Psychologia - Warszawa

Psychologia - Warszawa

Psychologia - Warszawa

Studia w Warszawie

psychologia 

Odkryj psychologię w Warszawie i sprawdź gdzie możesz studiować 

Psychologia studia Warszawa | woj. mazowieckie

Kierunek Psychologia w Warszawie to jednolite studia magisterskie o człowieku. Studenci poznają biologiczne podstawy zachowania, zasady przeprowadzania badań empirycznych, procesy powstawania emocji, sposoby przewidywania ludzkich reakcji. Złożoność kształcenia określa fakt, iż studia dzielą się na liczne specjalności; od neuropsychologii klinicznej, przez psychologię zdrowia i rehabilitacji, po psychologię wychowawczą.

Popularność studiów na kierunku Psychologia wynika najprawdopodobniej z chęci poszerzenia świadomości funkcjonowania własnej psychiki oraz głębszego zrozumienia motywów zachowań i uczuć innych. Przyszli studenci będą nie tylko świetnymi terapeutami i diagnostami, pomagającymi ludziom uporać się z prześladującymi ich problemami, zaburzeniami czy nawet chorobami psychicznymi.

Absolwent, dzięki doskonałemu zrozumieniu procesów zachodzących w ludzkich umysłach, stanie się bardziej empatyczny na potrzeby innych ludzi i osiągnie większą łatwość w nawiązywaniu nowych, bardzo wartościowych znajomości.

ZOBACZ, NA JAKICH UCZELNIACH W WARSZAWIE JEST KIERUNEK PSYCHOLOGIA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

UCZELNIE, GDZIE PSYCHOLOGIA JAKO SPECJALNOŚĆ / ŚCIEŻKA KSZTAŁCENIA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Specjalności na kierunku socjologia

Specjalności na kierunku zarządzanie

Specjalności na kierunku zarządzanie

Jakie wymagania na studia na kierunku psychologia w Warszawie?

Jak wygląda rekrutacja na kierunek Psychologia w Warszawie ? Biletem wstępu na studia jest konkurs świadectw, na którym należy pochwalić się dobrymi wynikami z takich przedmiotów jak: język polski, matematyka, biologia, historia, wiedza o społeczeństwie.

Warto dokładnie sprawdzić system kwalifikacji, gdyż może on się różnić w zależności od wybranej uczelni. Wymagania na kierunek Psychologia w Warszawie obejmują różne dziedziny, między innymi dlatego, iż w programie nauczania kierunku znajdują się przedmioty poruszające różne zagadnienia.

Studenci muszą zmierzyć się, na przykład z biologicznymi mechanizmami zachowania, psychologią emocji, psychologią osobowości, genetycznymi uwarunkowaniami zaburzeń zdrowia, logiką.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Terminy rekrutacji na uczelniach 2020/2021

I stopnia i jednolite II stopnia
Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.07.2020
do 31.08.2020
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.07.2020
do 31.07.2020
Dowiedz się więcej
Collegium Civitas w Warszawie Collegium Civitas w Warszawie Termin rekrutacji I stopnia:
od 15.04.2020
Termin rekrutacji II stopnia:
od 15.04.2020
Dowiedz się więcej
Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.06.2020
do 30.09.2020
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.06.2020
do 30.09.2020
Dowiedz się więcej
Uczelnia Techniczno - Handlowa im. H. Chodkowskiej w Warszawie Uczelnia Techniczno - Handlowa im. H. Chodkowskiej w Warszawie Termin rekrutacji I stopnia:
od 04.05.2020
do 30.09.2020
Termin rekrutacji II stopnia:
od 04.05.2020
do 30.09.2020
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Termin rekrutacji I stopnia:
od 13.07.2020
do 17.08.2020
Termin rekrutacji II stopnia:
od 13.07.2020
do 17.08.2020
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Warszawski Uniwersytet Warszawski Termin rekrutacji I stopnia:
od 13.07.2020
do 12.08.2020
Termin rekrutacji II stopnia:
od 05.05.2020
Dowiedz się więcej
Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie Termin rekrutacji I stopnia:
od 25.03.2020
do 30.09.2020
Termin rekrutacji II stopnia:
od 25.03.2020
do 30.09.2020
Dowiedz się więcej
Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie Termin rekrutacji I stopnia:
od 15.05.2020
do 20.09.2020
Termin rekrutacji II stopnia:
od 15.05.2020
do 20.09.2020
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Ceny za pierwszy rok studiów na kierunku PSYCHOLOGIA (2020/2021)

stacjonarne niestacjonarne
Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie stacjonarne:
bezpłatne (limit:)
niestacjonarne:
brak danych
Dowiedz się więcej
Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska stacjonarne:
4900 zł
niestacjonarne:
4900 zł
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie stacjonarne:
bezpłatne (limit:)
niestacjonarne:
brak danych
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Warszawski Uniwersytet Warszawski stacjonarne:
bezpłatne (limit: 200)
niestacjonarne:
7800 zł
Dowiedz się więcej
Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie stacjonarne:
4800 zł
niestacjonarne:
4400 zł
Dowiedz się więcej

Źródło: Strony internetowe uczelni (24.06.2020)

Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni klikając powyższy link "Dowiedz się więcej".

Harmonogram rekrutacji +

Uczelnie w Warszawie przygotowały w tym roku bardzo bogatą ofertę studiów psychologicznych dla swoich kandydatów. Śmiało można napisać, że rekrutacja zaczyna się jeszcze przed oficjalnym przyjmowaniem zgłoszeń kandydatów. Każda osoba, która chce rozpocząć studia wybiera takie przedmioty, dzięki którym będzie mogła w niej uczestniczyć.

Na ogół rekrutacja na studia ma kilka etapów, tak by osoby, które nie dostały się podczas pierwszego z nich, mogły ubiegać się o ponowne przyjęcie wraz z drugą turą osób rekrutowanych. Pierwszy etap rekrutacji najczęściej odbywa się w lipcu tuż po ogłoszeniu wyników z matur. Przyszli studenci mogą się jednak rejestrować w ciemno na wybrane kierunki już w kwietniu. To, czy dostaną się na studia, zależy bowiem wyłącznie od wyników, uzyskanych podczas egzaminów dojrzałości.

Jeżeli nie zakwalifikowałeś się na studia w pierwszym etapie rekrutacji, nie musisz od razu załamywać rąk. Uczelnie w Warszawie przygotowują kolejny termin rekrutacji, który odbywa się na przełomie sierpnia oraz września.

Dokumenty rekrutacyjne +

Osoby, które znalazły się na listach osób przyjętych, muszą dostarczyć do dziekanatu zestaw podstawowych dokumentów. Szczegółowe informacje znajdziesz zawsze na stronach internetowych poszczególnych ośrodków akademickich. Musisz pamiętać jednak, by wśród tych dokumentów znalazły się na pewno:

 • świadectwo dojrzałości uzyskane w polskim systemie oświaty;
 • świadectwo lub inny dokument, które zostały wydane poza polskim systemem oświaty (jeśli takie posiadasz);
 • aktualna fotografia;
 • potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej;
 • różnego rodzaju podpisane umowy.

Zorientuj się, jakie dokumenty musisz dostarczyć w pierwszej kolejności, ponieważ ich brak w systemie uczelni oznaczać będzie rezygnację ze studiów.

Opłaty rekrutacyjne +

Rekrutacja na studia na kierunku psychologia w Warszawie wiąże się na ogół z uiszczeniem opłaty rekrutacyjnej. Jej dokładna wysokość zależeć będzie od poszczególnych ośrodków akademickich, oscyluje ona na ogół w okolicach 85 i 100 zł. Dokonaj jej odpowiednio wcześnie, by mieć pewność, że twoja kandydatura zostanie rozważona w procesie rekrutacji. Możesz ją uiścić za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych lub za pośrednictwem poczty oraz przelewu bankowego. Pamiętaj także, żeby dowód wpłaty dostarczyć do dziekanatu danej uczelni w Warszawie.

Przedmioty kwalifikacyjne +

Warto odpowiednio wcześnie zorientować się, jakie wymagania rekrutacyjne obowiązują na danej uczelni, by mieć pewność, że nauka do egzaminów dojrzałości nie poszła na marne. Studia na kierunku psychologia w Warszawie są wyjątkowo wymagające i co roku liczba kandydatów jest naprawdę duża. Wśród przedmiotów, które powinny znaleźć się w kręgu twoich szczególnych zainteresowań, muszą być: matematyka, biologia, WOS, czy nawet historia. Pamiętaj, że część z nich powinieneś zdawać na poziomie rozszerzonym.

Przelicznik punktów kwalifikacyjnych +

Każda z uczelni wybiera swój indywidualny przelicznik punktów, jakie zostały zdobyte przez kandydatów podczas egzaminów dojrzałości. Przelicznik ten na ogół związany jest z poziomem, który wybrałeś dla zdawanych przez siebie przedmiotów. Oczywiście najwięcej punktów zdobędziesz z tych przedmiotów, które zdawałeś na maturze na poziomie rozszerzonym. Model ten obowiązuje na większości uczelni w Polsce.

Olimpiady oraz konkursy +

Rekrutacja na większość kierunków w Polsce wiąże się nie tylko z doskonałymi wynikami maturalnymi. Ciekawą alternatywą może być udział w różnego rodzaju olimpiadach oraz konkursach. To propozycja dla najbardziej ambitnych kandydatów, ponieważ ich wiedza oraz umiejętności powinny wykraczać poza mury szkoły średniej. Studia psychologiczne to doskonała okazja, by wziąć udział w takiej olimpiadzie i znaleźć się na liście osób przyjętych poza kolejnością. Możesz wybierać spośród olimpiad takich jak:

 • Olimpiada Matematyczna;
 • Olimpiada Biologiczna;
 • czy Turniej Wiedzy Psychologicznej.

Pamiętaj, że wzięcie udziału w olimpiadzie nie zwalania cię z obowiązku przystąpienia do egzaminów maturalnych.

KIERUNKI PSYCHOLOGICZNE I SPOŁECZNE W WARSZAWIE

slawistyka
Rozwiń

Jak wyglądają studia na kierunku Psychologia w Warszawie?

 

 

1. Na początek

Czego będziesz mógł spodziewać się po nauce, którą będziesz musiał przyswoić podczas nauki na kierunku Psychologia w Warszawie? Wiele będzie zależało od tego, jaką warszawską uczelnię, oferującą możliwość podjęcia tego kierunku, wybierzesz.

Psychologię w Warszawie możesz studiować na trzech uczelniach publicznych oraz kilku prywatnych. W związku z dosyć dużym wyborem, będziesz mógł dobrze dopasować program studiów oferowany przez jedną z nich do własnych zainteresowań i oczekiwań. Mimo tego, że siatka studiów, przewidziana dla kierunku Psychologia w Warszawie, będzie różnić się nieco w zależności od ostatecznej decyzji w sprawie uczelni, to profil absolwenta tych studiów, niezależnie od jakichkolwiek okoliczności, będzie bardzo podobny.

 

2. Program studiów i przedmioty

Naukę na Psychologii w Warszawie rozpoczniesz od nauki podstaw, które doskonale wprowadzą cię w późniejszą, bardziej szczegółową tematykę zgłębianego materiału. Przedmioty takie, jak:

 • wprowadzenie do psychologii,
 • podstawy logiki,
 • historia myśli psychologicznej

 

pozwolą ci lepiej zrozumieć genezę powstania Psychologii oraz nauk pokrewnych, z których czerpie wiele inspiracji. Podczas zajęć praktycznych opartych na współpracy grupowej, nie tylko poszerzysz posiadane już kompetencje interpersonalne, ale również będziesz miał doskonałą okazję do poznania poglądów, uczuć i myśli kolegów z roku na kluczowe w praktyce psychologicznej problemy.

W siatce są takie przedmioty jak:

 

 

 

3. Nabywane umiejętności

Nauka na Psychologii w Warszawie byłaby niepełna bez dokładnego przyswojenia biologicznych mechanizmów funkcjonowania układu nerwowego człowieka, ze szczególnym uwzględnieniem najważniejszego z narządów – mózgu. Wiele dysfunkcji psychcznych można bowiem wytłumaczyć nieprawidłowościami organicznymi, powstałymi na skutek wypadków, czy też wad wrodzonych.

Kiedy już przebrniesz przez podstawy, staniesz przed koniecznością wyboru specjalności, w ramach której będziesz bardzo szczegółowo analizował problemy typowe dla interesującego cię obszaru. Przyszli klinicyści szerzą wiedzę biologiczną, a ci, którzy będą chcieli zająć się coachingiem i rozwojem zawodowym zostaną uposażeni w odpowiednie dla tych celów narzędzia.

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

PSYCHOLOGIA WARSZAWA STUDIA STACJONARNE

PSYCHOLOGIA WARSZAWA STUDIA NIESTACJONARNE

Ile trwają studia na kierunku Psychologia w Warszawie?

Ile trwają studia na kierunku Psychologia w Warszawie?

Czas trwania studiów na kierunku Psychologia w Warszawie w dużej mierze będzie różnicowany przez odgórne ustalenia władz uczelni. Na wszystkich uczelniach publicznych, czyli Uniwersytecie Kardynała Wyszyńskiego, Uniwersytecie Warszawskim oraz Akademii Pedagogiki Specjalnej Psychologia odbywa się w ramach jednolitych studiów magisterskich, które trwają pięć lat.

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

PSYCHOLOGIA WARSZAWA STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Psychologia w Warszawie?

Czy te studia są dla ciebie

Studia w Warszawie na kierunku Psychologia to kształcenie podzielone na dwie grupy. Pierwszą stanowią treści podstawowe, a drugą treści kierunkowe. Skąd taki podział? Bez poznania zagadnień z grupy pierwszej niemal niewykonalne jest zrozumienie problemów, zawartych w grupie drugiej. Kierunek Psychologia w Warszawie to układanie obrazu człowieka, kawałek po kawałku.

Bliscy zawsze cenili twoją empatię? Byłeś obdarzany zaufaniem przez kolegów z klasy, którzy bez oporów dzielili się z tobą swoimi problemami, otrzymując dużo zrozumienia i otuchy? Psychika człowieka jest dla ciebie przeciekawą machiną, którą warto zgłębiać podczas pracy zawodowej?

Twierdząca odpowiedź na większość pytań może być początkiem świetnej przygody ze studiami na kierunku Psychologia w Warszawie! Nie wahaj się dłużej i aplikuj, ale pamiętaj, że chętnych na twoje miejsce może być wielu – Psychologia jest jednym z najpopularniejszych kierunków nauk społecznych oferowanych przez uczelnie w Warszawie.

 

 

Jakie przedmioty brane są pod uwagę

W związku z tym, że Psychologia to jeden z najbardziej obleganych i popularnych kierunków studiów w Warszawie, warto odpowiednio wcześnie poznać przedmioty wiodące dla większości uczelni, dzięki którym szanse na ujrzenie swojego nazwiska na liście przyjętych znacząco się zwiększy.

Większość warszawskich uczelni w procesie rekrutacji na kierunek Psychologia bierze pod uwagę takie przedmioty maturalne, jak: język polski, język obcy nowożytny, biologia, matematyka, wiedza o społeczeństwie, historia. Każdy z kandydatów na warszawskie uczelnie publiczne weźmie udział w konkursie świadectw.

W przypadku aplikacji na którąkolwiek z uczelni niepublicznych należy mieć na uwadze fakt, że studiowanie Psychologii może wiązać się z opłatami semestralnymi, których kwota jest odgórnie ustalona przez władze poszczególnych uczelni.

 

Proces rekrutacji

Po otrzymaniu wyników egzaminu dojrzałości i stwierdzeniu, że mają one szanse zapewnić miejsce wśród grona studentów psychologii na warszawskich uczelniach, należy przystąpić do rejestracji elektronicznej. W tym celu należy poinformować komisję rekrutacyjną o osiągniętych procentowych wynikach maturalnych.

 

Wymagane dokumenty

Kiedy mamy pewność, że szansa na podjęcie studiów psychologicznych w Warszawie stanęła przed nami otworem, pozostaje już tylko skompletowanie potrzebnych dokumentów. Dla większości warszawskich uczelni są one identyczne – należy dysponować kserokopią świadectwa maturalnego, wypełnionym formularzem aplikacyjnym, który można pobrać ze strony wybranego instytutu oraz fotografią o odpowiednich wymiarach, która wkrótce znajdzie się na legitymacji studenckiej.

Warto przed rekrutacją zorientować się, czy obowiązujące do niedawna procedury nie uległy zmianie – proces aplikacyjny nie ma stałej formuły, a ustalenia władz poszczególnych warszawskich uczelni oraz Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego mogą się zmieniać.

zasady rekrutacji na studia

Jaka praca po studiach na kierunku Psychologia w Warszawie?

Jaka praca po studiach na kierunku Psychologia w Warszawie?

Jaka praca czeka na absolwentów Psychologii w Warszawie? Z uwagi na szerokie zapotrzebowanie współczesnego rynku pracy na wykwalifikowanych abiturientów tego kierunku oraz implikowane tym zjawiskiem powiększające się możliwości zawodowe, wybór, przed którym być może wkrótce staniesz, zapewne przyprawi cię o zawrót głowy.

 

Po zakończeniu edukacji na warszawskiej Psychologii, będziesz mógł znaleźć zatrudnienie w poradniach psychologiczno-pedagogicznych oraz placówkach oświatowych, ze szczególnym uwzględnieniem szkół, gdzie wykorzystasz wyniesione ze studiów umiejętności pracy z dziećmi oraz szerokie kompetencje diagnostyczne.

 

 

Jeśli chciałbyś spróbować niezwykle odpowiedzialnej i niekiedy niebezpiecznej pracy w obszarze studiowanego kierunku, będziesz mógł zatrudnić się w ośrodkach opiekuńczo-wychowawczych, zakładach karnych i więzieniach.

Studia psychologiczne o specjalności klinicznej dają możliwość podjęcia pracy w szpitalach psychiatrycznych, prywatnych ośrodkach opieki zdrowotnej oraz ośrodkach medycyny pracy, gdzie twoim zadaniem będzie poprawne diagnozowanie problemów psychicznych, z jakimi borykają się pracownicy ubiegający się o zwolnienie na czas określony. Pasjonaci rozwoju osobistego i niesienia pomocy ludziom chcącym odnaleźć najbardziej dopasowany do ich osobowości i wrodzonych możliwości kierunek dalszego kształcenia lub zawodu, będą mogli zatrudnić się w placówkach doradztwa zawodowego.

Nic nie stanie na przeszkodzie, abyś jako absolwent studiów na kierunku Psychologia w Warszawie, otworzył własny biznes w postaci gabinetu terapeutycznego lub oferującego usługi doradcze i coachingowe.

 

Możliwe ścieżki twojej przyszłej kariery zawodowej i przeciętne wynagrodzenie

 

Ścieżki kariery Przeciętne zarobki brutto
HR manager 13000 zł
Dyrektor HR 18000 zł
HR business partner 10000 zł
HR specialist 6000 zl
HR advisor 7500 zł
Trener (szkolenia) 7200 zł
Trener biznesu 8000 zł
Trener sprzedaży 7200 zł
Trener wewnętrzny 6900 zł
Event manager 8000 zł

źródło: zarobki.pracuj.pl

 

Czy warto iść na studia na kierunku psychologia w Warszawie?

Pytanie, czy w ogóle warto iść na studia, zadaje sobie niemal każdy maturzysta i abiturient szkoły średniej. Staramy się podejmować takie decyzje, które wydają się nam jak najbardziej opłacalne w perspektywie przyszłej pracy zawodowej oraz dalszego rozwoju intelektualnego.

 

Jeżeli tobie również towarzyszą wątpliwości odnośnie do tego, czy warto iść na studia, musisz poważnie zastanowić się nad swoimi priorytetami, planami oraz zainteresowaniami. Stwierdzenie, że warto iść na studia, nie będzie kłamstwem wyłącznie wtedy, jeśli swojego wyboru dokonujemy świadomie, a nie pod wpływem presji społecznej.

Studia psychologiczne również godne są rozważenia. Pokazują to przede wszystkim statystyki oraz liczba osób, które chciałby każdego roku rozpocząć intelektualną przygodę z tym kierunkiem. Liczby osób zainteresowanych studiami psychologicznymi zawsze przewyższają liczbę przygotowanych miejsc. Warto zadać sobie pytanie – ile z tych osób faktycznie widzi się w przyszłości w roli psychologa, a ile nieudolnie podąża za trendami? Uczelnie w Warszawie robią wszystko, by oferta studiów psychologicznych była jak najbardziej atrakcyjna, to jednak nie powinno być jedynym wyznacznikiem podczas podejmowania ostatecznej decyzji.

 

Warto wybrać studia na kierunku psychologia pod warunkiem że:

czuje się prawdziwe powołanie do wykonywania tego zawodu. Dla większości dziewiętnastolatków odkrycie tego powołania może być problematyczne, ale tylko ono pomoże ci przetrwać podczas wielu trudnych chwil na studiach psychologicznych.

W siatce programowej znajduje się mnóstwo przedmiotów, które w przyszłości świadczą o warsztacie psychologa.

 

O tym, czy warto wybrać studia w Warszawie na kierunku psychologia, nie decyduje wyłącznie powołanie. Powinieneś odnaleźć w sobie także zespół przydatnych cech i kompetencji – będziesz je bowiem rozwijać podczas wszystkich lat kształcenia. Osoby, wybierające studia psychologiczne, powinna cechować przede wszystkim wrażliwość i empatia. Ten kierunek studiów przyniesie ci także dużo satysfakcji, jeśli fascynuje cię potęga ludzkiego umysłu, lubisz przyglądać się zachowaniom innych ludzi oraz analizować je. Oznacza to, że powinien cechować się duży stopień spostrzegawczości. Jeżeli nie odnajdujesz się w tym krótkim portrecie, to studia na kierunku psychologia mogą cię rozczarować.

►►

Pamiętaj – przed przystąpieniem do procedury rekrutacyjnej po prostu rozważ, czy decyzja o rozpoczęciu studiów wynika z twoich świadomych potrzeb i planów.

 

Jeżeli zbyt mocno sugerujesz się opinią innych osób, to nauka na żadnym kierunku nie przyniesie ci radości. Może więc zamiast poszukiwać odpowiedzi na pytanie, czy warto iść na studia, zastanów się, czy studia wybierasz przede wszystkim dla siebie, a nie dlatego, by chociażby zadowolić oczekiwania rodziców. To powinno być dla ciebie najważniejsze.

Co dadzą ci studia na kierunku psychologia w Warszawie?

Co dadzą ci studia na kierunku psychologia w Warszawie?

Uczelnie w Warszawie przygotowują dla swoich studentów taką ofertę kształcenia, która okaże się najbardziej atrakcyjna. A dziś większość młodych ludzi wie, że wiedza stanowi wyłącznie jeden z wykładników wykształcenia wyższego. To ona oczywiście tworzy punkt wyjścia, na współczesnym rynku pracy doceniane są przede wszystkim kompetencje, umiejętności oraz doświadczenie.

Pod tym względem studia psychologiczne wydają się idealnym wyborem. Czeka cię całkiem sporo wykładów oraz zajęć teoretycznych, ukończenie jednak tego kierunku kształcenia, wyposaża cię w wiele unikatowych kompetencji. Psychologia może ułatwić wiele dziedzin życia, nie tylko w strefie zawodowej. Śmiało można stwierdzić, że studia na kierunku psychologia, uczą uważności na różnych poziomach. Stajemy się wnikliwymi obserwatorami nie tylko ludzi, którzy nas otaczają, lecz także siebie. Łatwiej jest nam przewidzieć i zrozumieć pewne zachowania. Wiemy, jak radzić sobie z problemami emocjonalnymi. Psychologowie są bowiem lekarzami dusz i to oni wiedzą, co – poza wypisaną receptą – może postawić na nogi.

 

►►

Studia psychologiczne gwarantują także wszechstronny rozwój kompetencji interpersonalnych. Osoby, które kończą naukę na tym kierunku, cechuje niezwykła komunikatywność, otwartość, empatia oraz tolerancja. Warto także podkreślić, że abiturienci tego kierunku mogą poszczyć się wysokim poziomem wrażliwości, ale ukierunkowanym na działanie. Co to oznacza w praktyce? Psychologowie mają – oprócz pięknej cechy, jaką jest współodczuwanie – wiedzę, jak motywować do zmian i troski o własne zdrowie psychiczne.

 

Kierunki studiów takie jak psychologia mogą zagwarantować bardzo dużo, pod warunkiem, jeśli wybór tego profilu kształcenia podyktowany był faktycznymi fascynacjami potęgą ludzkiego umysłu. Podczas wszystkich lat kształcenia dostaniesz unikatową szansę nie tylko niesienia pomocy innym ludziom w przyszłości, lecz także kompleksowo zadbasz o swój rozwój intelektualny i duchowy.

Czego nie dadzą ci studia na kierunku psychologia w Warszawie?

Jeżeli wybierzesz studia na kierunku psychologia, musisz mieć przede wszystkim świadomość, że twój rozwój intelektualny nie powinien zakończyć się wraz z otrzymaniem tytułu magistra. Dobry psycholog o swoje kompetencje i wiedzę dba przez cały czas trwania kariery zawodowej. Tylko wtedy będzie można nazwać go prawdziwym profesjonalistą. Dlatego też studia psychologiczne na pewno nie dadzą ci poczucia, że twoje wykształcenie jest kompletne.

Powinieneś nieustannie się dokształcać, uczestniczyć w różnego rodzaju kursach oraz warsztatach. Psychologii jako dziedzinie naukowej towarzyszy nieustanny rozwój, więc osoby, które wykonują odpowiedzialny zawód psychologa, powinny dbać o swoje kompetencje nawet po ukończeniu studiów.

Studia na kierunku psychologia nie zagwarantują ci także, że twoja praca będzie zawsze przyjemna i łatwa. Podczas trwania kariery zawodowej, niejednokrotnie spotykać będziesz ludzi, którzy niosą ze sobą bagaż bardzo ciężkich życiowych doświadczeń. Musisz mieć świadomość, że to ty będziesz przede wszystkim oparciem dla twoich pacjentów. Ich problemy nawet dla ciebie mogą stanowić emocjonalne wyzwanie.

Kierunki studiów takie jak psychologia powinny być wybierane zatem przez osoby, które wiedzą, że ich praca zawodowa może mieć bardzo obciążający psychicznie wymiar. Dlatego tak ważne jest, byś wykształcił w sobie umiejętność zdrowego współodczuwania z naciskiem na zadbanie także o własny komfort psychiczny. Tylko dzięki temu dasz swoim pacjentom siłę i oparcie.

Studia na kierunku psychologia Warszawa – zaoczne (niestacjonarne)

Studia na kierunku psychologia Warszawa – zaoczne (niestacjonarne)

Studenci każdego roku zastanawiają się nad tym, jakie studia wybrać – dzienne, czyli stacjonarne lub zaoczne, czyli niestacjonarne. Wybór może być naprawdę trudny, ponieważ dziś niemal wszystkie ośrodki akademickie w Polsce stawiają na bardzo wysoką jakość kształcenia niezależnie od zadeklarowanego trybu.

Powinieneś odpowiednio wcześnie zastanowić się, który z nich najpełniej odda twoje oczekiwania wobec organizacji zajęć. Studia dzienne wciąż mają bardzo wielu zwolenników, studia zaoczne docenia jednak coraz więcej młodych ludzi.

Jakie są podstawowe zalety studiów zaocznych? Przede wszystkim ich elastyczność. Zajęcia odbywają się bowiem podczas weekendowych zjazdów naukowych, a reszta tygodnia jest wolna. Oznacza to, że w tym czasie możesz swobodnie podejmować inne aktywności związane chociażby z pracą, stażami, czy praktykami.

Pamiętaj jednak, że na studiach zaocznych większość materiału teoretycznego musisz opanowywać we własnym zakresie, a twoja wiedza i tak zostanie zweryfikowana podczas egzaminów. Studia zaoczne na kierunku psychologia w Warszawie wiążą się także z uiszczaniem dodatkowych opłat za czesne.

dowiedz się więcej na temat kierunku psychologia studia zaoczne w Warszawie

Jakie są ceny za studia na kierunku psychologia w Warszawie

Podjęcie studiów zaocznych (niestacjonarnych) na kierunku Psychologia wiąże się z obowiązkiem wnoszenia regularnych opłat za czesne. Cena każdego semestru nauki uzależniona jest od odgórnych ustaleń każdej z uczelni w Warszawie, dlatego celem zgłębienia bardziej szczegółowych informacji, warto zajrzeć na stronę internetową poszczególnych uczelni.

dowiedz się więcej na temat cen za studia na kierunku psychologia - ceny w Warszawie

Jakie opinie mają studia na kierunku Psychologia w Warszawie?

Przed rozpoczęciem nauki często zadajemy pytania odnośnie wyboru kierunku studiów; zastanawiamy się czy jest dla nas odpowiedni i czy kształcenie w danym mieście będzie nas satysfakcjonowało. Jakie ma kierunek Psychologia w Warszawie opinie?

Agata, studentka Psychologii w Warszawie mówi:

„Chciałam studiować Psychologię i nic innego. Na dodatek, chciałam studiować Psychologię w mieście, w którym poziom kształcenia  w tym zakresie jest najlepszy. Decyzja była prosta. Opuściłam rodzinne miasto i przeprowadziłam się do Warszawy. Teraz, studiując tutaj już na czwartym roku wiem, że chcę związać się z nim także pod kątem życiowym i zawodowym.”

59 Uczelni w Warszawie

Warszawa przyciąga młodych ludzi z całego kraju. Przyjeżdżają tu na studia lub do pracy, w nadziei na zdobycie wykształcenia, doświadczenia zawodowego i wysoko płatnej pracy z perspektywami. Liczą na prestiż, sukces.

Warszawa ma wiele do zaoferowania dla studentów i kandydatów, ale także wiele od nich wymaga – progi punktowe oraz liczba chętnych na studia są tu wysokie. Również liczba studentów jest największa w Polsce: 15 uczelni publicznych i ponad 40 niepublicznych. Największą popularnością cieszą się Uniwersytet Warszawski, Politechnika Warszawska oraz Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.

Warszawskie uczelnie są uznawane za prestiżowe nie tylko w Polsce ale i za granicą. Cenione są za profesjonalną kadrę naukową i szerokie perspektywy rozwoju.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Warszawie

 #MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

POZOSTAŁE UCZELNIE W WARSZAWIE NA KTÓRYCH JEST KIERUNEK PSYCHOLOGIA

Komentarze (1)

absolwentka odpowiedz

polecam studia na APS w Warszawie