Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych - przedmioty maturalne

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych - przedmioty maturalne

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych - przedmioty maturalne

Rekrutacja na bezpłatne studia I stopnia oraz jednolite magisterskie na uczelniach publicznych w Polsce odbywa się na podstawie konkursu świadectw. Oznacza to, że kandydaci powinni wykazać się wysokimi wynikami z przedmiotów maturalnych, które wymagane są w procesie rekrutacji. Na niektóre kierunki (np. architekturę) przeprowadzany jest dodatkowy egzamin wstępny czy rozmowa kwalifikacyjna. W przypadku aplikowania na płatne studia zarówno na uczelniach publicznych i niepublicznych (prywatnych) należy spełnić wszystkie wymogi wynikające z zasad rekrutacji (najczęściej zdana matura) oraz złożyć komplet dokumentów w terminie, a o przyjęciu zazwyczaj decyduje kolejność zgłoszeń.

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych na poszczególnych uczelniach

Uczelnie

Filtrowanie
Województwo
Miejscowość
Status uczelni
Poziom studiów
Więcej filtrów
Forma studiów
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie Przedmioty:

Postępowanie kwalifikacyjne składa się z dwóch etapów: Etap I: Autoprezentacja kandydata oraz Etap II: Przeliczenie punktów ze świadectwa dojrzałości

Dowiedz się więcej
Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi Przedmioty:

Podstawą kwalifikacji na studia jest wynik egzaminu wstępnego.

Dowiedz się więcej
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Przedmioty:

Podstawą kwalifikacji jest sprawdzian praktyczny oraz wyniki na świadectwie dojrzałości.

Dowiedz się więcej
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – Oddział w Kaliszu Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – Oddział w Kaliszu Przedmioty:

Podstawą kwalifikacji jest sprawdzian praktyczny oraz wyniki na świadectwie dojrzałości.

Dowiedz się więcej
Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie Przedmioty:

Podstawą kwalifikacji jest: język polski lub język ojczysty (dla obcokrajowców) lub język podstawowy (10%); rozmowa kwalifikacyjna w formie wideokonferencji połączona z przeglądem prac (90%).

Dowiedz się więcej
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Przedmioty:

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów w terminie.

Dowiedz się więcej
Uniwersytet Opolski Uniwersytet Opolski Przedmioty:

Podstawą kwalifikacji jest przegląd cyfrowej dokumentacji prac lub egzamin praktyczny.

Dowiedz się więcej
Uniwersytet Śląski w Katowicach Uniwersytet Śląski w Katowicach Przedmioty:

Podstawą kwalifikacji jest egzamin praktyczny oraz rozmowa kwalifikacyjna, przegląd teczek z pracami kandydata.

Dowiedz się więcej
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Przedmioty:

Podstawą kwalifikacji jest ocena predyspozycji kandydata na podstawie przesłanych prac artystycznych oraz konkurs świadectw.

Dowiedz się więcej
Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie Przedmioty:

Podstawą kwalifikacji na studia jest wynik egzaminu wstępnego.

Dowiedz się więcej
Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu Przedmioty:

Podstawą kwalifikacji na studia jest wynik sprawdzianu kwalifikacyjnego.

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej".
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych - jakie przedmioty zdawać na maturze?

Podczas rekrutacji na kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych na większości uczelni publicznych najczęściej punktowane są następujące przedmioty maturalne: biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, język obcy nowożytny, język ojczysty, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie.
Z kolei uczelnie niepubliczne przyjmują kandydatów zazwyczaj na podstawie kolejności zgłoszeń i złożenia wymaganych dokumentów w terminie, aż do wyczerpania limitu miejsc.

Komentarze (0)