Bezpieczeństwo wewnętrzne - Warszawa

Bezpieczeństwo wewnętrzne - Warszawa

Bezpieczeństwo wewnętrzne - Warszawa

Studia w Warszawie na kierunku

bezpieczeństwo wewnętrzne

Odkryj bezpieczeństwo wewnętrzne w Warszawie i sprawdź gdzie możesz studiować 

Bezpieczeństwo wewnętrzne studia Warszawa | woj. mazowieckie

Żyjemy w czasach, gdzie na większości kanałów informacyjnych oraz internetowych portalach z wiadomościami, kilkukrotnie w ciągu dnia pojawiają się doniesienia o kolejnych atakach terrorystycznych w którymś miejscu na świecie. Kolejni hakerzy szykują zmasowane ataki na konta bankowe nieostrożnych użytkowników Internetu. Co więcej – ataki nożowników, którzy za ofiary wybierają przypadkowych przechodniów zaczynają być codziennością.

Wszystkie powyższe tragiczne w skutkach wydarzenia mają ogromny wpływ na poczucie dysharmonii i zagrożenia wśród społeczeństwa. A jak przecież wiadomo, żadna cywilizacja nie może się dobrze rozwijać, kiedy jednostki składające się na jej całość nie mają zaspokojonej jednej z podstawowych potrzeb – bezpieczeństwa.

 

Czego nauczysz się na studiach

W związku z tym coraz bardziej rośnie zapotrzebowanie na wykształcenie ludzi zdolnych do wdrażania odpowiednich działań prewencyjnych oraz minimalizujących skutki zaistniałych już wydarzeń zagrażających jednostkom. W odpowiedzi na to zapotrzebowanie powstały studia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne, będące interdyscyplinarną nauką, której zgłębienie daje podstawy do podjęcia pracy w jednostkach ochrony państwa.

 

Dla kogo te studia

Dla przyszłych studentów, zdecydowanych na podjęcie studiów na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne w Warszawie, istnieje możliwość dopasowania programu nauczania do swoich potrzeb poprzez dokonanie najlepszego wyboru wśród ośmiu uczelni, wzbogacających swoją ofertę edukacyjną o studia na tym kierunku.

Losy twojego narodu nigdy nie były ci obojętne? Z poruszeniem obserwujesz tragiczne wydarzenia w kraju i zastanawiasz się, jak mógłbyś im zapobiec? Cechuje cię duża sprawność i wytrzymałość fizyczna, dzięki której jesteś w stanie przejść wszystkie testy sprawnościowe?

Chciałbyś w przyszłości zasilić grono pracowników dbających o szeroko rozumiane bezpieczeństwo kraju? Jeśli „tak” jest odpowiedzią na większość z wymienionych pytań, to nie wahaj się dłużej i wybierz studia wojskowe na jednej z uczelni w Warszawie!

ZOBACZ, NA JAKICH UCZELNIACH W WARSZAWIE JEST KIERUNEK BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne  w Warszawie?

Bezpieczeństwo wewnętrzne to jeden z najchętniej wybieranych kierunków studiów. Jeśli dołożymy do tego Warszawę jako miejsce ich podjęcia, okaże się, że często liczba kandydatów przewyższa liczbę dostępnych miejsc, oferowanych co roku przez poszczególne uczelnie w Warszawie. Dlatego żeby mieć większe szanse na zasilenie grona studentów tego kierunku, należy podejść na poważnie do nauki przedmiotów wiodących w procesie rekrutacji na wojskowe kierunki studiów w Warszawie.

Najczęściej są to: język polski, język obcy nowożytny, WOS, historia oraz geografia. Należy pamiętać, aby sprawdzać bieżące ustalenia władz wybranej uczelni oraz rozporządzenia Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego, gdyż procedury rekrutacyjne mogą ulegać zmianie.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Harmonogram rekrutacji

Z harmonogramem rekrutacji powinna zapoznać się każda osoba, która chciałaby rozpocząć studia wyższe. Rejestracja kandydatów odbywa się na ogół na platformach internetowych poszczególnych ośrodków akademickich już w maju, nie liczy się jednak kolejność zgłoszeń, lecz wyniki, jakie kandydaci na studia otrzymali podczas egzaminów maturalnych. Od przyszłych studentów wymaga się zatem, by odpowiednio wcześnie sprecyzowali swoje plany odnośnie do kształcenia wyższego. Oczywiście możliwa jest rejestracja na kilka kierunków studiów.

Pierwszy etap rekrutacji odbywa się w lipcu, zaraz po tym jak maturzyści poznają wyniki swoich egzaminów dojrzałości. To także czas składania dokumentów oraz spokojnego oczekiwania na październik. Studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w Warszawie są dość popularne, więc nie wszyscy chętni mają szansę zakwalifikować się podczas pierwszego, lipcowego etapu rekrutacji.

Jeżeli nie znalazłeś się wśród osób, które na wymarzone studia nie dostały się w pierwszym terminie, nie musisz załamywać rąk. Uczelnie w Warszawie organizują na ogół dodatkowy termin rekrutacji, który umożliwia dostanie się na studia dodatkowej puli osób.

Dokumenty rekrutacyjne

Składanie dokumentów to bardzo ważny czas podczas procedury rekrutacyjnej. Pamiętaj, że to, że dostałeś się na wymarzone studia, to dopiero wstęp do twojej przygody. By przypieczętować, powinieneś złożyć do dziekanatu zestaw podstawowych dokumentów. Ich niedostarczenie w terminie równa się z twoją decyzją o rezygnacji ze studiów. Jeżeli zostaniesz skreślony z listy studentów na tym etapie, będziesz musiał ubiegać się o ponowne przyjęcie podczas dodatkowego etapu rekrutacji. Wśród dokumentów, które powinieneś dostarczyć do dziekanatu, muszą się znaleźć:

  • świadectwo maturalne polskiego systemu oświaty;
  • świadectwo lub inny dokument, które zostały wydane poza system oświaty (jeżeli takie posiadasz);
  • aktualna fotografia;
  • różnego rodzaju umowy;
  • potwierdzenie opłat rekrutacyjnych.

Pamiętaj, że wszystkie uczelnie w Warszawie dowolnie ustalają zestaw tych wstępnych dokumentów. Szczegółowe informacje znajdziesz zawsze na stronach internetowych ośrodków akademickich.

Opłaty rekrutacyjne

Każda osoba, która chce dostać się na studia wyższe, musi liczyć się z tym, że czeka ją uiszczenie opłat rekrutacyjnych. Wahają się one od 85 do 100 zł w zależności od uczelni. Informacje na ich temat znajdziesz na stronach internetowych uczelni. . Uiszczenie odpowiednio wcześnie takiej opłaty jest równoznaczne z tym, że chcesz wziąć udział w rekrutacji. Nie zapomnij o tym kroku. Możesz go dokonać za pośrednictwem poczty polskiej, przelewu bankowego lub przy pomocy płatności elektronicznych.

Przedmioty kwalifikacyjne

Studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne należą do bardzo interdyscyplinarnego grona. Łączą w sobie nauki społeczne oraz prawnicze. Warto uświadomić sobie, że dostają się na nie na ogół najlepsi absolwenci szkół średnich, którzy swoje przygotowania do matury rozpoczynają odpowiednio wcześnie. Aby być jedną z tych osób, która rozpocznie studia prawnicze w Warszawie, musisz szczególną dbałość przyłożyć do nauki przedmiotów takich jak: WOS, historia, język polski, język obcy nowożytni, czy nawet filozofia. Nie czekaj i swoją naukę zacznij już dziś.

Przelicznik punktów kwalifikacyjnych

Przelicznik punktów kwalifikacyjnych dowolnie ustala każda uczelnia wyższa. Uwzględnia on przede wszystkim poziom, na jakim zdawany był dany przedmiot maturalny. Maturzyści zawsze mają do wyboru dwa poziomy – podstawowy oraz rozszerzony. Poziom rozszerzony zawsze punktowany jest dużo wyżej. Przelicznik punktów kwalifikacyjnych uwzględnia również rangę wybranych przedmiotów.

Olimpiady oraz konkursy

Kandydaci na studia wyższe otrzymują także ciekawą możliwość wzięcia udziału w wybranej olimpiadzie przedmiotowej. To oczywiście propozycja wyłącznie dla ambitnych osób, jest jednak o co walczyć. Laureaci oraz finaliści tych prestiżowych konkursów znajdują się na listach osób przyjętych na studia poza kolejnością. Te prestiżowe konkursy organizowane są dla uczniów szkół średnich i mają kilka etapów. Na liście olimpiad znajdują się również mniej typowe konkursy, które sprawdzają wiedzę z już bardzo wąskich dziedzin, na przykład ekonomicznych W przypadku studiów na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne możesz rozważyć olimpiady takie jak:

  • Olimpiada Policyjna;
  • Olimpiada Wiedzy o Państwie i Prawie;
  • czy Olimpiada Wiedzy o Integracji Europejskiej.

Jak wyglądają studia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne w Warszawie?

Przygodę ze studiami na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne w Warszawie z pewnością uznasz za wartościową, jak i wymagającą. Zgłębienie podstaw teoretycznych, będących podstawą do rozwoju bardziej specjalistycznych kompetencji praktycznych, dzięki którym staniesz się świadomym pracownikiem współczesnego rynku pracy, może okazać się żmudne i niekiedy wyczerpujące.

Jednak najwytrwalsi z pewnością zrozumieją, że tego etapu zdecydowanie nie dałoby się pominąć. Zgłębisz zapiski prawne, zawarte we wszystkich kodeksach, dzięki czemu lepiej utwierdzisz się w kanonie przyswajanej wiedzy.

Poznasz historię polskich i światowych sił zbrojnych oraz wpływ ich działalności na przestrzeni czasu na obecne ukształtowanie polityczne, ekonomiczne i gospodarcze całego świata. Zrozumiesz, jakie działania jest w stanie podjąć policja, służba celna oraz wojsko w perspektywie konfrontacji z niebezpiecznymi zamachowcami.

 

Co wyróżnia ten kierunek

Nie bez znaczenia pozostanie nauka podstaw psychologii ­– bez niej nie byłbyś w stanie przewidywać działań zorganizowanych grup przestępczych oraz rozumieć motywów przestępczej działalności ludzkiej. Odpowiednie podejście psychologiczne pomoże ci również w nawiązywaniu kontaktu z jednostkami o zaburzonym wzorcu zachowań, co jest szczególnie ważne w procesie zbierania materiału dowodowego.

Przygotuj się na solidny wycisk podczas obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego. Odpowiednia siła, wytrzymałość i szybkość mogą okazać się zbawienne podczas najtrudniejszych wyzwać twojej przyszłej pracy. Kto wie, może właśnie te zajęcia nawet uratują ci kiedyś życie.

Jak sam widzisz, studia w Warszawie na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne, ze względu na ich interdyscyplinarność, będą niosły za sobą wiele trudów, ale także ogrom satysfakcji. Każdy absolwent zostanie uposażony w wiedzę i umiejętności, które pozwolą na pełnienie odpowiedzialnej roli związanej z ochroną ojczyzny oraz całego społeczeństwa.

 

Sprawdź na w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE WARSZAWA STUDIA STACJONARNE

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE WARSZAWA STUDIA ZAOCZNE

 

bezpieczeństwo wewnętrzne studia warszawa

 

Ile trwają studia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne w Warszawie?

Nie jesteś pewien, ile czasu będziesz musiał poświęcić na przebrnięcie przez cały proces edukacyjny na studiach na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne w Warszawie? W związku z tym, że kierunek ten dzieli się na studia pierwszego i drugiego stopnia, edukacja może przebiegać dwuetapowo.

Studia pierwszego stopnia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne w Warszawie trwają sześć semestrów, a więc trzy lata i zostają zwieńczone uzyskaniem przez absolwentów tytułu licencjata, a co za tym idzie, uprawnienia do wykonywania zawodu związanego z ukończonym kierunkiem.

Na ukończenie magisterskich studiów drugiego stopnia należy przeznaczyć dwa lata, jednak poszerzenie zawodowych możliwości najpewniej będzie tego warte. Uczelnie w Warszawie oferują możliwość wykształcenia szerokich kompetencji, niezbędnych w przyszłym zawodzie.

 

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne w Warszawie?

Kierunki studiów w Warszawie, ze względu na możliwość podjęcia ich na różnych uczelniach, dają duże możliwości dokonania świadomego i rozsądnego wyboru. Zanim zdecydujesz się na aplikację na Bezpieczeństwo wewnętrzne w Warszawie, warto, abyś poznał procedury rekrutacyjne obowiązujące dla tego kierunku w zależności od wybranej uczelni.

Bezpieczeństwo wewnętrzne można podjąć aż na ośmiu różnych warszawskich uczelniach, zarówno publicznych jak i prywatnych, które oferują różne programy przebiegu studiów. Warto mieć ma uwadze fakt, że wybierając jedną z prywatnych uczelni, narzucamy na siebie konieczność uiszczania regularnych opłat w kwocie ustalonej odgórnie przez jej władze.

 

Proces rekrutacji

Aby dostać się na pierwszy stopień studiów na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne w Warszawie, należy solidnie przygotować się do egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka obcego nowożytnego, matematyki, wiedzy o społeczeństwie, historii oraz geografii – przedmiotów do wyboru jest dużo, co zwiększa szanse na dostanie się na ten kierunek studiów.

Laureaci oraz finaliści ogólnopolskich konkursów przedmiotowych będą mieli bardzo ułatwiony start – odgórnie otrzymają stuprocentowy wynik maturalny bez konieczności podchodzenia do egzaminu.

W przypadku aplikacji na studia drugiego stopnia, w procesie rekrutacji istotne będą oceny uzyskane na dyplomie ukończenia poprzedniego etapu edukacji, dlatego warto się postarać, aby były one jak najlepsze.

Bezpieczeństwo wewnętrzne w Warszawie to dosyć specyficzny kierunek, który wiąże się z podejmowaniem pewnego ryzyka w związku z kontaktem z potencjalnie niebezpiecznymi ludźmi. W osiągnięciu pełnego sukcesu podczas edukacji, należy być dostatecznie sprawnym fizycznie, co będzie potrzebne także w przyszłej pracy zawodowej.

Pierwszym krokiem w procesie rekrutacji jest elektroniczna rejestracja kandydatów, której można dokonać za pośrednictwem strony internetowej wybranej uczelni. Dokumentami, jakie należy dostarczyć komisji rekrutacyjnej po pozytywnym werdykcie w kwestii przyjęcia na studia, są kserokopia świadectwa maturalnego lub dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, fotografia do legitymacji oraz wypełniony formularz aplikacyjny.

zasady rekrutacji na studia

 

bezpieczeństwo wewnętrzne warszawa studia

 

Jaka praca po studiach na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne w Warszawie?

Wciąż się zastanawiasz, ku jakiej pracy będziesz mógł skierować swoje kroki po ukończeniu studiów na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne w Warszawie? Możliwości zawodowe będą dosyć szerokie ze względu na rosnące zapotrzebowanie na dobrze wykwalifikowanych specjalistów, zdolnych do wdrożenia działań odpowiednich dla zapewnienia krajowi należytej ochrony.

Absolwenci studiów na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne na jednej z uczelni w Warszawie znajdą zatrudnienie w organach administracji publicznej i prywatnej, ze szczególnym uwzględnieniem jednostek kontrolujących utrzymanie bezpieczeństwa i ochrony państwa.

Praca w służbie celnej pozwoli ci na bezpośrednie działanie zapobiegające przemytowi nielegalnych substancji na teren chronionego przez ciebie kraju. Jest to niezwykle ważne dla zachowania odpowiedniej prewencji antynarkotykowej, a co za tym idzie, uchronienia społeczeństwa przez pośrednimi i bezpośrednimi skutkami ich nadużywania.

Jeśli zależy ci na nagłych skokach adrenaliny i nie boisz się sytuacji, które potencjalnie mogłyby zagrozić twojemu zdrowiu lub życiu, będziesz mógł zasilić grono pracowników policji, służby więziennej, a nawet wojska. W tej pracy musisz liczyć się z tym, że wysoka kondycja fizyczna, udowodniona pozytywnym zdaniem testów sprawnościowych, jest warunkiem koniecznym do odniesienia sukcesu.

Praca w placówkach oświatowych i wszelkiego rodzaju instytucjach kulturalnych da ci doskonałą możliwość bezpośredniego wdrażania ochronnych działań prewencyjnych w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa wśród najmłodszych, którzy również bywają ofiarami przestępców. Odpowiednie ukierunkowanie młodych umysłów pozwoli na zwiększenie prawdopodobieństwa stosowania odpowiednich zachowań prewencyjnych wśród przyszłych pokoleń.

Absolwenci studiów na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne w Warszawie z pewnością znajdą wymarzoną pracę, która pomoże im realizować się w kwestii rozwoju swojego patriotyzmu lub empatii spowodowanej chęcią niesienia pomocy współobywatelom i całemu społeczeństwu.

 

Jakie opinie mają studia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne w Warszawie?

Często opinie studentów kierunku, którym sami jesteśmy zainteresowani, może powiedzieć nam znacznie więcej niż szczegółowy opis programu nauczania.

 

Piotr, student Bezpieczeństwa wewnętrznego w Warszawie, mówi:

„Bezpieczeństwo wewnętrzne to dosyć wymagający kierunek studiów. Dla mnie, jak i dla wielu kolegów z roku, najtrudniejsza była nauka wielu kodeksów prawnych, jednak satysfakcja wynikająca z możliwości podejmowania działań na korzyść ojczyzny przeważa wszystko!”

KIERUNKI OCHRONA I BEZPIECZEŃSTWO W WARSZAWIE

 #MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 #MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

Komentarze (0)