Elektroradiologia w Warszawie – uczelnie publiczne

Komentarze (0)

Elektroradiologia w Warszawie – uczelnie publiczne

Komentarze (0)

Elektroradiologia w Warszawie – uczelnie publiczne

Studia w Warszawie na kierunku elektroradiologia można podjąć na 1 uczelni publicznej: Warszawski Uniwersytet Medyczny. Studia stacjonarne są bezpłatne, z kolei studnia niestacjonarne są płatne.

 

1. Warszawski Uniwersytet Medyczny (Wydział Medyczny)

Kierunek studiów Elektroradiologia będący propozycją Wydziału Medycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie realizowany jest w systemie dwustopniowym. Jako pierwsze są to trzyletnie studia I stopnia, kończące się tytułem licencjata, a następnie są to dwuletnie studia II stopnia, które kończą się tytułem magistra.

W rekrutacji 2023/2024 studia możesz podjąć w trybie:

  • stacjonarnym (studia bezpłatne)
  • niestacjonarnym

Jeśli interesujesz się zagadnieniami z zakresu nauk medycznych i biologiczno-chemicznych, a przedmioty ścisłe takie, jak matematyka nie stanowią dla ciebie wyzwania, to kierunek studiów Elektroradiologia może cię zainteresować. Atutem kandydata na ten kierunek studiów w Warszawie będzie również chęć niesienia pomocy i zainteresowanie tematyką medyczną.

Wybierając kierunek studiów Elektroradiologia w Warszawie, zdobędziesz wiele umiejętności z zakresu nauk medycznych i około medycznych, co pozwoli ci na sprawne odczytywanie pomiarów i ich interpretację. W trakcie studiów poznasz również wykorzystywany sprzęt medyczny w pracy elektroradiologa oraz będziesz kształcić się w zakresie występujących chorób. Jako student będziesz miał również okazję do doskonalenia zdobytych umiejętności w trakcie obowiązkowych praktyk, gdzie dowiesz się np. jak pracować i komunikować się z pacjentem.

W programie studiów możemy znaleźć wiele przedmiotów teoretycznych, ale także i praktycznych. Niektóre z nich to m.in. radiodiagnostyka, diagnostyka obrazowa, matematyka, wybrany język obcy, etyka, fizjologia oraz patomorfologia. W planie studiów przewidziano również wiele godzin przeznaczonych na praktyki zawodowe, które studenci mogą odbyć w wybranej przez siebie placówce.

Po ukończeniu studiów na kierunku Elektroradiologia możesz podjąć zatrudnienie m.in. w szpitalach, ośrodkach badawczych, klinikach, jednostkach analitycznych, laboratoriach oraz w prywatnych ośrodkach jako np. audiolodzy, inspektorzy ochrony radiologicznej, a także jako pracownicy medycyny klinicznej.

Dowiedz się więcej

Sprawdź

Studia medyczne

Studia medyczne w Warszawie

WSZYSTKO O KIERUNKU ELEKTRORADIOLOGIA - WARSZAWA

Komentarze (0)