Bezpieczeństwo wewnętrzne - Warszawa

Bezpieczeństwo wewnętrzne - Warszawa

Bezpieczeństwo wewnętrzne - Warszawa

Studia w Warszawie

bezpieczeństwo wewnętrzne

Odkryj bezpieczeństwo wewnętrzne w Warszawie i sprawdź gdzie możesz studiować 

Bezpieczeństwo wewnętrzne studia Warszawa | woj. mazowieckie

Żyjemy w czasach, gdzie na większości kanałów informacyjnych oraz internetowych portalach z wiadomościami, kilkukrotnie w ciągu dnia pojawiają się doniesienia o kolejnych atakach terrorystycznych w którymś miejscu na świecie. Kolejni hakerzy szykują zmasowane ataki na konta bankowe nieostrożnych użytkowników Internetu. Co więcej – ataki nożowników, którzy za ofiary wybierają przypadkowych przechodniów zaczynają być codziennością.

Wszystkie powyższe tragiczne w skutkach wydarzenia mają ogromny wpływ na poczucie dysharmonii i zagrożenia wśród społeczeństwa. A jak przecież wiadomo, żadna cywilizacja nie może się dobrze rozwijać, kiedy jednostki składające się na jej całość nie mają zaspokojonej jednej z podstawowych potrzeb – bezpieczeństwa.

W związku z tym coraz bardziej rośnie zapotrzebowanie na wykształcenie ludzi zdolnych do wdrażania odpowiednich działań prewencyjnych oraz minimalizujących skutki zaistniałych już wydarzeń zagrażających jednostkom. W odpowiedzi na to zapotrzebowanie powstały studia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne, będące interdyscyplinarną nauką, której zgłębienie daje podstawy do podjęcia pracy w jednostkach ochrony państwa.

czytaj dalej wszystko o Bezpieczeństwo wewnętrzne - Warszawa

ZOBACZ, NA JAKICH UCZELNIACH W WARSZAWIE JEST KIERUNEK BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Specjalności na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne

UCZELNIE, GDZIE BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE JAKO SPECJALNOŚĆ / ŚCIEŻKA KSZTAŁCENIA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Specjalności na kierunku bezpieczeństwo narodowe

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne  w Warszawie?

Bezpieczeństwo wewnętrzne to jeden z najchętniej wybieranych kierunków studiów. Jeśli dołożymy do tego Warszawę jako miejsce ich podjęcia, okaże się, że często liczba kandydatów przewyższa liczbę dostępnych miejsc, oferowanych co roku przez poszczególne uczelnie w Warszawie.

Dlatego żeby mieć większe szanse na zasilenie grona studentów tego kierunku, należy podejść na poważnie do nauki przedmiotów wiodących w procesie rekrutacji na kierunki studiów w Warszawie.

Najczęściej są to: język polski, język obcy nowożytny, WOS, historia oraz geografia. Należy pamiętać, aby sprawdzać bieżące ustalenia władz wybranej uczelni oraz rozporządzenia Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego, gdyż procedury rekrutacyjne mogą ulegać zmianie.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Terminy rekrutacji na uczelniach 2020/2021

I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie Termin rekrutacji I stopnia:
od 04.05.2020
do 21.08.2020
Termin rekrutacji II stopnia:
od 04.05.2020
do 21.08.2020
Termin dodatkowej rekrutacji:
od 15.09.2020
do 30.09.2020
Dowiedz się więcej
Lingwistyczna Szkoła Wyższa w Warszawie Lingwistyczna Szkoła Wyższa w Warszawie Termin rekrutacji I stopnia:
od 11.05.2020
do 30.09.2020
Termin rekrutacji II stopnia:
od 11.05.2020
do 30.09.2020
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie Termin rekrutacji I stopnia:
od 11.05.2020
do 29.08.2020
Termin rekrutacji II stopnia:
od 06.04.2020
do 08.08.2020
Termin dodatkowej rekrutacji:
od 09.09.2020
do 01.10.2020
Dowiedz się więcej
Uczelnia Techniczno - Handlowa im. H. Chodkowskiej w Warszawie Uczelnia Techniczno - Handlowa im. H. Chodkowskiej w Warszawie Termin rekrutacji I stopnia:
od 04.05.2020
do 05.10.2020
Termin rekrutacji II stopnia:
od 04.05.2020
do 05.10.2020
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 13.07.2020
do 17.08.2020
Termin rekrutacji II stopnia:
od 13.07.2020
do 17.08.2020
Termin dodatkowej rekrutacji:
od 10.09.2020
do 05.10.2020
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 13.07.2020
do 05.10.2020
Termin rekrutacji II stopnia:
od 13.07.2020
do 05.10.2020
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Warszawski Uniwersytet Warszawski stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 13.07.2020
do 12.08.2020
Termin rekrutacji II stopnia:
od 05.05.2020
do 16.09.2020
Termin dodatkowej rekrutacji:
od 05.09.2020
do 01.10.2020
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
do 13.09.2020
Termin rekrutacji II stopnia:
do 16.09.2020
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.05.2020
do 30.09.2020
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.05.2020
do 30.09.2020
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie Termin rekrutacji I stopnia:
od 25.03.2020
do 30.09.2020
Termin rekrutacji II stopnia:
od 25.03.2020
do 30.09.2020
Termin dodatkowej rekrutacji:
od 01.10.2020
do 15.10.2020
Dowiedz się więcej
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego z siedzibą w Warszawie Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego z siedzibą w Warszawie Termin rekrutacji I stopnia:
od 11.05.2020
do 30.09.2020
Termin rekrutacji II stopnia:
od 11.05.2020
do 30.09.2020
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Ceny za pierwszy rok studiów na kierunku BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE (2020/2021)

stacjonarne niestacjonarne
Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie stacjonarne:
bezpłatne (limit:)
niestacjonarne:
4000 zł
Dowiedz się więcej
Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie stacjonarne:
bezpłatne (limit:)
niestacjonarne:
brak danych
Dowiedz się więcej
Uczelnia Techniczno - Handlowa im. H. Chodkowskiej w Warszawie Uczelnia Techniczno - Handlowa im. H. Chodkowskiej w Warszawie stacjonarne:
5600 zł
niestacjonarne:
5600 zł
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie stacjonarne:
bezpłatne (limit:)
niestacjonarne:
brak danych
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Warszawski Uniwersytet Warszawski stacjonarne:
bezpłatne (limit: 90)
niestacjonarne:
4650 zł
Dowiedz się więcej
Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie stacjonarne:
4240 zł
niestacjonarne:
4240 zł
Dowiedz się więcej
Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie stacjonarne:
4700 zł
niestacjonarne:
4700 zł
Dowiedz się więcej
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego z siedzibą w Warszawie Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego z siedzibą w Warszawie stacjonarne:
-
niestacjonarne:
4400 zł
Dowiedz się więcej

Źródło: Strony internetowe uczelni (02.10.2020)

Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni klikając powyższy link "Dowiedz się więcej".

Harmonogram rekrutacji +

Z harmonogramem rekrutacji powinna zapoznać się każda osoba, która chciałaby rozpocząć studia wyższe. Rejestracja kandydatów odbywa się na ogół na platformach internetowych poszczególnych ośrodków akademickich już w maju, nie liczy się jednak kolejność zgłoszeń, lecz wyniki, jakie kandydaci na studia otrzymali podczas egzaminów maturalnych. Od przyszłych studentów wymaga się zatem, by odpowiednio wcześnie sprecyzowali swoje plany odnośnie do kształcenia wyższego. Oczywiście możliwa jest rejestracja na kilka kierunków studiów.

Pierwszy etap rekrutacji odbywa się w lipcu, zaraz po tym jak maturzyści poznają wyniki swoich egzaminów dojrzałości. To także czas składania dokumentów oraz spokojnego oczekiwania na październik. Studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w Warszawie są dość popularne, więc nie wszyscy chętni mają szansę zakwalifikować się podczas pierwszego, lipcowego etapu rekrutacji.

Jeżeli nie znalazłeś się wśród osób, które na wymarzone studia nie dostały się w pierwszym terminie, nie musisz załamywać rąk. Uczelnie w Warszawie organizują na ogół dodatkowy termin rekrutacji, który umożliwia dostanie się na studia dodatkowej puli osób.

Dokumenty rekrutacyjne +

Składanie dokumentów to bardzo ważny czas podczas procedury rekrutacyjnej. Pamiętaj, że to, że dostałeś się na wymarzone studia, to dopiero wstęp do twojej przygody. By przypieczętować, powinieneś złożyć do dziekanatu zestaw podstawowych dokumentów. Ich niedostarczenie w terminie równa się z twoją decyzją o rezygnacji ze studiów. Jeżeli zostaniesz skreślony z listy studentów na tym etapie, będziesz musiał ubiegać się o ponowne przyjęcie podczas dodatkowego etapu rekrutacji. Wśród dokumentów, które powinieneś dostarczyć do dziekanatu, muszą się znaleźć:

  • świadectwo maturalne polskiego systemu oświaty;
  • świadectwo lub inny dokument, które zostały wydane poza system oświaty (jeżeli takie posiadasz);
  • aktualna fotografia;
  • różnego rodzaju umowy;
  • potwierdzenie opłat rekrutacyjnych.

Pamiętaj, że wszystkie uczelnie w Warszawie dowolnie ustalają zestaw tych wstępnych dokumentów. Szczegółowe informacje znajdziesz zawsze na stronach internetowych ośrodków akademickich.

Opłaty rekrutacyjne +

Każda osoba, która chce dostać się na studia wyższe, musi liczyć się z tym, że czeka ją uiszczenie opłat rekrutacyjnych. Wahają się one od 85 do 100 zł w zależności od uczelni. Informacje na ich temat znajdziesz na stronach internetowych uczelni. . Uiszczenie odpowiednio wcześnie takiej opłaty jest równoznaczne z tym, że chcesz wziąć udział w rekrutacji. Nie zapomnij o tym kroku. Możesz go dokonać za pośrednictwem poczty polskiej, przelewu bankowego lub przy pomocy płatności elektronicznych.

Przedmioty kwalifikacyjne +

Studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne należą do bardzo interdyscyplinarnego grona. Łączą w sobie nauki społeczne oraz prawnicze. Warto uświadomić sobie, że dostają się na nie na ogół najlepsi absolwenci szkół średnich, którzy swoje przygotowania do matury rozpoczynają odpowiednio wcześnie. Aby być jedną z tych osób, która rozpocznie studia prawnicze w Warszawie, musisz szczególną dbałość przyłożyć do nauki przedmiotów takich jak: WOS, historia, język polski, język obcy nowożytni, czy nawet filozofia. Nie czekaj i swoją naukę zacznij już dziś.

Przelicznik punktów kwalifikacyjnych +

Przelicznik punktów kwalifikacyjnych dowolnie ustala każda uczelnia wyższa. Uwzględnia on przede wszystkim poziom, na jakim zdawany był dany przedmiot maturalny. Maturzyści zawsze mają do wyboru dwa poziomy – podstawowy oraz rozszerzony. Poziom rozszerzony zawsze punktowany jest dużo wyżej. Przelicznik punktów kwalifikacyjnych uwzględnia również rangę wybranych przedmiotów.

Olimpiady oraz konkursy +

Kandydaci na studia wyższe otrzymują także ciekawą możliwość wzięcia udziału w wybranej olimpiadzie przedmiotowej. To oczywiście propozycja wyłącznie dla ambitnych osób, jest jednak o co walczyć. Laureaci oraz finaliści tych prestiżowych konkursów znajdują się na listach osób przyjętych na studia poza kolejnością. Te prestiżowe konkursy organizowane są dla uczniów szkół średnich i mają kilka etapów. Na liście olimpiad znajdują się również mniej typowe konkursy, które sprawdzają wiedzę z już bardzo wąskich dziedzin, na przykład ekonomicznych W przypadku studiów na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne możesz rozważyć olimpiady takie jak:

  • Olimpiada Policyjna;
  • Olimpiada Wiedzy o Państwie i Prawie;
  • czy Olimpiada Wiedzy o Integracji Europejskiej.

KIERUNKI OCHRONA I BEZPIECZEŃSTWO W WARSZAWIE

Rozwiń

POPULARNE KIERUNKI OCHRONA I BEZPIECZEŃSTWO NIESTACJONARNE W WARSZAWIE

Jak wyglądają studia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne w Warszawie?

 

 

1. Na początek

Przygodę ze studiami na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne w Warszawie z pewnością uznasz za wartościową, jak i wymagającą. Zgłębienie podstaw teoretycznych, będących podstawą do rozwoju bardziej specjalistycznych kompetencji praktycznych, dzięki którym staniesz się świadomym pracownikiem współczesnego rynku pracy, może okazać się żmudne i niekiedy wyczerpujące.

Jednak najwytrwalsi z pewnością zrozumieją, że tego etapu zdecydowanie nie dałoby się pominąć. Zgłębisz zapiski prawne, zawarte we wszystkich kodeksach, dzięki czemu lepiej utwierdzisz się w kanonie przyswajanej wiedzy.

Poznasz historię polskich i światowych sił zbrojnych oraz wpływ ich działalności na przestrzeni czasu na obecne ukształtowanie polityczne, ekonomiczne i gospodarcze całego świata. Zrozumiesz, jakie działania jest w stanie podjąć policja, służba celna oraz wojsko w perspektywie konfrontacji z niebezpiecznymi zamachowcami.

 

2. Co wyróżnia ten kierunek

Nie bez znaczenia pozostanie nauka podstaw psychologii ­– bez niej nie byłbyś w stanie przewidywać działań zorganizowanych grup przestępczych oraz rozumieć motywów przestępczej działalności ludzkiej. Odpowiednie podejście psychologiczne pomoże ci również w nawiązywaniu kontaktu z jednostkami o zaburzonym wzorcu zachowań, co jest szczególnie ważne w procesie zbierania materiału dowodowego.

Przygotuj się na solidny wycisk podczas obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego. Odpowiednia siła, wytrzymałość i szybkość mogą okazać się zbawienne podczas najtrudniejszych wyzwać twojej przyszłej pracy. Kto wie, może właśnie te zajęcia nawet uratują ci kiedyś życie.

Jak sam widzisz, studia w Warszawie na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne, ze względu na ich interdyscyplinarność, będą niosły za sobą wiele trudów, ale także ogrom satysfakcji. Każdy absolwent zostanie uposażony w wiedzę i umiejętności, które pozwolą na pełnienie odpowiedzialnej roli związanej z ochroną ojczyzny oraz całego społeczeństwa.

 

 

3. Dla kogo te studia

Dla przyszłych studentów, zdecydowanych na podjęcie studiów na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne w Warszawie, istnieje możliwość dopasowania programu nauczania do swoich potrzeb poprzez dokonanie najlepszego wyboru wśród ośmiu uczelni, wzbogacających swoją ofertę edukacyjną o studia na tym kierunku.

Losy twojego narodu nigdy nie były ci obojętne? Z poruszeniem obserwujesz tragiczne wydarzenia w kraju i zastanawiasz się, jak mógłbyś im zapobiec? Cechuje cię duża sprawność i wytrzymałość fizyczna, dzięki której jesteś w stanie przejść wszystkie testy sprawnościowe?

Chciałbyś w przyszłości zasilić grono pracowników dbających o szeroko rozumiane bezpieczeństwo kraju? Jeśli „tak” jest odpowiedzią na większość z wymienionych pytań, to nie wahaj się dłużej i wybierz studia wojskowe na jednej z uczelni w Warszawie!

W siatce czekają przykładowo przedmioty takie jak:

 

Ile trwają studia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne w Warszawie?

Ile trwają studia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne w Warszawie?

Nie jesteś pewien, ile czasu będziesz musiał poświęcić na przebrnięcie przez cały proces edukacyjny na studiach na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne w Warszawie? W związku z tym, że kierunek ten dzieli się na studia pierwszego i drugiego stopnia, edukacja może przebiegać dwuetapowo.

Studia pierwszego stopnia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne w Warszawie trwają sześć semestrów, a więc trzy lata i zostają zwieńczone uzyskaniem przez absolwentów tytułu licencjata, a co za tym idzie, uprawnienia do wykonywania zawodu związanego z ukończonym kierunkiem.

Na ukończenie magisterskich studiów drugiego stopnia należy przeznaczyć dwa lata, jednak poszerzenie zawodowych możliwości najpewniej będzie tego warte. Uczelnie w Warszawie oferują możliwość wykształcenia szerokich kompetencji, niezbędnych w przyszłym zawodzie.

Czas trwania studiów na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Uczelnia Techniczno - Handlowa im. H. Chodkowskiej w Warszawie Uczelnia Techniczno - Handlowa im. H. Chodkowskiej w Warszawie stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie stac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Warszawski Uniwersytet Warszawski stac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego z siedzibą w Warszawie Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego z siedzibą w Warszawie niestac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Orientacyjne limity miejsc na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w Warszawie na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie stac. I stopnia:
100
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
120
II stopnia:
60
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Progi punktowe na kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne w Warszawie na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie stac. I stopnia:
49,85
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Warszawski Uniwersytet Warszawski stac. I stopnia:
50,70
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne w Warszawie?

 

Gdzie studiować

Kierunki studiów w Warszawie, ze względu na możliwość podjęcia ich na różnych uczelniach, dają duże możliwości dokonania świadomego i rozsądnego wyboru. Zanim zdecydujesz się na aplikację na Bezpieczeństwo wewnętrzne w Warszawie, warto, abyś poznał procedury rekrutacyjne obowiązujące dla tego kierunku w zależności od wybranej uczelni.

Bezpieczeństwo wewnętrzne można podjąć aż na ośmiu różnych warszawskich uczelniach, zarówno publicznych jak i prywatnych, które oferują różne programy przebiegu studiów. Warto mieć ma uwadze fakt, że wybierając jedną z prywatnych uczelni, narzucamy na siebie konieczność uiszczania regularnych opłat w kwocie ustalonej odgórnie przez jej władze.

 

Proces rekrutacji

Aby dostać się na pierwszy stopień studiów na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne w Warszawie, należy solidnie przygotować się do egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka obcego nowożytnego, matematyki, wiedzy o społeczeństwie, historii oraz geografii – przedmiotów do wyboru jest dużo, co zwiększa szanse na dostanie się na ten kierunek studiów.

Laureaci oraz finaliści ogólnopolskich konkursów przedmiotowych będą mieli bardzo ułatwiony start – odgórnie otrzymają stuprocentowy wynik maturalny bez konieczności podchodzenia do egzaminu.

W przypadku aplikacji na studia drugiego stopnia, w procesie rekrutacji istotne będą oceny uzyskane na dyplomie ukończenia poprzedniego etapu edukacji, dlatego warto się postarać, aby były one jak najlepsze.

 

Sprawność fizyczna

Bezpieczeństwo wewnętrzne w Warszawie to dosyć specyficzny kierunek, który wiąże się z podejmowaniem pewnego ryzyka w związku z kontaktem z potencjalnie niebezpiecznymi ludźmi. W osiągnięciu pełnego sukcesu podczas edukacji, należy być dostatecznie sprawnym fizycznie, co będzie potrzebne także w przyszłej pracy zawodowej.

Pierwszym krokiem w procesie rekrutacji jest elektroniczna rejestracja kandydatów, której można dokonać za pośrednictwem strony internetowej wybranej uczelni. Dokumentami, jakie należy dostarczyć komisji rekrutacyjnej po pozytywnym werdykcie w kwestii przyjęcia na studia, są kserokopia świadectwa maturalnego lub dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, fotografia do legitymacji oraz wypełniony formularz aplikacyjny.

zasady rekrutacji na studia

Jaka praca po studiach na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne w Warszawie?

Jaka praca po studiach na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne w Warszawie?

Wciąż się zastanawiasz, ku jakiej pracy będziesz mógł skierować swoje kroki po ukończeniu studiów na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne w Warszawie? Możliwości zawodowe będą dosyć szerokie ze względu na rosnące zapotrzebowanie na dobrze wykwalifikowanych specjalistów, zdolnych do wdrożenia działań odpowiednich dla zapewnienia krajowi należytej ochrony.

Absolwenci studiów na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne na jednej z uczelni w Warszawie znajdą zatrudnienie w organach administracji publicznej i prywatnej, ze szczególnym uwzględnieniem jednostek kontrolujących utrzymanie bezpieczeństwa i ochrony państwa.

 

Praca w służbie celnej pozwoli ci na bezpośrednie działanie zapobiegające przemytowi nielegalnych substancji na teren chronionego przez ciebie kraju. Jest to niezwykle ważne dla zachowania odpowiedniej prewencji antynarkotykowej, a co za tym idzie, uchronienia społeczeństwa przez pośrednimi i bezpośrednimi skutkami ich nadużywania.

 

 

Jeśli zależy ci na nagłych skokach adrenaliny i nie boisz się sytuacji, które potencjalnie mogłyby zagrozić twojemu zdrowiu lub życiu, będziesz mógł zasilić grono pracowników policji, służby więziennej, a nawet wojska. W tej pracy musisz liczyć się z tym, że wysoka kondycja fizyczna, udowodniona pozytywnym zdaniem testów sprawnościowych, jest warunkiem koniecznym do odniesienia sukcesu.

 

►►

Praca w placówkach oświatowych i wszelkiego rodzaju instytucjach kulturalnych da ci doskonałą możliwość bezpośredniego wdrażania ochronnych działań prewencyjnych w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa wśród najmłodszych, którzy również bywają ofiarami przestępców. Odpowiednie ukierunkowanie młodych umysłów pozwoli na zwiększenie prawdopodobieństwa stosowania odpowiednich zachowań prewencyjnych wśród przyszłych pokoleń.

 

Absolwenci studiów na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne w Warszawie z pewnością znajdą wymarzoną pracę, która pomoże im realizować się w kwestii rozwoju swojego patriotyzmu lub empatii spowodowanej chęcią niesienia pomocy współobywatelom i całemu społeczeństwu.

Studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne Warszawa – zaoczne

Charakter studiów zaocznych, który jest zupełnie odmienny od dziennych, to główny predyktor ich podejmowania. Wielu studentów zdaje sobie sprawę z tego, jak ważne jest wczesne zdobywanie pierwszych doświadczeń zawodowych, dlatego pragną podjąć pracę zarobkową i nie rezygnować jednocześnie z kształcenia na wybranym kierunku.

Bezpieczeństwo wewnętrzne w trybie niestacjonarnym przewiduje kształcenie weekendowe. W praktyce każdy student zobowiązuje się do aktywnego uczestnictwa w weekendowych, całodziennych zjazdach, podczas których przyswaja skoncentrowane treści programowe.

dowiedz się więcej na temat kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne studia zaoczne w Warszawie

Jakie są ceny studia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne w Warszawie

Jeżeli myślisz o rozpoczęciu dowolnych studiów w trybie niestacjonarnym, powinieneś przygotować odpowiednie zaplecze finansowe, które pozwoli ci na terminowe dokonanie opłat ratalnych za każdy semestr lub rok nauki. Koszt czesnych na Bezpieczeństwie wewnętrznym jest zróżnicowany w obrębie różnych uczelni w Warszawie.

Każda z nich informuje o szczegółach związanych ze studiami na swojej stronie internetowej, którą warto odwiedzić przed złożeniem aplikacji na Bezpieczeństwo wewnętrzne. Pamiętaj, że w dokonywaniu opłat ważna jest terminowość – w przypadku przekroczenia czasu płatności mogą zostać naliczane odsetki.

dowiedz się więcej na temat cen za studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne - ceny w Warszawie

 

Jakie opinie mają studia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne w Warszawie?

Często opinie studentów kierunku, którym sami jesteśmy zainteresowani, może powiedzieć nam znacznie więcej niż szczegółowy opis programu nauczania.

 

Piotr, student Bezpieczeństwa wewnętrznego w Warszawie, mówi:

„Bezpieczeństwo wewnętrzne to dosyć wymagający kierunek studiów. Dla mnie, jak i dla wielu kolegów z roku, najtrudniejsza była nauka wielu kodeksów prawnych, jednak satysfakcja wynikająca z możliwości podejmowania działań na korzyść ojczyzny przeważa wszystko!”

59 Uczelni w Warszawie

Warszawa przyciąga młodych ludzi z całego kraju. Przyjeżdżają tu na studia lub do pracy, w nadziei na zdobycie wykształcenia, doświadczenia zawodowego i wysoko płatnej pracy z perspektywami. Liczą na prestiż, sukces.

Warszawa ma wiele do zaoferowania dla studentów i kandydatów, ale także wiele od nich wymaga – progi punktowe oraz liczba chętnych na studia są tu wysokie. Również liczba studentów jest największa w Polsce: 15 uczelni publicznych i ponad 40 niepublicznych. Największą popularnością cieszą się Uniwersytet Warszawski, Politechnika Warszawska oraz Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.

Warszawskie uczelnie są uznawane za prestiżowe nie tylko w Polsce ale i za granicą. Cenione są za profesjonalną kadrę naukową i szerokie perspektywy rozwoju.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Warszawie

 

 #MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 #MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

Komentarze (0)