Politechnika Warszawska

Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa PW

ul. Nowowiejska 24

00-665 Warszawa

tel. 22 234 7354

e-mail: dziekan@meil.pw.edu.pl

http://www.meil.pw.edu.pl

Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa PW

Politechnika Warszawska

ul. Nowowiejska 24

00-665 Warszawa

tel. 22 234 7354

e-mail: dziekan@meil.pw.edu.pl

http://www.meil.pw.edu.pl

 • AEROSPACE ENGINEERING Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Warszawa - kierunek Aerospace engineering
  Program kształcenia obejmuje wykłady, ćwiczenia audytoryjne, laboratoria, ćwiczenia projektowe oraz praktyki i prace dyplomowe wraz z ich obronami.
  Absolwent potrafi:
  • projektować i konstruować zespoły główne samolotów, śmigłowców i rakiet i satelitów wykorzystując nowoczesne narzędzia inżynierskie
  • dokonywać analizy i modyfikacji zespołów głównych samolotów, śmigłowców i rakiet i satelitów
  Perspektywy zawodowe:
  • międzynarodowe firmy sektora lotniczego i kosmicznego honorujące certyfikat PEGASUSa
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Aerospace engineering brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Matematyka
  • Jeden przedmiot do wyboru z: fizyka, chemia, informatyka, biologia,
  • Język obcy

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Aerospace engineering jest wynik egzaminu oraz analizy dokumentów.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • AUTOMATYKA I ROBOTYKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Warszawa - kierunek Automatyka i robotyka
  Program kształcenia obejmuje wykłady, ćwiczenia audytoryjne, laboratoria, ćwiczenia projektowe oraz praktyki i prace dyplomowe wraz z ich obronami.
  Absolwent potrafi:
  • Projektować i konstruować manipulatory i roboty o różnym przeznaczeniu  z zastosowaniem nowoczesnych narzędzi inżynierskich
  • Rozwiązywać zadania analizy i syntezy układów sterowania robotów w tym z uwzględnieniem napędów
  • Korzystać w pracy zawodowej z osiągnięć robotyki przemysłowej i pozaprzemysłowej (w tym medycznej i rehabilitacyjnej) oraz mikrorobotyki
  • Korzystać ze sprzętu komputerowego w systemach projektowania i automatycznego sterowania, programowania komputerów i sterowników oraz łączenia ich z różnorodnymi urządzeniami pomiarowymi i wykonawczymi
  • Wykorzystywać wiedzę i umiejętności pozwalające na rozwiązywanie problemów związanych z automatyką i robotyką jakie występują w zastosowaniach przemysłowych
  • Ustawicznie kształcić się oraz jest przygotowany do kontynuowania kształcenia na poziomie studiów drugiego stopnia
  Perspektywy zawodowe:
  • Firmy wykorzystujące urządzenia automatyki i robotyki w różnych zastosowaniach, w tym w zastosowaniach medycznych
  • Centra rozwojowe i konsultingowe w zakresie projektowania i analiz układów mechanicznych i mechatronicznych
  • Firmy zajmujące się projektowaniem i wytwarzaniem konstrukcji inspirowanych biologicznie w różnych dziedzinach – w tym w medycynie i w ochronie pracy
  • Centra naukowo badawcze w zakresie dynamiki układów mechanicznych
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Automatyka i robotyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Matematyka
  • Jeden przedmiot do wyboru z: fizyka, chemia, informatyka, biologia
  • Język obcy

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Automatyka i robotyka jest wynik egzaminu oraz analizy dokumentów.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • ENERGETYKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Warszawa - kierunek Energetyka
  Program kształcenia obejmuje wykłady, ćwiczenia audytoryjne, laboratoria, ćwiczenia projektowe oraz praktyki i prace dyplomowe wraz z ich obronami.
  Absolwent potrafi:
  • Samodzielne rozwiązywać problemy występujące w realizacji procesów technologicznych, związanych z przetwarzaniem energii – od projektowania podstawowych systemów i urządzeń energetycznych, poprzez analizę ich działania, eksploatację a także zagadnienia ekonomiczne lub właściwego doboru urządzeń i systemów
  • Wykorzystywać znajomość zagadnień zrównoważonego rozwoju kraju i rosnącej roli problemów związanych z ekologicznym wytwarzaniem, przesyłem i dystrybucją energii
  • Wykorzystywać wiedzę i umiejętności pozwalające na rozwiązywanie problemów związanych z energetyką, jakie występują w obszarze odpowiedzialności jednostek samorządowych (gmina, powiat, województwo)
  • Ustawicznie kształcić się oraz jest przygotowany do kontynuowania kształcenia na poziomie studiów drugiego stopnia
  Perspektywy zawodowe:
  • Koncerny energetyczne (obejmujące wytwarzanie, dystrybucję i obrót energii elektrycznej)
  • Elektrociepłownie i firmy energetyki komunalnej, administracja publiczna związana z energetyką
  • Dostawcy urządzeń i usług dla energetyki (koncerny zagraniczne i polskie)
  • Firmy prowadzące inwestycje energetyczne w tym budowę obiektów energetycznych i montaż urządzeń
  • Komórki związane z zakupem i zużyciem energii w firmach przemysłowych
  • Dostawcy urządzeń energetyki prosumenckiej, przedsiębiorstwa oferujące audyt energetyczny lub działalność konsultingową
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Energetyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Matematyka
  • Jeden przedmiot do wyboru z: fizyka, chemia, informatyka, biologia
  • Język obcy

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Energetyka jest wynik egzaminu oraz analizy dokumentów.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • LOTNICTWO I KOSMONAUTYKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Warszawa - kierunek Lotnictwo i kosmonautyka
  Program kształcenia obejmuje wykłady, ćwiczenia audytoryjne, laboratoria, ćwiczenia projektowe oraz praktyki i prace dyplomowe wraz z ich obronami.
  Absolwent potrafi:
  • projektować i konstruować zespoły główne samolotów, śmigłowców i rakiet i satelitów wykorzystując nowoczesne narzędzia inżynierskie
  • dokonywać analizy i modyfikacji zespołów głównych samolotów, śmigłowców i rakiet i satelitów
  Perspektywy zawodowe:
  • Międzynarodowe firmy sektora lotniczego i kosmicznego honorujące certyfikat PEGASUSa
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Lotnictwo i kosmonautyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Matematyka
  • Jeden przedmiot do wyboru z: fizyka, chemia, informatyka, biologia 
  • Język obcy

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Lotnictwo i kosmonautyka jest wynik egzaminu oraz analizy dokumentów.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • MECHANIKA I PROJEKTOWANIE MASZYN Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Warszawa - kierunek Mechanika i projektowanie maszyn
  Celem studiów na kierunku Mechanika i Projektowanie Maszyn jest przygotowanie absolwenta do podjęcia pracy w firmach konstrukcyjnych i projektowych, w firmach o profilu informatycznym oraz w ośrodkach badawczych. Studiujący na kierunku Mechanika i Projektowanie Maszyn uzyskuje podstawową wiedzę inżynierską w zakresie modelowania i projektowania urządzeń, konstrukcji i procesów przemysłowych. Kształcenie nastawione jest bardziej na zróżnicowanie i poszerzenie zakresu studiów niż wąską specjalizację. Absolwenci mają wszechstronne przygotowanie w dyscyplinach podstawowych nowoczesnej inżynierii mechanicznej takich jak: mechanika, teoria konstrukcji, termodynamika, mechanika płynów, techniki komputerowe,. W szczególności w dziedzinach związanych z: • modelowaniem i projektowaniem urządzeń i konstrukcji, • analizą zjawisk cieplno-przepływowych, • metodami i narzędziami symulacji komputerowych. Mają też szerokie przygotowanie w zakresie technik komputerowych (systemy operacyjne, języki programowania, metody numeryczne). Poznają również szeroki wachlarz nowoczesnych pakietów analizy i projektowania CAD/CAE.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Mechanika i projektowanie maszyn brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Matematyka
  • Jeden przedmiot do wyboru z: fizyka, chemia, informatyka, biologia
  • Język obcy

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Mechanika i projektowanie maszyn jest wynik egzaminu oraz analizy dokumentów.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • POWER ENGINEERING Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Warszawa - kierunek Power engineering
  Program kształcenia obejmuje wykłady, ćwiczenia audytoryjne, laboratoria, ćwiczenia projektowe oraz praktyki i prace dyplomowe wraz z ich obronami.
  Absolwent potrafi:
  • Samodzielne rozwiązywać problemy występujące w realizacji procesów technologicznych, związanych z przetwarzaniem energii – od projektowania podstawowych systemów i urządzeń energetycznych, poprzez analizę ich działania, eksploatację a także zagadnienia ekonomiczne lub właściwego doboru urządzeń i systemów
  • Wykorzystywać znajomość zagadnień zrównoważonego rozwoju kraju i rosnącej roli problemów związanych z ekologicznym wytwarzaniem, przesyłem i dystrybucją energii
  • Wykorzystywać wiedzę i umiejętności pozwalające na rozwiązywanie problemów związanych z energetyką, jakie występują w obszarze odpowiedzialności jednostek samorządowych (gmina, powiat, województwo)
  • Ustawicznie kształcić się oraz jest przygotowany do kontynuowania kształcenia na poziomie studiów drugiego stopnia
  Perspektywy zawodowe:
  • Koncerny energetyczne (obejmujące wytwarzanie, dystrybucję i obrót energii elektrycznej)
  • Elektrociepłownie i firmy energetyki komunalnej, administracja publiczna związana z energetyką
  • Dostawcy urządzeń i usług dla energetyki (koncerny zagraniczne i polskie)
  • Firmy prowadzące inwestycje energetyczne w tym budowę obiektów energetycznych i montaż urządzeń
  • Komórki związane z zakupem i zużyciem energii w firmach przemysłowych
  • Dostawcy urządzeń energetyki prosumenckiej, przedsiębiorstwa oferujące audyt energetyczny lub działalność konsultingową
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Power Engineering brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Matematyka
  • Jeden przedmiot do wyboru z: fizyka, chemia, informatyka, biologia
  • Język obcy

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Power engineering jest wynik egzaminu oraz analizy dokumentów.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • ROBOTICS Stopień: I REKRUTACJA

  The program is designed as a high-quality educational offer in the area of advanced and intelligent robotics. After graduation the students will have mastered the diverse areas of robotics (mathematical modeling, control engineering, computer engineering, mechanical design) to an extent to be able to deal with robotics systems as a whole rather than just to focus on one particular area. The future career prospects for graduates are very good as the proposed courses are relevant to today’s advanced technology society and because the current output of universities is insufficient to meet the demand of industry and research programmes. Students may take the master as a professional terminal degree, or join PhD programmes afterwards. The graduate of the Robotics studies will demonstrate both the knowledge and abilities necessary for creative work in design, construction, programming and analysis of automation and control systems, as well as industrial and service robot systems. He/she will be capable of solving complex, interdisciplinary problems dealing with control and robotics. The graduate will have general and engineering knowledge at the level enabling him/her to conduct research in RTD centres. The graduate can be employed as senior management in mechanical, electrotechnical, chemical and related industrial sectors. He/she will be capable of designing and analysing complex robotics systems with the use of modern advanced design and analytical tools. He/she will be provided with the theoretical background enabling the solution of research problems in the

Opinie (4)

Wiktor Ocena

Jeżeli chcesz robić w życiu ciekawe rzeczy to wybierz kierunek automatyka i robotyka

Emil Ocena

Okres studiowania bardzo mile mi się kojarzy i to nie tylko z nauką na tym wydziale, ale z ludźmi, którzy go tworzą

Kamil Ocena

Studia na tym Wydziale oprócz ważnej wiedzy teoretycznej przekazuje również dużą ilość wiedzy praktycznej. Zdecydowanie polecam

Kasia Ocena

Bardzo przyjaźnie nastawieni profesorowie i mili ludzie. polecam