Energetyka w Warszawie – uczelnie publiczne

Komentarze (0)

Energetyka w Warszawie – uczelnie publiczne

Komentarze (0)

Energetyka w Warszawie – uczelnie publiczne

Studia w Warszawie na kierunku elektrotechnika można podjąć na 2 uczelniach publicznych:

Studia stacjonarne są bezpłatne, z kolei studnia niestacjonarne są płatne.

 

1. Politechnika Warszawska (Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa)

Energetyka jest kierunkiem studiów oferowanym przez Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej i jest realizowany w systemie dwustopniowym. Jako pierwsze są to trzyipółletnie studia I stopnia, kończące się tytułem inżyniera, a następnie są to półtoraroczne studia II stopnia, kończące się tytułem magistra inżyniera.

W rekrutacji 2023/2024 studia możesz podjąć w trybie:

  • stacjonarnym (studia bezpłatne)

Kierunek studiów Energetyka jest skierowany do osób, które interesują się zagadnieniami z zakresu energetyki, elektryki, a także nowoczesnymi rozwiązaniami, które można zastosować właśnie dzięki elektryce. Ważne, aby kandydat na ten kierunek studiów nie miał trudności z przedmiotami ścisłymi, ponieważ to właśnie na matematyce i fizyce opiera się ten kierunek. W ofercie Politechniki Warszawskiej możemy znaleźć kilka specjalności, dzięki czemu każdy ze studentów może rozwijać się w zakresie interesującej go dziedziny, są to m.in.:

  • chłodnictwo i klimatyzacja,
  • systemy i urządzenia energetyczne,
  • zrównoważona energetyka.

Będąc studentem na kierunku Energetyka, zdobędziesz szeroką wiedzę z zakresu przedmiotów ścisłych, a także wybranej przez siebie specjalności. W trakcie studiów będziesz uczestniczyć w zajęciach, które przybliżą ci zagadnienia m.in. z zakresu instalacji, a także projektowania instalacji elektrycznych. Oczywiście uprzednio w czasie zajęć teoretycznych dowiesz się, na czym polega energetyka i jak oraz do czego wykorzystywane są takie instalacje.

Program studiów na kierunku Energetyka opiera się głównie na przedmiotach ścisłych takich jak np. algebra z geometrią, matematyka, fizyka, mechanika, a także ochrona środowiska, która w ostatnim czasie coraz bardziej zyskuje na znaczeniu. Dodatkowo studenci są zobowiązani do zaliczenia praktyk zawodowych oraz do uczęszczania na lektorat z wybranego języka obcego.

Po ukończeniu studiów na kierunku Energetyka możesz podjąć zatrudnienie m.in. w elektrowniach, elektrociepłowniach, zakładach monitorujących energię, zakładach produkcyjnych, a także w firmach instalujących systemy energetyczne.

Dowiedz się więcej

 

2. Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie (Wydział Elektroniki)

Studia na kierunku Energetyka będące propozycją Wydziału Elektroniki Wojskowej Akademii Technicznej realizowane są w systemie dwustopniowym. Jako pierwsze są to trzyipółletnie studia I stopnia, które kończą się tytułem inżyniera, a następnie są to półtoraroczne studia II stopnia, kończące się tytułem magistra inżyniera.

W rekrutacji 2023/2024 studia możesz podjąć w trybie:

  • stacjonarnym (studia bezpłatne)
  • niestacjonarnym

Jeśli interesujesz się zagadnieniami z zakresu energii, a także nauk technicznych oraz przedmioty ścisłe takie jak m.in. matematyka czy fizyka nie stanowią dla ciebie większego wyzwania, nawet w stopniu bardziej zaawansowanym, to kierunek studiów Energetyka może być właśnie dla ciebie. Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie oferuje swoim studentom kilka specjalności, dzięki czemu mogą rozwijać się w zakresie interesującej ich dziedziny, są to m.in.:

  • elektroenergetyka,
  • maszyny i urządzenia w energetyce.

Studiując kierunek Energetyka, zdobędziesz wiele cennych umiejętności z zakresu nauk ścisłych oraz technicznych, a także z wybranej przez ciebie specjalności. W czasie zajęć praktycznych dowiesz się m.in., jak tworzyć projekty instalacji oraz jak dobierać odpowiednie parametry. Poznasz również budowę oraz zasady działania i obsługi poszczególnych maszyn i urządzeń wykorzystywanych na co dzień w pracy energetyka. W toku zajęć będziesz również zobligowany do uczęszczania na lektorat z wybranego języka obcego na poziomie B2, co pozwoli ci na swobodną komunikację na arenie międzynarodowej.

Program studiów na kierunku Energetyka opiera się na zajęciach z bloku ogólnego oraz specjalnościowego. W bloku zajęć ogólnych możemy znaleźć przedmioty takie jak np. matematyka, fizyka, algorytmy, geometria, język obcy oraz materiały. Jednak zajęcia w bloku specjalnościowym różnią się między sobą w zależności od wybranej specjalności przez studenta. W programie możemy także znaleźć liczbę godzin przeznaczoną na zaliczenie obowiązkowych praktyk zawodowych. 

Absolwenci kierunku studiów Energetyka, po ukończeniu studiów, mogą szukać zatrudnienia m.in. w biurach projektowych, zakładach przemysłowych, elektrowniach, przedsiębiorstwach usług technicznych i telekomunikacyjnych, a także w działach elektrycznych.

Dowiedz się więcej

WSZYSTKO O KIERUNKU ENERGETYKA - WARSZAWA

Komentarze (0)