Pedagogika studia w Trójmieście (Gdańsk, Gdynia, Sopot) - uczelnie publiczne

Pedagogika - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Pedagogika studia w Trójmieście (Gdańsk, Gdynia, Sopot) - uczelnie publiczne

Studia w Trójmieście (Gdańsk, Gdynia, Sopot) na kierunku pedagogika można podjąć na 2 uczelniach publicznych: Uniwersytecie Gdańskim, Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni. Studia stacjonarne są bezpłatne.

 

1. Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni

Kierunek studiów Pedagogika, który jest propozycją Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni i jest realizowany w systemie jednostopniowym. Są to trzyletnie studia I stopnia, kończące się tytułem licencjata.

W rekrutacji 2021/2022 studia możesz podjąć w trybie:

  • stacjonarnym (studia bezpłatne)
  • niestacjonarnym

Jeśli interesujesz się rozwojem człowieka od jego najmłodszych lat, a także chciałbyś w przyszłości pracować z dziećmi, to ten kierunek studiów może być właśnie dla ciebie. Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni zawarła w swojej ofercie specjalności, dzięki którym studenci mogą rozwijać się w szczególnie interesującej ich dziedzinie, są to:

  • resocjalizacja z wychowaniem przez sport,
  • opiekuńczo-wychowawcza z pedagogiką rodziny.

Studiując Pedagogikę, zdobędziesz szeroką wiedzę ogólną, ale także i z wybranej przez ciebie specjalności. W trakcie studiów dowiesz się, jak rozwija się dziecko od najmłodszych lat oraz jak z nim współpracować np. w żłobku lub w przedszkolu. Na studiach pedagogicznych nauczysz się również metod dydaktycznych i zabaw edukacyjnych, które możesz wykorzystywać w pracy z dziećmi. Częścią studiów pedagogicznych są również przedmioty z zakresu resocjalizacji.

Przedmioty, jakie czekają na studentów kierunku studiów Pedagogika to m.in. etyka zawodowa, komunikacja w edukacji, patologie społeczne oraz socjologia. Dodatkowo studenci są zobowiązani do nauki języka obcego ze słownictwem specjalistycznym na poziomie B2.

Po ukończeniu studiów absolwenci mogą swoje kroki skierować m.in. do domów opieki społecznej, żłobków, przedszkoli, szkół lub nawet do zespołów kuratorskich w służbach sądowych. Absolwenci mogą również otworzyć własną działalność gospodarczą np. prywatne przedszkole.

Dowiedz się więcej

 

2. Uniwersytet Gdański

Pedagogika oferowana przez Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego realizowana jest w systemie dwustopniowym. Są to trzyletnie studia I stopnia, kończące się tytułem licencjata oraz dwuletnie studia II stopnia, kończące się tytułem magistra.

W rekrutacji 2021/2022 studia możesz podjąć w trybie:

  • stacjonarnym (studia bezpłatne)
  • niestacjonarnym

Pedagogika jest skierowana dla osób, które lubią pracę z dziećmi oraz chciałyby się rozwijać w kierunku rozwoju człowieka, a nawet z zakresu resocjalizacji. Uniwersytet Gdański zamieścił w swojej ofercie kilka specjalności, dzięki którym studenci mogą od początku kształcić się w interesującej ich dziedzinie i przygotowywać się do wykonywanego w przyszłości zawodu, są to:

  • pedagogika resocjalizacyjna,
  • pedagogika szkolna i opiekuńczo-wychowawcza.

Będąc studentem Pedagogiki, dowiesz się, jaki wpływ na rozwój dziecka ma środowisko, a także poznasz metodykę nauczania i pracy z dziećmi. Szczegółowa wiedza uzależniona jest od wybranej specjalności, jednak część przedmiotów jest wspólna dla całego roku bez względu na wybraną specjalność. Studenci będą mieć okazję również do poznania zagadnień z zakresu prawa oraz etyki zawodowej.

Program studiów na kierunku Pedagogika przewiduje m.in. takie przedmioty jak: historia wychowania w rodzinie, interwencja kryzysowa, język obcy, komunikacja oraz metodyka nauczania. Dodatkowo studenci są zobowiązani do odbycia obowiązkowych praktyk w wybranej przez siebie placówce.

Absolwenci Pedagogiki mogą szukać zatrudnienia m.in. w przedszkolach, szkołach, więzieniach, ośrodkach wychowawczych lub w zakładach poprawczych. Musisz pamiętać, że miejsce zatrudnienia może być uzależnione od ukończonej specjalności.

Dowiedz się więcej

 

WSZYSTKO O KIERUNKU PEDAGOGIKA - GDAŃSK, GDYNIA, SOPOT

Komentarze (0)