Elektroradiologia - Warszawa

Elektroradiologia - Warszawa

Elektroradiologia - Warszawa

Studia w Warszawie na kierunku

elektroradiologia

Odkryj kierunek elektroradiologia w Warszawie i sprawdź, gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

11.08.2023

Elektroradiologia studia Warszawa 2023 | woj. mazowieckie

Elektroradiologia w Warszawie to 3-letnie studia I stopnia (licencjackie) oraz 2-letnie studia II stopnia (magisterskie). Studia można podjąć na 1 uczelni w formie stacjonarnej (dziennej) lub niestacjonarnej (zaocznej).

Studia na kierunku elektroradiologia w Warszawie
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Opis kierunku

Dziś obserwujemy dynamiczny rozwój medycyny. Nowe możliwości leczenia, terapii i diagnozy wpływ ma także szereg innych, pokrewnych dyscyplin, a w tym – elektroradiologia. Studia w Warszawie na tym kierunku pozwalają na zdobycie rozległej wiedzy medycznej. Głównym celem kształcenia jest jednak szczegółowe poznanie działania nowoczesnej aparatury radiologicznej.

Ukończenie elektroradiologii daje pewność znalezienia stabilnego zatrudnienia. Abolwenci kierunku znajdują zatrudnienie w szpitalach, klinikach, a także jednostkach analitycznych. Dzięki wiedzy zdobytej w trakcie studiów, mogą ubiegać się o pracę elektroradiologa czy inspektora ochrony radiologicznej.

 

Uczelnie

W Warszawie elektoradiologię możesz studiować w ramach kierunku na 1 uczelni publicznej: Warszawskim Uniwersytecie Medycznym (Wydział Lekarsko-Stomatologiczny WUM).

 

Wymagania

W procesie rekrutacji na studia w Warszawie na kierunku elektroradiologia w roku akademickim 2023/2024 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, język obcy, język polski, matematyka.

*Wymagania mogą się różnić w zależności od uczelni oraz trybu studiów (szczegółowe wymagania w dziale poniżej).

 

Ceny

Studia stacjonarne na kierunku elektroradiologia w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę w uczelniach niepublicznych oraz na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacić.

czytaj dalej wszystko o Elektroradiologia - Warszawa

Zobacz, na jakich uczelniach w Warszawie jest kierunek ELEKTRORADIOLOGIA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Warszawski Uniwersytet Medyczny

Warszawski Uniwersytet Medyczny

Elektroradiologia stopień: (I)  (II), czas trwania: 2 lata • 3 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek elektroradiologia w Warszawie?

Jak zapewne się domyślasz, studia na kierunku elektroradiologia mają profil ściśle medyczny. Dlatego od kandydatów na ten kierunek studiów wymaga się, by już podczas rekrutacji zaprezentowali jak najbardziej rozległą wiedzę właśnie z tego obszaru.

Pamiętaj, że szansę na rozpoczęcie tego kształcenia mają wyłącznie najlepsi absolwenci szkół średnich, więc swoje przygotowania do egzaminów maturalnych rozpocznij już dziś. Pośród zdawanych przez ciebie przedmiotów powinny się obligatoryjnie znaleźć: biologia oraz chemia. Możesz dodatkowo pomyśleć o przedmiotach takich jak matematyka oraz fizyka.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Elektroradiologia w Warszawie

Jak wyglądają studia na kierunku elektroradiologia w Warszawie?

Jeszcze kilkanaście lat temu większość osób otworzyłaby oczy ze zdumienia na hasło elektroradiologia. Dziś medycyna oraz jej nauki pomocnicze tak bardzo ewoluowały, że jesteśmy świadkami prawdziwej ewolucji medycznej, która otwiera przed pacjentami nowe perspektywy lecznicze.

Elektroradiologia to nauka, która w najogólniejszym rozumieniu zajmuje się badaniem w zakresie radiologii, radioterapii oraz medycyny nuklearnej. Dzięki intensywnemu rozwojowi tego obszaru medycyny jesteśmy dziś w stanie stawiać czoła chorobom, które jeszcze kilkanaście lat temu były nieuleczane.

Studia na kierunku elektroradiologia idealne będą dla osób, które zafascynowane są naukami medycznymi. Pamiętaj, że ten profil kształcenia cieszy się bardzo dużą popularnością i jest niezwykle obciążający, jeśli chodzi o wysiłek intelektualny. Wykwalifikowani elektroradiolodzy posiadają przede wszystkim rozbudowaną wiedzę z zakresu nauk medycznych. Jeżeli uwielbiasz intelektualne wyzwania i chcesz mieć wymierny wpływ na rozwój nauk medycznych, to studia na kierunku elektroradiologia w Warszawie czekają właśnie na ciebie.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku elektroradiologia możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)
2. Tryb:
 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Studia na kierunku elektroradiologia w Warszawie realizowane są zarówno w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają trzy lata. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające dwa lata.
Uczelnie w Warszawie umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku. 
Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.
 

2. Program studiów i przedmioty

Studia medyczne na kierunku elektroradiologia mają bardzo rozbudowany program kształcenia. Studenci otrzymają szeroką wiedzę z zakresu nauk biologicznych, chemicznych i medycznych, co uczyni ich prawdziwymi profesjonalistami w swojej dziedzinie. Przedmioty, z którymi stykać się będą studenci przez wszystkie lata kształcenia można podzielić na dwie bardzo podstawowe grupy:

 1. przedmioty teoretyczne;
 2. przedmioty treści specjalistycznych.

 

W pierwszej grupie znajdą się podstawowe zagadnienia, z którymi musi się zetknąć każdy student kierunków medycznych. Specjaliści od elektroradiologii muszą doskonale znać anatomię oraz fizjologię człowieka oraz wiedzieć, jakie patologie występują w jej obrębie – dzięki temu możliwe będzie prawidłowe odczytanie pomiarów, które zostały przedstawione na aparaturze medycznej. Pierwsza grupa obejmuje dodatkowo przedmioty takie jak:

 • biofizykę;
 • biostatystykę;
 • czy nawet podstawy elektroniki i akustyki.

 

Druga grupa przedmiotów charakteryzuje się bardzo specjalistycznym wymiarem. W jej ramach studenci poznają te zagadnienia, które ściśle przylegają do elektroradiologii. W siatce programowej możemy odnaleźć zatem przedmioty takie jak:

 • radiodiagnostyka;
 • diagnostyka elektromedyczna;
 • diagnostyka obrazowa;
 • czy pracowania anatomii radiologicznej.

 

To tylko nieznaczny wyciek z przedmiotów, z jakimi stykać się będą studenci elektroradiologii. Uczelnie w Warszawie robią bowiem wszystko, by wykształcić najlepszych specjalistów, którzy wzbudzą zaufanie wśród pacjentów.

W przypadku studiów elektroradiologicznych bardzo ważny jest nacisk na umiejętności – te zostaną pozyskane przez studentów tylko i wyłącznie podczas ćwiczeń praktycznych oraz praktyk. W pracy elektroradiologia wiedza zawsze stanowi podstawę do wykonywania czynności medycznych. Specjaliści z tego zakresu pracują przede wszystkim przy wykorzystaniu skomplikowanej aparatury medycznej – to dzięki niej możliwe są badania oraz dokładny opis schorzeń, chorób, czy dolegliwości.

 

3. Nabywane umiejętności

Uczelnie w Warszawie przygotowały ofertę studiów elektroradiologicznych dla najlepszych absolwentów szkół średnich. Swoją przygodę z tym kierunkiem będziesz mógł rozpocząć przede wszystkim na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Obecnie to jeden z tych ośrodków kształcenia wyższego, który kształci najlepszych specjalistów z zakresu nauk medycznych w kraju. Pamiętaj zatem, że studia w Warszawie na kierunku elektroradiologia mogą znajdować się w kręgu zainteresowań wielu absolwentów szkół średnich.

Kierunki studiów takie jak elektroradiologia muszą mieć bardzo przemyślany program kształcenia, by przyszli specjaliści dysponowali wyłącznie najbardziej rzetelną wiedzą i rozbudowanymi kwalifikacjami. Na studentów tego kierunku czeka zatem bardzo dużo wykładów, zajęć oraz ćwiczeń praktycznych. Będą oni zgłębiać tajniki nauk medycznych, biologicznych oraz chemicznych, które ściśle związane są elektroradiologią. W przyszłej pracy elektroradiologów bardzo ważne jest dogłębne poznanie treści kierunków, związanych chociażby z doskonałą obsługą aparatury medycznej, która stanowi niezbędny ekwipunek działań diagnostycznych.

Ile trwają studia na kierunku elektroradiologia w Warszawie?

Ile trwają studia na kierunku elektroradiologia w Warszawie?

Studia na kierunku Elektroradiologia w Warszawie, w zależności od typu studiów trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Studia medyczne w Warszawie na kierunku elektroradiologia zaliczają się do standardowego grona kierunków dwustopniowych. Ten podział jest najbardziej popularny w Polsce. Studenci swoją przygodę z elektroradiologią rozpoczną od nauki pierwszego stopnia. Trwa ona trzy lata, a pasjonaci elektroradiologii otrzymują wtedy podstawową wiedzę, która pozwala na rozpoczęcie pierwszych aktywności zawodowych. Na zakończenie nauki i po obronie pracy dyplomowej na tym stopniu absolwenci otrzymują tytuł zawodowy licencjata.

Warto pomyśleć jednak o rozpoczęciu uzupełniających studiów drugiego stopnia. Mają one charakter komplementarny, a wiedza oraz umiejętności studentów przybierają wysoce specjalistyczny charakter. Studia drugiego stopnia trwają dwa lata i kończą się przystąpieniem do obrony najważniejszej pracy dyplomowej oraz otrzymaniem tytułu magistra, który otwiera wszystkie drzwi zawodowego rozwoju.

Elektroradiologia w Warszawie - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat
studia II stopnia 2 lata magister
Jaka praca po studiach na kierunku elektroradiologia w Warszawie?

Jaka praca po studiach na kierunku elektroradiologia w Warszawie?

Studia w Warszawie na kierunku elektroradiologia to przede wszystkim gwarant stabilnego zatrudnienia. Dziś kierunki medyczne stanowią potężną grupę tych najchętniej wybieranych przez maturzystów. Cieszą się one tak niezwykłym zainteresowaniem właśnie przez perspektywy pracy nie tylko w Polsce, lecz także na arenie międzynarodowej.

Warto podkreślić także, że kierunki studiów takie jak elektroradiologia dają bardzo konkretne wykształcenie, przez to też liczba miejsc, w których można rozpocząć swoją zawodową przygodę, jest ograniczona, lecz bardzo treściwa. Na absolwentów elektroradiologii czekają bowiem:

 • szpitale;
 • klinki;
 • ośrodki badawcze oraz naukowe;
 • medyczne placówki diagnostyczne;
 • jednostki analityczne itd.

 

Praca przyszłych elektroradiologów jest wyjątkowo odpowiedzialna, ponieważ odpowiadają oni za obsługę aparatury medycznej, diagnostykę oraz pisanie opisów i interpretacji pomiarów zaprezentowanych przez sprzęt diagnostyczny. Absolwenci studiów na kierunku elektroradiologia mogą dowolnie wybrać, czy chcą pracować jako audiolodzy, inspektorzy ochrony radiologicznej, czy pracownicy medycyny klinicznej. Wszystko zależy od indywidualnych zainteresowań zawodowych absolwenta elektroradiologii w Warszawie.

 

Praca po studiach

Ukończenie studiów w Warszawie na kierunku elektroradiologia to gwarant przede wszystkim rzetelnego wykształcenia, które pozwala na znalezienie stabilnej i satysfakcjonującej pracy. Kierunki studiów takie jak elektroradiologia pozwalają na znalezienie pracy, która zgodna będzie z profilem wykształcenia, a to dla młodych absolwentów uczelni wyższych niezwykle ważny czynnik.

Absolwenci studiów na kierunku elektroradiologia mogą się z powodzeniem ubiegać o znalezienie pracy w różnego rodzaju szpitalach, klinikach, laboratoriach czy ośrodkach badawczych. Przygotowani są oni do przeprowadzania rozbudowanych procedur diagnostycznych związanych z radiologią oraz medycyną nuklearną.

 

Ile zarabiają absolwenci kierunku studiów Elektroradiologia?

Będąc absolwentem kierunku studiów Elektroradiologia czeka na ciebie wiele możliwości zawodowych. Część absolwentów kierunku studiów Elektroradiologia decyduje się na kontynuację nauki i pracę naukowo – badawczą, jednak większość podejmuje zatrudnienie m.in. w szpitalach jednostkach analitycznych, laboratoriach, a także w prywatnych ośrodkach. Najczęściej obejmowanymi stanowiskami przez absolwentów Elektroadiologia są m.in. elektroradiolog oraz inspektor ochrony radiologicznej. Czym zajmują się na co dzień oraz ile wynoszą ich średnie miesięczne zarobki?

 

Elektroradiolog

Absolwenci kierunku studiów Elektroradiologia mogą zostać zawodowymi elektrokardiologami. Czym się zajmują? Elektroradiolog odpowiada m.in. za przeprowadzanie badań specjalistycznym sprzętem. Przy tych badaniach musi zadbać o szczególne bezpieczeństwo swoje, a także i pacjenta, ponieważ wystawianie się na zbyt długie i silne promieniowanie może być niebezpieczne. Elektroradiolog odpowiada także za analizę wyników i przekazywanie ich lekarzom. Mediana zarobków audiologa wynosi około 4130 zł brutto miesięcznie.

 

Inspektor ochrony radiologicznej

Po ukończeniu studiów na kierunku Elektroradiologia absolwenci mogą zostać również inspektorami ochrony radiologicznej. Za co odpowiadają? Inspektorzy ochrony radiologicznej sprawdzają, czy wszystkie badania wykonywane są prawidłowo i czy są przestrzegane wszelkie normy bezpieczeństwa. Mediana zarobków inspektora ochrony radiologicznej wynosi około 5000 zł brutto miesięcznie.

Źródło: wynagrodzenia.pl (październik 2021)

 

*Pamiętaj, że są to tylko orientacyjne zarobki i w rzeczywistości mogą się one różnić pomiędzy sobą. Wpływ na to ma wiele czynników. Wahania pomiędzy stawkami uzależnione są m.in. od wykształcenia, stażu pracy, doświadczenia, znajomości języków lub nawet miejsca pracy. Wynagrodzenia mogą różnić się między poszczególnymi województwami, a nawet miastami.

Gdzie studiować na kierunku elektroradiologia w Warszawie?

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej: Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.

Kierunek elektroradiologia - uczelnie w Warszawie

czytaj dalej uczelnie w Warszawie

Uczelnie w Warszawie - kierunek elektroradiologia:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Warszawski Uniwersytet Medyczny stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na studia na kierunku elektroradiologia w Warszawie?

 

Czy te studia są dla ciebie

Kierunki studiów w Warszawie takie jak elektroradiologia stały się wyjątkowo oblegane w ostatnich latach. Każdy dostrzega bowiem potencjał, jaki niesie ze sobą nieustający rozwój nauk medycznych, a to wpływa dodatnio na atrakcyjność perspektyw zawodowych. Warto zastanowić się jednak, czy studia na kierunku elektroradiologia odpowiadają w pełni twoim intelektualnym oczekiwaniom. Odpowiedz sobie na kilka pytań, a być może dzięki temu podejmiesz słuszną decyzję:

 • Czy chemia, biologia oraz fizyka od zawsze znajdowały się w kanonie twoich ulubionych przedmiotów ścisłych?
 • Czy nie boisz się intelektualnych wyzwań i długich godzin poświęconych na poszerzaniu swojej wiedzy?
 • Czy interesują cię nowinki ze świata medycyny i techniki?
 • Czy dostrzegasz w sobie powołanie do wykonywania tego odpowiedzialnego i obciążającego psychicznie zawodu?

 

Wymagania rekrutacyjne

Jeżeli odpowiadasz na te pytania twierdząco, możesz śmiało zastanowić się nad wzięciem udziału w rekrutacji na kierunek elektroradiologia. Musisz pamiętać jednak, że wymiernym odzwierciedleniem twoich chęci będą wyniki, jakie uzyskasz podczas egzaminów maturalnych. Pamiętaj, że większość przedmiotów powinieneś zdawać na poziomie rozszerzonym, ponieważ jest on znacznie wyższej punktowany. Podczas wyboru przedmiotów maturalnych weź przede wszystkim pod uwagę biologię oraz chemię. Dodatkowym atutem będą matematyka, fizyka oraz język obcy nowożytny.

Ciekawą propozycję dla osób ambitnych stanowi wzięcie udziału w olimpiadzie przedmiotowej lub konkursie tematycznym. Laureaci oraz finaliści olimpiad znajdują się bowiem na listach osób przyjętych poza kolejnością. W przypadku studiów na kierunku elektroradiologia weź pod uwagę przede wszystkim olimpiady z obszarów ścisłych, a więc Chemiczną, Biologiczną, czy Fizyczną.

 

Wymagane dokumenty

Zanim przystąpisz do procesu rekrutacji zorientuj się także, jakie dokumenty powinieneś dostarczyć do dziekanatu w pierwszej kolejności. Powinny się wśród nich znaleźć przede wszystkim świadectwo maturalne, skany dowodu oraz zdjęcia do przyszłej legitymacji studenckiej.

 

STUDIA W WARSZAWIE - ważne informacje

kierunki studiów w Warszawie

studia w Warszawie

 

ELEKTRORADIOLOGIA - ważne informacje

elektroradiologia studia

studia medyczne w Warszawie

studia medyczne w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Jakie opinie mają studia na kierunku elektroradiologia w Warszawie?

Studia w Warszawie na kierunku elektroradiologia zarezerwowane są dla prawdziwych pasjonatów, którzy fascynują się rozwojem nauk medycznych.

Julian, student trzeciego roku, komentuje:

Do dzisiaj pamiętam opowieści mojej babci, która wspominała jak dawniej wyglądała diagnostyka w szpitalach. To na oczach jej pokolenia medycyna ruszyła tak bardzo do przodu i dziś niemożliwe stało się możliwe. Decyzję o rozpoczęciu studiów na kierunku elektroradiologia podjąłem już w liceum, ponieważ chciałem rozwijać się w tym obszarze nauk medycznych, który dużo wspólnego ma z fizyką. Dziś biorę udział w projekcie badawczym, którego celem jest opracowanie jeszcze bardziej innowacyjnych metod diagnostycznych przy pomocy elektroencefalografu. Studia na tym kierunku to moja najlepsza decyzja w życiu!

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Elektroradiologia Warszawa studia i stopnia

Elektroradiologia Warszawa studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Elektroradiologia Warszawa studia stacjonarne

Elektroradiologia Warszawa studia niestacjonarne

Kierunki medyczne w Warszawie

Rozwiń

59 Uczelni w Warszawie

Warszawa przyciąga młodych ludzi z całego kraju. Przyjeżdżają tu na studia lub do pracy, w nadziei na zdobycie wykształcenia, doświadczenia zawodowego i wysoko płatnej pracy z perspektywami. Liczą na prestiż, sukces.

Warszawa ma wiele do zaoferowania dla studentów i kandydatów, ale także wiele od nich wymaga – progi punktowe oraz liczba chętnych na studia są tu wysokie. Również liczba studentów jest największa w Polsce: 15 uczelni publicznych i ponad 40 niepublicznych. Największą popularnością cieszą się Uniwersytet Warszawski, Politechnika Warszawska oraz Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.

Warszawskie uczelnie są uznawane za prestiżowe nie tylko w Polsce ale i za granicą. Cenione są za profesjonalną kadrę naukową i szerokie perspektywy rozwoju.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Warszawie

 


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

Komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia