Psychologia - Warszawa

Psychologia - Warszawa

Psychologia - Warszawa

Studia w Warszawie na kierunku

psychologia 

Odkryj psychologię w Warszawie i sprawdź gdzie możesz studiować 

Psychologia studia Warszawa | woj. mazowieckie

Philip Zimbardo, amerykański psycholog, powiedział kiedyś: „Wszyscy ludzie są zagadkowi, dopóki w końcu nie znajdziemy w jakimś słowie lub czynie klucza do danego mężczyzny lub kobiety…” Gdzie i w jaki sposób szukać wspomnianego klucza? Co może nim być? Między innymi o tym mówi jeden z najpopularniejszych kierunków kształcenia.

 

Czego się nauczysz podczas studiów

Kierunek Psychologia w Warszawie to jednolite studia magisterskie o człowieku. Studenci poznają biologiczne podstawy zachowania, zasady przeprowadzania badań empirycznych, procesy powstawania emocji, sposoby przewidywania ludzkich reakcji. Złożoność kształcenia określa fakt, iż studia dzielą się na liczne specjalności; od neuropsychologii klinicznej, przez psychologię zdrowia i rehabilitacji, po psychologię wychowawczą.

Popularność studiów na kierunku Psychologia wynika najprawdopodobniej z chęci poszerzenia świadomości funkcjonowania własnej psychiki oraz głębszego zrozumienia motywów zachowań i uczuć innych. Przyszli studenci będą nie tylko świetnymi terapeutami i diagnostami, pomagającymi ludziom uporać się z prześladującymi ich problemami, zaburzeniami czy nawet chorobami psychicznymi.

Absolwent, dzięki doskonałemu zrozumieniu procesów zachodzących w ludzkich umysłach, stanie się bardziej empatyczny na potrzeby innych ludzi i osiągnie większą łatwość w nawiązywaniu nowych, bardzo wartościowych znajomości.

 

Dla kogo ten kierunek

Studia w Warszawie na kierunku Psychologia to kształcenie podzielone na dwie grupy. Pierwszą stanowią treści podstawowe, a drugą treści kierunkowe. Skąd taki podział? Bez poznania zagadnień z grupy pierwszej niemal niewykonalne jest zrozumienie problemów, zawartych w grupie drugiej. Kierunek Psychologia w Warszawie to układanie obrazu człowieka, kawałek po kawałku. Bliscy zawsze cenili twoją empatię? Byłeś obdarzany zaufaniem przez kolegów z klasy, którzy bez oporów dzielili się z tobą swoimi problemami, otrzymując dużo zrozumienia i otuchy? Psychika człowieka jest dla ciebie przeciekawą machiną, którą warto zgłębiać podczas pracy zawodowej?

Twierdząca odpowiedź na większość pytań może być początkiem świetnej przygody ze studiami na kierunku Psychologia w Warszawie! Nie wahaj się dłużej i aplikuj, ale pamiętaj, że chętnych na twoje miejsce może być wielu – Psychologia jest jednym z najpopularniejszych kierunków nauk społecznych oferowanych przez uczelnie w Warszawie.

ZOBACZ, NA JAKICH UCZELNIACH W WARSZAWIE JEST KIERUNEK PSYCHOLOGIA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Jakie wymagania Psychologię w Warszawie?

Jak wygląda rekrutacja na kierunek Psychologia w Warszawie ? Biletem wstępu na studia jest konkurs świadectw, na którym należy pochwalić się dobrymi wynikami z takich przedmiotów jak: język polski, matematyka, biologia, historia, wiedza o społeczeństwie.

Warto dokładnie sprawdzić system kwalifikacji, gdyż może on się różnić w zależności od wybranej uczelni. Wymagania na kierunek Psychologia w Warszawie obejmują różne dziedziny, między innymi dlatego, iż w programie nauczania kierunku znajdują się przedmioty poruszające różne zagadnienia. Studenci muszą zmierzyć się, na przykład z biologicznymi mechanizmami zachowania, psychologią emocji, psychologią osobowości, genetycznymi uwarunkowaniami zaburzeń zdrowia, logiką.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Jak wyglądają studia na kierunku Psychologia w Warszawie?

Czego będziesz mógł spodziewać się po nauce, którą będziesz musiał przyswoić podczas nauki na kierunku Psychologia w Warszawie? Wiele będzie zależało od tego, jaką warszawską uczelnię, oferującą możliwość podjęcia tego kierunku, wybierzesz.

Psychologię w Warszawie możesz studiować na trzech uczelniach publicznych oraz kilku prywatnych. W związku z dosyć dużym wyborem, będziesz mógł dobrze dopasować program studiów oferowany przez jedną z nich do własnych zainteresowań i oczekiwań. Mimo tego, że siatka studiów, przewidziana dla kierunku Psychologia w Warszawie, będzie różnić się nieco w zależności od ostatecznej decyzji w sprawie uczelni, to profil absolwenta tych studiów, niezależnie od jakichkolwiek okoliczności, będzie bardzo podobny.

 

Program studiów

Naukę na Psychologii w Warszawie rozpoczniesz od nauki podstaw, które doskonale wprowadzą cię w późniejszą, bardziej szczegółową tematykę zgłębianego materiału. Przedmioty takie, jak:

  • wprowadzenie do psychologii,
  • podstawy logiki,
  • historia myśli psychologicznej

pozwolą ci lepiej zrozumieć genezę powstania Psychologii oraz nauk pokrewnych, z których czerpie wiele inspiracji. Podczas zajęć praktycznych opartych na współpracy grupowej, nie tylko poszerzysz posiadane już kompetencje interpersonalne, ale również będziesz miał doskonałą okazję do poznania poglądów, uczuć i myśli kolegów z roku na kluczowe w praktyce psychologicznej problemy.

Nauka na Psychologii w Warszawie byłaby niepełna bez dokładnego przyswojenia biologicznych mechanizmów funkcjonowania układu nerwowego człowieka, ze szczególnym uwzględnieniem najważniejszego z narządów – mózgu. Wiele dysfunkcji psychcznych można bowiem wytłumaczyć nieprawidłowościami organicznymi, powstałymi na skutek wypadków, czy też wad wrodzonych.

Kiedy już przebrniesz przez podstawy, staniesz przed koniecznością wyboru specjalności, w ramach której będziesz bardzo szczegółowo analizował problemy typowe dla interesującego cię obszaru. Przyszli klinicyści szerzą wiedzę biologiczną, a ci, którzy będą chcieli zająć się coachingiem i rozwojem zawodowym zostaną uposażeni w odpowiednie dla tych celów narzędzia.

 

Sprawdź na w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

PSYCHOLOGIA WARSZAWA STUDIA STACJONARNE

PSYCHOLOGIA WARSZAWA STUDIA ZAOCZNE

 

psychologia studia Warszawa

 

Ile trwają studia na kierunku Psychologia w Warszawie?

Czas trwania studiów na kierunku Psychologia w Warszawie w dużej mierze będzie różnicowany przez odgórne ustalenia władz uczelni. Na wszystkich uczelniach publicznych, czyli Uniwersytecie Kardynała Wyszyńskiego, Uniwersytecie Warszawskim oraz Akademii Pedagogiki Specjalnej Psychologia odbywa się w ramach jednolitych studiów magisterskich, które trwają pięć lat.

Uniwersytet SWPS oferuje możliwość studiowania Psychologii jednolicie lub w ramach licencjackich studiów pierwszego stopnia, trwających trzy lata lub dwuletnich magisterskich studiów drugiego stopnia. Na Collegium Civitas Psychologię należy zacząć od licencjackich studiów pierwszego stopnia i ewentualnie uzupełnić wiedzę na studiach magisterskich.

 

 

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Psychologia w Warszawie?

W związku z tym, że Psychologia to jeden z najbardziej obleganych i popularnych kierunków studiów w Warszawie, warto odpowiednio wcześnie poznać przedmioty wiodące dla większości uczelni, dzięki którym szanse na ujrzenie swojego nazwiska na liście przyjętych znacząco się zwiększy.

Większość warszawskich uczelni w procesie rekrutacji na kierunek Psychologia bierze pod uwagę takie przedmioty maturalne, jak: język polski, język obcy nowożytny, biologia, matematyka, wiedza o społeczeństwie, historia. Każdy z kandydatów na warszawskie uczelnie publiczne weźmie udział w konkursie świadectw.

W przypadku aplikacji na którąkolwiek z uczelni niepublicznych należy mieć na uwadze fakt, że studiowanie Psychologii może wiązać się z opłatami semestralnymi, których kwota jest odgórnie ustalona przez władze poszczególnych uczelni.

 

Proces rekrutacji

Po otrzymaniu wyników egzaminu dojrzałości i stwierdzeniu, że mają one szanse zapewnić miejsce wśród grona studentów psychologii na warszawskich uczelniach, należy przystąpić do rejestracji elektronicznej. W tym celu należy poinformować komisję rekrutacyjną o osiągniętych procentowych wynikach maturalnych.

Kiedy mamy pewność, że szansa na podjęcie studiów psychologicznych w Warszawie stanęła przed nami otworem, pozostaje już tylko skompletowanie potrzebnych dokumentów. Dla większości warszawskich uczelni są one identyczne – należy dysponować kserokopią świadectwa maturalnego, wypełnionym formularzem aplikacyjnym, który można pobrać ze strony wybranego instytutu oraz fotografią o odpowiednich wymiarach, która wkrótce znajdzie się na legitymacji studenckiej.

Warto przed rekrutacją zorientować się, czy obowiązujące do niedawna procedury nie uległy zmianie – proces aplikacyjny nie ma stałej formuły, a ustalenia władz poszczególnych warszawskich uczelni oraz Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego mogą się zmieniać.

zasady rekrutacji na studia

 

psychologia studia w Warszawie

 

Jaka praca po studiach na kierunku Psychologia w Warszawie?

Jaka praca czeka na absolwentów Psychologii w Warszawie? Z uwagi na szerokie zapotrzebowanie współczesnego rynku pracy na wykwalifikowanych abiturientów tego kierunku oraz implikowane tym zjawiskiem powiększające się możliwości zawodowe, wybór, przed którym być może wkrótce staniesz, zapewne przyprawi cię o zawrót głowy.

Po zakończeniu edukacji na warszawskiej Psychologii, będziesz mógł znaleźć zatrudnienie w poradniach psychologiczno-pedagogicznych oraz placówkach oświatowych, ze szczególnym uwzględnieniem szkół, gdzie wykorzystasz wyniesione ze studiów umiejętności pracy z dziećmi oraz szerokie kompetencje diagnostyczne. Jeśli chciałbyś spróbować niezwykle odpowiedzialnej i niekiedy niebezpiecznej pracy w obszarze studiowanego kierunku, będziesz mógł zatrudnić się w ośrodkach opiekuńczo-wychowawczych, zakładach karnych i więzieniach.

Studia psychologiczne o specjalności klinicznej dają możliwość podjęcia pracy w szpitalach psychiatrycznych, prywatnych ośrodkach opieki zdrowotnej oraz ośrodkach medycyny pracy, gdzie twoim zadaniem będzie poprawne diagnozowanie problemów psychicznych, z jakimi borykają się pracownicy ubiegający się o zwolnienie na czas określony. Pasjonaci rozwoju osobistego i niesienia pomocy ludziom chcącym odnaleźć najbardziej dopasowany do ich osobowości i wrodzonych możliwości kierunek dalszego kształcenia lub zawodu, będą mogli zatrudnić się w placówkach doradztwa zawodowego.

Nic nie stanie na przeszkodzie, abyś jako absolwent studiów na kierunku Psychologia w Warszawie, otworzył własny biznes w postaci gabinetu terapeutycznego lub oferującego usługi doradcze i coachingowe.

 

Jakie opinie mają studia na kierunku Psychologia w Warszawie?

Przed rozpoczęciem nauki często zadajemy pytania odnośnie wyboru kierunku studiów; zastanawiamy się czy jest dla nas odpowiedni i czy kształcenie w danym mieście będzie nas satysfakcjonowało. Jakie ma kierunek Psychologia w Warszawie opinie?

Agata, studentka Psychologii w Warszawie mówi:

„Chciałam studiować Psychologię i nic innego. Na dodatek, chciałam studiować Psychologię w mieście, w którym poziom kształcenia  w tym zakresie jest najlepszy. Decyzja była prosta. Opuściłam rodzinne miasto i przeprowadziłam się do Warszawy. Teraz, studiując tutaj już na czwartym roku wiem, że chcę związać się z nim także pod kątem życiowym i zawodowym.”

KIERUNKI PSYCHOLOGICZNE I SPOŁECZNE W WARSZAWIE

psychology
slawistyka
Rozwiń

 #MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

Komentarze (1)

absolwentka odpowiedz

polecam studia na APS w Warszawie