Bezpieczeństwo wewnętrzne w Warszawie – uczelnie publiczne

Komentarze (0)

Bezpieczeństwo wewnętrzne w Warszawie – uczelnie publiczne

Komentarze (0)

Bezpieczeństwo wewnętrzne w Warszawie – uczelnie publiczne

Studia w Warszawie na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne można podjąć na 4 uczelniach publicznych: Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie, Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie, Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Uniwersytecie Warszawskim. Studia stacjonarne są bezpłatne, z kolei studnia niestacjonarne są płatne.

Bezpieczeństwo wewnętrzne studia - uczelnie publiczne (państwowe) w Warszawie
 • Uniwersytet Warszawski
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie

 

1. Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie (Wydział Bezpieczeństwa Narodowego)

Bezpieczeństwo wewnętrzne będące ofertą Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie jest realizowane w systemie dwustopniowym. Jako pierwsze są to trzyletnie studia I stopnia, kończące się tytułem licencjata, a następnie są to dwuletnie studia II stopnia, które kończą się tytułem magistra.

W rekrutacji 2023/2024 studia możesz podjąć w trybie:

 • stacjonarnym (studia bezpłatne)
 • niestacjonarnym 

Jeśli interesujesz się szeroko pojętym zapewnianiem bezpieczeństwa i pracą w służbach mundurowych, to kierunek studiów Bezpieczeństwo wewnętrzne może cię zainteresować. Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie oferuje swoim studentom kilka specjalności, aby każdy z nich mógł rozwijać się w szczególnie interesującej go dziedzinie, są to:

 • bezpieczeństwo powszechne,
 • bezpieczeństwo publiczne,
 • zarządzanie kryzysowe.

Wybierając studia ekonomiczne na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne, zdobędziesz wiedzę m.in. z zakresu struktur państwa, ekonomii, psychologii i prawa, a to wszystko składa się na kwestie bezpieczeństwa. W czasie studiów będziesz także ćwiczyć swoją sprawność fizyczną, która może okazać się niezbędna np. w pracy w służbach mundurowych.

Program studiów opiera się na zajęciach teoretycznych oraz praktycznych, a także na zajęciach specjalnościowych, które mogą różnić się między sobą. Niektóre z przedmiotów to m.in. psychologia bezpieczeństwa, teoria państwa i prawa, prawo konstytucyjne, język obcy oraz bezpieczeństwo społeczne. W programie przewidziano również czas na zrealizowanie praktyk studenckich.

Jako absolwent kierunku studiów Bezpieczeństwo wewnętrzne, możesz podjąć zatrudnienie m.in. w policji, straży miejskiej, wojsku, urzędach, a także w prywatnych firmach zajmujących się kwestiami bezpieczeństwa.

Dowiedz się więcej

 

2. Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie

Studia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne będące propozycją Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie są realizowane w systemie dwustopniowym. Jako pierwsze są to trzyletnie studia I stopnia, kończące się tytułem licencjata, a następnie są to dwuletnie studia II stopnia, kończące się tytułem magistra.

W rekrutacji 2023/2024 studia możesz podjąć w trybie:

 • stacjonarnym (studia bezpłatne)
 • niestacjonarnym (cena za pierwszy rok studiów wynosi 4500 zł)

Bezpieczeństwo wewnętrzne to kierunek studiów skierowany do osób, które interesują się kwestiami bezpieczeństwa, a także dla tych, którzy chcieliby pracować w przyszłości w służbach mundurowych takich jak np. policja, wojsko czy straż miejska. Dodatkowym atutem każdego kandydata będzie bardzo dobra kondycja i sprawność fizyczna, które będą bardzo pomocne w czasie testu sprawnościowego.

Decydując się na kierunek studiów Bezpieczeństwo wewnętrzne, dowiesz się, jak zachowywać się w sytuacjach kryzysowych, a co najważniejsze jak je uprzednio wykrywać i jak im zapobiegać. Dodatkowo w trakcie studiów również będziesz trenować swoją wytrzymałość fizyczną oraz kompetencje miękkie np. wybrany język obcy.

Zajęcia, jakie czekają na studentów kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne to m.in. bezpieczeństwo społeczne, zwalczanie przestępczości, prawo konstytucyjne, język obcy oraz teoria państwa i prawa. Program studiów przewiduje również godziny na zrealizowanie obowiązkowych praktyk zawodowych, w wybranej przez studenta placówce.

Absolwenci po ukończeniu studiów mogą podjąć zatrudnienie np. w służbach mundurowych takich jak policja, wojsko czy straż pożarna oraz w firmach prywatnych zajmujących się zapewnianiem bezpieczeństwa.

Dowiedz się więcej

 

3. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (Wydział Społeczno-Ekonomiczny)

Kierunek studiów Bezpieczeństwo wewnętrzne oferowany przez Wydział Społeczno-Ekonomiczny Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie jest realizowany w systemie dwustopniowym. Jako pierwsze są to trzyletnie studia I stopnia, kończące się tytułem licencjata, a następnie są to dwuletnie studia II stopnia, kończące się tytułem magistra.

W rekrutacji 2023/2024 studia możesz podjąć w trybie:

 • stacjonarnym (studia bezpłatne, limit miejsc 80 osób)
 • niestacjonarnym

Bezpieczeństwo wewnętrzne jest świetną propozycją dla osób, które interesują się zagadnieniami społecznymi, psychologicznymi, a co najważniejsze bezpieczeństwem. Dlatego, jeśli odznaczasz się bardzo dobrą sprawnością fizyczną i w przyszłości chcesz zajmować się pracą w służbach mundurowych lub samodzielnie poprowadzić firmę oferującą usługi z zakresu zapewniania bezpieczeństwa, to ten kierunek studiów może być właśnie dla ciebie.

Studiując Bezpieczeństwo wewnętrzne, zdobędziesz szeroką wiedzę z pogranicza nauk o psychologii, ekonomii, prawa oraz polityki, a to wszystko składa się na zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa. W toku studiów studenci rozwijają również swoje kompetencje miękkie, sztukę negocjacji i mediacji, a także swoją sprawność fizyczną, która jest niezwykle ważna w pracy w służbach mundurowych.

Program studiów na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne w Warszawie obejmuje takie przedmioty, jak m.in. ustrój, prawo konstytucyjne, mikroekonomia, język obcy oraz zwalczanie przestępczości. Studenci w czasie realizowania programu studiów są również zobowiązani do zaliczenia praktyk zawodowych.

Po ukończeniu studiów na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne możesz podjąć zatrudnienie w służbach mundurowych, firmach ochroniarskich, a także w agencjach detektywistycznych. Część absolwentów decyduje się również na poprowadzenie własnej działalności gospodarczej.

Dowiedz się więcej

 

4. Uniwersytet Warszawski (Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych)

Bezpieczeństwo wewnętrzne będące ofertą Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego jest realizowane w systemie dwustopniowym. Jako pierwsze są to trzyletnie studia I stopnia, kończące się tytułem licencjata, a następnie są to dwuletnie studia II stopnia, kończące się tytułem magistra.

W rekrutacji 2023/2024 studia możesz podjąć w trybie:

 • stacjonarnym (studia bezpłatne, limit miejsc: 90 osób)
 • niestacjonarnym (cena za pierwszy rok studiów wynosi 4950 zł)

Jeśli interesujesz się kwestiami prawa, bezpieczeństwa, a także psychologii, a w przyszłości chciałbyś zajmować się zapewnianiem bezpieczeństwa w państwie poprzez np. wykrywanie zagrożeń, to ten kierunek studiów w Warszawie może być właśnie dla ciebie. W ofercie Uniwersytetu Warszawskiego możemy znaleźć kilka specjalności, takich jak m.in.:

 • administracja porządku publicznego,
 • komunikowanie w dziedzinie bezpieczeństwa wewnętrznego,
 • zarządzanie kryzysowe.

Studiując Bezpieczeństwo wewnętrzne, zdobędziesz wiedzę m.in. z zakresu prawa konstytucyjnego i administracyjnego, a także zarządzania w sytuacjach kryzysowych. To wszystko przekłada się na zapewnianie bezpieczeństwa wewnętrznego w państwie. W trakcie studiów poznasz również struktury na jakich opiera się państwo i jego ustrój. Wiedzę jaką zdobędziesz w czasie realizacji programu będziesz mógł wykorzystać w czasie obowiązkowych praktyk zawodowych, które będziesz mógł zrealizować w wybranej przez siebie instytucji, a także w swojej przyszłej pracy zawodowej.

W programie studiów na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne poza przedmiotami ogólnymi możemy znaleźć przedmioty z zakresu wybranej przez studenta specjalności, które różnią się między sobą. W bloku zajęć ogólnych możemy znaleźć m.in. bezpieczeństwo społeczne, zwalczanie przestępczości, cyberterroryzm, teoria państwa i prawa, język obcy oraz prawo konstytucyjne.

Po ukończeniu studiów na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie m.in. w urzędach, służbach mundurowych, administracji, organach ścigania, a także mogą zdecydować się na otworzenie własnej działalności gospodarczej, świadczącej usługi z zakresu zapewniania bezpieczeństwa np. osobom prywatnym lub mienia.

Dowiedz się więcej

WSZYSTKO O KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE - WARSZAWA

Komentarze (0)