Politechnika Warszawska

Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa PW

ul. Nowowiejska 24

00-665 Warszawa

tel. 22 234 7354

e-mail: dziekan@meil.pw.edu.pl

http://www.meil.pw.edu.pl

Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa PW

Politechnika Warszawska

ul. Nowowiejska 24

00-665 Warszawa

tel. 22 234 7354

e-mail: dziekan@meil.pw.edu.pl

http://www.meil.pw.edu.pl

 • AEROSPACE ENGINEERING Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Warszawa - kierunek Aerospace engineering

  Program kształcenia obejmuje wykłady, ćwiczenia audytoryjne, laboratoria, ćwiczenia projektowe oraz praktyki i prace dyplomowe wraz z ich obronami. Szczegółowe programy studiów wszystkich specjalności opisane są na stronie internetowej wydziału www.meil.pw.edu.pl

  Absolwent potrafi:

  • projektować i konstruować zespoły główne różnego rodzaju statków powietrznych, a także zespoły główne rakiet i satelitów – zależnie od ukończonej specjalizacji;
  • projektować wysoko-obciążone lekkie konstrukcje metalowe lub kompozytowe;
  • projektować systemy awionetki i osprzętu lotniczego oraz automatycznego sterowania statkami powietrznymi lub kosmicznymi.

  Kwalifikacje absolwenta potwierdzane są certyfikatem PEGASUS.

  Perspektywy zawodowe:

  • krajowe lub międzynarodowe firmy sektora lotniczego i kosmicznego;
  • ośrodki badawcz-rozwojowe przemysłu lotniczego lub kosmicznego;
  • wszelkiego rodzaju firmy projektowe i produkcyjne spoza branży lotniczej – wdrażające zaawansowane technologie konstrukcyjne, materiałowe i informatyczne.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Aerospace engineering brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Matematyka
  • Jeden przedmiot do wyboru z: fizyka, chemia, informatyka, biologia,
  • Język obcy

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Aerospace engineering jest wynik egzaminu oraz analizy dokumentów.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • AUTOMATYKA I ROBOTYKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Program kształcenia obejmuje wykłady, ćwiczenia audytoryjne, laboratoria, ćwiczenia projektowe oraz praktyki i prace dyplomowe wraz z ich obronami. Szczegółowe programy studiów wszystkich specjalności opisane są na stronie internetowej wydziału www.meil.pw.edu.pl

  Absolwent potrafi:

  • rozwiązywać zadania inżynierskie wymagające zastosowania różnorodnych sterowników oraz urządzeń pomiarowych i wykonawczych;
  • konstruować mechanizmy manipulatorów i robotów przemysłowych, mobilnych, medycznych, rehabilitacyjnych i usługowych, w tym urządzenia inspirowane biologicznie lub przeznaczone do zadań specjalnych;
  • samodzielnie projektować, integrować, konfigurować i programować układy sterowania automatycznego oraz systemy robotyczne;
  • biegle posługiwać się narzędziami współczesnego inżyniera, w tym systemami komputerowego wspomagania projektowania, symulacji i prototypowania.

  Perspektywy zawodowe:

  • zatrudnienie w zakładach użytkujących zautomatyzowane lub zrobotyzowane linie produkcyjne;
  • praca w firmach oferujących wdrażanie urządzeń sterujących, pomiarowych lub wykonawczych;
  • prowadzenie badań i prac rozwojowych w przemysłowych lub naukowych centrach badawczych;
  • konstruowanie układów mechanicznych, mechatronicznych i robotycznych, w tym do zastosowań medycznych, w firmach wprowadzających innowacyjne rozwiązania techniczne.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Biomechanika i biorobotyka
  • Robotyka

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Biomechanika i biorobotyka
  • Robotyka

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Robotyka i automatyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Matematyka
  • Jeden przedmiot do wyboru z: fizyka, chemia, informatyka, biologia
  • Język obcy

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Robotyka i automatyka jest wynik rozmowy kwalifikacyjnej oraz analizy dokumentów.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • ENERGETYKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Warszawa - kierunek Energetyka

  Program kształcenia obejmuje wykłady, ćwiczenia audytoryjne, laboratoria, ćwiczenia projektowe oraz praktyki i prace dyplomowe wraz z ich obronami. Szczegółowe programy studiów wszystkich specjalności opisane są na stronie internetowej wydziału www.meil.pw.edu.pl

  Absolwent potrafi:

  • samodzielne rozwiązywać problemy występujące w realizacji procesów technologicznych, związanych z przetwarzaniem energii – od projektowania podstawowych systemów i urządzeń energetycznych, poprzez analizę ich działania, eksploatację a także zagadnienia ekonomiczne lub właściwego doboru urządzeń i systemów;
  • wykorzystywać wiedzę i umiejętności pozwalające na rozwiązywanie problemów związanych z energetyką, jakie występują w obszarze odpowiedzialności jednostek samorządowych (gmina, powiat, województwo).

  Perspektywy zawodowe:

  • koncerny energetyczne zajmujące się wytwarzaniem, dystrybucją i obrotem energią elektryczną;
  • elektrociepłownie i firmy energetyki komunalnej, administracja publiczna związana z energetyką;
  • dostawcy urządzeń i usług dla energetyki (koncerny zagraniczne i polskie);
  • firmy prowadzące inwestycje energetyczne w tym budowę obiektów i montaż urządzeń;
  • jednostki organizacyjne przedsiębiorstw przemysłowych zajmujące się gospodarką energetyczną;
  • dostawcy urządzeń energetyki konsumenckiej, przedsiębiorstwa oferujące audyt energetyczny lub działalność konsultingową.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Chłodnictwo i klimatyzacja
  • Systemy i urządzenia energetyczne
  • Zrównoważona energetyka

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Chłodnictwo i klimatyzacja
  • Systemy i urządzenia energetyczne
  • Zrównoważona energetyka

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Energetyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Matematyka
  • Jeden przedmiot do wyboru z: fizyka, chemia, informatyka, biologia
  • Język obcy

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Energetyka jest wynik egzaminu oraz analizy dokumentów.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • LOTNICTWO I KOSMONAUTYKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Warszawa - kierunek Lotnictwo i kosmonautyka

  Program kształcenia obejmuje wykłady, ćwiczenia audytoryjne, laboratoria, ćwiczenia projektowe oraz praktyki i prace dyplomowe wraz z ich obronami. Szczegółowe programy studiów wszystkich specjalności opisane są na stronie internetowej wydziału www.meil.pw.edu.pl

  Absolwent potrafi:

  • projektować i konstruować zespoły główne różnego rodzaju statków powietrznych, a także zespoły główne rakiet i satelitów – zależnie od ukończonej specjalizacji;
  • projektować wysoko-obciążone lekkie konstrukcje metalowe lub kompozytowe;
  • projektować systemy awionetki i osprzętu lotniczego oraz automatycznego sterowania statkami powietrznymi lub kosmicznymi.

  Kwalifikacje absolwenta potwierdzane są certyfikatem PEGASUS.

  Perspektywy zawodowe:

  • krajowe lub międzynarodowe firmy sektora lotniczego i kosmicznego;
  • ośrodki badawcz-rozwojowe przemysłu lotniczego lub kosmicznego;
  • wszelkiego rodzaju firmy projektowe i produkcyjne spoza branży lotniczej – wdrażające zaawansowane technologie konstrukcyjne, materiałowe i informatyczne.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Automatyka i systemy lotnicze
  • Napędy lotnicze
  • Statki powietrzne

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Automatyka i systemy lotnicze
  • Napędy lotnicze
  • Statki powietrzne
  • Kosmonautyka

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Lotnictwo i kosmonautyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Matematyka
  • Jeden przedmiot do wyboru z: fizyka, chemia, informatyka, biologia 
  • Język obcy

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Lotnictwo i kosmonautyka jest wynik egzaminu oraz analizy dokumentów.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • MECHANIKA I PROJEKTOWANIE MASZYN Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Warszawa - kierunek Mechanika i projektowanie maszyn

  Program kształcenia obejmuje wykłady, ćwiczenia audytoryjne, laboratoria, ćwiczenia projektowe oraz praktyki i prace dyplomowe wraz z ich obronami. Szczegółowe programy studiów wszystkich specjalności opisane są na stronie internetowej wydziału www.meil.pw.edu.pl

  Absolwent potrafi:

  • projektować części maszyn, mechanizmy i urządzenia z wykorzystaniem komputerowych narzędzi wspomagania projektowania CAD/CAM/CAE, a także przygotować dokumentację techniczną projektu;
  • formułować i rozwiązywać zadania inżynierskie z zakresu wytrzymałości materiałów i konstrukcji wykorzystując metody teoretyczne, eksperymentalne  oraz obliczenia i symulacje komputerowe.

  Perspektywy zawodowe:

  • biura projektowe czołowych firm i koncernów przemysłowych;
  • ośrodki badawczo-rozwojowe i centra technologiczne związane z szeroko pojętą inżynierią mechaniczną;
  • przemysł i transport lotniczy, przemysł kosmiczny, energetyka, przemysł maszynowy.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Komputerowe wspomaganie projektowania inzynierskiego

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Komputerowe wspomaganie projektowania inzynierskiego
  • Modelowanie i symulacje komputerowe w mechanice

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Komputerowe wspomaganie projektowania inzynierskiego
  • Energetyka cieplna
  • Lotnictwo
  • Robotyka

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Komputerowe wspomaganie projektowania inzynierskiego
  • Energetyka cieplna
  • Lotnictwo
  • Robotyka

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Mechanika i projektowanie maszyn brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Matematyka
  • Jeden przedmiot do wyboru z: fizyka, chemia, informatyka, biologia
  • Język obcy

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Mechanika i projektowanie maszyn jest wynik egzaminu oraz analizy dokumentów.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • POWER ENGINEERING Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Warszawa - kierunek Power engineering

  Program kształcenia obejmuje wykłady, ćwiczenia audytoryjne, laboratoria, ćwiczenia projektowe oraz praktyki i prace dyplomowe wraz z ich obronami. Szczegółowe programy studiów wszystkich specjalności opisane są na stronie internetowej wydziału www.meil.pw.edu.pl

  Absolwent potrafi:

  • samodzielne rozwiązywać problemy występujące w realizacji procesów technologicznych, związanych z przetwarzaniem energii – od projektowania podstawowych systemów i urządzeń energetycznych, poprzez analizę ich działania, eksploatację a także zagadnienia ekonomiczne lub właściwego doboru urządzeń i systemów;
  • wykorzystywać wiedzę i umiejętności pozwalające na rozwiązywanie problemów związanych z energetyką, jakie występują w obszarze odpowiedzialności jednostek samorządowych (gmina, powiat, województwo).

  Perspektywy zawodowe:

  • koncerny energetyczne zajmujące się wytwarzaniem, dystrybucją i obrotem energią elektryczną;
  • elektrociepłownie i firmy energetyki komunalnej, administracja publiczna związana z energetyką;
  • dostawcy urządzeń i usług dla energetyki (koncerny zagraniczne i polskie);
  • firmy prowadzące inwestycje energetyczne w tym budowę obiektów i montaż urządzeń;
  • jednostki organizacyjne przedsiębiorstw przemysłowych zajmujące się gospodarką energetyczną;
  • dostawcy urządzeń energetyki konsumenckiej, przedsiębiorstwa oferujące audyt energetyczny lub działalność konsultingową.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Power engineering
  • Nuclear power engineering (4 semestry)

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Power Engineering brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Matematyka
  • Jeden przedmiot do wyboru z: fizyka, chemia, informatyka, biologia
  • Język obcy

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Power engineering jest wynik egzaminu oraz analizy dokumentów.

   

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (4)

Wiktor Ocena

Jeżeli chcesz robić w życiu ciekawe rzeczy to wybierz kierunek automatyka i robotyka

Emil Ocena

Okres studiowania bardzo mile mi się kojarzy i to nie tylko z nauką na tym wydziale, ale z ludźmi, którzy go tworzą

Kamil Ocena

Studia na tym Wydziale oprócz ważnej wiedzy teoretycznej przekazuje również dużą ilość wiedzy praktycznej. Zdecydowanie polecam

Kasia Ocena

Bardzo przyjaźnie nastawieni profesorowie i mili ludzie. polecam