Psychologia osobowości

Psychologia osobowości

Psychologia osobowości

18.06.2021

Psychologia osobowości

Empatia, zaangażowanie, umiejętność słuchania, wrażliwość na ludzkie cierpienie – między innymi takie predyspozycje powinien posiadać każdy psycholog. Zastanów się, czy również możesz je zaobserwować u siebie. Oczywiście największe znaczenie ma wiedza, którą można zdobyć wyłącznie podczas studiów psychologicznych. Sprawdź, co cię na nich czeka!

Psychologia osobowości to jeden z przedmiotów w siatce kształcenia. Wykład stanowi wprowadzenie w podstawowe pojęcia i problemy psychologii osobowości. Zawiera: prezentację głównych orientacji teoretycznych w psychologii osobowości, (podejścia teorii cech, teorii uczenia się, psychodynamicznego, humanistycznego, i poznawczego), oraz charakterystykę mechanizmów "ja", procesów kontroli i samoregulacji.

Każdy student otrzyma podczas wykładów i ćwiczeń pakiet kompetencji, które będzie mógł wykorzystywać podczas długoletniej praktyki zawodowej.

idź do kierunku PSYCHOLOGIA STUDIA WARSZAWA

Komentarze (0)