Psychologia - Gdańsk, Gdynia, Sopot
Dodaj do ulubionych

01.08.2022

Psychologia studia 2022 - Trójmiasto (Gdańsk, Gdynia, Sopot) | woj. pomorskie

Studia na kierunku psychologia w Trójmieście to studia jednolite magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 5 lat (studia jednolite magisterskie) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra).

Studia na kierunku psychologia w Gdańsku | Gdyni | Sopocie
Rok akademicki 2022/2023
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia oraz jednolite
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 5 lat (studia jednolite magisterskie)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku psychologia w Gdańsku | Gdyni | Sopocie rozpocznie się 29 marca 2022 r. i potrwa do 15 października 2022 r. | Psychologia Gdańsk | Gdynia | Sopot - terminy rekrutacji >

Uczelnie

W Trójmieście psychologię możesz studiować w ramach kierunku lub specjalności na 1 uczelni publicznej: Uniwersytecie Gdańskim (Wydział Nauk Społecznych UG) oraz 6 niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych w trybie stacjonarnym (dziennym), niestacjonarnym (zaocznym) lub online.
 
Opis kierunku
Psychologia to kierunek, który pozwala studentom zrozumieć postępowanie człowieka, a także mechanizmy, które rządzą ludzką psychiką i relacjami międzyludzkimi. Dziedzina ta stale rozwija się, a dynamiczny rozwój społeczeństwa i coraz powszechniejsze problemy cywilizacyjne wymagają od przyszłych specjalistów profesjonalnego i wieloaspektowego przygotowania. Studenci psychologii mogą rozwijać się w różnorodnych branżach, które wykorzystują prawa psychologii – wśród nich znajdują się m.in.: medycyna, biznes, marketing, kultura, zarządzanie czy pedagogika.
Psychologia należy do najpopularniejszych kierunków w Polsce. W roku akademickim 2021/2022 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia oraz jednolitych magisterskich wybrana była przez ponad 35 tys. kandydatów. W Trójmieście najwięcej kandydatów (ponad 1,9 tys. osób) chciało studiować psychologię w Uniwersytecie Gdańskim, gdzie na jedno miejsce przypadło ponad 11 kandydatów. 
 
Specjalności
Współczesne studia z psychologii charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia.
Popularne specjalności na kierunku psychologia w Trójmieście: neurobiopsychologia, psychologia dzieci i młodzieży, psychologia edukacji, psychologia kliniczna ... specjalności na psychologii w Trójmieście >
 
Wymagania
W procesie rekrutacji na studia w Trójmieście na kierunku psychologia w roku akademickim 2022/2023 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: biologia, chemia, filozofia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, historia, język obcy, język polski, matematyka. szczegółowe wymagania >
 
Ceny
Studia stacjonarne na kierunku psychologia w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę w uczelniach niepublicznych oraz na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacić. Ceny wahają się od 5900 zł do 9600 zł za pierwszy rok studiów. Wykaz opłat za studia na kierunku psychologia w Trójmieście >
 
Praca po studiach
Psychologia obecnie wykorzystywana jest w celach np. diagnostycznych i terapeutycznych, jednak zakres zastosowania tej dziedziny jest znacznie szerszy. Dziedzina ta jest podstawą wielu różnych aktywności ludzkich. Uniwersalne kompetencje absolwentów psychologii pozwalają im podjąć zatrudnienie np. na stanowisku menadżera, projektanta, nauczyciela, trenera, szkoleniowca, psychoterapeuty czy specjalisty ds. HR.

czytaj dalej wszystko o Psychologia - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Zobacz, na jakich uczelniach w Gdańsku | Gdyni | Sopocie jest kierunek psychologia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Ateneum - Akademia Nauk Stosowanych w Gdańsku

Ateneum - Akademia Nauk Stosowanych w Gdańsku

Psychologia stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku psychologia

Uniwersytet Gdański

Uniwersytet Gdański

Psychologia stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku psychologia

Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku

Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku

Psychologia stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Psychologia stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku psychologia

Uczelnie, gdzie psychologia jako specjalność / ścieżka kształcenia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni

Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni

Zarządzanie stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 1,5 roku
tryb: niestacjonarne, online, stacjonarne

Specjalności na kierunku zarządzanie

Pokaż więcej
Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku

Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku

Psychologia w biznesie stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku psychologia w biznesie

Pokaż więcej
Wyższa Szkoła Bankowa w Gdyni

Wyższa Szkoła Bankowa w Gdyni

Psychologia w biznesie stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku psychologia w biznesie

Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej w Gdyni

Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej w Gdyni

Pedagogika stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku pedagogika

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Gdańsku

Bezpieczeństwo zdrowotne stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku bezpieczeństwo zdrowotne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Psychologia w Trójmieście

Rekrutacja na uczelnie publiczne w Polsce odbywa się na podstawie konkursu świadectw. Oznacza to, że kandydaci do państwowych szkół wyższych powinni wykazać się wysokimi wynikami egzaminów maturalnych.

Kandydaci na studia na kierunku psychologia w Trójmieście mogą interesować się zarówno społeczno-humanistycznymi, jak i ścisłymi naukami. W rekrutacji na psychologię brane pod uwagę są m.in. biologia, chemia, geografia, historia czy matematyka.

W procesie rekrutacji na studia 2022/2023 na kierunku psychologia w Trójmieście najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • biologia,
 • chemia,
 • filozofia,
 • fizyka,
 • fizyka i astronomia,
 • geografia,
 • historia,
 • język obcy,
 • język polski,
 • matematyka

Uczelnie niepubliczne w Trójmieście przyjmują kandydatów najczęściej na podstawie kolejności zgłoszeń.

* Przed rekrutacją na wybrany kierunek należy wcześniej zapoznać się z wymaganiami obowiązującymi w poszczególnych szkołach wyższych. Szczegółowe wytyczne znaleźć można na oficjalnych stronach rekrutacyjnych uczelni.

Jak wyglądają studia na kierunku psychologia w Trójmieście?

szczegółowe wymagania na uczelniach

Psychologia w Gdańsku | Gdyni | Sopocie

Najczęściej zadawane pytania

Gdzie studiować psychologię w Trójmieście

Psychologię w Trójmieście można studiować na jednej uczelni publicznej: Uniwersytecie Gdańskim oraz trzech niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych: Ateneum - Szkole Wyższej w Gdańsku, Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku oraz Wyższej Szkole Bezpieczeństwa w Gdańsku. 
Psychologię w Trójmieście można również podjąć w ramach specjalności na: Wyższej Szkole Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni, Wyższej Szkole Bankowej w Gdyni oraz w Wyższej Szkole Komunikacji Społecznej w Gdyni.
 

Gdzie studiować psychologię bezpłatnie w Trójmieście

Psychologię w Trójmieście można studiować bezpłatnie jedynie na studiach stacjonarnych na Uniwersytecie Gdańskim.  

Gdzie studiować psychologię niestacjonarnie w Trójmieście

Psychologia w Trójmieście w formie niestacjonarnej oferowana jest na: Uniwersytecie Gdańskim, Ateneum - Szkole Wyższej w Gdańsku, Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku, Wyższej Szkole Bezpieczeństwa w Gdańsku, Wyższej Szkole Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni, Wyższej Szkole Bankowej w Gdyni oraz w Wyższej Szkole Komunikacji Społecznej w Gdyni.
 

Ile kosztują studia niestacjonarne na psychologii w Trójmieście

Psychologia w Trójmieście w formie niestacjonarnej jest zawsze płatna niezależnie od typu uczelni. Ceny na psychologii w Trójmieście mogą się różnić w zależności od uczelni i wahają się od 5000 zł do 6800 zł za pierwszy rok studiów.

Czy są studia niestacjonarne bezpłatne

Psychologia w Trójmieście w formie niestacjonarnej niezależnie od uczelni jest zawsze płatna. Psychologię bezpłatnie można podjąć jedynie na studiach stacjonarnych na uczelniach publicznych. 

POKAŻ WSZYSTKIE

Jak wyglądają studia na kierunku Psychologia w Trójmieście

 

 

Studenci psychologii w trakcie studiów poznają najważniejsze zagadnienia związane z ludzkim rozwojem emocjonalnym. Przyszli specjaliści starają się zrozumieć ludzkie motywacje i uczą się nieść profesjonalną pomoc tym osobom, które potrzebują wsparcia psychicznego.

 

Typ i tryb studiów:


Studia na kierunku psychologia możemy podzielić na:

1. Poziom studiów:

2. Forma:

 

Studia na kierunku psychologia w Trójmieście realizowane są w ramach studiów jednolitych magisterskich i trwają 5 lat. Studenci mogą rozpocząć studia na tym kierunku zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym.
 

 

Studia stacjonarne

Zajęcia stacjonarne na studiach dziennych najczęściej odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach porannych i popołudniowych.

Studia stacjonarne są skierowane do tych studentów, którym zależy na bezpośrednim kontakcie z doświadczonymi ekspertami oraz uczestnikami zajęć.

Studia stacjonarne na uczelniach publicznych są zazwyczaj bezpłatne. Za stacjonarną naukę na uczelniach prywatnych najczęściej należy zapłacić. Stacjonarna nauka może utrudnić lub uniemożliwić studentom podjęcie pracy na pełnym etacie.


 

Studia niestacjonarne

Zajęcia niestacjonarne mogą odbywać się wieczorowo lub zaocznie. Studenci wieczorowi spotykają się na terenie uczelni od poniedziałku do piątku w godzinach wieczornych. Studenci zaoczni pojawiają się tam w weekendy średnio co dwa tygodnie, a ich spotkania przyjmują formę tzw. zjazdów.

Niestacjonarna nauka wiąże się z ograniczonym kontaktem z wykładowcami lub innymi uczestnikami zajęć. Dlatego studenci niestacjonarni powinni być systematyczni i zdeterminowani, by ukończyć studia. Tryb ten umożliwia studentom podjęcie pracy na pełnym etacie.

Studia niestacjonarne zazwyczaj są płatne zarówno na uczelniach publicznych, jak i niepublicznych.

 

Program studiów i przedmioty

W zależności od wybranej specjalizacji studenci psychologii mogą zdobyć profesjonalną wiedzę z zakresu zastosowania psychologii np. w biznesie, negocjacjach czy innych dziedzinach zawodowych. Szeroki wachlarz zajęć przewidywany na studiach na kierunku psychologia w Trójmieście przewiduje także przedmioty wymagające zdolności analitycznych, logicznych czy matematycznych.

Na liście przedmiotów, które prawdopodobnie będziesz zaliczał w toku studiów znajdują się:

 • psychologia rozwoju człowieka,
 • psychologia różnic indywidualnych,
 • psychologia osobowości,
 • psychologia procesów poznawczych,
 • diagnostyka psychologiczna,
 • psychopatologia,
 • etyka zawodu psychologa
 • oraz wiele innych.

 

Jakie predyspozycje i zainteresowania są ważne?

Studenci psychologii muszą wyróżniać się wrażliwością i empatią. Kandydaci na ten kierunek powinni interesować się wieloaspektowym rozwojem człowieka, a także ogólnym środowiskiem, które go otacza. Psycholog powinien być odpowiedzialny, dojrzały i gotowy do wyzwań. Niezbędna w tym zawodzie jest umiejętność słuchania - dobry psycholog rozwiązują także konflikty o różnorodnym podłożu. Kandydaci na psychologię muszą być komunikatywni, otwarci i tolerancyjni. Dobrze tez, by posługiwali się obcym językiem.

Zawód psychologa wiąże się z dużym obciążeniem emocjonalnym. Kandydaci na te studia powinni być odporni na stres i presję, muszą także Dobrze radzić sobie w sytuacjach niespodziewanych lub w trudnych warunkach. Studenci psychologii powinni być cierpliwi i ambitni. W tej dziedzinie przydatny jest zmysł badawczy i umiejętność przewidywania. Psycholog musi skutecznie nawiązywać relacje interpersonalne, a jego działania powinny mieć na celu niesienie pomocy drugiemu człowiekowi.

Predyspozycje kandydatów na kierunek psychologia:

 • wrażliwość, empatia, tolerancyjność
 • zainteresowanie rozwojem człowieka
 • dojrzałość, odpowiedzialność
 • umiejętność słuchania i rozwiązywania konfliktów
 • komunikatywność, otwartość
 • odporność emocjonalna, odporność na stres
 • cierpliwość, ambicja, umiejętność przewidywania

 

Wiedza i umiejętności

Kierunek Psychologia w Gdańsku to wiele możliwości ukierunkowania swoich umiejętności, za sprawą licznych specjalności, wśród których wymienić można:

 • Psychologię kliniczną
 • Psychologię dzieci i młodzieży
 • Psychologię sportu
 • Psychologię doradztwa zawodowego i coachingu

Każda ze specjalności prowadzona jest w trybie jednolitym magisterskim, aby mieć pewność, że absolwenci zostali należycie przygotowani do pełnienia niezwykle odpowiedzialnej roli zawodowej w przyszłości. W końcu chyba wszyscy chcieliby znaleźć się w razie potrzeby pod opieką jak najlepiej wykwalifikowanego psychologa.

 

Wiedza

W programie tego kierunku przewidywane są przedmioty poświęcone w szczególności zastosowaniu psychologii w środowisku klinicznym lub terapeutycznym - studenci poznają m.in. biologiczne i społeczne aspekty rozwoju człowieka, charakterystykę układu nerwowego, rodzaje temperamentów i osobowości, etykę zawodu psychologa czy sposoby pracy z osobami, które znajdują się w różnym wieku.

Studenci psychologii rozwijają swoją empatię i wrażliwość na potrzeby drugiego człowieka. W trakcie zajęć uczestnicy poznają podstawy zarządzania zasobami ludzkimi i uczą się rozpoznawać indywidualne potrzeby i różnice występujące wśród ludzi. Dzięki odpowiedniemu przygotowaniu absolwenci psychologii przygotowani są do stosowania odpowiednio dobranych metod diagnozy psychologicznej.

Wiedza, którą mają absolwenci psychologii:

 • rozumieją rozwój emocjonalny człowieka
 • rozumieją motywacje ludzi
 • znają biologiczne i społeczne podstawy rozwoju człowieka
 • znają charakterystykę układu nerwowego człowieka
 • rozróżniają temperamenty i osobowości ludzkie
 • umiejętnie współpracują z osobami znajdującymi się w różnym wieku
 • stosują zasady zarządzania zasobami ludzkimi
 • stosują dobrane metody diagnozy psychologicznej
 • rozpoznają indywidualne potrzeby i różnice wśród ludzi


 

Umiejętności

Kliniczny aspekt psychologii pozwala studentom tego kierunku nauczyć się poprawnego przeprowadzania wywiadów psychologicznych z pacjentami lub klientami, a także stawiania odpowiedniej diagnozy. Absolwenci psychologii umiejętnie rozwiązują konflikty interpersonalne i skutecznie niosą pomoc osobom, które zmagają się z problemami natury psychicznej lub emocjonalnej. Odpowiednio wykształcony psycholog wie, w jaki sposób podejmować działania terapeutyczne, a także jak współpracować np. z psychiatrą lub innym lekarzem medycyny.

Studenci psychologii uczą się także tego, w jaki sposób np. prowadzić szkolenia i prezentacje biznesowe, a także jak dokonywać skutecznej analizy psychologicznej w biznesie. Absolwenci tego kierunku umiejętnie przeprowadzają negocjacje i mediacje. W zależności od wybranej specjalizacji studenci psychologii zdobywają także praktyczne umiejętności dotyczące doradztwa zawodowego czy wywierania wpływu na rozmówcy.

Umiejętności, które mają absolwenci psychologii:

 • poprawnie przeprowadzają wywiady psychologiczne
 • stawiają diagnozy psychologiczne
 • rozwiązują konflikty interpersonalne
 • podejmują działania terapeutyczne
 • współpracują z innymi lekarzami medycyny
 • prowadzą szkolenia i prezentacje biznesowe
 • dokonują analizy psychologicznej w różnorodnych branżach
 • przeprowadzają skuteczne negocjacje i mediacje
 • prowadzą działania w zakresie doradztwa zawodowego
Ile trwają studia na kierunku Psychologia w Trójmieście

Ile trwają studia na kierunku Psychologia w Trójmieście

Program studiów na kierunku psychologia w Trójmieście organizowany jest w ramach studiów jednolitych magisterskich.

Studenci psychologii przez 10 semestrów przygotowują się do profesjonalnego niesienia wsparcia psychologicznego zarówno osobom zdrowym, jak i chorym. Gruntowne przygotowanie pozwala studentom rozwijać cenne kompetencje w określonych dla tej dziedziny specjalizacjach.

Absolwenci tego kierunku zdobyć mogą dyplom magistra. Po 5 latach nauki i po otrzymaniu niezbędnych uprawnień specjaliści mogą rozpocząć karierę zawodową np. w: gabinecie psychologiczno-terapeutycznym, domu opieki społecznej, sanatorium, instytucji kulturalnej czy dziale HR. Ci absolwenci, którzy pragną kontynuować pracę badawczą, mogą rozważyć próbę zdobycia tytułu doktora.

Psychologia w Gdańsku | Gdyni | Sopocie - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat
jednolite magisterskie 5 lat magister

Jaka praca po studiach na kierunku Psychologia w Trójmieście?

Zdolni absolwenci psychologii swoją karierę zawodową mogą związać nie tylko z psychologią kliniczną, ale również np.: społeczną, sportową, wychowawczą czy psychologią biznesu i rozwoju osobistego. Absolwenci psychologii posiadają kompetencje niezbędne do prowadzenia m.in. terapii czy diagnostyki psychologicznej.

Ponadto każdy z absolwentów Psychologii będzie mógł ubiegać się o zatrudnienie w:

 • ośrodkach badania opinii publicznej,
 • ośrodkach diagnostycznych,
 • hospicjach,
 • szpitalach,
 • domach pomocy społecznej
 • placówkach doradczych
 • działach HR
 • własna działalność gospodarcza

Ponadto absolwenci psychologii mogą starać się o uprawnienia do prowadzenia poszczególnych rodzajów psychoterapii, a także wspierać pracę zespołów w różnych przedsiębiorstwach. Niektórzy psychologowie mogą otworzyć własną działalność gospodarczą lub aplikować na stanowisko kierownicze.

 

Ile zarabiają absolwenci kierunku studiów Psychologia?

Po ukończeniu studiów na kierunku Psychologia absolwenci mogą zacząć szukać swojej pierwszej pracy w zawodzie. Niektórzy z absolwentów decydują się na dalszą naukę np. ośrodkach psychoterapii, gdzie przygotowują się do uzyskania zawodu terapeuty. Absolwenci najczęściej znajdują zatrudnienie m.in. w szpitalach, hospicjach, domach opieki, klinikach, ośrodkach diagnostycznych lub prowadzą własne gabinety terapeutyczne. Najczęściej wykonywanymi zawodami są np. psycholog kliniczny, terapeuta, a także specjalista do spraw reklamy. Ile średnio zarabiają miesięcznie i czym zajmują się na co dzień?

 

Terapeuta

Terapeuta może podjąć zatrudnienie w gabinetach terapeutycznych lub prowadzić własną działalność. Co zrobić, aby zostać terapeutą? Po ukończeniu studiów magisterskich należy ukończyć czteroletnią szkołę psychoterapeutyczną, gdzie również przechodzi się własną terapię. Po skończeniu tej szkoły uzyskuje się tytułu terapeuty. Czym zajmuje się to terapeuta? Odpowiada on za prowadzenie terapii swoim pacjentom i pomaga im przepracować problemy lub traumy. Mediana zarobków terapeuty wynosi około 4290 zł brutto miesięcznie.

 

Psycholog kliniczny

Psycholog kliniczny może podjąć zatrudnienie w szpitalach klinikach poradniach lub w ośrodkach diagnostycznych. Zajmuje się on przyjmowaniem pacjentów o stwierdzonych zaburzenia psychicznych lub osobowościowych przez psychiatrę. Odpowiada również z diagnozowanie i pomaga w leczeniu chorób poprzez prowadzenie terapii. Zazwyczaj pomoc psychologa klinicznego jest dodatkiem do leczenia farmakologicznego. Mediana zarobków psychologa klinicznego wynosi około 3830 zł brutto miesięcznie.

 

Specjalista do spraw reklamy

Specjalista do spraw reklamy może znaleźć zatrudnienie w agencjach marketingowych, a także reklamowych, gdzie zajmuje się najczęściej psychologią reklamy, co oznacza, że odpowiada on za pomoc przy organizowaniu i tworzeniu reklam w taki sposób, aby dotrzeć do jak największej liczby odbiorców. Często odpowiada on za skonstruowanie przekazu podprogowego, co wpływa na skuteczność reklamy. Mediana zarobków specjalisty do spraw reklamy wynosi około 4520 zł brutto miesięcznie.

Źródło: wynagrodzenia.pl (marzec 2022)

 

*Pamiętaj, że są to tylko orientacyjne zarobki i w rzeczywistości mogą się one różnić pomiędzy sobą. Wpływ na to ma wiele czynników. Wahania pomiędzy stawkami uzależnione są m.in. od wykształcenia, stażu pracy, doświadczenia, znajomości języków lub nawet miejsca pracy. Wynagrodzenia mogą różnić się między poszczególnymi województwami, a nawet miastami.

Gdzie studiować na kierunku psychologia w Trójmieście?

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej: Uniwersytecie Gdańskim oraz kilku niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych: Ateneum - Akademia Nauk Stosowanych w Gdańsku, Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku, Wyższej Szkole Bezpieczeństwa w Gdańsku, jako specjalność w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni, jako specjalność w Wyższej Szkole Bankowej w Gdyni oraz jako specjalność w Wyższej Szkole Komunikacji Społecznej w Gdyni.

 

W rekrutacji na studia jednolite na kierunku psychologia, w roku akademickim 2022/2023, Uniwersytet Gdański oferuje 180 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych. Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na UG oraz uczelniach niepublicznych. Ceny wahają się od 5900 zł do 9600 zł za pierwszy rok studiów.

 

Psychologia studia w Trójmieście - uczelnie:

 

czytaj dalej uczelnie w Trójmieście

 

Limity miejsc

Każda z uczelni w Trójmieście ustala limity miejsc na poszczególne kierunki studiów. Tyczy się to również psychologii.

Na jakiej podstawie wybierani są przyszli studenci psychologii? Rekrutacja na uczelnie w Trójmieście opiera się na konkursie świadectw, na podstawie, którego powstaje lista osób zakwalifikowanych – warto pamiętać, że każdego roku na psychologię jest wielu chętnych, a dostać mogą się tylko najlepsi, dlatego warto zadbać o wyniki maturalne, aby były jak najwyższe.

Przedmioty, jakie brane są pod uwagę w czasie rekrutacji na psychologię w Trójmieście, to: biologia, chemia, filozofia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, historia, język obcy, język polski oraz matematyka.

Limity miejsc na kierunku psychologia w Trójmieście:

 • Uniwersytet Gdański (Wydział Nauk Społecznych): 180  

 *Uczelnie publiczne, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

 

Ile kosztują studia

Psychologia w Trójmieście w trybie stacjonarnym, podobnie jak inne kierunki, w uczelniach publicznych jest bezpłatna. Z kolei studia niestacjonarne niezależnie od wybranej uczelni zawsze są płatne.

Ceny czesnego uzależnione są od poszczególnych uczelni, jednak istnieje również możliwość rozłożenia go na raty. 

Wybór trybu studiów należy do studenta i uzależniony jest od indywidualnych preferencji kandydata na psychologię w Trójmieście.

Ceny studiów na kierunku psychologia w Trójmieście:  

 • Ateneum - Akademia Nauk Stosowanych w Gdańsku: od 8400 zł 
 • Uniwersytet Gdański (Wydział Nauk Społecznych): 7200 zł
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku: od 5900 zł 
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Gdańsku: od 6100 zł 
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni:
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdyni:
 • Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej w Gdyni:

 *Ceny za pierwszy rok studiów (rekrutacja 2022/2023). Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni.

 

Kiedy wyniki rekrutacji

Po zarejestrowaniu się na psychologię w Trójmieście kandydaci muszą czekać około kilku tygodni na ogłoszenie wyników. Kiedy można spodziewać się wyników rekrutacji na poszczególnych uczelniach w Trójmieście?

Kandydaci na psychologię w Trójmieście mogą spodziewać się ogłoszenia wyników rekrutacji mniej więcej w połowie lipca. Gdzie można znaleźć wynik?

Przyszli studenci informację o zakwalifikowaniu się na psychologię będą mogli znaleźć w swoim indywidualnym profilu w systemie IRK (Internetowa Rekrutacja Kandydatów).W systemie IRK można również znaleźć takie informacje jak, uzyskana ilość punktów, a także zajęte miejsce.  

Terminy wyników rekrutacji na studia 2022 w uczelniach publicznych w Trójmieście:

 • Uniwersytet Gdański (Wydział Nauk Społecznych): do 22.07.2022 

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

Dowiedz się więcej wyniki rekrutacji na studia

 

Jak złożyć dokumenty rekrutacyjne?

Po ogłoszeniu wyników na psychologię w Trójmieście, kandydaci będą musieli złożyć dokumenty rekrutacyjne do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.

Składanie kompletu dokumentów na psychologię w Trójmieście wygląda podobnie, jak na inne kierunki studiów. Kandydaci na studia musza złożyć osobiście komplet dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej, a dla osób, które nie mogą się pojawić na wydziale istnieje również możliwość wysłania dokumentów pocztą tradycyjną – liczy się wtedy data nadania listu. 

Kandydaci na psychologię w Trójmieście powinni zadbać o to, aby dokumenty były w odpowiedniej formie, a co ważniejsze, aby były kompletne.

Więcej informacji, jakie dokumenty są niezbędne można znaleźć na stronach internetowych poszczególnych uczelni oraz w systemie IRK.

 

Kiedy składamy dokumenty na studia

Po ogłoszeniu wyników rekrutacji kandydaci, którzy dostali się na psychologię w Trójmieście muszą złożyć komplet dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. 

W jakim terminie należy złożyć dokumenty rekrutacyjne na kierunek psychologia w Trójmieście? Uczelnie rozpoczynają przyjmowanie dokumentów zwykle zaraz po ogłoszeniu listy osób zakwalifikowanych, na co przyszli studenci mają zwykle około kilku dni.

W przypadku niedopilnowania terminu przez kandydata na psychologię w Trójmieście istnieje ryzyko skreślenia go z listy zakwalifikowanych, podobnie jak w przypadku, kiedy dokumenty będą niekompletne lub w niewłaściwej formie.   

Terminy składania dokumentów na studia 2022 w uczelniach publicznych w Trójmieście: 

 • Uniwersytet Gdański (Wydział Nauk Społecznych):

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

** Dane dotyczące wymagań, cen, limitów, terminów mają charakter poglądowy i mogą się różnić dla poszczególnych kierunków studiów. Dokładne dane należy sprawdzić na stronach internetowych uczelni.

Dowiedz się więcej terminy składania dokumentów na studia

 

Uczelnie w Gdańsku | Gdyni | Sopocie - kierunek psychologia:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Ateneum - Akademia Nauk Stosowanych w Gdańsku stacjonarne, niestacjonarne studia jednolite więcej
Uniwersytet Gdański (Wydział Nauk Społecznych UG) stacjonarne, niestacjonarne studia jednolite więcej
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni niestacjonarne, online, stacjonarne studia I i II stopnia więcej
Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku stacjonarne, niestacjonarne studia jednolite więcej
Wyższa Szkoła Bankowa w Gdyni niestacjonarne, stacjonarne studia I stopnia więcej
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Wewnętrznego (Psychologia) stacjonarne, niestacjonarne studia jednolite więcej
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Gdańsku stacjonarne, niestacjonarne studia I stopnia więcej
Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej w Gdyni niestacjonarne, stacjonarne studia I i II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Psychologia w Trójmieście

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Psychologia w Trójmieście

Zanim ostatecznie zdecydujesz się na aplikacje na uczelnie w Gdańsku, Gdyni i Sopociektóre oferują możliwość podjęcia studiów na kierunku Psychologia, powinieneś dowiedzieć się nieco o procedurach rekrutacyjnych obowiązujących ten kierunek. Należy pamiętać, że mogą się one różnić w zależności od wybranej uczelni, dlatego warto prewencyjnie upewnić się o szczegółach, zaglądając na stronę internetową wybranego ośrodka akademickiego.

Przedmiotami, które odgrywają główną rolę w procesie rekrutacji na większości uczelni, są zazwyczaj: język polski, język obcy nowożytny, biologia oraz wiedza o społeczeństwie. Zatem warto odpowiednio wcześnie przyłożyć się do nauki tych przedmiotów i podejść do rozszerzonego egzaminu maturalnego, którego rezultat pomoże w pokonaniu konkurencji.

 

Proces rekrutacji i przedmioty

Aby zgłosić swoją kandydaturę na studia na kierunku Psychologia w Trójmieście, w pierwszej kolejności należy stworzyć profil kandydata i pochwalić się uzyskanymi na maturze wynikami. W tym celu należy za pośrednictwem znajdującego się na stronie internetowej wybranej uczelni formularza, zasygnalizować osiągnięte wyniki. Warto pamiętać, żeby posługiwać się wyłącznie prawdziwymi informacjami, w myśl zasady, że kłamstwo ma bardzo krótkie nogi.

 

Potrzebne dokumenty

Kiedy uda ci się dostąpić zaszczytu zobaczenia swojego nazwiska na liście przyjętych na Psychologię, pozostanie ci już tylko zebranie potrzebnych dokumentów i dostarczenie w ustalonym terminie, pamiętając, że jego przekroczenie może się wiązać ze skreśleniem z listy zakwalifikowanych. Postaraj się zgromadzić:  fotografię o wymiarach 35X45mm, świadectwo maturalne wraz z kserokopią oraz pobrany ze strony internetowej wybranej uczelni formularz aplikacyjny.

 

STUDIA W TRÓJMIEŚCIE - ważne informacje

kierunki studiów w Trójmieście

studia w Trójmieście

 

PSYCHOLOGIA - ważne informacje

psychologia studia

psychologia studia online

studia psychologiczne w Trójmieście

studia psychologiczne w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Jakie opinie mają studia na kierunku Psychologia w Trójmieście?

Czy istotne jest to, w którym mieście będziemy się kształcić? Oczywiście, że tak. Dlatego warto postawić pytanie: Jakie ma kierunek Psychologia w Gdańsku, Gdyni i Sopocie opinie?

Katarzyna, studentka pierwszego roku Psychologii w Trójmieście, mówi:

„Żeby studiować Psychologię trzeba mieć pasję. A obiektem tej pasji powinien być człowiek. W końcu zrozumienie mechanizmów sterujących ludzką psychiką jest szczególnie istotna w perspektywie dalszej nauki. Studiując w Trójmieście żyję wśród ludzi ogarniętych tą pasją, zarówno wśród wykładowców, jak i studentów. Jeśli ktoś myśli o studiach psychologicznych, serdecznie zapraszam do Gdańska, Gdyni i Sopotu.”

Poziom i tryb studiów


Kierunki psychologiczne i społeczne w Gdańsku | Gdyni | Sopocie

Popularne kierunki psychologiczne i społeczne niestacjonarne w Gdańsku | Gdyni | Sopocie

19 Uczelni w Trójmieście

Gdańsk ma wszystko, czego potrzebuje młody człowiek: dobre uczelnie, niesamowity klimat i bogatą historię, puby, bary, kawiarnie… Jako region turystyczny ma rozbudowaną strefę gastronomiczną i hotelową. Studenci nie mają tu żadnych problemów ze znalezieniem dodatkowej pracy.

W kwestii edukacji Trójmiasto ma wiele do zaoferowania: działa tutaj 19 uczelni wyższych, w tym 6 publicznych: Uniwersytet Gdański, Politechnika Gdańska, Gdański Uniwersytet Medyczny, Akademia Sztuk Pięknych, Akademia Wychowania Fizycznego i Akademia Muzyczna.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują trójmiejskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Trójmieście

 

 

Komentarze (0)

Popularne

studia

matura 2022

 

Teraz najważniejsze

wyniki matur 2022

matura poprawkowa 2022

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia