Psychologia - Warszawa

Psychologia - Warszawa

Studia na kierunku psychologia w Warszawie możesz podjąć na 3 uczelniach publicznych oraz 13 niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych w trybie stacjonarnym (dziennym), niestacjonarnym oraz online.

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Status uczelni
Typ uczelni
Poziom studiów
Forma studiów
Więcej filtrów
Czas trwania
Uczelnia Medyczna im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie

Uczelnia Medyczna im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie

Psychologia stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku psychologia

Uniwersytet WSB Merito Warszawa

Uniwersytet WSB Merito Warszawa

Psychologia stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku psychologia

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Psychologia stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
forma: stacjonarne, niestacjonarne
Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych

Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych "Varsovia" w Warszawie

Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie

Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie

Psychologia stopień: (I)  (II)  (Jednolite), czas trwania: 3 lub 3,5 roku • 2 lata • 5 lat
forma: stacjonarne, niestacjonarne, online
Społeczna Akademia Nauk w Warszawie

Społeczna Akademia Nauk w Warszawie

Psychologia stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku psychologia

Warszawska Uczelnia Ekonomiczna

Warszawska Uczelnia Ekonomiczna

Psychologia stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku psychologia

Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie

Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie

Psychologia stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku psychologia

Akademia Medyczna Nauk Stosowanych Humanum z siedzibą w Warszawie

Akademia Medyczna Nauk Stosowanych Humanum z siedzibą w Warszawie

Psychologia stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
forma: stacjonarne, niestacjonarne
Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Warszawski

Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych

Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych

Psychologia stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
forma: stacjonarne, niestacjonarne
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

Psychologia stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Uczelnie, gdzie psychologia jako specjalność / ścieżka kształcenia

Uczelnia Techniczno - Handlowa im. H. Chodkowskiej w Warszawie

Uczelnia Techniczno - Handlowa im. H. Chodkowskiej w Warszawie

Zarządzanie stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku zarządzanie

Uniwersytet WSB Merito Warszawa

Uniwersytet WSB Merito Warszawa

Zarządzanie stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne, online

Specjalności na kierunku zarządzanie

Pokaż więcej
Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie

Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie

Zarządzanie - studia online stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: online

Specjalności na kierunku zarządzanie - studia online

Pokaż więcej
Akademia WIT w Warszawie

Akademia WIT w Warszawie

Zarządzanie stopień: (I), czas trwania: 3 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku zarządzanie

Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie

Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie

Psychologia w biznesie stopień: (I), czas trwania: 3 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku psychologia w biznesie

Collegium Civitas w Warszawie

Collegium Civitas w Warszawie

Socjologia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku socjologia

23.06.2024

Psychologia studia Warszawa 2024 | woj. mazowieckie

Psychologia w Warszawie to 5-letnie studia (jednolite magisterskie), 3-letnie lub 3,5-letnie studia I stopnia (licencjackie) oraz 2-letnie studia II stopnia (magisterskie), których program oferuje 58 różnych specjalności. Studia przygotowują do wykonywania zawodu psychologa. Studenci zdobywają wiedzę z zakresu diagnozowwania zaburzeń psychicznych i analizy ludzkich zachowań.

Psychologia - Warszawa
Studia na kierunku psychologia w Warszawie
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne, online
Poziom studiów studia I i II stopnia oraz jednolite
Czas trwania 3 lub 3,5 roku (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia), 5 lat (studia jednolite magisterskie)

Opis kierunku

Studia na psychologii poświęcone są zagadnieniom z zakresu nauk społecznych oraz nauk o zdrowiu. W trakcie studiów studenci zdobędą wiedzę na temat psychologicznego, społecznego i biologicznego cyklu rozwoju człowieka. Studia na kierunku psychologia łączą ze sobą naukę teorii z jednoczesnym zdobywaniem umiejętności praktycznych.

W programie nauczania znajdziemy takie przedmioty jak psychologia kliniczna, psychologia wychowania, psychologia procesów poznawczych, psychopatologia czy diagnoza psychologiczna.

Dzięki obowiązkowym praktykom w trakcie studiów, absolwenci psychologii posiadają umiejętności pracy z pacjentem i potrafią postawić odpowiednią diagnozę. Psychologowie mogą znaleźć pracę w placówkach medycznych lub oświatowo-wychowawczych. Absolwenci tego kierunku posiadają także kompetencje do pracy w zawodzie doradcy zawodowego, psychoterapeuty czy psychoseksuologa. Mogą podjąć zatrudnienie również w ośrodkach karnych i placówkach resocjalizacyjnych. 

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku psychologia w Warszawie rozpocznie się 2 stycznia 2024 r. i potrwa do 31 grudnia 2024 r. | Psychologia Warszawa - terminy rekrutacji >

Studia na kierunku psychologia w Warszawie można podjąć na 14 uczelniach w formie stacjonarnej (dziennej) lub niestacjonarnej (zaocznej i online). Ceny na psychologii w Warszawie w 2024 r. zaczynają się od 4600 zł za pierwszy rok studiów, a próg punktowy na bezpłatne studia stacjonarne 2023/2024 wyniósł: na UKSW 80,6 punktu, na UW 79,25 pkt.

Gdzie studiować psychologię w Warszawie

W Warszawie psychologię możesz studiować w ramach kierunku lub specjalności na 3 uczelniach publicznychAkademii Pedagogiki Specjalnej (APS) w Warszawie, Uniwersytecie Warszawskim (Wydział Psychologii UW), Uniwersytetcie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (Wydział Filozofii Chrześcijańskiej UKSW) oraz 11 niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych.

 

Gdzie studiować psychologię bezpłatnie w Warszawie

W rekrutacji na bezpłatne stacjonarne studia jednolite magisterskie na kierunku psychologia, w roku akademickim 2024/2025, Uniwersytet Warszawski oferuje 202 miejsca.

Studia bezpłatne oferują także Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie oraz Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na UW, UKSW, APS oraz uczelniach prywatnych. Ceny wahają się od 4600 zł do 7800 zł za pierwszy rok studiów.

 

Kierunek psychologia - uczelnie w Warszawie:

Sprawdź

Jakie wymagania na studia na kierunku psychologia w Warszawie

W procesie rekrutacji na studia w Warszawie na kierunku psychologia w roku akademickim 2024/2025 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: biologia, chemia, filozofia, fizyka, historia, geografia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język obcy, język polski, język łaciński i kultura antyczna, matematyka, wiedza o społeczeństwie. psychologia Warszawa - przedmioty maturalne

Warto dokładnie sprawdzić system kwalifikacji, gdyż może on się różnić w zależności od wybranej uczelni. Wymagania na kierunek Psychologia w Warszawie obejmują różne dziedziny, między innymi dlatego, iż w programie nauczania kierunku znajdują się przedmioty poruszające różne zagadnienia.

Studenci muszą zmierzyć się, na przykład z biologicznymi mechanizmami zachowania, psychologią emocji, psychologią osobowości, genetycznymi uwarunkowaniami zaburzeń zdrowia, logiką.

 

Psychologia Uniwersytet Warszawski (UW) - przedmioty maturalne

Kandydaci na studia 2024/2025 na kierunku psychologia w Uniwersytecie Warszawskim muszą wykazać się następującymi przedmiotami maturalnymi, które wymagane podczas rekrutacji: język polski, język obcy, matematyka oraz jeden przedmiot wybrany spośród: inny język obcy, język mniejszości narodowej (białoruski, litewski, ukraiński, niemiecki), język mniejszości etnicznej – łemkowski, język regionalny – kaszubski, język łaciński i kultura antyczna, język grecki i kultura antyczna, biologia, chemia, filozofia, fizyka/ fizyka i astronomia, geografia, historia, informatyka, wiedza o społeczeństwie dowiedz się więcej

 

Psychologia Uniwersytet Kardynała Stefna Wyszyńskiego (UKSW) - przedmioty maturalne

W procesie rekrutacji 2024/2025 na pychologia w UKSW wymagane są 2 przedmioty maturalne: język polski i język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, matematyka, fizyka, historia, geografia, chemia dowiedz się więcej

 

Psychologia Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - przedmioty maturalne

Osoby, które chcą rozpocząć studia 2024/2025 na kierunku psychologia w Akademii Pedagogiki specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, wśród przedmiotów maturalnych muszą uwzględnić 2 przedmioty: język polski i język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie. dowiedz się więcej

 

Rekrutacja na psychologię w uczelniach niepublicznych (prywatnych)

Uczelnie niepubliczne w Warszawie przyjmują kandydatów najczęściej na podstawie kolejności zgłoszeń.

* Przed rekrutacją na wybrany kierunek należy wcześniej zapoznać się z wymaganiami obowiązującymi w poszczególnych szkołach wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Jak wyglądają studia na kierunku psychologia w Warszawie

Studia na kierunku psychologia w Warszawie realizowane są w ramach studiów jednolitych magisterskich oraz pierwszego i drugiego stopnia. Studia jednolite trwają 5 lat i kończą się tytułem magistra, z kolei pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają trzy lata. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające dwa lata.

Uczelnie w Warszawie umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, niestacjonarnym jak i online. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku.

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

 

Poziom i tryb studiów

Uczelnie w Warszawie - kierunek psychologia:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie stacjonarne, niestacjonarne, online I stopnia, II stopnia, jednolite więcej
Akademia Medyczna Nauk Stosowanych Humanum z siedzibą w Warszawie stacjonarne, niestacjonarne jednolite więcej
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie stacjonarne, niestacjonarne jednolite więcej
Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie stacjonarne, niestacjonarne jednolite więcej
Społeczna Akademia Nauk w Warszawie stacjonarne, niestacjonarne jednolite więcej
Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych "Varsovia" w Warszawie stacjonarne, niestacjonarne jednolite więcej
Uczelnia Medyczna im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie stacjonarne, niestacjonarne jednolite więcej
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (Wydział Filozofii Chrześcijańskiej) stacjonarne, niestacjonarne jednolite więcej
Uniwersytet Warszawski (Wydział Psychologii UW) stacjonarne, niestacjonarne jednolite więcej
Uniwersytet WSB Merito Warszawa stacjonarne, niestacjonarne jednolite więcej
Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych stacjonarne, niestacjonarne jednolite więcej
Warszawska Uczelnia Ekonomiczna stacjonarne, niestacjonarne jednolite więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Program studiów i przedmioty

Przykładowe przedmioty w programie studiów na kierunku psychologia w Warszawie: psychologia rozwoju człowieka, psychologia procesów, psychologia emocji i motywacji, standardowe techniki diagnostyczne, wywiad i rozmowa psychologiczna, psychologia osobowości, psychologia różnic indywidualnych.

Przyszli studenci psychologii mogą wybierać pomiędzy wieloma specjalizacjami m.in. psychologią kliniczną, neuropsychologią, psychologią stosowaną zwierząt, psychologią społeczną czy doradztwem i coachingiem. Można także wyróżnić psychologię sportu i muzyki.

Pierwsze dwa lata polegają na zdobywaniu podstawowej wiedzy z zakresu psychologii, filozofii, statystyki czy historii myśli psychologicznej – oznacza to, że studenci psychologii będą musieli zapoznać się znacznie bliżej z Freudem czy Jungiem. Adepci stykają się z praktyką dopiero na czwartym roku studiów, jednak wcześniej można udać się na praktyki czy staż, by wcześniej mieć kontakt z pacjentem.

Siatka zajęć kierunku psychologia w Warszawie uzależniona jest od uczelni, na której realizowane są poszczególne przedmioty, a także od wybranej specjalizacji. Kompleksowo opracowywany program kształcenia umożliwia zgłębianie nauk psychologicznych, ekonomicznych, biologicznych. Program łączy psychologię z socjologią, zarządzaniem, a także naukami biologiczno-medycznymi.

Realizowane przedmioty pozwolą Ci zrozumieć mechanizmy, które kierują ludźmi. Interdyscyplinarne wykształcenie z pewnością ułatwi rozpoczęcie drogi zawodowej w charakterze menedżera, projektanta, nauczyciela, trenera, szkoleniowca, specjalisty od marketingu i PR.

W programie studiów na kierunku Psychologia znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 

Nabywane umiejętności

Psychologia to kierunek interdyscyplinarny i skierowany do osób, którym zależy na zdobyciu kompleksowego przygotowania np. do analizowania oraz interpretowania ludzkich zachowań, a także umiejętnego diagnozowania zaburzeń psychicznych oraz patologii społecznych. Studenci psychologii poznają najważniejsze koncepcje, metody i narzędzia, a także podstawy zarządzania, pedagogiki, marketingu, komunikacji społecznej, etyki czy filozofii.

Studia psychologiczne w Warszawie poświęcone są zagadnieniom, które pozwalają studentom poznać np.: emocjonalną naturę człowieka; rolę motywacji w procesie podejmowania decyzji; sposoby radzenia sobie z trudnościami życiowymi; techniki wywierania wpływu; charakterystykę rozwoju osobowości i temperamentu; specyfikę nawiązywania oraz utrzymywania relacji międzyludzkich.

Studenci psychologii w trakcie nauki zdobywają zdolności m.in. analityczne, organizacyjne i kierownicze, a także rozwijają swój zmysł badawczy oraz empatię. Absolwenci tego kierunku rozumieją np. mechanizmy kierujące człowiekiem w jego codziennym życiu czy biologiczne i społeczne aspekty funkcjonowania człowieka na różnych etapach jego rozwoju.

Psycholog to zawód, który ceniony jest w wielu branżach. Absolwenci psychologii, w zależności od ukończonej ścieżki kształcenia, nabyte w trakcie studiów kompetencje mogą wykorzystać np. na stanowisku psychoterapeuty, traumatologa, menedżera, szkoleniowca, coacha, tutora, specjalisty ds. PR, marketingowca czy doradcy personalnego lub zawodowego.

Polecane: 

 

Jakie są specjalności na psychologii w Warszawie

Współczesne studia z psychologii charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia.

Popularne specjalności na kierunku psychologia w Warszawie: psychoseksuologiawspieranie rozwoju osobowościstosowana psychologia społecznapsychologia zwierzątpsychotraumatologiapsychologia kryminalistyczno-śledcza... 

Sprawdź specjalności na psychologii w Warszawie

 

Po jakim profilu na kierunek psychologia w Warszawie

Dostanie się na studia psychologiczne to duże wyzwanie. Najlepiej iść na ten kierunek po szkole średniej, która bardzo dobrze przygotuje do egzaminu dojrzałości. Jako, że w procesie rekrutacji najważniejszymi przedmiotami są język polski, biologia, matematyka i język obcy, to najlepsze przygotowanie zapewni przyszłym kandydatom nauka w liceum ogólnokształcącym.

Ze względu na różnorodność wymaganych przedmiotów, najlepsze będą klasy o profilu humanistycznym, biologiczno-chemicznym lub geograficznym. Część szkół oferuje także naukę w specjalnych klasach o profilu z wprowadzeniem do psychologii. Taki wybór nie tylko dałby podstawy do dobrego zdania matury, ale mógłby ułatwić także start na studiach.

Sprawdź 

 

Czy studia na kierunku psychologia w Warszawie są trudne

Psychologia to bardzo obszerna dziedzina. To sprawia, że studenci są skazani na przyswajanie dużej liczby materiału. Dodatkowo kierunek ten stawia na rozwijanie umiejętności praktycznych. To w połączeniu z wymagającymi egzaminami sprawia, że psychologia to skomplikowany kierunek.

Studenci tego kierunku muszą być gotowi na poznawanie dużej liczby teorii, badań i metod naukowych. Psychologia to interdyscyplinarny kierunek, co sprawiać może niektórym studentom trudności. Studia te łączą nauki społeczne, humanistyczne, ale także biologiczne. Ponadto program studiów dba o rozwój umiejętności komunikacyjnych. Studia z psychologii mogą stanowić wyzwanie, ale osoby, które czują do tego powołanie, bardziej niż trud odczują satysfakcję.

 

Jaki jest najtrudniejszy przedmiot na psychologii w Warszawie

Ze względu na bardzo rożnorodny zakres przedmiotów na studiach psychologicznych, ich stopień trudności może być różnie oceniany, w zależności od upodobań i zdolności studentów. Dla niektórych wyzwanie stanowić mogą zajęcia skupiające się na praktycznych aspektach psychologii. Natomiast praktycy mogą męczyć się podczas licznych przedmiotów teoretycznych.

Jak na każdych studiach, tak i na psychologii w Warszawie są jednak takie przedmioty, które przez większość studentów są wymieniane jako najtrudniejsze. W tym przypadku są to metody statystyczne w psychologii, które wymagają analitycznego myślenia, umiejętności matematycznych i dokładności w interpretacji danych.

 

Czy studia na kierunku psychologia w Warszawie to studia z przyszłością

Absolwenci psychologii w Warszawie mają przed sobą wiele możliwości. Najlepsza przyszłość czeka jednak tych psychologów, którzy czują powołanie do swojej profesji. To dlatego, że praca ta wymaga nie tylko wiedzy, ale przede wszystkim takich cech jak empatia i wrażliwość. Każdy absolwent, który spełnia te warunki może mieć pewność, że będzie dobrym terapeutą.

Bycie psychologiem daje wiele szans na rynku pracy. Absolwenci psychologii nie koniecznie muszą pracować jako terapeuta. Ich umiejętności i wiedza cenione są także w innych dziedzinach, takich jak biznes czy marketing. Jednym z możliwych kroków, jest też otworzenie własnego gabinetu psychologiczną.

Sprawdź 

 

Jak trudno się dostać na studia na psychologię w Warszawie

Psychologia to najpopularniejszy kierunek studiów na Uniwersytecie Warszawskim. Bardzo dobrze stoją także akcje tego kierunku na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. To sprawia, że konkurencja o jedno miejsce jest bardzo duża. Dlatego też o dostaniu się na te studia mogą myśleć jedynie osoby z bardzo dobrymi wynikami z matury.

Dobrze zdana matura nie zawsze wystarczy, bo w przyszłych latach wymagania mogą być jeszcze większe. Aby zwiększyć swoje szanse, będąc uczniem szkoły średniej, warto brać udział w olimpiadach przedmiotowych z biologii, filozofii, geografii, fizyki czy matematyki. Finaliści i laureaci olimpiad stopnia centralnego zostają przyjęci na studia z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego.

Sprawdź 

 

Czy na studiach na kierunku psychologia w Warszawie jest matematyka

Psychologia w Warszawie to studia, które czerpią z nauk społecznych oraz biologicznych. Kierunek ten kojarzy się jednak głównie z naukami humanistycznymi. Wbrew pozorom także matematyka jest istotną dziedziną wchodzącą w skład tego kierunku. To ze względu przedmioty związane ze statystyką, które wymagają od studentów analitycznego myślenia oraz umiejętności matematycznych.

Studenci psychologii nie znajdą w programie jednak zajęć poświęconych samej matematyce. Jej elementy, będą obecne w kilku przedmiotach podczas całego toku studiów, a to sprawia, że jej poziom nie będzie bardzo wymagający.

 

Czy warto iść na psychologię

Studia w Warszawie na kierunku psychologia są niezwykle interesującym kierunkiem, ponieważ zajmuje się mechanizmami zachowania człowieka oraz emocjami, jakie w nim powstają. Ponadto, kierunek ten zazwyczaj oferuje studentom specjalności, dzięki którym mogą rozwijać zainteresowania, a także zdobywać wiedzę dostosowaną do potrzeb oraz planów zawodowych, a te mogą być różne, ponieważ jak już wspomnieliśmy wcześniej, psychologia znajduje zastosowanie w wielu dziedzinach i absolwenci tego kierunku mogą odnaleźć swoje miejsce w różnych sektorach.

Sprawdź czy warto iść na studia

 

Psychologia studia podyplomowe w Warszawie

Absolwenci studiów licencjackich lub magisterskich (dowolnego kierunku studiów) mogą uzupełnić lub zdobyć nowe kwalifikacje uczęszczając na studia podyplomowe z zakresu psychologii. Są to zazwyczaj studia płatne, które trawją od 2 do 4 semestrów.

Sprawdź 

Ile trwają studia na kierunku psychologia w Warszawie

Studia na kierunku Psychologia w Warszawie trwają w zależności od wybranego stopnia od 3 do 3,5 roku (studia 1 stopnia), 2 lata (studia 2 stopnia) lub 5 lat (studia jednolite magiterskie).

Sprawdź 

Psychologia w Warszawie - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lub 3,5 roku licencjat
studia II stopnia 2 lata magister
jednolite magisterskie 5 lat magister
Jaka praca po psychologii

Jaka praca po psychologii

Studenci kierunku psychologia w Warszawie nauczą się opisywania mechanizmów funkcjonowania ludzkiej psychiki. Ponadto poznają różne teorie psychologiczne i poznają zasady ich wykorzystywania w praktyce zawodowej. Podczas studiów dowiedzą się także, w jaki sposób prowadzić badania naukowe oraz stawiać diagnozę psychologiczną i w kolejnym etapie wdrażać dedykowaną terapię.

Absolwenci znajdą zatrudnienie w placówkach i instytucjach medycznych, edukacyjnych oraz badawczych. Ponadto mogą podjąć pracę w poradniach zdrowia psychicznego, domach dziecka, agencjach pomocy społecznej, biurach karier studenckich, organizacjach pozarządowych oraz w działach HR.

czytaj dalej praca po psychologii

 

Czy trudno jest znaleźć pracę po psychologii w Warszawie

Duża liczba kandydatów na te studia, w przyszłości może oznaczać dużą konkurencję na rynku pracy. Mimo to, każdy psycholog nie powienien mieć problemu ze znalezieniem pracy zgodnej z jego wykształceniem. Dobry terapeuta, zawsze znajdzie swoich pacjentów. Kluczem do tego jest zaangażowanie i wiedza.

Możliwości zawodowych jest wiele. Część osób, które ukończyły psychologię otwierają własne gabinety terapeutyczne. Inni specjaliści, chcący wykonywać tę profesję, zatrudniają się w szpitalach lub szkołach. Psychologowie poszukiwani są w działach HR dużych korporacji, a także mogą spełniać się w marketingu czy reklamie.

 

Ile zarabia się po psychologii

Absolwenci studiów na kierunku Psychologia posiadają, co oczywiste, obszerną wiedzę psychologiczną, ale co interesujące- mogą ją wykorzystać na liczne sposoby, ponieważ psychologia i jej zagadnienia znajdują zastosowanie w wielu dziedzinach, wśród których wymienić można między innymi: medycynę, sport, czy biznes.

Wszechstronne wykształcenie otwiera przed osobami kończącymi naukę rozmaite możliwości zawodowe, a miejsc w których mogą wykorzystać pozyskaną na studiach wiedzę jest całkiem sporo. Na przykład? Absolwenci Psychologii mogą pracować między innymi w: ośrodkach terapeutycznych, firmach szkoleniowych, poradniach psychologicznych, czy ośrodkach opiekuńczo- wychowawczych, a na tych propozycjach lista się nie kończy. A jak przedstawiają się zarobki absolwentów tego kierunku?

Średnie zarobki absolwentów Psychologii w 2024 roku:

 • psycholog szkolny – 4800 złotych
 • psycholog sportowy – 4300 złotych
 • psycholog policyjny – 5900 złotych
 • psychoterapeuta – 5400 złotych
Jak wygląda rekrutacja na psychologię

Jak wygląda rekrutacja na psychologię

Psychologia należy do najpopularniejszych kierunków w Polsce. W roku akademickim 2023/2024 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiach magisterskich wybrana była przez ponad 42 tys. kandydatów (o 1625 więcej niż rok wcześniej).

Wśród warszawskich uczelni publicznych psychologia znałazła się wśród najpopularniejszych kierunków na Uniwersytecie Warszawskim (ponad 3,1 tys. zgłoszeń - 15 osób na miejsce) oraz Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (21 osób na miejsce)

Psychologia - rekrutacja na uczelniach w Warszawie:

sprawdź rekrutacja na studia w Warszawie

 

Ile osób na miejsce na psychologię w Warszawie

Psychologia w Warszawie należy do jednego z najbardziej popularnych kierunków w Warszawie. O przyjęcie na studia stacjonarne w 2023 roku na Uniwersytet Warszawski aplikowało 3163 kandydatów co oznacza, że o jedno miejsce ubiegało się 15 kandydatów, natomiast na Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie ubiegało się 21 osób na jedno miejsce.

 

Jakie przedmioty liczą się na psychologię w Warszawie

Planowanie studiów, to proces, który rozpoczyna się najpóźniej przy wyborze przedmiotów maturalnych. Aby zwiększyć swoje szanse na dostanie się na wymarzone studia, przy deklaracji maturalnej warto przemyśleć wybór przedmiotów rozszerzonych.

W przypadku studiów na kierunku psychologia w Warszawie najważniejsze przedmioty, które liczą się podczas rekrutacji to język polski i matematyka. Jako przedmiot obowiązkowy uwzględniany jest także wynik z matury z języka obcego. Przedmiotem dodatkowym może być jeden spośród m.in.: historii, WOSu, geografii, filozofii, informatyki, fizyki czy chemii.

Sprawdź psychologia Warszawa - przedmioty maturalne

 

Jakie progi na psychologię w Warszawie

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia stacjonarne na psychologię na rok 2023/2024 musieli uzyskać co najmniej: na Uniwersytecie Warszawskim 79,25 punktu, na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 80,60 pkt.

czytaj dalej:

 

Ile procent z matury na psychologię w Warszawie

Po przeliczeniu wymaganego progu punktowego na wartość procentową, wynika, że aby dostać się na ten kierunek na Uniwersytecie Warszawskim należało osiągnąć przynajmniej 80% na egzaminach na poziomie rozszerzonym z czterech wymaganych przedmiotów: języka polskiego, matematyki, języka obcego i przedmiotu do wyboru.

Kandydaci chcący dostać się na psychologię na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego musieli osiągnąć na maturze 81% z rozszerzonego polskiego, języka obcego i jednego z przedmiotów do wyboru. Warto jednak pamiętać, że wymagania niezbędne do dostania się na studia z psychologii, mogą się zmieniać w zależności od liczby kandydatów.

sprawdź kalkulator procentów

 

Limity miejsc

Liczba miejsc na określonych kierunkach studiów jest ograniczona, a uczelnie przyjmują kandydatów w oparciu o utworzoną w trakcie postępowania kwalifikacyjnego listę rankingową. Zakwalifikowani zostają ci kandydaci, którzy zdobyli największą liczbę punktów w procesie rekrutacji.

Limity miejsc na kierunku psychologia w Warszawie:

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie: 100
 • Uniwersytet Warszawski: 202

*Uczelnie publiczne, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2024/2025)

czytaj dalej

 

Kiedy wyniki rekrutacji

Uczelnie indywidualnie ustalają terminy podania informacji o wynikach rekrutacji. Kandydaci mogą poznać swoje wyniki dzięki systemowi IRK lub ERK. Dane dotyczące listy rankingowej oraz liczby zdobytych przez nich punktów publikowane są w prywatnych profilach użytkowników.

Terminy wyników rekrutacji na studia 2024 w uczelniach publicznych w Warszawie:

 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie – lipiec 2024
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie – 22 lipca 2024
 • Uniwersytet Warszawski – 22 lipca 2024

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2024/2025)

Dowiedz się więcej wyniki rekrutacji na studia

 

Jak złożyć dokumenty rekrutacyjne

Dokumenty rekrutacyjne dostarczać można osobiście do siedziby wybranej uczelni lub za pomocą poczty tradycyjnej czy elektronicznej. Należy jednak pamiętać o tym, że preferowana forma doręczenia kompletu może różnić się w zależności od decyzji szkoły wyższej.

 

Kiedy składamy dokumenty na studia

Niedługo po ogłoszeniu listy rankingowej oraz wyników rekrutacji kandydaci, którzy dostali się na wybrane studia, mogą składać dokumenty rekrutacyjne. Zazwyczaj mają oni na to kilka dni, a spóźnienie lub dostarczenie niekompletnego zestawu dokumentów może skutkować skreśleniem kandydata z listy osób zakwalifikowanych na studia.

Dowiedz się więcej terminy składania dokumentów na studia

Terminy składania dokumentów na studia 2024 w uczelniach publicznych w Warszawie:

 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie – lipiec 2024
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie – lipiec 2024
 • Uniwersytet Warszawski – od 23 do 25 lipca 2024

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2024/2025)

** Dane dotyczące wymagań, cen, limitów, terminów mają charakter poglądowy i mogą się różnić dla poszczególnych kierunków studiów. Dokładne dane należy sprawdzić na stronach internetowych uczelni.

 

Gdzie warto studiować Psychologię?

Psychologia od wielu lat zajmuje najwyższe pozycje w rozmaitych rankingach popularności. Kandydaci na studia w Warszawie otrzymują w tym mieście szeroki wybór uczelni, ponieważ wysokie zainteresowanie kierunkiem przekłada się na ilość miejsc, w których można zdobywać wykształcenie.

Psychologia studia – uczelnie publiczne (państwowe) w Warszawie:

 • Uniwersytet Warszawski
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

dowiedz się więcej

 

Kandydaci na studia zwracają uwagę również na uczelnie niepubliczne, które także proponują interesujące programy nauczania, przygotowujący do wykonywania zadań zawodowych.

 

Psychologia studia – uczelnie niepubliczne (prywatne) w Warszawie:

 • Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
 • Akademia Medyczna Nauk Stosowanych Humanum w Warszawie
 • Collegium Humanum Szkoła Główna Menedżerska w Warszawie
 • Collegium Verum w Warszawie
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Uniwersytet SWPS w Warszawie
 • Uczelnia WSB Merito w Warszawie
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna

dowiedz się więcej

Ile kosztują studia na kierunku psychologia w Warszawie

Studia stacjonarne na kierunku psychologia w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę w uczelniach niepublicznych oraz na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacić. Ile kosztują studia na psychologii w Warszawie? Ceny w 2024 roku wahają się od 4600 zł do 7800 zł za pierwszy rok studiów.

Psychologia studia Warszawa - ceny 2024

 • Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie – od 7800 zł
 • Uczelnia Medyczna im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie - od 6000 zł
 • Uniwersytet WSB Merito w Warszawie - od 7296 zł
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna - od 4600 zł
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie – od 7800 zł
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie – od 4920 zł
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych - od 7000 zł
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - 6600 zł
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie – 5600 zł

Sprawdź

*Ceny za pierwszy rok studiów (rekrutacja 2024/2025). Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni.

Najczęściej zadawane pytania

Gdzie studiować psychologię w Warszawie

Studia na kierunku psychologia w Warszawie można podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym w trzech uczelniach publicznych – są to: Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie; Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Uniwersytet Warszawski.

Psychologię jako kierunek lub specjalność oferuje także 11 warszawskich uczelni prywatnych:

 • Collegium Humanum – Szkoła Główna Menedżerska w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Rehabilitacji w Warszawie
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Uczelnia Łukaszewski w Warszawie
 • Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
 • Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS w Warszawie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. H. Chodkowskiej w Warszawie
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uczelnia WSB Merito w Warszawie

Gdzie studiować psychologię bezpłatnie w Warszawie

Bezpłatne studia na kierunku psychologia znaleźć można w ofercie trzech publicznych szkół wyższych w Warszawie: Uniwersytecie Warszawskim; Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie oraz Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Bezpłatna nauka dotyczy jedynie studiów stacjonarnych.

Gdzie studiować psychologię niestacjonarnie w Warszawie

Niestacjonarną naukę na psychologii można podjąć w następujących szkołach wyższych w Warszawie:

 • Uniwersytet Warszawski
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Collegium Humanum – Szkoła Główna Menedżerska w Warszawie
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Uczelnia WSB Merito w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Rehabilitacji w Warszawie
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie

Dowiedz się więcej psychologia w Warszawie studia niestacjonarne >

Ile kosztują studia niestacjonarne na psychologii w Warszawie

Studia niestacjonarne na kierunku psychologia w Warszawie są płatne we wszystkich szkołach wyższych, a cena za jeden rok akademicki wynosi od 4900 zł do 11500 złceny - psychologia Warszawa >

Czy są studia niestacjonarne bezpłatne

Niestety w Warszawie studenci studiów niestacjonarnych na kierunku psychologia muszą płacić za możliwość nauki we wszystkich szkołach wyższych.

Pokaż wszystkie

Poziom i tryb studiów


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Psychologia Warszawa studia stacjonarne

Psychologia Warszawa studia niestacjonarne

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku psychologia w Warszawie

Studia I stopnia

Studia II stopnia

Studia jednolite

Psychologia w Warszawie

Aktualności rekrutacyjne

Pokaż wszystkie

Zobacz, co wybierają inni

Pokaż wszystkie

Zobacz także

Pokaż wszystkie

Jakie opinie mają studia na kierunku Psychologia w Warszawie?

Przed rozpoczęciem nauki często zadajemy pytania odnośnie wyboru kierunku studiów; zastanawiamy się czy jest dla nas odpowiedni i czy kształcenie w danym mieście będzie nas satysfakcjonowało. Jakie ma kierunek Psychologia w Warszawie opinie?

Agata, studentka Psychologii w Warszawie mówi:

„Chciałam studiować Psychologię i nic innego. Na dodatek, chciałam studiować Psychologię w mieście, w którym poziom kształcenia  w tym zakresie jest najlepszy. Decyzja była prosta. Opuściłam rodzinne miasto i przeprowadziłam się do Warszawy. Teraz, studiując tutaj już na czwartym roku wiem, że chcę związać się z nim także pod kątem życiowym i zawodowym.”

59 Uczelni w Warszawie

Warszawa przyciąga młodych ludzi z całego kraju. Przyjeżdżają tu na studia lub do pracy, w nadziei na zdobycie wykształcenia, doświadczenia zawodowego i wysoko płatnej pracy z perspektywami. Liczą na prestiż, sukces.

Warszawa ma wiele do zaoferowania dla studentów i kandydatów, ale także wiele od nich wymaga – progi punktowe oraz liczba chętnych na studia są tu wysokie. Również liczba studentów jest największa w Polsce: 15 uczelni publicznych i ponad 40 niepublicznych. Największą popularnością cieszą się Uniwersytet Warszawski, Politechnika Warszawska oraz Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.

Warszawskie uczelnie są uznawane za prestiżowe nie tylko w Polsce ale i za granicą. Cenione są za profesjonalną kadrę naukową i szerokie perspektywy rozwoju.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Warszawie

 #MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

Pozostałe uczelnie w Warszawie na których jest kierunek PSYCHOLOGIA

komentarze (1)

absolwentka odpowiedz

polecam studia na APS w Warszawie

Teraz najważniejsze

kalkulator maturalny

matura 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2024

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia