Psychologia - Warszawa
Dodaj do ulubionych

20.09.2023

Psychologia studia Warszawa 2023 | woj. mazowieckie

Psychologia w Warszawie to 5-letnie studia (jednolite magisterskie), 3-letnie lub 3,5-letnie studia I stopnia (licencjackie) oraz 2-letnie studia II stopnia (magisterskie), których program oferuje 49 różnych specjalności. Studia można podjąć na 12 uczelniach w formie stacjonarnej (dziennej) lub niestacjonarnej (zaocznej i online). Ceny na psychologii w Warszawie w 2023 r. zaczynają się od 4900 zł za pierwszy rok studiów.

Studia na kierunku psychologia w Warszawie
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne, online
Poziom studiów studia I i II stopnia oraz jednolite
Czas trwania 3 lub 3,5 roku (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia), 5 lat (studia jednolite magisterskie)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku psychologia w Warszawie rozpocznie się 1 stycznia 2023 r. i potrwa do 31 grudnia 2023 r. | Psychologia Warszawa - terminy rekrutacji >

Opis kierunku

Studia na psychologii poświęcone są zagadnieniom z zakresu nauk społecznych oraz nauk o zdrowiu. W trakcie studiów studenci zdobędą wiedzę na temat psychologicznego, społecznego i biologicznego cyklu rozwoju człowieka. Studia na kierunku psychologia łączą ze sobą naukę teorii z jednoczesnym zdobywaniem umiejętności praktycznych. W programie nauczania znajdziemy takie przedmioty jak psychologia kliniczna, psychologia wychowania, psychologia procesów poznawczych, psychopatologia czy diagnoza psychologiczna.

Dzięki obowiązkowym praktykom w trakcie studiów, absolwenci psychologii posiadają umiejętności pracy z pacjentem i potrafią postawić odpowiednią diagnozę. Psychologowie mogą znaleźć pracę w placówkach medycznych lub oświatowo-wychowawczych. Absolwenci tego kierunku posiadają także kompetencje do pracy w zawodzie doradcy zawodowego, psychoterapeuty czy psychoseksuologa. Mogą podjąć zatrudnienie również w ośrodkach karnych i placówkach resocjalizacyjnych. 

 

Uczelnie

W Warszawie psychologię możesz studiować w ramach kierunku lub specjalności na 3 uczelniach publicznychUniwersytecie Warszawskim (Wydział Psychologii UW), Uniwersytetcie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (Wydział Filozofii Chrześcijańskiej UKSW)Akademii Pedagogiki Specjalnej (APS) w Warszawie oraz 11 niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych.

 

Specjalności

Współczesne studia z psychologii charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia.

Popularne specjalności na kierunku psychologia w Warszawie: psychoseksuologiapsychologia zwierzątpsychotraumatologiawspieranie rozwoju osobowościstosowana psychologia społecznapsychologia kryminalistyczno-śledcza... specjalności na psychologii w Warszawie >

 

Wymagania

W procesie rekrutacji na studia w Warszawie na kierunku psychologia w roku akademickim 2023/2024 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język obcy, język polski, język łaciński i kultura antyczna, matematyka, wiedza o społeczeństwie. szczegółowe wymagania >

 

Ceny

Studia stacjonarne na kierunku psychologia w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę w uczelniach niepublicznych oraz na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacićCeny wahają się od 4900 zł do 11500 zł za pierwszy rok studiów. Wykaz opłat za studia na kierunku psychologia w Warszawie >

czytaj dalej wszystko o Psychologia - Warszawa

Zobacz, na jakich uczelniach w Warszawie jest kierunek PSYCHOLOGIA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie

Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie

Psychologia stopień: (I)  (II)  (Jednolite), czas trwania: 3 lub 3,5 roku • 2 lata • 5 lat
tryb: stacjonarne, niestacjonarne, online
Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie

Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie

Psychologia stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Uczelnia WSB Merito w Warszawie

Uczelnia WSB Merito w Warszawie

Psychologia stopień: (Jednolite)
tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

Psychologia stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Społeczna Akademia Nauk w Warszawie

Społeczna Akademia Nauk w Warszawie

Psychologia stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: stacjonarne, niestacjonarne, online
Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Warszawski

Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych

Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych

Psychologia stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Psychologia stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Uczelnie, gdzie psychologia jako specjalność / ścieżka kształcenia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie

Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie

Zarządzanie - studia online stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: online

Specjalności na kierunku zarządzanie - studia online

Pokaż więcej
Uczelnia WSB Merito w Warszawie

Uczelnia WSB Merito w Warszawie

Zarządzanie stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne, online

Specjalności na kierunku zarządzanie

Pokaż więcej
Uczelnia Łukaszewski w Warszawie

Uczelnia Łukaszewski w Warszawie

Zarządzanie stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne, online

Specjalności na kierunku zarządzanie

Pokaż więcej
Collegium Civitas w Warszawie

Collegium Civitas w Warszawie

Socjologia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku socjologia

Społeczna Akademia Nauk w Warszawie

Społeczna Akademia Nauk w Warszawie

Psychologia - studia online stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: online

Specjalności na kierunku psychologia - studia online

Uczelnia Techniczno - Handlowa im. H. Chodkowskiej w Warszawie

Uczelnia Techniczno - Handlowa im. H. Chodkowskiej w Warszawie

Zarządzanie stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku zarządzanie

Jakie wymagania na studia na kierunku psychologia w Warszawie?

W procesie rekrutacji na studia 2023/2024 na kierunku psychologia w Warszawie najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język obcy, język polski, język łaciński i kultura antyczna, matematyka, wiedza o społeczeństwie.

Jak wygląda rekrutacja na kierunek Psychologia w Warszawie ? Biletem wstępu na studia jest konkurs świadectw, na którym należy pochwalić się dobrymi wynikami z takich przedmiotów jak: język polski, matematyka, biologia, historia, wiedza o społeczeństwie.

Warto dokładnie sprawdzić system kwalifikacji, gdyż może on się różnić w zależności od wybranej uczelni. Wymagania na kierunek Psychologia w Warszawie obejmują różne dziedziny, między innymi dlatego, iż w programie nauczania kierunku znajdują się przedmioty poruszające różne zagadnienia.

Studenci muszą zmierzyć się, na przykład z biologicznymi mechanizmami zachowania, psychologią emocji, psychologią osobowości, genetycznymi uwarunkowaniami zaburzeń zdrowia, logiką.

 

Psychologia Uniwersytet Warszawski (UW) - przedmioty maturalne

Kandydaci na studia 2023/2024 na kierunku psychologia w Uniwersytecie Warszawskim muszą wykazać się następującymi przedmiotami, które wymagane podczas rekrutacji: język polski, język obcy, matematyka oraz jeden przedmiot wybrany spośród: inny język obcy, język mniejszości narodowej (białoruski, litewski, ukraiński, niemiecki), język mniejszości etnicznej – łemkowski, język regionalny – kaszubski, język łaciński i kultura antyczna, język grecki i kultura antyczna, biologia, chemia, filozofia, fizyka/ fizyka i astronomia, geografia, historia, informatyka, wiedza o społeczeństwie dowiedz się więcej

 

Psychologia Uniwersytet Kardynała Stefna Wyszyńskiego (UKSW) - przedmioty maturalne

W procesie rekrutacji 2023/2024 na pychologia w UKSW wymagane są 2 przedmioty: język polski i język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, matematyka, fizyka, historia, geografia, chemia dowiedz się więcej

 

Psychologia Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - przedmioty maturalne

Osoby, które chcą rozpocząć studia 2023/2024 na kierunku psychologia w Akademii Pedagogiki specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, wśród przedmiotów maturalnych muszą uwzględnić 2 przedmioty: język polski i język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie. dowiedz się więcej

 

Rekrutacja na psychologię w uczelniach niepublicznych (prywatnych)

Uczelnie niepubliczne w Warszawie przyjmują kandydatów najczęściej na podstawie kolejności zgłoszeń.

* Przed rekrutacją na wybrany kierunek należy wcześniej zapoznać się z wymaganiami obowiązującymi w poszczególnych szkołach wyższych. Szczegółowe wytyczne znaleźć można na oficjalnych stronach rekrutacyjnych uczelni. Lista przedmiotów branych pod uwagę w rekrutacji może różnić się na poszczególnych uczelniach publicznych.

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Psychologia w Warszawie

Aktualności rekrutacyjne

Pokaż wszystkie

Najczęściej zadawane pytania

Gdzie studiować psychologię w Warszawie

Studia na kierunku psychologia w Warszawie można podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym w trzech uczelniach publicznych – są to: Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie; Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Uniwersytet Warszawski.

Psychologię jako kierunek lub specjalność oferuje także 11 warszawskich uczelni prywatnych:

 • Collegium Humanum – Szkoła Główna Menedżerska w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Rehabilitacji w Warszawie
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Uczelnia Łukaszewski w Warszawie
 • Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
 • Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS w Warszawie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. H. Chodkowskiej w Warszawie
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uczelnia WSB Merito w Warszawie

Gdzie studiować psychologię bezpłatnie w Warszawie

Bezpłatne studia na kierunku psychologia znaleźć można w ofercie trzech publicznych szkół wyższych w Warszawie: Uniwersytecie Warszawskim; Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie oraz Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Bezpłatna nauka dotyczy jedynie studiów stacjonarnych.

Gdzie studiować psychologię niestacjonarnie w Warszawie

Niestacjonarną naukę na psychologii można podjąć w następujących szkołach wyższych w Warszawie:

 • Uniwersytet Warszawski
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Collegium Humanum – Szkoła Główna Menedżerska w Warszawie
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Uczelnia WSB Merito w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Rehabilitacji w Warszawie
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie

Dowiedz się więcej psychologia w Warszawie studia niestacjonarne >

Ile kosztują studia niestacjonarne na psychologii w Warszawie

Studia niestacjonarne na kierunku psychologia w Warszawie są płatne we wszystkich szkołach wyższych, a cena za jeden rok akademicki wynosi od 4900 zł do 11500 złceny - psychologia Warszawa >

Czy są studia niestacjonarne bezpłatne

Niestety w Warszawie studenci studiów niestacjonarnych na kierunku psychologia muszą płacić za możliwość nauki we wszystkich szkołach wyższych.

Pokaż wszystkie

Opis kierunku

Studenci kierunku psychologia w Warszawie nauczą się opisywania mechanizmów funkcjonowania ludzkiej psychiki. Ponadto poznają różne teorie psychologiczne i poznają zasady ich wykorzystywania w praktyce zawodowej. Podczas studiów dowiedzą się także, w jaki sposób prowadzić badania naukowe oraz stawiać diagnozę psychologiczną i w kolejnym etapie wdrażać dedykowaną terapię.

Psychologia należy do najpopularniejszych kierunków w Polsce. W roku akademickim 2022/2023 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiach magisterskich wybrana była przez ponad 40 tys. kandydatów (o 5378 więcej niż rok wcześniej).

Wśród warszawskich uczelni publicznych psychologia znałazła się wśród najpopularniejszych kierunków na Uniwersytecie Warszawskim (ponad 3 tys. zgłoszeń - 15 osób na miejsce) oraz Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (ponad 1,6 tys. zgłoszeń - 15 osób na miejsce)
 

Praca po studiach

Absolwenci znajdą zatrudnienie w placówkach i instytucjach medycznych, edukacyjnych oraz badawczych. Ponadto mogą podjąć pracę w poradniach zdrowia psychicznego, domach dziecka, agencjach pomocy społecznej, biurach karier studenckich, organizacjach pozarządowych oraz w działach HR.

 

Program studiów i przedmioty

Przyszli studenci psychologii mogą wybierać pomiędzy wieloma specjalizacjami m.in. psychologią kliniczną, neuropsychologią, psychologią stosowaną zwierząt, psychologią społeczną czy doradztwem i coachingiem. Można także wyróżnić psychologię sportu i muzyki.

Pierwsze dwa lata polegają na zdobywaniu podstawowej wiedzy z zakresu psychologii, filozofii, statystyki czy historii myśli psychologicznej – oznacza to, że studenci psychologii będą musieli zapoznać się znacznie bliżej z Freudem czy Jungiem. Adepci stykają się z praktyką dopiero na czwartym roku studiów, jednak wcześniej można udać się na praktyki czy staż, by wcześniej mieć kontakt z pacjentem.

Siatka zajęć kierunku psychologia w Warszawie uzależniona jest od uczelni, na której realizowane są poszczególne przedmioty, a także od wybranej specjalizacji. Kompleksowo opracowywany program kształcenia umożliwia zgłębianie nauk psychologicznych, ekonomicznych, biologicznych. Program łączy psychologię z socjologią, zarządzaniem, a także naukami biologiczno-medycznymi.

Realizowane przedmioty pozwolą Ci zrozumieć mechanizmy, które kierują ludźmi. Interdyscyplinarne wykształcenie z pewnością ułatwi rozpoczęcie drogi zawodowej w charakterze menedżera, projektanta, nauczyciela, trenera, szkoleniowca, specjalisty od marketingu i PR.

 

W programie studiów na kierunku Psychologia znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 

 

Ogólne cele kształcenia

Psychologia to kierunek interdyscyplinarny i skierowany do osób, którym zależy na zdobyciu kompleksowego przygotowania np. do analizowania oraz interpretowania ludzkich zachowań, a także umiejętnego diagnozowania zaburzeń psychicznych oraz patologii społecznych. Studenci psychologii poznają najważniejsze koncepcje, metody i narzędzia, a także podstawy zarządzania, pedagogiki, marketingu, komunikacji społecznej, etyki czy filozofii.

Studia na psychologii poświęcone są zagadnieniom, które pozwalają studentom poznać np.: emocjonalną naturę człowieka; rolę motywacji w procesie podejmowania decyzji; sposoby radzenia sobie z trudnościami życiowymi; techniki wywierania wpływu; charakterystykę rozwoju osobowości i temperamentu; specyfikę nawiązywania oraz utrzymywania relacji międzyludzkich.

Studenci psychologii w trakcie nauki zdobywają zdolności m.in. analityczne, organizacyjne i kierownicze, a także rozwijają swój zmysł badawczy oraz empatię. Absolwenci tego kierunku rozumieją np. mechanizmy kierujące człowiekiem w jego codziennym życiu czy biologiczne i społeczne aspekty funkcjonowania człowieka na różnych etapach jego rozwoju.

Psycholog to zawód, który ceniony jest w wielu branżach. Absolwenci psychologii, w zależności od ukończonej ścieżki kształcenia, nabyte w trakcie studiów kompetencje mogą wykorzystać np. na stanowisku psychoterapeuty, traumatologa, menedżera, szkoleniowca, coacha, tutora, specjalisty ds. PR, marketingowca czy doradcy personalnego lub zawodowego.

 

Gdzie studiować na kierunku psychologia w Warszawie?

W rekrutacji na bezpłatne stacjonarne studia jednolite magisterskie na kierunku psychologia, w roku akademickim 2023/2024, Uniwersytet Warszawski oferuje 202 miejsca.

Studia bezpłatne oferują także Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie oraz Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na UW, UKSW, APS oraz uczelniach prywatnych. Ceny wahają się od 4900 zł do 11500 zł za pierwszy rok studiów.

Kierunek psychologia - uczelnie w Warszawie:

 

czytaj dalej uczelnie w Warszawie

 

Limity miejsc

Liczba miejsc na określonych kierunkach studiów jest ograniczona, a uczelnie przyjmują kandydatów w oparciu o utworzoną w trakcie postępowania kwalifikacyjnego listę rankingową. Zakwalifikowani zostają ci kandydaci, którzy zdobyli największą liczbę punktów w procesie rekrutacji.

Limity miejsc na kierunku psychologia w Warszawie:

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie: 110
 • Uniwersytet Warszawski: 202

*Uczelnie publiczne, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2024)

 

Ile kosztują studia na kierunku psychologia w Warszawie

Osoby, którym zależy na podjęciu bezpłatnej nauki, mogą zdecydować się na rozpoczęcie studiów stacjonarnych w uczelni publicznej. Nauka niestacjonarna w uczelniach publicznych oraz studia w prywatnych szkołach wyższych są z kolei płatne.

Psychologia studia Warszawa - ceny 2023

 • Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie – od 6700 zł
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie – od 7600 zł
 • Collegium Humanum – Szkoła Główna Menedżerska w Warszawie – 4900 zł
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie – od 6880 zł
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych - od 5800 zł
 • Uniwersytet Warszawski – 11500 zł
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - 6600 zł
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie – od 5000 zł

*Ceny za pierwszy rok studiów (rekrutacja 2023/2024). Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni.

 

Kiedy wyniki rekrutacji

Uczelnie indywidualnie ustalają terminy podania informacji o wynikach rekrutacji. Kandydaci mogą poznać swoje wyniki dzięki systemowi IRK lub ERK. Dane dotyczące listy rankingowej oraz liczby zdobytych przez nich punktów publikowane są w prywatnych profilach użytkowników.

 

Terminy wyników rekrutacji na studia 2023 w uczelniach publicznych w Warszawie:

 •  
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie – od 12.07.2023 do 13.07.2023
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie – 20.07.2023
 • Uniwersytet Warszawski – 20.07.2023

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2024)

Dowiedz się więcej wyniki rekrutacji na studia

 

Jak złożyć dokumenty rekrutacyjne

Dokumenty rekrutacyjne dostarczać można osobiście do siedziby wybranej uczelni lub za pomocą poczty tradycyjnej czy elektronicznej. Należy jednak pamiętać o tym, że preferowana forma doręczenia kompletu może różnić się w zależności od decyzji szkoły wyższej.

 

Kiedy składamy dokumenty na studia

Niedługo po ogłoszeniu listy rankingowej oraz wyników rekrutacji kandydaci, którzy dostali się na wybrane studia, mogą składać dokumenty rekrutacyjne. Zazwyczaj mają oni na to kilka dni, a spóźnienie lub dostarczenie niekompletnego zestawu dokumentów może skutkować skreśleniem kandydata z listy osób zakwalifikowanych na studia.

Dowiedz się więcej terminy składania dokumentów na studia

 

Terminy składania dokumentów na studia 2023 w uczelniach publicznych w Łodzi:

 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie – od 13.07.2023 do 15.07.2023
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie – lipiec 2023
 • Uniwersytet Warszawski – od 21.07.2023 do 25.07.2023

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2024)

** Dane dotyczące wymagań, cen, limitów, terminów mają charakter poglądowy i mogą się różnić dla poszczególnych kierunków studiów. Dokładne dane należy sprawdzić na stronach internetowych uczelni.

 

Ile zarabia się po Psychologii?

Absolwenci studiów na kierunku Psychologia posiadają, co oczywiste, obszerną wiedzę psychologiczną, ale co interesujące- mogą ją wykorzystać na liczne sposoby, ponieważ psychologia i jej zagadnienia znajdują zastosowanie w wielu dziedzinach, wśród których wymienić można między innymi: medycynę, sport, czy biznes. Wszechstronne wykształcenie otwiera przed osobami kończącymi naukę rozmaite możliwości zawodowe, a miejsc w których mogą wykorzystać pozyskaną na studiach wiedzę jest całkiem sporo. Na przykład? Absolwenci Psychologii mogą pracować między innymi w: ośrodkach terapeutycznych, firmach szkoleniowych, poradniach psychologicznych, czy ośrodkach opiekuńczo- wychowawczych, a na tych propozycjach lista się nie kończy. A jak przedstawiają się zarobki absolwentów tego kierunku?

Średnie zarobki absolwentów Psychologii w 2023 roku:

 • psycholog szkolny – 4000 złotych
 • psycholog sportowy – 3400 złotych
 • psycholog policyjny – 5500 złotych
 • psychoterapeuta – 5000 złotych

 

Czy warto iść na Psychologię?

Psychologia jest niezwykle interesującym kierunkiem, ponieważ zajmuje się mechanizmami zachowania człowieka oraz emocjami, jakie w nim powstają. Ponadto, kierunek ten zazwyczaj oferuje studentom specjalności, dzięki którym mogą rozwijać zainteresowania, a także zdobywać wiedzę dostosowaną do potrzeb oraz planów zawodowych, a te mogą być różne, ponieważ jak już wspomnieliśmy wcześniej, psychologia znajduje zastosowanie w wielu dziedzinach i absolwenci tego kierunku mogą odnaleźć swoje miejsce w różnych sektorach.

 

Gdzie warto studiować Psychologię?

Psychologia od wielu lat zajmuje najwyższe pozycje w rozmaitych rankingach popularności. Kandydaci na studia w Warszawie otrzymują w tym mieście szeroki wybór uczelni, ponieważ wysokie zainteresowanie kierunkiem przekłada się na ilość miejsc, w których można zdobywać wykształcenie.

Psychologia studia – uczelnie publiczne (państwowe) w Warszawie:

 • Uniwersytet Warszawski
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Kandydaci na studia zwracają uwagę również na uczelnie niepubliczne, które także proponują interesujące programy nauczania, przygotowujący do wykonywania zadań zawodowych.

Psychologia studia – uczelnie niepubliczne (prywatne) w Warszawie:

 • Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
 • Collegium Humanum Szkoła Główna Menedżerska w Warszawie
 • Collegium Verum w Warszawie
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Uniwersytet SWPS w Warszawie
 • Uczelnia WSB Merito w Warszawie
 • Warszawska Wyższa Szkoła Humanistyczna im. B. Prusa

 

Uczelnie w Warszawie - kierunek psychologia:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie stacjonarne, niestacjonarne, online studia I i II stopnia oraz jednolite więcej
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie stacjonarne, niestacjonarne studia jednolite więcej
Collegium Civitas w Warszawie stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej
Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska w Warszawie stacjonarne, niestacjonarne studia jednolite więcej
Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie stacjonarne, niestacjonarne studia jednolite więcej
Społeczna Akademia Nauk w Warszawie stacjonarne, niestacjonarne, online studia jednolite więcej
Uczelnia Techniczno - Handlowa im. H. Chodkowskiej w Warszawie stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej
Uczelnia WSB Merito w Warszawie stacjonarne, niestacjonarne studia jednolite więcej
Uczelnia Łukaszewski w Warszawie stacjonarne, niestacjonarne, online studia I stopnia więcej
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (Wydział Filozofii Chrześcijańskiej) stacjonarne, niestacjonarne studia jednolite więcej
Uniwersytet Warszawski (Wydział Psychologii UW) stacjonarne, niestacjonarne studia jednolite więcej
Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych stacjonarne, niestacjonarne studia jednolite więcej
Wyższa Szkoła Rehabilitacji w Warszawie stacjonarne, niestacjonarne studia jednolite więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Jakie opinie mają studia na kierunku Psychologia w Warszawie?

Przed rozpoczęciem nauki często zadajemy pytania odnośnie wyboru kierunku studiów; zastanawiamy się czy jest dla nas odpowiedni i czy kształcenie w danym mieście będzie nas satysfakcjonowało. Jakie ma kierunek Psychologia w Warszawie opinie?

Agata, studentka Psychologii w Warszawie mówi:

„Chciałam studiować Psychologię i nic innego. Na dodatek, chciałam studiować Psychologię w mieście, w którym poziom kształcenia  w tym zakresie jest najlepszy. Decyzja była prosta. Opuściłam rodzinne miasto i przeprowadziłam się do Warszawy. Teraz, studiując tutaj już na czwartym roku wiem, że chcę związać się z nim także pod kątem życiowym i zawodowym.”

Poziom i tryb studiów


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Psychologia Warszawa studia stacjonarne

Psychologia Warszawa studia niestacjonarne

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku psychologia w Warszawie

Studia I stopnia

Studia II stopnia

Studia jednolite

Rozwiń

Zobacz, co wybierają inni

Pokaż wszystkie

Zobacz także

Pokaż wszystkie

Kierunki psychologiczne i społeczne w Warszawie

slawistyka
Rozwiń

59 Uczelni w Warszawie

Warszawa przyciąga młodych ludzi z całego kraju. Przyjeżdżają tu na studia lub do pracy, w nadziei na zdobycie wykształcenia, doświadczenia zawodowego i wysoko płatnej pracy z perspektywami. Liczą na prestiż, sukces.

Warszawa ma wiele do zaoferowania dla studentów i kandydatów, ale także wiele od nich wymaga – progi punktowe oraz liczba chętnych na studia są tu wysokie. Również liczba studentów jest największa w Polsce: 15 uczelni publicznych i ponad 40 niepublicznych. Największą popularnością cieszą się Uniwersytet Warszawski, Politechnika Warszawska oraz Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.

Warszawskie uczelnie są uznawane za prestiżowe nie tylko w Polsce ale i za granicą. Cenione są za profesjonalną kadrę naukową i szerokie perspektywy rozwoju.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Warszawie

 #MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

POZOSTAŁE UCZELNIE W WARSZAWIE NA KTÓRYCH JEST KIERUNEK PSYCHOLOGIA

Komentarze (1)

absolwentka odpowiedz

polecam studia na APS w Warszawie

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia