Bezpieczeństwo wewnętrzne - Warszawa

Bezpieczeństwo wewnętrzne - Warszawa

Studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w Warszawie możesz podjąć na 4 uczelniach publicznych oraz 6 niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych w trybie stacjonarnym (dziennym), niestacjonarnym oraz online.

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Status uczelni
Typ uczelni
Poziom studiów
Forma studiów
Więcej filtrów
Czas trwania
Uczelnia Techniczno - Handlowa im. H. Chodkowskiej w Warszawie

Uczelnia Techniczno - Handlowa im. H. Chodkowskiej w Warszawie

Uniwersytet WSB Merito Warszawa

Uniwersytet WSB Merito Warszawa

Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Warszawski

Bezpieczeństwo wewnętrzne stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne
Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie

Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie

Bezpieczeństwo wewnętrzne stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne, online
Akademia Pożarnicza w Warszawie

Akademia Pożarnicza w Warszawie

Bezpieczeństwo wewnętrzne stopień: (I)  (II)
forma: stacjonarne, niestacjonarne
Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie

Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Bezpieczeństwo wewnętrzne stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne
Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie

Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie

Bezpieczeństwo wewnętrzne stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Uczelnie, gdzie bezpieczeństwo wewnętrzne jako specjalność / ścieżka kształcenia

Społeczna Akademia Nauk w Warszawie

Społeczna Akademia Nauk w Warszawie

Bezpieczeństwo narodowe stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne, online

Specjalności na kierunku bezpieczeństwo narodowe

Pokaż więcej
Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych

Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych "Varsovia" w Warszawie

Bezpieczeństwo - studia online stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: online

Specjalności na kierunku bezpieczeństwo - studia online

Pokaż więcej
Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie

Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie

Bezpieczeństwo narodowe stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku bezpieczeństwo narodowe

23.06.2024

Bezpieczeństwo wewnętrzne studia Warszawa 2024 | woj. mazowieckie

Bezpieczeństwo wewnętrzne w Warszawie to 3-letnie studia I stopnia (licencjackie) oraz 2-letnie studia II stopnia (magisterskie), których program oferuje 22 różne specjalności. Studia przygotowują do pracy między innymi w służbach mundurowych. Studenci zdobywają wiedzę z zakresu zarządzania kryzysowego czy zwalczania terroryzmu.

Bezpieczeństwo wewnętrzne - Warszawa
Studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w Warszawie
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne, online
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Opis kierunku

Bezpieczeństwo wewnętrzne to kierunek studiów, który łączy w sobie zagadnienia z zakresu nauk prawnych, ekonomii i zarządzania. Studenci mają do wyboru szeroką gammę specjalności, takich jak: obronność państwa, zarządzanie kryzysowe czy cyberbezpieczeństwo. W toku studiów studenci mogą zdobyć umiejętności opracowywania dokumentów na stanowiskach przewidzianych do planowania działań na rzecz bezpieczeństwa w strukturach administracji specjalnej. W planie zajęciowym studiów mogą znaleźć się takie przedmioty jak np.: współczesny terroryzm, kryminalistyka, prawo administracyjne czy zarządzanie w sytuacjach kryzysowych. 

Ukończenie studiów na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne daje możliwość zatrudnienia instytucjach bezpieczeństwa narodowego lub cywilnego. Absolwenci bezpieczeństwa wewnętrznego mogą podjąć pracę w Policji, Służbie Więziennej, Straży Pożarnej, służbach specjalnych czy centrach zarządzania kryzysowego, zyskując tytuł zawodowy np.: doradcy i analityka z zakresu bezpieczeństwa, pracownika z zakresu komunikacji w sektorze bezpieczeństwa i kontaktu z mediami bądź specjalisty z zakresu organizacji i zabezpieczenia imprez masowych.

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w Warszawie rozpocznie się 15 marca 2024 r. i potrwa do 30 października 2024 r. | Bezpieczeństwo wewnętrzne Warszawa - terminy rekrutacji >

Studia można podjąć na 11 uczelniach w formie stacjonarnej (dziennej) lub niestacjonarnej (zaocznej i online). Ceny na bezpieczeństwie wewnętrznym w Warszawie w 2024 r. zaczynają się od 4000 zł za pierwszy rok studiów, a próg punktowy na bezpłatne studia stacjonarne 2023/2024 wyniósł: na UKSW 59,25 punktu, na UW 56,97 pkt.

Gdzie studiować bezpieczeństwo wewnętrzne w Warszawie

W Warszawie bezpieczeństwo wewnętrzne możesz studiować w ramach kierunku lub specjalności na 4 uczelniach publicznychAkademii Sztuki Wojennej w Warszawie (Wydział Bezpieczeństwa Narodowego ASW)Uniwersytecie Warszawskim (Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW), Akademii Pożarniczej w Warszawie (AP), Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (Wydział Społeczno-Ekonomiczny UKSW) oraz 8 niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych.

 

Gdzie studiować bezpieczeństwo wewnętrzne bezpłatnie w Warszawie

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne, w roku akademickim 2024/2025, Uniwersytet Warszawski oferuje 90 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych.

Bezpłatne nauczanie oferuje również Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie i Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na UW, UKSW, AszWoj oraz uczelniach prywatnych. Ceny wahają się od 4000 zł do 9700 zł za pierwszy rok studiów.

 

Kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne - uczelnie w Warszawie

Sprawdź

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne w Warszawie

W procesie rekrutacji na studia w Warszawie na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w roku akademickim 2024/2025 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: historia, geografia, informatyka, język obcy, matematyka, wiedza o społeczeństwie. bezpieczeństwo wewnętrzne Warszawa - przedmioty maturalne

Bezpieczeństwo wewnętrzne to jeden z chętniej wybieranych kierunków studiów. Jeśli dołożymy do tego Warszawę jako miejsce ich podjęcia, okaże się, że często liczba kandydatów przewyższa liczbę dostępnych miejsc, oferowanych co roku przez poszczególne uczelnie w Warszawie.

Dlatego żeby mieć większe szanse na zasilenie grona studentów tego kierunku, należy podejść na poważnie do nauki przedmiotów wiodących w procesie rekrutacji na kierunki studiów w Warszawie.

Najczęściej są to: język polski, język obcy nowożytny, WOS, historia oraz geografia. Należy pamiętać, aby sprawdzać bieżące ustalenia władz wybranej uczelni oraz rozporządzenia Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego, gdyż procedury rekrutacyjne mogą ulegać zmianie.

 

Bezpieczeństwo wewnętrzne Uniwersytet Warszawski (UW) - przedmioty maturalne

Kandydaci na studia 2024/2025 na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne na Uniwersytecie Warszawskim wśród przedmiotów maturalnych muszą uwzględnić 3 wymagane przedmioty: język polski, matematyką oraz jeden język obcy (angielski, francuskie, niemiecki, hiszpański, włoski, rosyjski, portugalski, szwedzki, słowacki). dowiedz się więcej

 

Bezpieczeństwo wewnętrzne Akademia Sztuki Wojennej - przedmioty maturalne

Na przedmioty maturalne stanowiące podstawę rekrutacji na studia 2024/2025 na kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne w Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie składają się 3 przedmioty obowiązkowe: język obcy nowożytny i dwa przedmioty spośród: geografia, historia, . dowiedz się więcej

 

Bezpieczeństwo wewnętrzne Akademia Pożarnicza - przedmioty maturalne

W rekrutacji 2024/2025 na studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w Akademii Pożarniczej wymagane jest uzyskanie oceny z trzech przedmiotów maturalnych: wiedza o społeczeństwie, matematyka, informatyka przedmiotów: matematyki, języka obcego oraz jednego przedmiotu do wyboru spośród: wiedza o społeczeństwie, historia, informatyka, geografia. dowiedz się więcej

 

Rekrutacja na bezpieczeństwo wewnętrzne w uczelniach niepublicznych (prywatnych)

Uczelnie niepubliczne w Warszawie przyjmują kandydatów najczęściej na podstawie kolejności zgłoszeń.

* Przed rekrutacją na wybrany kierunek należy wcześniej zapoznać się z wymaganiami obowiązującymi w poszczególnych szkołach wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Jak wyglądają studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w Warszawie

Studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w Warszawie realizowane są w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają trzy lata. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające dwa lata.

Uczelnie w Warszawie umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, niestacjonarnym jak i online. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku.

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Uczelnie w Warszawie - kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie stacjonarne, niestacjonarne, online I stopnia, II stopnia więcej
Akademia Pożarnicza w Warszawie (Bezpieczeństwo wewnętrzne) stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia więcej
Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie (Wydział Bezpieczeństwa Narodowego) stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia więcej
Uczelnia Techniczno - Handlowa im. H. Chodkowskiej w Warszawie stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia więcej
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (Wydział Społeczno-Ekonomiczny) stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia więcej
Uniwersytet Warszawski (Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW) stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia więcej
Uniwersytet WSB Merito Warszawa stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia więcej
Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Program studiów i przedmioty

Przykładowe przedmioty w programie studiów na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w Warszawie: bezpieczeństwo społeczne, instytucje bezpieczeństwa wewnętrznego, wspólczesny terroryzm, kryzysy polityczne w Polsce, administracja publiczna, ochrona danych osobowych i informacji niejawnych, podstawy prawa karnego.
W czasie studiów na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne studenci zdobędą wiedzę z zakresu nauk prawnych, społecznych i administracyjnych. Ponadto nauczą się analizowania zjawisk związanych z bezpieczeństwem w skali globalnej, państwowej, regionalnej i lokalnej. Dowiedzą się także, w jaki sposób podejmować działania na rzecz zwalczania przestępczości i terroryzmu, a także nauczą się zarządzania kryzysowego.

Żyjemy w czasach, gdzie na większości kanałów informacyjnych oraz internetowych portalach z wiadomościami, kilkukrotnie w ciągu dnia pojawiają się doniesienia o kolejnych atakach terrorystycznych w którymś miejscu na świecie. Kolejni hakerzy szykują zmasowane ataki na konta bankowe nieostrożnych użytkowników Internetu. Co więcej – ataki nożowników, którzy za ofiary wybierają przypadkowych przechodniów zaczynają być codziennością.

Wszystkie powyższe tragiczne w skutkach wydarzenia mają ogromny wpływ na poczucie dysharmonii i zagrożenia wśród społeczeństwa. A jak przecież wiadomo, żadna cywilizacja nie może się dobrze rozwijać, kiedy jednostki składające się na jej całość nie mają zaspokojonej jednej z podstawowych potrzeb – bezpieczeństwa.

W związku z tym coraz bardziej rośnie zapotrzebowanie na wykształcenie ludzi zdolnych do wdrażania odpowiednich działań prewencyjnych oraz minimalizujących skutki zaistniałych już wydarzeń zagrażających jednostkom. W odpowiedzi na to zapotrzebowanie powstały studia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne, będące interdyscyplinarną nauką, której zgłębienie daje podstawy do podjęcia pracy w jednostkach ochrony państwa.

 

Ogólne cele kształcenia

Studia w Warszawie na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne skierowane są do osób zainteresowanych np.: kryminologią i kryminalistyką; organizacją pracy instytucji publicznych; działalnością służb mundurowych; zasadami zarządzania kryzysowego; ochroną danych osobowych i informacji niejawnych. Studenci bezpieczeństwa wewnętrznego kierunku poznają m.in.: taktyki i techniki interwencji kryzysowej; przyczyny i przebieg procesów lub zjawisk zagrażających bezpieczeństwu wewnętrznemu; zasady efektywnej komunikacji z otoczeniem w sytuacjach kryzysowych.

Bezpieczeństwo wewnętrzne pozwala studentom zdobyć umiejętności w zakresie np.: obserwowania, rozumienia i analizowania zjawisk społecznych w kontekście zagrożeń lokalnych i globalnych; reagowania na konkretne zagrożenia i podejmowania stosownych decyzji w obszarze ochrony osób i mienia; wpływania na zachowania społeczne; stosowania technik prewencyjnych w terenie. Ponadto uczestnicy zajęć poznają również zasady i sposoby organizacji imprez masowych.

Absolwenci bezpieczeństwa wewnętrznego wiedzą, w jaki sposób np. zwalczać patologie społeczne, przestępczość i terroryzm, a także rozumieją prawne, społeczne i technologiczne aspekty bezpieczeństwa państwa. Osoby, które ukończyły bezpieczeństwo wewnętrzne, mogą zatem podjąć zatrudnienie m.in. w organach ścigania, służbach mundurowych, biurach detektywistycznych, jednostkach administracji publicznej. Kompetencje absolwentów tego kierunku cenione są również np. w firmach ochroniarskich czy odpowiedzialnych za organizację wydarzeń masowych.

 

Jakie są specjalności na bezpieczeństwie wewnętrznym w Warszawie

Współczesne studia z bezpieczeństwa wewnętrznego charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia.

 

Ile trwają studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w Warszawie

Studia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne w Warszawie, w zależności od typu studiów trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Sprawdź 

Bezpieczeństwo wewnętrzne w Warszawie - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat
studia II stopnia 2 lata magister

Jaka praca po bezpieczeństwie wewnętrznym

Absolwenci znajdą zatrudnienie w jednostkach administracji państwowej i samorządowej, agencjach bezpieczeństwa, centrach zarządzania kryzysowego oraz w służbach mundurowych. Ponadto mogą wykonywać zawód doradcy do spraw bezpieczeństwa, audytora, specjalisty do spraw imprez masowych oraz inspektora BHP.

czytaj dalej praca po bezpieczeństwie wewnętrznym

Jak wygląda rekrutacja na bezpieczeństwo wewnętrzne w Warszawie

Jak wygląda rekrutacja na bezpieczeństwo wewnętrzne w Warszawie

Pierwszym krokiem w procesie rekrutacji jest elektroniczna rejestracja kandydatów, której można dokonać za pośrednictwem strony internetowej wybranej uczelni. Dokumentami, jakie należy dostarczyć komisji rekrutacyjnej po pozytywnym werdykcie w kwestii przyjęcia na studia, są kserokopia świadectwa maturalnego lub dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, fotografia do legitymacji oraz wypełniony formularz aplikacyjny.

 

Bezpieczeństwo wewnętrzne - rekrutacja na uczelniach w Warszawie:

sprawdź rekrutacja na studia w Warszawie

 

Jakie progi na bezpieczeństwo wewnętrzne w Warszawie

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia stacjonarne na bezpieczeństwo wewnętrzne rok 2023/2024 musieli uzyskać co najmniej: na Uniwersytecie Warszawskim 56,97 punktu, na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 59,25 pkt.

czytaj dalej:

 

Limity miejsc

O zakwalifikowaniu kandydatów na wybrane studia decyduje postępowanie kwalifikacyjne, na podstawie którego tworzona jest lista rankingowa. Uczelnie przyjmują kandydatów, którzy zdobyli odpowiednią liczbę punktów w procesie rekrutacyjnym.

Limity miejsc na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w Warszawie:

 • Akademia Pożarnicza w Warszawie: 108
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie: 80
 • Uniwersytet Warszawski: 90

*Uczelnie publiczne, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2024/2025)

czytaj dalej

 

Kiedy wyniki rekrutacji

Wyniki rekrutacji na studia uczelnie indywidualnie publikują w prywatnych profilach kandydatów w systemach IRK oraz ERK. Informacje te dotyczą nie tylko tego, czy dany kandydat zakwalifikował się na wybrany kierunek, ale również liczby zdobytych przez niego punktów i zajmowanego przez niego miejsca rankingowego.

 

Terminy wyników rekrutacji na studia 2024 w uczelniach publicznych w Warszawie:

 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie: lipiec 2024
 • Szkoła Głowna Służby Pożarniczej w Warszawie: lipiec 2024
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie: 22 lipca 2024
 • Uniwersytet Warszawski: 22 lipca 2024

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2024/2025)

Dowiedz się więcej wyniki rekrutacji na studia

 

Jak złożyć dokumenty rekrutacyjne

Większość uczelni decyduje się na przyjmowanie dokumentów rekrutacyjnych, które przekazywane są osobiście przez kandydatów. Czasem jednak niektóre szkoły wyższe decydują się na dopuszczenie możliwości doręczenia kompletnych zestawów za pośrednictwem poczty elektronicznej lub tradycyjnej.

 

Kiedy składamy dokumenty na studia

Aby zostać przyjętym na studia, należy dostarczyć wszystkie wymagane dokumenty do wybranej uczelni. Zakwalifikowani kandydaci mają zazwyczaj na to kilka dni od ogłoszenia wyników rekrutacji. Spóźnienie lub dostarczenie niekompletnego zestawu dokumentów rekrutacyjnych może zakończyć się dla kandydata skreśleniem z listy osób, które dostały się na studia.

iedz się więcej terminy składania dokumentów na studia

Terminy składania dokumentów na studia 2024 w uczelniach publicznych w Warszawie:

 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie: lipiec 2024
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie: lipiec 2024
 • Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie: lipiec 2024
 • Uniwersytet Warszawski: od 23 do 25 lipca 2024

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2024/2025)

** Dane dotyczące wymagań, cen, limitów, terminów mają charakter poglądowy i mogą się różnić dla poszczególnych kierunków studiów. Dokładne dane należy sprawdzić na stronach internetowych uczelni.

Ile kosztują studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w Warszawie

Studia stacjonarne na kierunku bezpieczeństwo wewnętrze w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę w uczelniach niepublicznych oraz na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacić. Ile kosztują studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w Warszawie? Ceny w 2024 roku wahają się od 4000 zł do 9700 zł za pierwszy rok studiów. 

Bezpieczeńswo wewnętrzne studia Warszawa - ceny 2024

 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. H. Chodkowskiej w Warszawie – od 9400 zł
 • Uniwersytet Warszawski –
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego - 4000 zł
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie – od 4600 zł
 • Uniwersytet WSB Merito w Warszawie – od 7056 zł
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie - 4950 zł
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie - 5000 zł
 • Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie - od 6600 zł

Sprawdź

*Ceny za pierwszy rok studiów (rekrutacja 2024/2025). Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni.

Najczęściej zadawane pytania

Gdzie studiować bezpieczeństwo wewnętrzne w Warszawie

Kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne oferują cztery uczelnie publiczne w Warszawie – Uniwersytet Warszawski; Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie; Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie.

Bezpieczeństwo wewnętrzne można znaleźć także w pięciu warszawskich szkołach prywatnych – Uczelni Techniczno-Handlowej im. H. Chodkowskiej w Warszawie; Akademi Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie; Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji; Wszechnicy Polskiej Szkole Wyższej w Warszawie; Uczelni WSB Merito w Warszawie.

Ponadto bezpieczeństwo wewnętrzne jako specjalność na innym kierunku (politologia) można studiować w Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie, Społecznej Akademii Nauk w Warszawie, Menedżerskiej Akademii Nauk Stosowanych w Warszawie, Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie.

Studenci bezpieczeństwa wewnętrznego w Warszawie mogą studiować w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym (zaocznym).

Gdzie studiować bezpieczeństwo wewnętrzne bezpłatnie w Warszawie

Studia bezpłatne na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w Warszawie można podjąć w ramach studiów stacjonarnych w czterech uczelniach publicznych:

 • Uniwersytet Warszawski
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie

Gdzie studiować bezpieczeństwo wewnętrzne niestacjonarnie w Warszawie

Niestacjonarne studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w Warszawie można podjąć na czterech uczelniach niepublicznych oraz w czterech prywatnych szkołach wyższych. Studia niestacjonarne we wszystkich uczelniach warszawskich są płatne.

Uczelnie, na którym można studiować bezpieczeństwo wewnętrzne niestacjonarnie:

 • Uniwersytet Warszawski
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. H. Chodkowskiej w Warszawie
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uczelnia WSB Merito w Warszawie

Dowiedz się więcej bezpieczeństwo wewnętrzne w Warszawie studia niestacjonarne >

Ile kosztują studia niestacjonarne na bezpieczeństwie wewnętrznym w Warszawie

Niestacjonarne studia we wszystkich uczelniach w Warszawie są płatne. Ceny za jeden rok akademicki na tych studiach wahają się od 4200 zł do 8400 zł. ceny - bezpieczeństwo wewnętrzne Warszawa >

Czy są studia niestacjonarne bezpłatne

Niestety studia niestacjonarne na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne są płatne – zarówno na uczelniach publicznych, jak i prywatnych. Bezpłatną naukę można podjąć jedynie na studiach stacjonarnych oferowanych przez uczelnie publiczne.

 

Pokaż wszystkie

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Bezpieczeństwo wewnętrzne Warszawa studia i stopnia

Bezpieczeństwo wewnętrzne Warszawa studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Bezpieczeństwo wewnętrzne Warszawa studia stacjonarne

Bezpieczeństwo wewnętrzne Warszawa studia niestacjonarne

Bezpieczeństwo wewnętrzne w Warszawie

Aktualności rekrutacyjne

Pokaż wszystkie

Zobacz, co wybierają inni

Pokaż wszystkie

Jakie opinie mają studia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne w Warszawie?

Często opinie studentów kierunku, którym sami jesteśmy zainteresowani, może powiedzieć nam znacznie więcej niż szczegółowy opis programu nauczania.

 

Piotr, student Bezpieczeństwa wewnętrznego w Warszawie, mówi:

„Bezpieczeństwo wewnętrzne to dosyć wymagający kierunek studiów. Dla mnie, jak i dla wielu kolegów z roku, najtrudniejsza była nauka wielu kodeksów prawnych, jednak satysfakcja wynikająca z możliwości podejmowania działań na korzyść ojczyzny przeważa wszystko!”

59 Uczelni w Warszawie

Warszawa przyciąga młodych ludzi z całego kraju. Przyjeżdżają tu na studia lub do pracy, w nadziei na zdobycie wykształcenia, doświadczenia zawodowego i wysoko płatnej pracy z perspektywami. Liczą na prestiż, sukces.

Warszawa ma wiele do zaoferowania dla studentów i kandydatów, ale także wiele od nich wymaga – progi punktowe oraz liczba chętnych na studia są tu wysokie. Również liczba studentów jest największa w Polsce: 15 uczelni publicznych i ponad 40 niepublicznych. Największą popularnością cieszą się Uniwersytet Warszawski, Politechnika Warszawska oraz Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.

Warszawskie uczelnie są uznawane za prestiżowe nie tylko w Polsce ale i za granicą. Cenione są za profesjonalną kadrę naukową i szerokie perspektywy rozwoju.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Warszawie

 

 #MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 #MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

Pozostałe uczelnie w Warszawie na których jest kierunek BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

komentarze (1)

Jagoda odpowiedz

Bardzo pomocny artykuł. Jestem z okolic Warszawy i myślałam, że wyprowadzka do stolicy to moja jedyna opcja na zdobycie wyższego wykształcenia. Nie ukrywam, że przeprowadzka niezbyt jest mi na rękę. Dowiedziałam się, że na WSKZ-cie jest ten kierunek, więc w tym roku spróbuję. Tam podobno wszystkie wykłady odbywają się zdalnie, więc nie będę musiała zmieniać miejsca zamieszkania i płacić za wynajem. 

Teraz najważniejsze

kalkulator maturalny

matura 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2024

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia