Kryminologia - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Kryminologia - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Kryminologia - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Studia w Gdańsku na kierunku

kryminologia

Odkryj pkryminologię w Gdańsku i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

Kryminologia studia Gdańsk, Gdynia, Sopot | woj. pomorskie

Studia na kierunku kryminologia w Trójmieście to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej - Uniwersytecie Gdańskim oraz niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku kryminologia, w roku akademickim 2021/2022, Uniwersytet Gdański oferuje 60 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych. Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na UG oraz uczelni niepublicznej. Cena za pierwszy rok studiów wynosi około 5000 zł.

 

Kryminologia w Trójmieście to niezwykle zajmujący kierunek studiów. Studenci mają okazję zdobywać wiedzę od wykwalifikowanych praktyków, to znaczy kuratorów, pracowników ośrodków diagnozowania psychologicznego, policji, straży miejskiej, a także pracowników zakładów karnych. Dzięki temu zyskują podstawy nie tylko teoretyczne, ale i praktyczne. W trakcie zdobywanego wykształcenia nauczysz się stosować różnorodne metody i techniki w procesie weryfikacji hipotez badawczych, które będą odnosiły się do uwarunkowań przestępczości oraz diagnozowania trendów przestępczości.

Absolwenci mogą poszczycić się wiedzą o człowieku, społeczeństwie, prawie. Są zatrudniani w wymiarze sprawiedliwości, na przykład w policji czy służbie więziennej, oraz w organizacjach pozarządowych w charakterze mediatorów i pracowników społecznych. Absolwenci zajmują się między innymi przestępczością zorganizowaną, analizą kryminalną, przestępczością w ruchu drogowym, terroryzmem i cyberterroryzmem.

czytaj dalej wszystko o Kryminologia - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Zobacz, na jakich uczelniach w Gdańsku | Gdyni | Sopocie jest kierunek kryminologia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Gdański

Uniwersytet Gdański

Jednostka prowadząca

Kryminologia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Uczelnie, gdzie kryminologia jako specjalność / ścieżka kształcenia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni

Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni

Jednostka prowadząca

Bezpieczeństwo wewnętrzne +

Bezpieczeństwo wewnętrzne stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 1,5 roku,
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Filia w Lęborku stopień: (I), czas trwania: 3 lata,
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne

Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku

Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku

Jednostka prowadząca

Bezpieczeństwo wewnętrzne stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Kryminologia w Trójmieście

Żeby dostać się na studia prawnicze na kierunku Kryminologia w Gdańsku, Gdyni i Sopocie, powinieneś postarać się o uzyskanie wysokich wyników z przedmiotów wiodących. Najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: biologia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, historia, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie. Odniesienie dużego maturalnego sukcesu w zakresie właśnie tych przedmiotów znacznie zwiększy twoje szanse na wstąpienie do grona studentów tego niezwykle ciekawego kierunku.

 

W procesie rekrutacji na studia na kierunku kryminologia w Trójmieście najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • biologia,
 • fizyka,
 • fizyka i astronomia,
 • geografia,
 • historia,
 • język obcy,
 • język polski,
 • matematyka,
 • wiedza o społeczeństwie
 

Pamiętaj, że procedury rekrutacyjne mogą się różnić w zależności od wybranej przez ciebie uczelni w Trójmieście, a także ulegać drobnym zmianom na przestrzeni czasu. Dlatego bieżące śledzenie strony internetowej uczelni będzie gwarancją uniknięcia przykrych w skutkach niespodzianek, wynikających z niewiedzy.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Kryminologia w Gdańsku | Gdyni | Sopocie - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania na uczelniach

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

 • Opłaty

Poziom i tryb studiów


Jak wyglądają studia na kierunku Kryminologia w Trójmieście

 

Czym właściwie zajmuje się kryminologia? W odróżnieniu od kryminalistyki, która walczy z konkretnymi działaniami przestępczymi, kryminologia zapobiega przestępczości jako zjawisku społecznemu przez usuwanie przyczyn o charakterze ogólnym. Poprzez termin „kryminologia” należy rozumieć zatem naukę o przestępstwach i ich sprawcach, zajmującą się przejawami i przyczynami przestępczości i innych zjawisk patologicznych (np. prostytucji) w kontekście społecznym.

Zatem Kryminologia jako nauka w doskonały sposób znajduje wspólny mianownik dla nauk ścisłych, przyrodniczych, ze szczególnym uwzględnieniem chemii i biologii, psychologicznych i społecznych. Dlatego też każdy z absolwentów będzie doskonale przygotowany do profesjonalnego wywiązywania się z narzuconych obowiązków zawodowych.

 

1. Czego nauczysz się na studiach

Kierunek kryminologia zapewnia zdobycie wiedzy i umiejętności praktycznych dających wysokie kwalifikacje do pracy w szeroko pojętym wymiarze sprawiedliwości (np. policja, kuratorzy, służba więzienna), a także w organizacjach pozarządowych (np. mediatorzy, pracownicy społeczni). W trakcie studiów na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego prawdopodobnie będziesz uczestniczył w takich zajęciach jak biologia kryminalna, psychopatologia czy europejskie prawo karne.

Program nauczania oparty jest o najnowsze osiągnięcia biologii, politologii, zarządzania, filozofii, prawa oraz samej kryminologii. Natomiast uczestnicząc w warsztatach prowadzonych przez kuratorów, pracowników ośrodków diagnozowania psychologicznego, policję, straż miejską oraz pracowników zakładów karnych, możesz mieć pewność, że zdobywasz wiedzę, która będzie przydatna w praktyce. 

 

2. Typ i tryb studiów:


Studia na kierunku kryminologia możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Studia na kierunku kryminologia w Trójmieście realizowane są zarówno w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają 3 lata. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające 2 lata. 

Uczelnie w Trójmieście umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku. 

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

3. Dla kogo te studia

Kryminologia należy do grona dosyć specyficznych kierunków studiów, które wymagają konkretnych umiejętności i cech od przyszłego kandydata. Szczególnie cenne okażą się zdolności do błyskawicznego przetwarzania złożonych informacji, analitycznego rozwiązywania skomplikowanych problemów logicznych oraz wszechstronnego uzdolnienia w zakresie przedmiotów, składających się na całość edukacji na Kryminologii.

Wobec tego jeśli jesteś miłośnikiem spędzania długich godzin nad rozmyślaniem nad motywami zachowań ludzkich, ludzie wokół od zawsze ci powtarzali, że jesteś dobrym psychologiem i analitykiem, masz w sobie odwagę do stania twarzą w twarz z groźnymi przestępcami, a w gronie najbliższych zainteresowań znajduje się szeroko pojęta kryminalistyka i kryminologia, to studia na opisywanym kierunku z pewnością okażą się strzałem w dziesiątkę!

Uczelnie w Gdańsku, Gdyni i Sopociektóre postanowiły zaoferować przyszłym studentom możliwość podjęcia studiów na oferowanych kierunkach, starają się w jak najlepszy sposób odpowiedzieć na szerokie zapotrzebowanie rynku pracy na dobrze wykwalifikowanych absolwentów tego kierunku oraz samych przyszłych studentów, dążących do przyswojenia szerokiej wiedzy z interesującego ich zakresu.

Dlatego zdobywanie edukacji na Kryminologii to nie tylko niesamowicie ciekawe wyzwania rodem z kryminalnych seriali emitowanych na większości popularnych kanałów, ale również ciężka praca, polegająca na przyswojeniu szerokiej wiedzy psychologicznej i społecznej, pozwalającej na odgadywaniu z dużym prawdopodobieństwem motywów działań wszelkiej maści przestępców oraz przewidywania ich dalszych kroków.

Podjęcie studiów na Kryminologii to również doskonałe przygotowanie do pracy w laboratorium nad materiałem dowodowym. Pod okiem wybitnych praktyków dziedziny nauczysz się w jak najlepszy sposób pozyskiwać materiał biologiczny z miejsc przestępstwa w sposób pozwalający na dalsze jego przetworzenie. Za pomocą odpowiednich odczynników chemicznych nauczysz się wykonywania skomplikowanych analiz, pozwalających na identyfikację potencjalnych podejrzanych.

Gruntowne zgłębienie kodeksów prawnych pozwoli ci na wejście w świadomy sposób w rolę biegłego, przemawiającego na rozprawach sądowych. Staniesz się odpowiedzialnym pracownikiem, zdolnym do podejmowania szerokiego spektrum obowiązków.

Kryminologię w Gdańsku, Gdyni i Sopocie możesz podjąć w ramach studiów stacjonarnych, będących wyborem większości kandydatów na studia oraz niestacjonarnych, zwanych też zaocznymi – ta opcja zapewni ci możliwość pobierania wykształcenia w weekendy i na przykład równoległego zdobywania wyższego wykształcenia oraz podejmowania różnorakich zobowiązań. Jako student Kryminologii niestacjonarnej, zobowiążesz się do opłacania swojej nauki w ramach kwoty odgórnie ustalonej.

Ile trwają studia na kierunku Kryminologia w Trójmieście

Ile trwają studia na kierunku Kryminologia w Trójmieście

Studia na kierunku kryminologia w Trójmieście, w zależności od typu studiów trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Studia na Kryminologii można podzielić na dwa komplementarne etapy, z których wystarczy ukończyć pierwszy, aby posiąść wymagane do wykonywania pracy w zawodzie umiejętności i wiedzę.

Studia pierwszego stopnia na Kryminologii trwają trzy lata i kończą się uzyskaniem dyplomu licencjata.

Po zdobyciu dyplomu możesz kontynuować naukę na dwuletnich studiach magisterskich, co w znacznym stopniu uzupełni i poszerzy cenną wiedzę i kompetencję, dzięki czemu staniesz się jeszcze bardziej świadomym praktykiem zgłębianego kierunku.

Jaka praca po studiach na kierunku Kryminologia w Trójmieście

Jaka praca po studiach na kierunku Kryminologia w Trójmieście

Kierunki studiów w Gdańsku, Gdyni i Sopocie jako główny cel stawiają sobie wykształcenie szerokiego grona ekspertów w wybranych przez siebie dziedzinach. W procesie edukacji nie ma miejsca na niedociągnięcia ani niekompetentnych studentów. Dlatego też każdy z absolwentów Kryminologii, któremu uda się bez problemu przebrnąć przez wszystkie egzaminy i zaliczenia, będzie mógł liczyć na interesujące i dobrze płatne zatrudnienie.

Jeśli wciąż nie jesteś do końca przekonany, na jaką pracę w zawodzie będziesz mógł liczyć, powinieneś sobie zawczasu uświadomić, że wiele będzie zależało od specjalności, na którą zdecydujesz się w trakcie studiów.

Jeżeli chciałbyś stać się doskonale prosperującym naukowcem, zdolnym do przeprowadzania skomplikowanych analiz śladowych ilości materiału genetycznego, znalezionego na miejscu zbrodni lub substancji chemicznych takich jak leki i narkotyki, to będziesz mógł znaleźć zatrudnienie w laboratorium kryminalistycznym.

Praca w terenie pozwoli ci na bezpośrednie uczestnictwo w zbieraniu materiału dowodowego w postaci zeznań świadków i podejrzanych. Szeroka wiedza o profilowaniu psychologicznym, którą wyniesiesz z toku studiów kryminologicznych, pozwoli ci na wydawanie trafnych osądów na temat większości przestępców.

Jak sam widzisz, możliwości zawodowe, oferowane przez studia kryminologiczne w Trójmieście, zapewnią ci doskonałą szansę na znalezienie swojej wymarzonej pracy, jak najlepiej dopasowanej do indywidualnych zainteresowań i oczekiwań, dzięki czemu uchronisz się przed wypaleniem zawodowym.

 

Ile zarabiają absolwenci kierunku studiów Kryminologia?

Absolwenci kierunku studiów Kryminologia po odebraniu dyplomu zaczynają poszukiwania swojej pierwszej pracy w zawodzie. Niektórzy z nich decydują się na kontynuowanie nauki lub pracę naukową, jednak większość zaczyna poszukiwania pracy m.in. w służbach mundurowych, firmach zajmujących się ochroną mienia i osób prywatnych, firmach detektywistycznych, a także w więzieniach. Najczęściej wybieranymi zawodami są m.in. kryminolog, detektyw, a także policjant. Czym zajmują się na co dzień i ile miesięcznie zarabiają?

 

Kryminolog

Kryminolodzy mogą znaleźć zatrudnienie m.in. w policji i służbach mundurowych. Zajmuje się on rozwiązywaniem spraw kryminalnych poprzez pobieranie dowodów, a następnie ich analizowanie. Kryminolog odpowiada również za analizę procesów myślowych sprawcy i jego motywów, aby go namierzyć. Mediana zarobków kryminologa wynosi około 3500 zł brutto miesięcznie.

 

Policjant

Absolwenci kryminologii pracują w policji najczęściej po uprzednim uzyskaniu uprawnień. Zajmują oni stanowiska najczęściej w wydziałach kryminalnych, gdzie zajmują się przyjmowaniem spraw kryminalnych. Do ich obowiązków należy jeżdżenie na miejsca zbrodni, analizowanie dowodów oraz łączenie faktów. Zajmują się także przesłuchaniami podejrzanych i świadków. Sporą częścią ich pracy jest także uzupełnianie dokumentacji i akt. Mediana zarobków policjanta wynosi około 5150 zł brutto miesięcznie.

 

Detektyw

Detektywi najczęściej pracują w agencjach detektywistycznych lub prowadzą własną działalność z zakresu usług detektywistycznych. Odpowiadają oni za przyjmowanie spraw od swoich klientów, a następnie za ich rozwiązywanie lub zdobywanie dowodów. Mediana zarobków detektywa wynosi około 6200 zł brutto miesięcznie.

Źródło: wynagrodzenia.pl (wrzesień 2021)

 

*Pamiętaj, że są to tylko orientacyjne zarobki i w rzeczywistości mogą się one różnić pomiędzy sobą. Wpływ na to ma wiele czynników. Wahania pomiędzy stawkami uzależnione są m.in. od wykształcenia, stażu pracy, doświadczenia, znajomości języków lub nawet miejsca pracy. Wynagrodzenia mogą różnić się między poszczególnymi województwami, a nawet miastami.

Gdzie studiować na kierunku kryminologia w Trójmieście?

 

Kryminologia studia w Trójmieście - uczelnie:

 • Uniwersytet Gdański
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku

czytaj dalej uczelnie w Trójmieście

 

1. Uczelnie publiczne (państwowe)

Uniwersytet Gdański

Kierunek studiów Kryminologia jest oferowany przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego w systemie dwustopniowym. Są to trzyletnie studia I stopnia, kończące się tytułem licencjata oraz dwuletnie studia II stopnia, kończące się tytułem magistra.

W rekrutacji 2021/2022 studia możesz podjąć w trybie:

 • stacjonarnym (studia bezpłatne, limit miejsc: 195 osób)
 • niestacjonarnym (cena za pierwszy rok studiów wynosi 5000 zł)

 

Jeśli od zawsze interesujesz się motywami zbrodni oraz fascynują cię nierozwiązane sprawy kryminalne, to kierunek studiów Kryminologia może cię zainteresować. Dodatkowym atutem kandydata będą zdolności w nauce z wielu dziedzin, ponieważ Kryminologia łączy w sobie wiele z tych dziedzin.

W trakcie studiów na kierunku Kryminologia zdobędziesz szeroką wiedzę z wielu dziedzin nauki np. chemii, biologii, fizyki, a także z psychologii. Rozległa wiedza pomoże ci na obieranie i znajdywanie dowodów z miejsca zbrodni, a także dowiesz się, jak można określić narzędzie zbrodni czy przebieg wydarzeń. W czasie zajęć nauczysz się również, czym kieruje się przestępca oraz jak przewidywać jego następne kroki.

W programie studiów na kierunku Kryminologia możemy znaleźć następujące przedmioty m.in. biologia kryminalna, historia prawa, przestępstwo w kulturze masowej, psychologia społeczna oraz kryminalistyka. Dodatkowo studenci są zobowiązani do nauki języka na poziomie B2 ze słownictwem specjalistycznym.

Absolwenci kierunku studiów mogą podjąć zatrudnienie m.in. w służbach mundurowych w działach kryminalnych, organizacjach pozarządowych oraz w laboratoriach kryminalistycznych.

Dowiedz się więcej

 

2. Uczelnie niepubliczne (prywatne)

Gdańska Szkoła Wyższa

Kryminologia będąca propozycją Gdańskiej Szkoły Wyższej realizowana jest w systemie jednostopniowym. Są to trzyletnie studia I stopnia, kończące się tytułem licencjata.

W rekrutacji 2021/2022 studia możesz podjąć w trybie:

 • stacjonarnym
 • niestacjonarnym

 

Kryminologia jest kierunkiem studiów przeznaczonym dla osób, które interesują się sprawami kryminalnymi i czują, że odnalazłyby się w świecie służb mundurowych. W ofercie Gdańskiej Szkoły Wyższej możemy znaleźć kilka specjalności, są to:

 • kryminalistyka,
 • moduł kuratorski,
 • patologie społeczne,
 • moduł penitencjalny.

W trakcie studiów zdobędziesz szczegółową wiedzę w ramach wybranej specjalności. Dowiesz się, czym jest zjawisko przestępczości i dlaczego jest takie popularne w popkulturze, a także zdobędziesz wiedzę z zakresu nauk ścisłych, która pozwoli ci na identyfikowanie materiałów dowodowych, a także ich pobieranie. Poznasz również metody resocjalizacji i co wpływa na przestępczość np. czynniki środowiskowe. Studenci w ramach studiów zobowiązani są do nauki języka obcego na poziomie B2, co pozwoli im na pracę na arenie międzynarodowej.

Program studiów opiera się na takich przedmiotach jak np. kryminalistyka, psychologia społeczna, język obcy, biologia lub prawo. Dodatkowo studenci muszą odbyć obowiązkowe praktyki w wybranej przez siebie placówce.

Po ukończeniu studiów absolwenci mogą szukać zatrudnienia m.in. w organizacjach pozarządowych, służbach mundurowych, więzieniach, ośrodkach resocjalizacyjnych lub laboratoriach kryminalnych.

Dowiedz się więcej

 

Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni

Kryminologię możesz również studiować w ramach kierunku studiów Bezpieczeństwo wewnętrzne na Wyższej Szkole Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni, które realizowane jest w systemie dwustopniowym. Jako pierwsze są to trzyletnie studia I stopnia, kończące się tytułem licencjata, a następnie są to półtoraroczne studia II stopnia, kończące się tytułem magistra.

W rekrutacji 2021/2022 studia możesz podjąć w trybie:

 • stacjonarnym
 • niestacjonarnym

 

Bezpieczeństwo wewnętrzne jest kierunkiem studiów przeznaczonym dla tych, którzy interesują się szeroko pojętym bezpieczeństwem i jego zapewnianiem w państwie. W ofercie Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni możesz znaleźć kilka specjalności, dzięki którym możesz znaleźć interesującą cię dziedzinę, są to:

 • kryminologia i kryminalistyka,
 • detektywistyka i ochrona osób i mienia,
 • mediacje,
 • menedżer bezpieczeństwa - zarządzanie kryzysowe,
 • służby specjalne i policyjne,
 • zarządzanie kryzysowe.

W trakcie studiów na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne o specjalności kryminologia i kryminalistyka zdobędziesz wiedzę z zakresu zapewniania bezpieczeństwa w państwie, a także strukturach państwa. W czasie zajęć dowiesz się również, jak działa prawo międzynarodowe oraz jak zapobiegać przestępstwom na taką skalę oraz jak je wykrywać. Jako student będziesz uczyć się zagadnień psychologicznych, kryminalistycznych, a także z zakresu bezpieczeństwa i terroryzmu.

Zajęcia na kierunku studiów Bezpieczeństwo wewnętrzne o specjalności kryminologia i kryminalistyka opierają się na takich zagadnieniach, jak m.in. systemy ochrony danych, zarządzanie czasem, cyberprzestępczość, służby specjalne, kryminologia oraz język obcy,

Po ukończeniu studiów i uzyskaniu dyplomu możesz podjąć zatrudnienie m.in. jako policjant, detektyw, pracownik służb mundurowych, oraz pracownik firm odpowiedzialnych za zapewnianie bezpieczeństwa.

Dowiedz się więcej

 

Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku

Kryminologia jest również specjalnością na kierunku studiów Bezpieczeństwo wewnętrzne, które jest oferowane przez Wyższą Szkołę Bankową w Gdańsku. Bezpieczeństwo wewnętrzne realizowane jest w systemie dwustopniowym – jako pierwsze są to trzyletnie studia I stopnia, które kończą się tytułem licencjata, a następnie są to dwuletnie studia II stopnia, kończące się tytułem magistra.

W rekrutacji 2021/2022 studia możesz podjąć w trybie:

 • stacjonarnym
 • niestacjonarnym

 

Jeśli interesujesz się sprawami kryminalnymi, a zarazem zapewnianiem bezpieczeństwa osób prywatnych lub państwa, to kierunek studiów Bezpieczeństwo wewnętrzne może cię zainteresować. Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku ma w swojej ofercie kilka specjalności, dzięki którym studenci mogą objąć interesującą ich ścieżkę kariery, są to:

 • kryminalistyka,
 • zarządzanie kryzysowe,
 • służby specjalne i policyjne,
 •  specjalista do spraw BHP.

W trakcie studiów na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne o specjalności kryminalistyka zdobędziesz szeroką wiedzę z zakresu bezpieczeństwa, ale także i prawa oraz kryminalistyki i kryminologii. Studiując poznasz również, jak radzić sobie z przestępczością, jak ją wykrywać oraz jak jej zapobiegać. Studenci są również zobowiązani do nauki języka obcego oraz do odbycia obowiązkowych praktyk studenckich w wybranej przez siebie placówce.

Przedmioty, jakie czekają na studentów kierunku studiów Bezpieczeństwo wewnętrzne o specjalności kryminalistyka, to m.in. bezpieczeństwo, terroryzm, taktyka kryminalistyczna, aspekty prawne oraz język obcy.

Absolwenci po ukończeniu studiów mogą szukać pracy m.in. w służbach mundurowych, organizacjach pozarządowych, a także w więzieniach.

Dowiedz się więcej

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Kryminologia w Trójmieście?

Studia w Gdańsku, Gdyni i Sopocie na kierunku Kryminologia cieszą się niesłabnącą popularnością, z której wynika spora konkurencja, którą musi pokonać każdy potencjalny kandydat. Dlatego jeśli poważnie myślisz o podjęciu studiów na kierunku Kryminologia, powinieneś poznać szczegółowe procedury rekrutacyjne w jego obrębie.

Przede wszystkim powinieneś jak najszybciej rozpocząć przygotowania do egzaminu maturalnego z kluczowych dla tego kierunku przedmiotów lub postarać się o jak najlepsze oceny uzyskane na dyplomie ukończenia poprzedniego etapu edukacji, jeśli starasz się o przyjęcie na studia drugiego stopnia.

 

Proces rekrutacji

Pierwszym krokiem, który przybliży cię do możliwości zobaczenia swojego nazwiska na liście przyjętych na Kryminologię w Gdańsku, Gdyni i Sopocie będzie internetowa rejestracja kandydatów. Kiedy poznasz już uzyskane przez siebie rezultaty zmagań z egzaminem maturalnym lub oceny wpisane na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, staniesz przed zadaniem stworzenia profilu kandydata i uzupełnieniu formularzy odpowiednimi danymi poprzez wypełnienie znajdującego się na stronie internetowej danego ośrodka akademickiego.

Po wykonaniu tej czynności pozostanie ci już tylko czekać na werdykt i mieć nadzieję, że będzie dla ciebie pomyślny i już w październiku wstąpisz w szeregi studentów wymarzonego kierunku.

 

Potrzebne dokumenty

Drugim i ostatnim etapem, który zwieńczy cały proces rekrutacyjny i stanowi najprzyjemniejszą część dla większości kandydatów, jest zbieranie potrzebnych dokumentów i dostarczenie ich w odgórnie ustalonym terminie. Będziesz potrzebował fotografii o wymiarach standardowych jak do dokumentów, świadectwa maturalnego lub dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia oraz rzetelnie wypełnionego formularza aplikacyjnego, do pobrania ze strony internetowej uczelni.

 

STUDIA W TRÓJMIEŚCIE - ważne informacje

kierunki studiów w Trójmieście

studia w Trójmieście

 

KRYMINOLOGIA - ważne informacje

kryminologia studia

studia prawnicze i administracja w Trójmieście

studia prawnicze i administracja w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Jakie opinie mają studia na kierunku Kryminologia w Trójmieście

Studia na kierunku Kryminologia są jednym z najchętniej wybieranych ścieżek edukacyjnych przez przyszłych studentów. O renomie, jaką cieszy się ten kierunek, w najlepszy sposób świadczą opinię samych studentów.

Aleksander, student pierwszego roku Kryminologii w Trójmieście, mówi:

„Odkąd pamiętam byłem zagorzałym miłośnikiem prozy Agaty Christie, zawzięcie pochłaniałem też każdy serial kryminalny, który akurat leciał w telewizji. Chyba właśnie stąd narodziła się u mnie ogromna pasja do Kryminologii jako nauki samej w sobie. Wybór kierunku studiów był zatem bardzo prosty. A dlaczego Trójmiasto? Przeprowadziłem się tam z Łodzi i była to najlepsza decyzja w moim życiu.”

Kierunki prawnicze i administracja w Gdańsku | Gdyni | Sopocie

Popularne kierunki prawnicze i administracja niestacjonarne w Gdańsku | Gdyni | Sopocie

19 Uczelni w Trójmieście

Gdańsk ma wszystko, czego potrzebuje młody człowiek: dobre uczelnie, niesamowity klimat i bogatą historię, puby, bary, kawiarnie… Jako region turystyczny ma rozbudowaną strefę gastronomiczną i hotelową. Studenci nie mają tu żadnych problemów ze znalezieniem dodatkowej pracy.

W kwestii edukacji Trójmiasto ma wiele do zaoferowania: działa tutaj 19 uczelni wyższych, w tym 6 publicznych: Uniwersytet Gdański, Politechnika Gdańska, Gdański Uniwersytet Medyczny, Akademia Sztuk Pięknych, Akademia Wychowania Fizycznego i Akademia Muzyczna.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują trójmiejskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Trójmieście

 

POZOSTAŁE UCZELNIE W GDAŃSKU | GDYNI | SOPOCIE NA KTÓRYCH JEST KIERUNEK KRYMINOLOGIA

Komentarze (0)