trójmieście

Gdańsk ma wszystko, czego potrzebuje młody człowiek: dobre uczelnie, niesamowity klimat i bogatą historię, puby, bary, kawiarnie… Jako region turystyczny ma rozbudowaną strefę gastronomiczną i hotelową. Studenci nie mają tu żadnych problemów ze znalezieniem dodatkowej pracy.

W kwestii edukacji Trójmiasto ma wiele do zaoferowania: działa tutaj 19 uczelni wyższych, w tym 6 publicznych: Uniwersytet Gdański, Politechnika Gdańska, Gdański Uniwersytet Medyczny, Akademia Sztuk Pięknych, Akademia Wychowania Fizycznego i Akademia Muzyczna.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują trójmiejskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Trójmieście

 

POZOSTAŁE UCZELNIE W GDAŃSKU | GDYNI | SOPOCIE NA KTÓRYCH JEST KIERUNEK KRYMINOLOGIA

Komentarze (0)

Popularne

studia

matura 2023

 

 

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2022

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

 • ulica Rzemieślnicza 5, 81-855 Sopot https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=sopocka%20szko%C5%82a%20wy%C5%BCsza https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/59f1e-sans-sopot.jpg Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • ul. Kowalska 5 20-115 Lublin https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ73HP7UFXIkcR6V4MugltyWs https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/9778e-collegium-humanum.jpg Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska (filia w Lublinie)
 • Uniwersytet Zielonogórski, Kampus A, budynek A-29, ul. prof. Z. Szafrana 4a, Zielona Góra https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=uniwersytet%20zielonog%C3%B3rski https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/acf58-uniwersytet-zielona-gora.jpg Uniwersytet Zielonogórski
 • ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00 – 908 Warszawa 46 https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ8WBAKPfKHkcRBWVI4EFdjeM https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/113ce-wat.jpg Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
 • Wrocław https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJuZqGraPpD0cRMBocD0T8VY8 https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/d8caa-awl-wroclaw.jpg Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
 • Kampus SGGW, Warszawa https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ7Uo9z5gyGUcRIDBkBgu0pYo https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/54566-sggw-kierunki.jpg Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie