Psychologia studia prywatne w Trójmieście (Gdańsk, Gdynia, Sopot) - uczelnie niepubliczne

Psychologia - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Psychologia studia prywatne w Trójmieście (Gdańsk, Gdynia, Sopot) - uczelnie niepubliczne

 

Studia w Trójmieście (Gdańsk, Gdynia, Sopot) na kierunku psychologia można podjąć na 5 uczelniach prywatnych - niepublicznych:

 • Ateneum - Szkoła Wyższa w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej w Gdyni

Studia stacjonarne i niestacjonarne w uczelniach prywatnych są płatne.

 

1. Ateneum - Szkoła Wyższa w Gdańsku

Psychologia będąca ofertą Ateneum-Szkoły Wyższej w Gdańsku realizowana jest w systemie jednostopniowym. Są to jednolite studia magisterskie, które trwają pięć lat.

W rekrutacji 2021/2022 studia możesz podjąć w trybie:

 • stacjonarnym (cena za pierwszy rok studiów wynosi 6800 zł)
 • niestacjonarnym (cena za pierwszy rok studiów wynosi 5800 zł)

 

Jeśli interesujesz się człowiekiem i chcesz lepiej rozumieć ludzi, a także ich zachowania, to kierunek studiów Psychologia może być dla ciebie interesujący. W trakcie studiów na Ateneum – Szkole Wyższej w Gdańsku możesz wybrać jedną z oferowanych specjalności, są to:

 • psychologia edukacji,
 • psychologia kliniczna.

W trakcie studiów na kierunku Psychologia rozwiniesz swoje umiejętności i wiedzę na temat ludzi i ich emocji, a także dowiesz się jak sobie z nimi radzić. Studiując Psychologię, nauczysz się jak prowadzić rozmowę z pacjentem lub klientem oraz poznasz choroby, jakie mogą dotknąć ludzką psychikę, a także zaburzenie osobowości. Nauczysz się także jak je leczyć za pomocą terapii. Dodatkowo poza przedmiotami ogólnymi i specjalnościowymi będziesz uczęszczać na zajęcia z języka obcego, które będą prowadzone na poziomie B2.

Program studiów na kierunku Psychologia opiera się na takich przedmiotach jak m.in. etyka zawodu psychologa, psychologia osobowości, psychologia rozwoju człowieka, diagnostyka psychologiczna czy język obcy. Dodatkowo studia obejmują blok przedmiotów specjalnościowych.

Po ukończeniu studiów absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie m.in. jako psycholodzy, terapeuci lub psycholodzy dziecięcy w szpitalach, hospicjach, poradniach, a nawet w działach HR.

Dowiedz się więcej

 

2. Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku

W ofercie Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku również możemy znaleźć kierunek studiów Psychologia, który realizowany jest w systemie jednostopniowym – jako pięcioletnie jednolite studia magisterskie.

W rekrutacji 2021/2022 studia możesz podjąć w trybie:

 • stacjonarnym (cena za pierwszy rok studiów wynosi 5300 zł)
 • niestacjonarnym (cena za pierwszy rok studiów wynosi 5300 zł)

 

Psychologia jest kierunkiem studiów przeznaczonym dla osób, które fascynują się drugim człowiekiem oraz mechanizmami działania jego psychiki. Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku ma w swojej ofercie kilka specjalności, dzięki czemu studenci mogą pogłębiać wiedzę w szczególnie interesującym ich kierunku, są to:

 • psychologia sądowa,
 • psychoseksuologia,
 • psychologia kliniczna z psychoterapią.

Wybierając kierunek studiów Psychologia, rozwiniesz swoje umiejętności z zakresu psychologii i nauk społecznych. Dowiesz się, jak działa ludzka psychika na różnych płaszczyznach, a także zrozumiesz, czym różni się na poszczególnych etapach życia.

Na studentów Psychologii czekają m.in. takie przedmioty jak: pomoc psychologiczna, psychologia dzieci i młodzieży, podstawy socjologii, psychologia w rozwoju człowieka, wprowadzenie do psychologii, język obcy, a także diagnoza inteligencji. Studenci są również zobowiązani do odbycia praktyk w wybranej przez siebie klinice lub ośrodku.

Absolwenci po uzyskaniu tytułu magistra mogą pracować m.in. w prywatnych ośrodkach, klinikach, hospicjach, a także w domach opieki. Możesz również otworzyć własną działalność gospodarczą.

Dowiedz się więcej

 

3. Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Gdańsku

Kierunek studiów Psychologia oferowany przez Wyższą Szkołę Bezpieczeństwa w Gdańsku jest realizowany w systemie jednostopniowym. Są to trzyletnie studia I stopnia, kończące się tytułem licencjata.

W rekrutacji 2021/2022 studia możesz podjąć w trybie:

 • stacjonarnym (cena za pierwszy rok studiów wynosi 5700 zł)
 • niestacjonarnym (cena za pierwszy rok studiów wynosi 5100 zł)

 

Kierunek studiów Psychologia jest przeznaczony dla osób, które chcą pomagać ludziom i chcą zrozumieć kierujące nimi mechanizmy. Dlatego, jeśli dodatkowo interesujesz się przedmiotami humanistycznymi i społecznymi, to ten kierunek może być właśnie dla ciebie. Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Gdańsku zawarła w swojej ofercie klika specjalności, są to:

 • psychologia służb mundurowych,
 • psychologia sytuacji kryzysowych,
 • psychologia w biznesie i zarządzaniu,
 • psychologia w sporcie,
 • psychologia emocji,
 • psychologia kryminalistyczno – śledcza,
 • psychologia kliniczna,
 • neuropsychologia,
 • psychologia dialogu w komunikacji społecznej,
 • psychologia dzieci i młodzieży.

 

W trakcie studiów na kierunku Psychologia dowiesz się wszystkiego na temat ludzkiej psychiki oraz będziesz przygotowany do prowadzenia dalszych badań naukowych w tym zakresie. Dowiesz się, jakie są choroby cywilizacyjne oraz zaburzenia osobowości i co jest we współczesnym świecie największym zagrożeniem dla kondycji psychicznej człowieka. Poza poznaniem chorób i ich diagnozowaniem poznasz profilaktykę, którą powinien stosować każdy z nas, aby zadbać o swoje samopoczucie.

Przedmioty, które czekają na studentów Psychologii WSB to m.in. psychometria, język obcy, psychologia rozwoju człowieka, psychologia dzieci i młodzieży, a także psychologia kliniczna. Studenci muszą również odbyć obowiązkowe praktyki w wybranej przez siebie placówce.

Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie m.in. w sądach, szpitalach, firmach, ośrodkach diagnostycznych, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, a także w agencjach reklamowych. Absolwenci mogą również otworzyć własną działalność.

Dowiedz się więcej

 

4. Wyższa Szkoła Bankowa w Gdyni

Psychologia jest również oferowana na kierunku studiów Psychologia w biznesie na Wyższej Szkole Bankowej w Gdyni. Jest ona realizowana w systemie jednostopniowym – są to trzyletnie studia I stopnia, kończące się tytułem licencjata.

W rekrutacji 2021/2022 studia możesz podjąć w trybie:

 • stacjonarnym
 • niestacjonarnym

 

Jeśli interesujesz się biznesem, a także i psychologią oraz chciałbyś połączyć obie te dziedziny i wykorzystywać je w zawodzie to kierunek studiów Psychologia w biznesie może cię zainteresować. W ofercie Wyższej Szkoły Bankowej w Gdyni możemy znaleźć kilka specjalności, które są dopasowane do wymagań studentów i dzięki nim każdy może znaleźć coś dla siebie, są to:

 • psychologia w zarządzaniu zasobami ludzkimi,
 • psychologia zachowań konsumenckich,
 • coaching i mentoring,
 • negocjacje i mediacje w biznesie.

Studiując Psychologię w biznesie, poznasz mechanizmy jakimi rządzi się biznes, a także jak wykorzystać w tym zakresie psychologię. W trakcie studiów dowiesz się jakie zagadnienia ekonomiczne, finansowe i marketingowe wpływają na biznes, a także jak wykorzystać zagadnienia psychologiczne np. w reklamie.

Program studiów na kierunku Psychologia w biznesie opiera się na dwóch blokach zajęć ogólnym i specjalizacyjnym. Niektóre z przedmiotów uzależnione są od specjalności, jednak do przedmiotów ogólnych możemy zaliczyć m.in. etykę zawodową, ekonomię, język obcy oraz psychologię osobowości.

Absolwenci po uzyskaniu dyplomu mogą kontynuować naukę na studiach podyplomowych lub mogą podjąć zatrudnienie np. w przedsiębiorstwach, firmach szkoleniowych, agencjach marketingowych lub mogą otworzyć własną działalność.

Dowiedz się więcej

 

5. Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej w Gdyni

Psychologia jest również dostępna jako specjalność na kierunku studiów Pedagogika, oferowanym na Wyższej Szkole Komunikacji Społecznej w Gdyni. Studia realizowane są w systemie dwustopniowym – są to trzyletnie studia I stopnia, kończące się tytułem licencjata oraz dwuletnie studia II stopnia, kończące się tytułem magistra.

W rekrutacji 2021/2022 studia możesz podjąć w trybie:

 • stacjonarnym
 • niestacjonarnym

 

Jeśli interesujesz się rozwojem człowieka, a także lubisz dzieci i czujesz, że chciałbyś pracować z dziećmi lub młodzieżą to ten kierunek studiów może cię zainteresować. Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej w Gdyni zawarła w swojej ofercie kilka specjalności, dzięki którym każdy ze studentów może znaleźć coś dla siebie, są to:

 • psychologia pracy i zarządzanie zasobami ludzkimi,
 • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią uzależnień,
 • pedagogika pracy i polityka personalna,
 • profilaktyka społeczna i pomoc socjalna,
 • doradca i asystent rodziny,
 • pedagogika kulturalno-oświatowa,
 • pedagogika obronna i bezpieczeństwo publiczne,
 • pedagogika opiekuńcza z gerontologią społeczną.

Studiując Pedagogikę o specjalności psychologia pracy i zarządzanie zasobami ludzkimi, zdobędziesz szeroką wiedzę z zakresu pedagogiki i dowiesz się, jak przebiega rozwój człowieka na każdym etapie jego życia. Dowiesz się, jak radzić sobie z emocjami oraz jak pracować z dziećmi i młodzieżą. Dodatkowo w ramach specjalności nauczysz się, jak zarządzać zespołem i jak skutecznie motywować pracowników.

Program studiów na kierunku Pedagogika o specjalności psychologia pracy i zarządzanie zasobami ludzkimi, opiera się na wielu przedmiotach z zakresu psychologii oraz zarządzania, które pozwalają na wykształcenia specjalistów w tych dziedzinach. Studenci dodatkowo zobowiązani są do odbycia praktyk wybranej przez siebie placówce, a także do nauki języka obcego na poziomie B2.

Absolwenci tego kierunku mogą podjąć pracę w przedsiębiorstwach i w firmach, w działach zajmujących się zasobami ludzkimi, ośrodkach diagnostycznych oraz kulturalno-oświatowych, a także w opiece społecznej.

Dowiedz się więcej

 

WSZYSTKO O KIERUNKU PSYCHOLOGIA - GDAŃSK, GDYNIA, SOPOT

Komentarze (0)