Bezpieczeństwo wewnętrzne - Warszawa

Bezpieczeństwo wewnętrzne - Warszawa

Bezpieczeństwo wewnętrzne - Warszawa
Dodaj do ulubionych

30.11.2022

Bezpieczeństwo wewnętrzne studia Warszawa 2023 | woj. mazowieckie

Studia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne w Warszawie to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata lub magistra. Studia można podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym).

Studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w Warszawie
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Uczelnie

W Warszawie bezpieczeństwo wewnętrzne możesz studiować w ramach kierunku na 4 uczelniach publicznych: Uniwersytecie Warszawskim (Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW), Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie (Wydział Bezpieczeństwa Narodowego ASW), Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (Wydział Społeczno-Ekonomiczny UKSW), Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie (SGSP) oraz 4 niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych.
 
Opis kierunku
W czasie studiów na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne studenci zdobędą wiedzę z zakresu nauk prawnych, społecznych i administracyjnych. Ponadto nauczą się analizowania zjawisk związanych z bezpieczeństwem w skali globalnej, państwowej, regionalnej i lokalnej. Dowiedzą się także, w jaki sposób podejmować działania na rzecz zwalczania przestępczości i terroryzmu, a także nauczą się zarządzania kryzysowego.
 
Specjalności
Współczesne studia z bezpieczeństwa wewnętrznego charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia.
Popularne specjalności na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w Warszawie: bezpieczeństwo energetyczne, bezpieczeństwo powszechne, bezpieczeństwo publiczne, bezpieczeństwo smart city i państwa ... specjalności na bezpieczeństwie wewnętrzym w Warszawie >
 
Wymagania
W procesie rekrutacji na studia w Warszawie na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w roku akademickim 2023/2024 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: geografia, historia, informatyka, język obcy, matematyka, wiedza o społeczeństwie. szczegółowe wymagania >
 
Ceny
Studia stacjonarne na kierunku bezpieczeństwo wewnętrze w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę w uczelniach niepublicznych oraz na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacić. Ceny wahają się od 4600 zł do 8000 zł za pierwszy rok studiów. Wykaz opłat za studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w Warszawie >
 
Praca po studiach
Absolwenci znajdą zatrudnienie w jednostkach administracji państwowej i samorządowej, agencjach bezpieczeństwa, centrach zarządzania kryzysowego oraz w służbach mundurowych. Ponadto mogą wykonywać zawód doradcy do spraw bezpieczeństwa, audytora, specjalisty do spraw imprez masowych oraz inspektora BHP.

czytaj dalej wszystko o Bezpieczeństwo wewnętrzne - Warszawa

Zobacz, na jakich uczelniach w Warszawie jest kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Warszawski

Bezpieczeństwo wewnętrzne stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie

Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie

Bezpieczeństwo wewnętrzne stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Bezpieczeństwo wewnętrzne stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie

Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie

Bezpieczeństwo wewnętrzne stopień: (I)  (II)
tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie

Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie

Bezpieczeństwo wewnętrzne stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego z siedzibą w Warszawie

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego z siedzibą w Warszawie

Bezpieczeństwo wewnętrzne stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: niestacjonarne

Specjalności na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne

Uczelnie, gdzie bezpieczeństwo wewnętrzne jako specjalność / ścieżka kształcenia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie

Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie

Politologia stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: niestacjonarne, online, stacjonarne

Specjalności na kierunku politologia

Pokaż więcej

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne  w Warszawie?

Bezpieczeństwo wewnętrzne to jeden z chętniej wybieranych kierunków studiów. Jeśli dołożymy do tego Warszawę jako miejsce ich podjęcia, okaże się, że często liczba kandydatów przewyższa liczbę dostępnych miejsc, oferowanych co roku przez poszczególne uczelnie w Warszawie.

 

W procesie rekrutacji na studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • biologia
 • chemia
 • filozofia
 • fizyka
 • fizyka i astronomia
 • geografia
 • historia
 • historia muzyki
 • historia sztuki
 • informatyka
 • język grecki i kultura antyczna
 • język obcy
 • język polski
 • język łaciński i kultura antyczna
 • matematyka
 • wiedza o społeczeństwie

 

Dlatego żeby mieć większe szanse na zasilenie grona studentów tego kierunku, należy podejść na poważnie do nauki przedmiotów wiodących w procesie rekrutacji na kierunki studiów w Warszawie.

Najczęściej są to: język polski, język obcy nowożytny, WOS, historia oraz geografia. Należy pamiętać, aby sprawdzać bieżące ustalenia władz wybranej uczelni oraz rozporządzenia Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego, gdyż procedury rekrutacyjne mogą ulegać zmianie.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Bezpieczeństwo wewnętrzne w Warszawie

Aktualności rekrutacyjne

Pokaż wszystkie

Najczęściej zadawane pytania

Gdzie studiować bezpieczeństwo wewnętrzne w Warszawie

Kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne oferują cztery uczelnie publiczne w Warszawie – Uniwersytet Warszawski; Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie; Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie.

Bezpieczeństwo wewnętrzne można znaleźć także w czterech warszawskich szkołach prywatnych – Uczelni Techniczno-Handlowej im. H. Chodkowskiej w Warszawie; Wszechnicy Polskiej Szkole Wyższej w Warszawie; Wyższej Szkole Bankowej w Warszawie; Wyższej Szkole Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego z siedzibą w Warszawie.

Ponadto bezpieczeństwo wewnętrzne jako specjalność na innym kierunku (politologia) można studiować w Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie (w trybie stacjonarnym, niestacjonarnym lub online).

Studenci bezpieczeństwa wewnętrznego w Warszawie mogą studiować w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym (zaocznym).

Gdzie studiować bezpieczeństwo wewnętrzne bezpłatnie w Warszawie

Studia bezpłatne na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w Warszawie można podjąć w ramach studiów stacjonarnych w czterech uczelniach publicznych:

 • Uniwersytet Warszawski
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie

Gdzie studiować bezpieczeństwo wewnętrzne niestacjonarnie w Warszawie

Niestacjonarne studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w Warszawie można podjąć na czterech uczelniach niepublicznych oraz w czterech prywatnych szkołach wyższych. Studia niestacjonarne we wszystkich uczelniach warszawskich są płatne.

Uczelnie, na którym można studiować bezpieczeństwo wewnętrzne niestacjonarnie:

 • Uniwersytet Warszawski
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. H. Chodkowskiej w Warszawie
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
 • Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego z siedzibą w Warszawie.

Dowiedz się więcej bezpieczeństwo wewnętrzne w Warszawie studia niestacjonarne >

Ile kosztują studia niestacjonarne na bezpieczeństwie wewnętrznym w Warszawie

Niestacjonarne studia we wszystkich uczelniach w Warszawie są płatne. Ceny za jeden rok akademicki na tych studiach wahają się od 4000 zł do 6600 zł. ceny - bezpieczeństwo wewnętrzne Warszawa >

Czy są studia niestacjonarne bezpłatne

Niestety studia niestacjonarne na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne są płatne – zarówno na uczelniach publicznych, jak i prywatnych. Bezpłatną naukę można podjąć jedynie na studiach stacjonarnych oferowanych przez uczelnie publiczne.

 

Pokaż wszystkie

Jak wyglądają studia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne w Warszawie?

Żyjemy w czasach, gdzie na większości kanałów informacyjnych oraz internetowych portalach z wiadomościami, kilkukrotnie w ciągu dnia pojawiają się doniesienia o kolejnych atakach terrorystycznych w którymś miejscu na świecie. Kolejni hakerzy szykują zmasowane ataki na konta bankowe nieostrożnych użytkowników Internetu. Co więcej – ataki nożowników, którzy za ofiary wybierają przypadkowych przechodniów zaczynają być codziennością.

Wszystkie powyższe tragiczne w skutkach wydarzenia mają ogromny wpływ na poczucie dysharmonii i zagrożenia wśród społeczeństwa. A jak przecież wiadomo, żadna cywilizacja nie może się dobrze rozwijać, kiedy jednostki składające się na jej całość nie mają zaspokojonej jednej z podstawowych potrzeb – bezpieczeństwa.

W związku z tym coraz bardziej rośnie zapotrzebowanie na wykształcenie ludzi zdolnych do wdrażania odpowiednich działań prewencyjnych oraz minimalizujących skutki zaistniałych już wydarzeń zagrażających jednostkom. W odpowiedzi na to zapotrzebowanie powstały studia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne, będące interdyscyplinarną nauką, której zgłębienie daje podstawy do podjęcia pracy w jednostkach ochrony państwa.

 

1. Na początek

Przygodę ze studiami na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne w Warszawie z pewnością uznasz za wartościową, jak i wymagającą. Zgłębienie podstaw teoretycznych, będących podstawą do rozwoju bardziej specjalistycznych kompetencji praktycznych, dzięki którym staniesz się świadomym pracownikiem współczesnego rynku pracy, może okazać się żmudne i niekiedy wyczerpujące.

Jednak najwytrwalsi z pewnością zrozumieją, że tego etapu zdecydowanie nie dałoby się pominąć. Zgłębisz zapiski prawne, zawarte we wszystkich kodeksach, dzięki czemu lepiej utwierdzisz się w kanonie przyswajanej wiedzy.

Poznasz historię polskich i światowych sił zbrojnych oraz wpływ ich działalności na przestrzeni czasu na obecne ukształtowanie polityczne, ekonomiczne i gospodarcze całego świata. Zrozumiesz, jakie działania jest w stanie podjąć policja, służba celna oraz wojsko w perspektywie konfrontacji z niebezpiecznymi zamachowcami.

 

2. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne możemy podzielić na:

1. Poziom studiów:

2. Forma:

 

Studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w Warszawie realizowane są w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają trzy lata. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające dwa lata.

Uczelnie w Warszawie umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku. 

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

3. Co wyróżnia ten kierunek

Nie bez znaczenia pozostanie nauka podstaw psychologii ­– bez niej nie byłbyś w stanie przewidywać działań zorganizowanych grup przestępczych oraz rozumieć motywów przestępczej działalności ludzkiej. Odpowiednie podejście psychologiczne pomoże ci również w nawiązywaniu kontaktu z jednostkami o zaburzonym wzorcu zachowań, co jest szczególnie ważne w procesie zbierania materiału dowodowego.

Przygotuj się na solidny wycisk podczas obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego. Odpowiednia siła, wytrzymałość i szybkość mogą okazać się zbawienne podczas najtrudniejszych wyzwać twojej przyszłej pracy. Kto wie, może właśnie te zajęcia nawet uratują ci kiedyś życie.

Jak sam widzisz, studia w Warszawie na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne, ze względu na ich interdyscyplinarność, będą niosły za sobą wiele trudów, ale także ogrom satysfakcji. Każdy absolwent zostanie uposażony w wiedzę i umiejętności, które pozwolą na pełnienie odpowiedzialnej roli związanej z ochroną ojczyzny oraz całego społeczeństwa.

 

4. Dla kogo te studia

Dla przyszłych studentów, zdecydowanych na podjęcie studiów na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne w Warszawie, istnieje możliwość dopasowania programu nauczania do swoich potrzeb poprzez dokonanie najlepszego wyboru wśród ośmiu uczelni, wzbogacających swoją ofertę edukacyjną o studia na tym kierunku.

Losy twojego narodu nigdy nie były ci obojętne? Z poruszeniem obserwujesz tragiczne wydarzenia w kraju i zastanawiasz się, jak mógłbyś im zapobiec? Cechuje cię duża sprawność i wytrzymałość fizyczna, dzięki której jesteś w stanie przejść wszystkie testy sprawnościowe?

Chciałbyś w przyszłości zasilić grono pracowników dbających o szeroko rozumiane bezpieczeństwo kraju? Jeśli „tak” jest odpowiedzią na większość z wymienionych pytań, to nie wahaj się dłużej i wybierz studia na jednej z uczelni w Warszawie!

 

W programie studiów na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 

Ile trwają studia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne w Warszawie?

Ile trwają studia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne w Warszawie?

Studia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne w Warszawie, w zależności od typu studiów trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Nie jesteś pewien, ile czasu będziesz musiał poświęcić na przebrnięcie przez cały proces edukacyjny na studiach na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne w Warszawie? W związku z tym, że kierunek ten dzieli się na studia pierwszego i drugiego stopnia, edukacja może przebiegać dwuetapowo.

Studia pierwszego stopnia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne w Warszawie trwają sześć semestrów, a więc trzy lata i zostają zwieńczone uzyskaniem przez absolwentów tytułu licencjata.

Na ukończenie magisterskich studiów drugiego stopnia należy przeznaczyć dwa lata, jednak poszerzenie zawodowych możliwości najpewniej będzie tego warte. Uczelnie w Warszawie oferują możliwość wykształcenia szerokich kompetencji, niezbędnych w przyszłym zawodzie.

Bezpieczeństwo wewnętrzne w Warszawie - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat
studia II stopnia 2 lata magister

Jaka praca po studiach na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne w Warszawie?

Wciąż się zastanawiasz, ku jakiej pracy będziesz mógł skierować swoje kroki po ukończeniu studiów na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne w Warszawie? Możliwości zawodowe będą dosyć szerokie ze względu na rosnące zapotrzebowanie na dobrze wykwalifikowanych specjalistów, zdolnych do wdrożenia działań odpowiednich dla zapewnienia krajowi należytej ochrony.

Absolwenci studiów na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne na jednej z uczelni w Warszawie znajdą zatrudnienie w organach administracji publicznej i prywatnej, ze szczególnym uwzględnieniem jednostek kontrolujących utrzymanie bezpieczeństwa i ochrony państwa.

 

Praca w służbie celnej pozwoli ci na bezpośrednie działanie zapobiegające przemytowi nielegalnych substancji na teren chronionego przez ciebie kraju. Jest to niezwykle ważne dla zachowania odpowiedniej prewencji antynarkotykowej, a co za tym idzie, uchronienia społeczeństwa przez pośrednimi i bezpośrednimi skutkami ich nadużywania.

 

Jeśli zależy ci na nagłych skokach adrenaliny i nie boisz się sytuacji, które potencjalnie mogłyby zagrozić twojemu zdrowiu lub życiu, będziesz mógł zasilić grono pracowników policji, służby więziennej, a nawet wojska. W tej pracy musisz liczyć się z tym, że wysoka kondycja fizyczna, udowodniona pozytywnym zdaniem testów sprawnościowych, jest warunkiem koniecznym do odniesienia sukcesu.

►►

Praca w placówkach oświatowych i wszelkiego rodzaju instytucjach kulturalnych da ci doskonałą możliwość bezpośredniego wdrażania ochronnych działań prewencyjnych w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa wśród najmłodszych, którzy również bywają ofiarami przestępców. Odpowiednie ukierunkowanie młodych umysłów pozwoli na zwiększenie prawdopodobieństwa stosowania odpowiednich zachowań prewencyjnych wśród przyszłych pokoleń.

 

Absolwenci studiów na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne w Warszawie z pewnością znajdą pracę, która pomoże im realizować się w kwestii rozwoju swojego patriotyzmu lub empatii spowodowanej chęcią niesienia pomocy współobywatelom i całemu społeczeństwu.

 

Ile zarabiają absolwenci kierunku studiów Bezpieczeństwo wewnętrze?

Będąc absolwentem kierunku studiów Bezpieczeństwo wewnętrzne, będziesz mieć przed sobą szerokie możliwości zawodowe. Jedną z nich może być kontynuacja nauki na studiach III stopnia, a także podjęcie pracy na uczelni i rozwijanie się w kierunku zagadnień naukowych.

Jednak najczęściej absolwenci decydują się na podjęcie pracy w służbach mundurowych np. policji, straży miejskiej, wojsku, straży pożarnej lub straży granicznej, urzędach i administracji, a także w prywatnych firmach ochroniarskich.

Niektórzy z absolwentów decydują się, na otworzenie własnej działalności gospodarczej np. oferującą ochronę mienia i osób prywatnych lub usługi detektywistyczne. Największym zainteresowaniem cieszą się takie zawody jak m.in. detektyw, policjant oraz kierownik ochrony. Czym zajmują się na co dzień oraz ile wynoszą ich średnie miesięczne zarobki?

 

Detektyw

Absolwenci kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne, mogą zostać detektywami. Jest to zawód, który większości z pewnością kojarzy się z programami telewizyjnymi. Jednak zawód detektywa jest wykonywany na co dzień przez profesjonalistów. Czym on się zajmuje? Odpowiada on za przyjmowanie zleceń od swoich klientów, a następnie je realizuje. Najczęściej dotyczą one zebraniu dowodów w jakiś sprawach jak np. zdrada. Praca detektywa może być wykonywana praktycznie przez całą dobę, dlatego z pewnością nie jest to zawód dla każdego. Mediana zarobków detektywa wynosi około 6200 zł brutto miesięcznie.

 

Policjant

Absolwenci Bezpieczeństwa wewnętrznego mogą również objąć stanowisko policjanta i mogą pracować w różnych wydziałach Policji. Czym zajmuje się na co dzień? Obowiązki policjanta mogą różnić się w zależności od wydziału, jednak najczęściej praca absolwenta bezpieczeństwa wewnętrznego polega na pracy w biurze, wypełnianiu dokumentacji, a często także na prowadzeniu śledztwa. Mediana zarobków policjanta wynosi około 5150 zł miesięcznie.

 

Kierownik ochrony

Część absolwentów Bezpieczeństwa wewnętrznego decyduje się także na pracę w firmach ochroniarskich jako kierownicy ochrony. Czym się zajmują? Najczęściej odpowiadają oni za koordynację pracy całego zespołu oraz planowaniem poszczególnymi działaniami. Kierownik ochrony jest również odpowiedzialny za prowadzenie niezbędnej dokumentacji. Mediana zarobków kierownika ochrony wynosi około 5130 zł miesięcznie.

Źródło: wynagrodzenia.pl (październik 2021)

 

*Pamiętaj, że są to tylko orientacyjne zarobki i w rzeczywistości mogą się one różnić pomiędzy sobą. Wpływ na to ma wiele czynników. Wahania pomiędzy stawkami uzależnione są m.in. od wykształcenia, stażu pracy, doświadczenia, znajomości języków lub nawet miejsca pracy. Wynagrodzenia mogą różnić się między poszczególnymi województwami, a nawet miastami.

Gdzie studiować na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w Warszawie?

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne, w roku akademickim 2022/2023, Uniwersytet Warszawski oferuje 90 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych.

Bezpłatne nauczanie oferuje również Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie i Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na UW, UKSW, AszWoj oraz uczelniach prywatnych. Ceny wahają się od 4600 zł do 8000 zł za pierwszy rok studiów.

 

Bezpieczeństwo wewnętrzne studia w Warszawie - uczelnie:

 

czytaj dalej uczelnie w Warszawie

 

 

Limity miejsc

O zakwalifikowaniu kandydatów na wybrane studia decyduje postępowanie kwalifikacyjne, na podstawie którego tworzona jest lista rankingowa. Uczelnie przyjmują kandydatów, którzy zdobyli odpowiednią liczbę punktów w procesie rekrutacyjnym.

Limity miejsc na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w Warszawie:

 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie: 90
 • Szkoła Głowna Służby Pożarniczej w Warszawie: 60
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie: 80
 • Uniwersytet Warszawski: 90

*Uczelnie publiczne, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

 

Ile kosztują studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w Warszawie

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne. Za możliwość nauki niestacjonarne w publicznych szkołach wyższych oraz za studia w prywatnych uczelniach zazwyczaj należy zapłacić.

 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. H. Chodkowskiej w Warszawie – od 7800 zł
 • Uniwersytet Warszawski – od 4950 zł
 • Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie – od 4600 zł
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie od 5450 zł
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego z siedzibą w Warszawie – od 5100 zł

*Ceny za pierwszy rok studiów (rekrutacja 2022/2023). Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni.

 

Kiedy wyniki rekrutacji

Wyniki rekrutacji na studia uczelnie indywidualnie publikują w prywatnych profilach kandydatów w systemach IRK oraz ERK. Informacje te dotyczą nie tylko tego, czy dany kandydat zakwalifikował się na wybrany kierunek, ale również liczby zdobytych przez niego punktów i zajmowanego przez niego miejsca rankingowego.

 

Terminy wyników rekrutacji na studia 2022 w uczelniach publicznych w Warszawie:

 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie: 19.07.2022
 • Szkoła Głowna Służby Pożarniczej w Warszawie: od 08.07.2022 do 22.07.2022
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie: 19.07.2022
 • Uniwersytet Warszawski: 19.07.2022

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

Dowiedz się więcej wyniki rekrutacji na studia

 

Jak złożyć dokumenty rekrutacyjne

Większość uczelni decyduje się na przyjmowanie dokumentów rekrutacyjnych, które przekazywane są osobiście przez kandydatów. Czasem jednak niektóre szkoły wyższe decydują się na dopuszczenie możliwości doręczenia kompletnych zestawów za pośrednictwem poczty elektronicznej lub tradycyjnej.

 

Kiedy składamy dokumenty na studia

Aby zostać przyjętym na studia, należy dostarczyć wszystkie wymagane dokumenty do wybranej uczelni. Zakwalifikowani kandydaci mają zazwyczaj na to kilka dni od ogłoszenia wyników rekrutacji. Spóźnienie lub dostarczenie niekompletnego zestawu dokumentów rekrutacyjnych może zakończyć się dla kandydata skreśleniem z listy osób, które dostały się na studia.

Dowiedz się więcej terminy składania dokumentów na studia

 

Terminy składania dokumentów na studia 2022 w uczelniach publicznych w Warszawie:

 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie: od 20.07.2022 do 05.08.2022
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie: od 20.07.2022 do 22.07.2022
 • Uniwersytet Warszawski: od 20.07.2022 do 22.07.2022

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

** Dane dotyczące wymagań, cen, limitów, terminów mają charakter poglądowy i mogą się różnić dla poszczególnych kierunków studiów. Dokładne dane należy sprawdzić na stronach internetowych uczelni.

Uczelnie w Warszawie - kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie niestacjonarne, online, stacjonarne studia I stopnia więcej
Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie (Wydział Bezpieczeństwa Narodowego) stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej
Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie (Bezpieczeństwo wewnętrzne) stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej
Uczelnia Techniczno - Handlowa im. H. Chodkowskiej w Warszawie stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (Wydział Społeczno-Ekonomiczny) stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej
Uniwersytet Warszawski (Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW) stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej
Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej
Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie stacjonarne, niestacjonarne studia I stopnia więcej
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego z siedzibą w Warszawie niestacjonarne studia I stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne w Warszawie?

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne w Warszawie?

 

Gdzie studiować

Kierunki studiów w Warszawie, ze względu na możliwość podjęcia ich na różnych uczelniach, dają duże możliwości dokonania świadomego i rozsądnego wyboru. Zanim zdecydujesz się na aplikację na Bezpieczeństwo wewnętrzne w Warszawie, warto, abyś poznał procedury rekrutacyjne obowiązujące dla tego kierunku w zależności od wybranej uczelni.

Bezpieczeństwo wewnętrzne można podjąć aż na ośmiu różnych warszawskich uczelniach, zarówno publicznych jak i prywatnych, które oferują różne programy przebiegu studiów. Warto mieć ma uwadze fakt, że wybierając jedną z prywatnych uczelni, narzucamy na siebie konieczność uiszczania regularnych opłat za studia.

 

Proces rekrutacji

Aby dostać się na pierwszy stopień studiów na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne w Warszawie, należy solidnie przygotować się do egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka obcego nowożytnego, matematyki, wiedzy o społeczeństwie, historii oraz geografii – przedmiotów do wyboru jest dużo, co zwiększa szanse na dostanie się na ten kierunek studiów (wymagania mogą się różnić w zależności od uczelni).

Laureaci oraz finaliści ogólnopolskich konkursów przedmiotowych będą mieli bardzo ułatwiony start – odgórnie otrzymają stuprocentowy wynik maturalny bez konieczności podchodzenia do egzaminu.

W przypadku aplikacji na studia drugiego stopnia, w procesie rekrutacji istotne będą oceny uzyskane na dyplomie ukończenia poprzedniego etapu edukacji, dlatego warto się postarać, aby były one jak najlepsze.

Pierwszym krokiem w procesie rekrutacji jest elektroniczna rejestracja kandydatów, której można dokonać za pośrednictwem strony internetowej wybranej uczelni. Dokumentami, jakie należy dostarczyć komisji rekrutacyjnej po pozytywnym werdykcie w kwestii przyjęcia na studia, są kserokopia świadectwa maturalnego lub dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, fotografia do legitymacji oraz wypełniony formularz aplikacyjny.

 

Sprawność fizyczna

Bezpieczeństwo wewnętrzne w Warszawie to dosyć specyficzny kierunek, który wiąże się z podejmowaniem pewnego ryzyka w związku z kontaktem z potencjalnie niebezpiecznymi ludźmi. W osiągnięciu pełnego sukcesu podczas edukacji, należy być dostatecznie sprawnym fizycznie, co będzie potrzebne także w przyszłej pracy zawodowej.

 

STUDIA W WARSZAWIE - ważne informacje

kierunki studiów w Warszawie

studia w Warszawie

 

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE - ważne informacje

bezpieczeństwo wewnętrzne studia

bezpieczeństwo wewnętrzne studia online

zasady rekrutacji na studia

Studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne Warszawa – zaoczne

Charakter studiów zaocznych, który jest zupełnie odmienny od dziennych, to główny predyktor ich podejmowania. Wielu studentów zdaje sobie sprawę z tego, jak ważne jest wczesne zdobywanie pierwszych doświadczeń zawodowych, dlatego pragną podjąć pracę zarobkową i nie rezygnować jednocześnie z kształcenia na wybranym kierunku.

Bezpieczeństwo wewnętrzne w trybie niestacjonarnym przewiduje kształcenie weekendowe. W praktyce każdy student zobowiązuje się do aktywnego uczestnictwa w weekendowych, całodziennych zjazdach, podczas których przyswaja skoncentrowane treści programowe.

dowiedz się więcej na temat kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne studia zaoczne w Warszawie

Jakie są ceny studia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne w Warszawie

Jeżeli myślisz o rozpoczęciu dowolnych studiów w trybie niestacjonarnym, powinieneś przygotować odpowiednie zaplecze finansowe, które pozwoli ci na terminowe dokonanie opłat ratalnych za każdy semestr lub rok nauki. Koszt czesnego na Bezpieczeństwie wewnętrznym jest zróżnicowany w obrębie różnych uczelni w Warszawie.

Każda z nich informuje o szczegółach związanych ze studiami na swojej stronie internetowej, którą warto odwiedzić przed złożeniem aplikacji na Bezpieczeństwo wewnętrzne. Pamiętaj, że w dokonywaniu opłat ważna jest terminowość – w przypadku przekroczenia czasu płatności mogą zostać naliczane odsetki.

dowiedz się więcej na temat cen za studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne - ceny w Warszawie

 

Jakie opinie mają studia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne w Warszawie?

Często opinie studentów kierunku, którym sami jesteśmy zainteresowani, może powiedzieć nam znacznie więcej niż szczegółowy opis programu nauczania.

 

Piotr, student Bezpieczeństwa wewnętrznego w Warszawie, mówi:

„Bezpieczeństwo wewnętrzne to dosyć wymagający kierunek studiów. Dla mnie, jak i dla wielu kolegów z roku, najtrudniejsza była nauka wielu kodeksów prawnych, jednak satysfakcja wynikająca z możliwości podejmowania działań na korzyść ojczyzny przeważa wszystko!”

Poziom i tryb studiów


Zobacz, co wybierają inni

Pokaż wszystkie

Kierunki ochrona i bezpieczeństwo w Warszawie

Rozwiń

Popularne kierunki ochrona i bezpieczeństwo niestacjonarne w Warszawie

59 Uczelni w Warszawie

Warszawa przyciąga młodych ludzi z całego kraju. Przyjeżdżają tu na studia lub do pracy, w nadziei na zdobycie wykształcenia, doświadczenia zawodowego i wysoko płatnej pracy z perspektywami. Liczą na prestiż, sukces.

Warszawa ma wiele do zaoferowania dla studentów i kandydatów, ale także wiele od nich wymaga – progi punktowe oraz liczba chętnych na studia są tu wysokie. Również liczba studentów jest największa w Polsce: 15 uczelni publicznych i ponad 40 niepublicznych. Największą popularnością cieszą się Uniwersytet Warszawski, Politechnika Warszawska oraz Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.

Warszawskie uczelnie są uznawane za prestiżowe nie tylko w Polsce ale i za granicą. Cenione są za profesjonalną kadrę naukową i szerokie perspektywy rozwoju.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Warszawie

 

 #MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 #MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

Komentarze (0)

wsaib

Popularne

studia

matura 2023

 

 

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2022

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

 • Dzień otwarty https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/1bd10-uniwersytet-szczecinski.jpg Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet Zielonogórski, Kampus A, budynek A-29, ul. prof. Z. Szafrana 4a, Zielona Góra https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=uniwersytet%20zielonog%C3%B3rski https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/acf58-uniwersytet-zielona-gora.jpg Uniwersytet Zielonogórski