Psychologia - Warszawa

Psychologia - Warszawa

Psychologia - Warszawa

Studia w Warszawie na kierunku

psychologia 

Odkryj psychologię w Warszawie i sprawdź gdzie możesz studiować 

Psychologia studia Warszawa | woj. mazowieckie

Philip Zimbardo, amerykański psycholog, powiedział kiedyś: „Wszyscy ludzie są zagadkowi, dopóki w końcu nie znajdziemy w jakimś słowie lub czynie klucza do danego mężczyzny lub kobiety…” Gdzie i w jaki sposób szukać wspomnianego klucza? Co może nim być? Między innymi o tym mówi jeden z najpopularniejszych kierunków kształcenia.

 

Czego się nauczysz podczas studiów

Kierunek Psychologia w Warszawie to jednolite studia magisterskie o człowieku. Studenci poznają biologiczne podstawy zachowania, zasady przeprowadzania badań empirycznych, procesy powstawania emocji, sposoby przewidywania ludzkich reakcji. Złożoność kształcenia określa fakt, iż studia dzielą się na liczne specjalności; od neuropsychologii klinicznej, przez psychologię zdrowia i rehabilitacji, po psychologię wychowawczą.

Popularność studiów na kierunku Psychologia wynika najprawdopodobniej z chęci poszerzenia świadomości funkcjonowania własnej psychiki oraz głębszego zrozumienia motywów zachowań i uczuć innych. Przyszli studenci będą nie tylko świetnymi terapeutami i diagnostami, pomagającymi ludziom uporać się z prześladującymi ich problemami, zaburzeniami czy nawet chorobami psychicznymi.

Absolwent, dzięki doskonałemu zrozumieniu procesów zachodzących w ludzkich umysłach, stanie się bardziej empatyczny na potrzeby innych ludzi i osiągnie większą łatwość w nawiązywaniu nowych, bardzo wartościowych znajomości.

 

Dla kogo ten kierunek

Studia w Warszawie na kierunku Psychologia to kształcenie podzielone na dwie grupy. Pierwszą stanowią treści podstawowe, a drugą treści kierunkowe. Skąd taki podział? Bez poznania zagadnień z grupy pierwszej niemal niewykonalne jest zrozumienie problemów, zawartych w grupie drugiej. Kierunek Psychologia w Warszawie to układanie obrazu człowieka, kawałek po kawałku. Bliscy zawsze cenili twoją empatię? Byłeś obdarzany zaufaniem przez kolegów z klasy, którzy bez oporów dzielili się z tobą swoimi problemami, otrzymując dużo zrozumienia i otuchy? Psychika człowieka jest dla ciebie przeciekawą machiną, którą warto zgłębiać podczas pracy zawodowej?

Twierdząca odpowiedź na większość pytań może być początkiem świetnej przygody ze studiami na kierunku Psychologia w Warszawie! Nie wahaj się dłużej i aplikuj, ale pamiętaj, że chętnych na twoje miejsce może być wielu – Psychologia jest jednym z najpopularniejszych kierunków nauk społecznych oferowanych przez uczelnie w Warszawie.

ZOBACZ, NA JAKICH UCZELNIACH W WARSZAWIE JEST KIERUNEK PSYCHOLOGIA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Jakie wymagania Psychologię w Warszawie?

Jak wygląda rekrutacja na kierunek Psychologia w Warszawie ? Biletem wstępu na studia jest konkurs świadectw, na którym należy pochwalić się dobrymi wynikami z takich przedmiotów jak: język polski, matematyka, biologia, historia, wiedza o społeczeństwie.

Warto dokładnie sprawdzić system kwalifikacji, gdyż może on się różnić w zależności od wybranej uczelni. Wymagania na kierunek Psychologia w Warszawie obejmują różne dziedziny, między innymi dlatego, iż w programie nauczania kierunku znajdują się przedmioty poruszające różne zagadnienia. Studenci muszą zmierzyć się, na przykład z biologicznymi mechanizmami zachowania, psychologią emocji, psychologią osobowości, genetycznymi uwarunkowaniami zaburzeń zdrowia, logiką.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Harmonogram rekrutacji

Uczelnie w Warszawie przygotowały w tym roku bardzo bogatą ofertę studiów psychologicznych dla swoich kandydatów. Aktualnie trwa rekrutacja na rok akademicki 2019/2020. Śmiało można napisać, że zaczyna się ona jeszcze przed oficjalnym przyjmowaniem zgłoszeń kandydatów. Każda osoba, która chce rozpocząć studia wybiera takie przedmioty, dzięki którym będzie mogła w niej uczestniczyć.

Na ogół rekrutacja na studia ma kilka etapów, tak by osoby, które nie dostały się podczas pierwszego z nich, mogły ubiegać się o ponowne przyjęcie wraz z drugą turą osób rekrutowanych. Pierwszy etap rekrutacji najczęściej odbywa się w lipcu tuż po ogłoszeniu wyników z matur. Przyszli studenci mogą się jednak rejestrować w ciemno na wybrane kierunki już w kwietniu. To, czy dostaną się na studia, zależy bowiem wyłącznie od wyników, uzyskanych podczas egzaminów dojrzałości.

Jeżeli nie zakwalifikowałeś się na studia w pierwszym etapie rekrutacji, nie musisz od razu załamywać rąk. Uczelnie w Warszawie przygotowują kolejny termin rekrutacji, który odbywa się na przełomie sierpnia oraz września.

Dokumenty rekrutacyjne

Osoby, które znalazły się na listach osób przyjętych, muszą dostarczyć do dziekanatu zestaw podstawowych dokumentów. Szczegółowe informacje znajdziesz zawsze na stronach internetowych poszczególnych ośrodków akademickich. Musisz pamiętać jednak, by wśród tych dokumentów znalazły się na pewno:

 • świadectwo dojrzałości uzyskane w polskim systemie oświaty;
 • świadectwo lub inny dokument, które zostały wydane poza polskim systemem oświaty (jeśli takie posiadasz);
 • aktualna fotografia;
 • potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej;
 • różnego rodzaju podpisane umowy.

Zorientuj się, jakie dokumenty musisz dostarczyć w pierwszej kolejności, ponieważ ich brak w systemie uczelni oznaczać będzie rezygnację ze studiów.

Opłaty rekrutacyjne

Rekrutacja na studia na kierunku psychologia w Warszawie wiąże się na ogół z uiszczeniem opłaty rekrutacyjnej. Jej dokładna wysokość zależeć będzie od poszczególnych ośrodków akademickich, oscyluje ona na ogół w okolicach 85 i 100 zł. Dokonaj jej odpowiednio wcześnie, by mieć pewność, że twoja kandydatura zostanie rozważona w procesie rekrutacji. Możesz ją uiścić za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych lub za pośrednictwem poczty oraz przelewu bankowego. Pamiętaj także, żeby dowód wpłaty dostarczyć do dziekanatu danej uczelni w Warszawie.

Przedmioty kwalifikacyjne

Warto odpowiednio wcześnie zorientować się, jakie wymagania rekrutacyjne obowiązują na danej uczelni, by mieć pewność, że nauka do egzaminów dojrzałości nie poszła na marne. Studia na kierunku psychologia w Warszawie są wyjątkowo wymagające i co roku liczba kandydatów jest naprawdę duża. Wśród przedmiotów, które powinny znaleźć się w kręgu twoich szczególnych zainteresowań, muszą być: matematyka, biologia, WOS, czy nawet historia. Pamiętaj, że część z nich powinieneś zdawać na poziomie rozszerzonym.

Przelicznik punktów kwalifikacyjnych

Każda z uczelni wybiera swój indywidualny przelicznik punktów, jakie zostały zdobyte przez kandydatów podczas egzaminów dojrzałości. Przelicznik ten na ogół związany jest z poziomem, który wybrałeś dla zdawanych przez siebie przedmiotów. Oczywiście najwięcej punktów zdobędziesz z tych przedmiotów, które zdawałeś na maturze na poziomie rozszerzonym. Model ten obowiązuje na większości uczelni w Polsce.

Olimpiady oraz konkursy

Rekrutacja na większość kierunków w Polsce wiąże się nie tylko z doskonałymi wynikami maturalnymi. Ciekawą alternatywą może być udział w różnego rodzaju olimpiadach oraz konkursach. To propozycja dla najbardziej ambitnych kandydatów, ponieważ ich wiedza oraz umiejętności powinny wykraczać poza mury szkoły średniej. Studia psychologiczne to doskonała okazja, by wziąć udział w takiej olimpiadzie i znaleźć się na liście osób przyjętych poza kolejnością. Możesz wybierać spośród olimpiad takich jak:

 • Olimpiada Matematyczna;
 • Olimpiada Biologiczna;
 • czy Turniej Wiedzy Psychologicznej.

Pamiętaj, że wzięcie udziału w olimpiadzie nie zwalania cię z obowiązku przystąpienia do egzaminów maturalnych.

Jak wyglądają studia na kierunku Psychologia w Warszawie?

Czego będziesz mógł spodziewać się po nauce, którą będziesz musiał przyswoić podczas nauki na kierunku Psychologia w Warszawie? Wiele będzie zależało od tego, jaką warszawską uczelnię, oferującą możliwość podjęcia tego kierunku, wybierzesz.

Psychologię w Warszawie możesz studiować na trzech uczelniach publicznych oraz kilku prywatnych. W związku z dosyć dużym wyborem, będziesz mógł dobrze dopasować program studiów oferowany przez jedną z nich do własnych zainteresowań i oczekiwań. Mimo tego, że siatka studiów, przewidziana dla kierunku Psychologia w Warszawie, będzie różnić się nieco w zależności od ostatecznej decyzji w sprawie uczelni, to profil absolwenta tych studiów, niezależnie od jakichkolwiek okoliczności, będzie bardzo podobny.

 

Program studiów

Naukę na Psychologii w Warszawie rozpoczniesz od nauki podstaw, które doskonale wprowadzą cię w późniejszą, bardziej szczegółową tematykę zgłębianego materiału. Przedmioty takie, jak:

 • wprowadzenie do psychologii,
 • podstawy logiki,
 • historia myśli psychologicznej

pozwolą ci lepiej zrozumieć genezę powstania Psychologii oraz nauk pokrewnych, z których czerpie wiele inspiracji. Podczas zajęć praktycznych opartych na współpracy grupowej, nie tylko poszerzysz posiadane już kompetencje interpersonalne, ale również będziesz miał doskonałą okazję do poznania poglądów, uczuć i myśli kolegów z roku na kluczowe w praktyce psychologicznej problemy.

Nauka na Psychologii w Warszawie byłaby niepełna bez dokładnego przyswojenia biologicznych mechanizmów funkcjonowania układu nerwowego człowieka, ze szczególnym uwzględnieniem najważniejszego z narządów – mózgu. Wiele dysfunkcji psychcznych można bowiem wytłumaczyć nieprawidłowościami organicznymi, powstałymi na skutek wypadków, czy też wad wrodzonych.

Kiedy już przebrniesz przez podstawy, staniesz przed koniecznością wyboru specjalności, w ramach której będziesz bardzo szczegółowo analizował problemy typowe dla interesującego cię obszaru. Przyszli klinicyści szerzą wiedzę biologiczną, a ci, którzy będą chcieli zająć się coachingiem i rozwojem zawodowym zostaną uposażeni w odpowiednie dla tych celów narzędzia.

 

Sprawdź na w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

PSYCHOLOGIA WARSZAWA STUDIA STACJONARNE

PSYCHOLOGIA WARSZAWA STUDIA ZAOCZNE

 

psychologia studia Warszawa

 

Ile trwają studia na kierunku Psychologia w Warszawie?

Czas trwania studiów na kierunku Psychologia w Warszawie w dużej mierze będzie różnicowany przez odgórne ustalenia władz uczelni. Na wszystkich uczelniach publicznych, czyli Uniwersytecie Kardynała Wyszyńskiego, Uniwersytecie Warszawskim oraz Akademii Pedagogiki Specjalnej Psychologia odbywa się w ramach jednolitych studiów magisterskich, które trwają pięć lat.

Uniwersytet SWPS oferuje możliwość studiowania Psychologii jednolicie lub w ramach licencjackich studiów pierwszego stopnia, trwających trzy lata lub dwuletnich magisterskich studiów drugiego stopnia. Na Collegium Civitas Psychologię należy zacząć od licencjackich studiów pierwszego stopnia i ewentualnie uzupełnić wiedzę na studiach magisterskich.

 

 

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Psychologia w Warszawie?

W związku z tym, że Psychologia to jeden z najbardziej obleganych i popularnych kierunków studiów w Warszawie, warto odpowiednio wcześnie poznać przedmioty wiodące dla większości uczelni, dzięki którym szanse na ujrzenie swojego nazwiska na liście przyjętych znacząco się zwiększy.

Większość warszawskich uczelni w procesie rekrutacji na kierunek Psychologia bierze pod uwagę takie przedmioty maturalne, jak: język polski, język obcy nowożytny, biologia, matematyka, wiedza o społeczeństwie, historia. Każdy z kandydatów na warszawskie uczelnie publiczne weźmie udział w konkursie świadectw.

W przypadku aplikacji na którąkolwiek z uczelni niepublicznych należy mieć na uwadze fakt, że studiowanie Psychologii może wiązać się z opłatami semestralnymi, których kwota jest odgórnie ustalona przez władze poszczególnych uczelni.

 

Proces rekrutacji

Po otrzymaniu wyników egzaminu dojrzałości i stwierdzeniu, że mają one szanse zapewnić miejsce wśród grona studentów psychologii na warszawskich uczelniach, należy przystąpić do rejestracji elektronicznej. W tym celu należy poinformować komisję rekrutacyjną o osiągniętych procentowych wynikach maturalnych.

Kiedy mamy pewność, że szansa na podjęcie studiów psychologicznych w Warszawie stanęła przed nami otworem, pozostaje już tylko skompletowanie potrzebnych dokumentów. Dla większości warszawskich uczelni są one identyczne – należy dysponować kserokopią świadectwa maturalnego, wypełnionym formularzem aplikacyjnym, który można pobrać ze strony wybranego instytutu oraz fotografią o odpowiednich wymiarach, która wkrótce znajdzie się na legitymacji studenckiej.

Warto przed rekrutacją zorientować się, czy obowiązujące do niedawna procedury nie uległy zmianie – proces aplikacyjny nie ma stałej formuły, a ustalenia władz poszczególnych warszawskich uczelni oraz Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego mogą się zmieniać.

zasady rekrutacji na studia

 

psychologia studia w Warszawie

 

Jaka praca po studiach na kierunku Psychologia w Warszawie?

Jaka praca czeka na absolwentów Psychologii w Warszawie? Z uwagi na szerokie zapotrzebowanie współczesnego rynku pracy na wykwalifikowanych abiturientów tego kierunku oraz implikowane tym zjawiskiem powiększające się możliwości zawodowe, wybór, przed którym być może wkrótce staniesz, zapewne przyprawi cię o zawrót głowy.

Po zakończeniu edukacji na warszawskiej Psychologii, będziesz mógł znaleźć zatrudnienie w poradniach psychologiczno-pedagogicznych oraz placówkach oświatowych, ze szczególnym uwzględnieniem szkół, gdzie wykorzystasz wyniesione ze studiów umiejętności pracy z dziećmi oraz szerokie kompetencje diagnostyczne. Jeśli chciałbyś spróbować niezwykle odpowiedzialnej i niekiedy niebezpiecznej pracy w obszarze studiowanego kierunku, będziesz mógł zatrudnić się w ośrodkach opiekuńczo-wychowawczych, zakładach karnych i więzieniach.

Studia psychologiczne o specjalności klinicznej dają możliwość podjęcia pracy w szpitalach psychiatrycznych, prywatnych ośrodkach opieki zdrowotnej oraz ośrodkach medycyny pracy, gdzie twoim zadaniem będzie poprawne diagnozowanie problemów psychicznych, z jakimi borykają się pracownicy ubiegający się o zwolnienie na czas określony. Pasjonaci rozwoju osobistego i niesienia pomocy ludziom chcącym odnaleźć najbardziej dopasowany do ich osobowości i wrodzonych możliwości kierunek dalszego kształcenia lub zawodu, będą mogli zatrudnić się w placówkach doradztwa zawodowego.

Nic nie stanie na przeszkodzie, abyś jako absolwent studiów na kierunku Psychologia w Warszawie, otworzył własny biznes w postaci gabinetu terapeutycznego lub oferującego usługi doradcze i coachingowe.

 

Jakie opinie mają studia na kierunku Psychologia w Warszawie?

Przed rozpoczęciem nauki często zadajemy pytania odnośnie wyboru kierunku studiów; zastanawiamy się czy jest dla nas odpowiedni i czy kształcenie w danym mieście będzie nas satysfakcjonowało. Jakie ma kierunek Psychologia w Warszawie opinie?

Agata, studentka Psychologii w Warszawie mówi:

„Chciałam studiować Psychologię i nic innego. Na dodatek, chciałam studiować Psychologię w mieście, w którym poziom kształcenia  w tym zakresie jest najlepszy. Decyzja była prosta. Opuściłam rodzinne miasto i przeprowadziłam się do Warszawy. Teraz, studiując tutaj już na czwartym roku wiem, że chcę związać się z nim także pod kątem życiowym i zawodowym.”

KIERUNKI PSYCHOLOGICZNE I SPOŁECZNE W WARSZAWIE

psychology
slawistyka
Rozwiń

 #MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

Komentarze (1)

absolwentka odpowiedz

polecam studia na APS w Warszawie