Budownictwo - Poznań
Dodaj do ulubionych

13.02.2023

Budownictwo studia Poznań 2023 | woj. wielkopolskie

Studia na kierunku budownictwo w Poznaniu to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa od 3,5 roku do 4,5 roku (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra).

Studia na kierunku budownictwo w Poznaniu
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania od 3,5 do 4,5 roku (studia I stopnia), od 1,5 do 2 lat (studia II stopnia)

Uczelnie

W Poznaniu budownictwo możesz studiować w ramach kierunku 1 uczelni publicznej: Politechnice Poznańskiej (Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu PP) w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym).
 
Opis kierunku
Studenci budownictwa w Poznaniu nauczą się projektowania budynków mieszkalnych, usługowych i użytkowych. Ponadto poznają zasady wykonywania rysunku technicznego oraz zastosowania narzędzi i programów informatycznych, wspomagających proces projektowania. Dowiedzą się także, w jaki sposób zarządzać przedsięwzięciem inwestycyjnym oraz zespołem pracowników.
Budownictwo należy do najpopularniejszych kierunków w Polsce. W roku akademickim 2022/2023 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiach magisterskich wybrane było przez ponad 13 tys. kandydatów (o 1094 więcej niż rok wcześniej).
Wśród poznańskich uczelni publicznych budownictwo znalazło się wśród najpopularniejszych kierunków na Politechnice Poznańskiej (ponad 1,2 tys. zgłoszeń).
 
Specjalności
Współczesne studia z budownictwa charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia.
 
Wymagania
W procesie rekrutacji na studia w Poznaniu na kierunku zarządzanie w roku akademickim 2023/2024 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: biologia, chemia, fizyka, informatyka, język obcy, język polski, matematyka. szczegółowe wymagania >
 
Ceny
Studia stacjonarne na kierunku budownictwo w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę w uczelniach niepublicznych oraz na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacić. Cena za pierwszy rok studiów wynosi około 5600 zł Wykaz opłat za studia na kierunku budownictwo w Poznaniu >
 
Praca po studiach
Absolwenci znajdą zatrudnienie w biurach projektowych, firmach budowlanych i wykończeniowych, firmach deweloperskich, jednostkach administracji publicznej, biurach konstrukcyjno-projektowych, czy w ośrodkach badawczo-naukowych.

czytaj dalej wszystko o Budownictwo - Poznań

Zobacz, na jakich uczelniach w Poznaniu jest kierunek BUDOWNICTWO

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Poznańska

Politechnika Poznańska

Budownictwo stopień: (I)  (II), czas trwania: 4,5 roku • 2 lata • 3,5 roku • 1,5 roku
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Budownictwo w Poznaniu? 

W procesie rekrutacji na studia na kierunku budownictwo najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • biologia
 • chemia
 • fizyka
 • informatyka
 • język obcy
 • język polski
 • matematyka

 

Jak wygląda rekrutacja na Budownictwo w Poznaniu? Proces kwalifikacyjny bazuje na konkursie świadectw, w którym najważniejsze role odgrywają: biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka. Warto szczegółowo upewnić się w kryteriach rekrutacyjnych, gdyż mogą one różnić się w zależności od uczelni. Wymagania na Budownictwo w Poznaniu nie należą do najmniejszych, ale jest to podyktowane także bogatym programem nauczania, z którym należy zmierzyć się w toku nauki.
 
*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Budownictwo w Poznaniu

 • Budownictwo w Poznaniu - terminy rekrutacji

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń


  Terminy rekrutacji na uczelniach 2023/2024

  I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
  Politechnika Poznańska Politechnika Poznańska Termin rekrutacji I stopnia:
  Termin rekrutacji II stopnia:
  Termin dodatkowej rekrutacji:
  Dowiedz się więcej

  Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

  Harmonogram rekrutacji +

  Nie od dziś wiadomo, że dokładne zapoznanie się z harmonogramem rekrutacji powinno być jedną z najważniejszych rzeczy, jakiej dokonują kandydaci na studia. Przestrzeganie najważniejszych dat jest bowiem bardzo istotną częścią formalnej rekrutacji. Przyszli studenci najpierw rejestrują się na internetowych platformach rekrutacyjnych, które zostały przygotowane przez uczelnie w Poznaniu. Mogą tego dokonywać jeszcze przed ogłoszeniem wyników maturalnych, czyli nawet w kwietniu oraz w maju.

  Studia na kierunku budownictwo od wielu lat cieszą się niegasnącym zainteresowaniem – przyszli studenci mają bowiem świadomość, że rozciągają się przed nimi perspektywy bardzo atrakcyjnego zatrudnienia w przyszłości. O tym, kto dostał się na ten prestiżowy kierunek, absolwenci szkół średnich dowiedzą się mniej więcej w połowie lipca, czyli tuż po ogłoszeniu wyników egzaminów maturalnych.

  Nie załamuj się, jeżeli na wymarzone studia w Poznaniu na kierunku budownictwo nie dostałeś się w pierwszym terminie. Część z poznańskich ośrodków akademickich organizuje także jeszcze dodatkowe etapy rekrutacji, w których szansę na zakwalifikowanie się na studia będą mieć te osoby, które z różnych przyczyn nie miały takiej możliwości w pierwszym terminie. Te dodatkowe etapy otwierane są nie tylko w sierpniu, lecz także we wrześniu.

  Dokumenty rekrutacyjne +

  Nie bagatelizuj terminowego dostarczenia dokumentów do dziekanatu,  ponieważ jeżeli ten krok zostanie przez ciebie zaniedbany, to zostaniesz skreślony z list osób przyjętych na studia. Powinien wziąć to pod uwagę każdy z kandydatów na studia wyższe. Odpowiednie dokumenty trzeba dostarczyć na ogół już po ogłoszeniu list osób przyjętych na studia. Zorientuj się odpowiednio wcześnie, jakie dokumenty dostarczyć w pierwszej kolejności. Szczegółowe informacje na ich temat znajdziesz zawsze na stronach internetowych poszczególnych ośrodków akademickich. Trzon tych dokumentów jest jednak na ogół bardzo podobny i muszą się pośród nich znaleźć obowiązkowo:

  • • świadectwo dojrzałości uzyskane w polskim systemie oświaty;
  • • świadectwo lub inny dokument, które zostały wydane poza polskim systemem oświaty (jeśli takie posiadasz);
  • • aktualna fotografia;
  • • potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej;
  • • różnego rodzaju podpisane umowy.

  Opłaty rekrutacyjne +

  Jeżeli chcesz wziąć udział w rekrutacji na studia w Poznaniu na kierunku budownictwo, będziesz musiał uiścić odpowiednie opłaty rekrutacyjne. Informacje na ich temat znajdziesz zawsze na stronach internetowych. Mogę one obejmować jeden lub pulę kierunków i w zależności od uczelni wahają się od 85 do nawet 150 zł. Opłaty rekrutacyjne uiścisz za pośrednictwem poczty, przy pomocy przelewu lub płatności elektronicznych (PayU). Pamiętaj, że liczy się czas księgowania przelewu. Część prywatnych uczelni wymaga także dokonania opłat za tzw. wpisowe. Potwierdzenie wykonania przez ciebie odpowiednich płatności będziesz musiał dostarczyć do dziekanatu uczelni.

  Przedmioty kwalifikacyjne +

  Osoby, które planują rozpoczęcie studiów na kierunku budownictwo, muszą zadbać o swoje doskonałe przygotowanie z przedmiotów ścisłych. To one mają bowiem największe znaczenie w procedurze rekrutacyjnej. W kręgu twoich zainteresowań muszą się zatem znaleźć przedmioty takie jak: biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka. Oprócz tego dobrze byłoby, gdybyś zadbał o to, by twoje kompetencje językowe były na jak najwyższym poziomie. W przygotowaniach maturalnych uwzględnij zatem intensywną naukę wybranego języka obcego nowożytnego.

  Przelicznik punktów kwlaifikacyjnych +

  Uczelnie w Poznaniu przygotowują swoje indywidualne przeliczniki punktów kwalifikacyjnych. Szczegółowe informacje na ich temat znajdziesz na stronach internetowych wybranych przez siebie ośrodków akademickich. Pamiętaj jedynie, że w przeliczniku punktów kwalifikacyjnych uwzględniany jest poziom zdawanych przedmiotów (podstawowy lub rozszerzony) oraz to, czy zdawany przez maturzystów przedmiot wpisuje się w wymogi rekrutacyjne obowiązujące na danym kierunku.

  Olimpiady oraz konkursy +

  Chciałbyś rozpocząć swoją przygodę ze studiami na kierunku budownictwo i wiesz, że twoje umiejętności oraz wiedza znacznie wykraczają poza poziom obowiązujący na szczeblu szkoły średniej? Jeżeli tak, to pomyśl o wzięciu udziału w olimpiadzie przedmiotowej. To propozycja dla najbardziej ambitnych, warto umieścić ją w kręgu swoich zainteresowań. Laureaci oraz finaliści olimpiad na stopniu centralnym znajdują się na listach osób przyjętych poza kolejnością. Pamiętaj jedynie, że to nie jest równoznaczne ze zwolnieniem z podstawowych egzaminów maturalnych. Jeżeli chcesz studiować budownictwo, pomyśl o olimpiadach takich jak:

  • Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanych;
  • Olimpiada Wiedzy Technicznej i Wynalazczości;
  • Olimpiada Fizyczna;
  • Olimpiada Matematyczna itd.

Jak wyglądają studia na kierunku Budownictwo w Poznaniu

Budownictwo to kierunek techniczny, którego znaczenie na rynku pracy nie maleje. Świat nieustannie się buduje, dlatego potrzebuje specjalistów, którzy zaprojektują mu budynki, wykonają je, a także będą kierować procesami budowlanymi. Kandydaci powinni interesować się nie tylko naukami ścisłymi, ale także osiągnięciami w zakresie najnowszych technologii.

W trakcie realizowanego kształcenia nabędziesz potrzebne umiejętności sprowadzające się do projektowania budynków mieszkalnych, biurowych i przemysłowych przy wykorzystaniu najnowszych technologii i materiałów. Zdobędziesz odpowiednie kompetencje sprowadzające się do wykonawstwa budowlanego, zarządzania, nadzorowania i koordynacji przedsięwzięć inwestycyjnych. Zapoznasz się z procedurą projektową i wykonawczą obowiązującą nie tylko w Polsce, ale i w Europie.

Absolwenci zatrudniani są w przedsiębiorstwach wykonawczych, nadzorze budowlanym, wytwórniach elementów budowlanych, przemyśle materiałów budowlanych oraz jednostkach administracji państwowej i samorządowej, która jest związana z budownictwem i architekturą.

 

Typ i tryb studiów:


Studia na kierunku budownictwo możemy podzielić na:

 

1. Poziom studiów:

2. Forma:

 

Studia na kierunku budownictwo realizowane są zarówno w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia inżynierskie, które trwają od 3,5 roku do 4,5 roku. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające od 1,5 roku do 2 lat.

Uczelnie w Poznaniu umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku. 

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

Program studiów i przedmioty

W zależności od wybranej uczelni program kształcenia może różnić się w zakresie proponowanych przedmiotów oraz specjalizacji. Studenci uczęszczają na najważniejsze przedmioty, które umożliwią zdobycie interdyscyplinarnego wykształcenia oraz rozwinięcie potrzebnych do pracy umiejętności odnoszących się do projektowania, kierowania wykonawstwem i utrzymywania podstawowych obiektów budownictwa mieszkaniowego, komunalnego, przemysłowego i komunikacyjnego.

Studenci uczęszczają na przedmioty związane z materiałami budowlanymi, zasadami produkcji przemysłowej i technologii wykonywania wyrobów i elementów budowlanych. Studenci mają szansę rozwinąć predyspozycje manualne, graficzne, a także kompetencje kierownicze.

 

W programie studiów na kierunku Budownictwo znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 

Jakie predyspozycje i zainteresowania są ważne?

Kandydaci na kierunek budownictwo nie mogą mieć problemów z nauką matematyki, fizyki, informatyki. Studia tego typu są idealne dla osób, które mają predyspozycje manualne oraz posiadają podstawowe umiejętności w zakresie tworzenia rysunku technicznego.

Osoby zainteresowane budownictwem powinny odznaczać się wyobraźnią przestrzenną, a także kreatywnością, która pomoże im stworzyć nowe projekty. Powinieneś/powinnaś również wykazywać zainteresowanie najnowszą technologią zwłaszcza przydatną w nowym budownictwie.

Jeśli w przyszłości chcesz zajmować się konstrukcyjną, technologiczną, organizacyjną, mostową, drogową, kolejową, tego typu kierunek jest właśnie dla Ciebie.

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

 

Wiedza

Studia w Poznaniu w zakresie budownictwa pozwolą Ci uporządkować wiedzę z zakresu matematyki, fizyki i chemii. Te dziedziny nauki są niezbędne do opisu i analizy zjawisk z obszaru budownictwa. Studenci mają okazję zgłębiać zagadnienia związane z geodezją, grafiką inżynierską, a także narzędziami i metodami komputerowego wspomagania stosowane w przygotowaniu dokumentacji technicznej.

Zdobędziesz wiedzę odnoszącą się do mechaniki ogólnej, wytrzymałości materiałów, teoretycznych modeli materiałów oraz zasad ogólnego kształtowania konstrukcji. Poznasz także prawo budowlane, normy oraz wytyczne projektowania obiektów budowlanych.

Studenci zapoznają się z zasadami konstruowania i wymiarowania elementów i połączeń metalowych, betonowych, zespolonych, drewnianych i murowych obiektów budowlanych. Student zapoznaje się z najchętniej stosowanymi materiałami budowlanymi, poznaje ich właściwości, podstawowe elementy ich projektowania, technologii wytwarzania i badania.

 

Umiejętności

Realizowane zajęcia na kierunku budownictwo pozwalają wykształcić potrzebne do pracy umiejętności i zyskać niezbędne kompetencje. Absolwent potrafi dokonać klasyfikacji obiektów budowlanych, ocenia i dokonuje zestawień obciążeń, które działają na obiekty budowlane, a także wykonuje analizę statystyczną konstrukcji prętowych statycznie wyznaczalnych i niewyznaczalnych.

Studenci uczą się, w jaki sposób wybrać narzędzia analityczne lub numeryczne do rozwiązywania problemów analizy i projektowania obiektów budowlanych. Potrafią zaprojektować wybrane elementy i proste konstrukcje budowlane: metalowe, betonowe, zespolone, drewniane i murowe.

Wykonują proste eksperymenty laboratoryjne, które prowadzą do oceny jakości stosowanych materiałów budowlanych. Potrafią odczytać rysunki architektoniczne, budowlane i geodezyjne, a także sporządzają dokumentację graficzną w środowisku wybranych programów CAD.

 

Kompetencje społeczne

Absolwenci budownictwa mają świadomość nieustannego dokształcania się, co jednocześnie związane jest z podnoszeniem kompetencji zawodowych. Rozumieją pozatechniczne aspekty i skutki działalności związanej z budownictwem i branżami mu pokrewnymi. Rozpatrują także jego wpływ na środowisko.

Absolwent potrafi zachowywać się profesjonalnie, przestrzega zasad etyki zawodowej oraz wyraża poszanowanie dla różnorodności poglądów i kultur. Odpowiada za pracę własną oraz działania zespołowe. Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy. Ma świadomość roli społecznej, którą pełni, a dzięki temu przekazuje informacje i opinie związane z osiągnięciami odnoszącymi się do budownictwa.

Ile trwają studia na kierunku Budownictwo w Poznaniu

Ile trwają studia na kierunku Budownictwo w Poznaniu

Studia na kierunku Budownictwo w Poznaniu, w zależności od typu studiów trwają 3,5 roku lub 4,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku lub 2 lata (studia II stopnia).

Studia w Poznaniu na kierunku Budownictwo można podzielić na dwa komplementarne etapy, których ukończenie zapewni absolwentowi możliwość dysponowania szerokimi kompetencjami w zakresie Budownictwa.

Studia pierwszego stopnia na kierunku Budownictwo w Poznaniu będą trwały siedem semestrów lub dziewięć semestórw, a więc trzy i pół roku lub cztery i pół roku, a ich ukończenie zostanie zwieńczone uzyskaniem przez każdego absolwenta dyplomu inżyniera.

Na ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku Budownictwo każdy ze studentów będzie musiał poświęcić półtora roku lub dwa lata, aby w dostatecznym stopniu rozszerzyć znany z poprzedniego etapu edukacji materiał.

Podczas nauki na Budownictwie w Poznaniu nauczysz się między innymi podstaw materiałoznawstwa, wznoszenia konstrukcji metalowych, chemicznej analizy stopów metali, czy tworzenia skomplikowanych projektów budowlanych, zrozumiałych dla innych pracowników branży.

Budownictwo w Poznaniu - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia od 3,5 do 4,5 roku inżynier
studia II stopnia od 1,5 do 2 lat magister inżynier

Jaka praca po studiach na kierunku Budownictwo w Poznaniu?

Absolwenci budownictwa mogą poszczycić się umiejętnościami sprowadzającymi się do projektowania, kierowania wykonawstwem oraz utrzymaniem podstawowych obiektów budownictwa mieszkaniowego, komunalnego, przemysłowego i komunikacyjnego.

Są zatrudniani w przedsiębiorstwach wykonawczych, nadzorze budowlanym i elementów budowlanych, przemyśle materiałów budowlanych oraz jednostkach administracji państwowej i samorządowej związanych z budownictwem i architekturą.

Absolwenci wykonują pracę w zakresie projektowania konstrukcji statycznych i mechanicznych budowli, wykonywania obiektów budowlanych, mieszkaniowych, przemysłowych, jak również są przygotowani do kierowania produkcją i stosowania nowoczesnych technologii i technik komputerowych w wykonawstwie i projektowaniu obiektów budowlanych.

 

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Budownictwo:

 • biura projektowe
 • firmy wykonawcze
 • instytuty naukowo-badawcze
 • jednostki administracji państwowej i samorządowej związane z budownictwem
 • budowy różnego typu obiektów lądowych kubaturowych, drogowych, inżynieryjnych
 • urzędy związane z administracją nieruchomościami oraz z nadzorem nad procesem budowlanym
 • ośrodki badawczo-rozwojowe
 • instytuty zajmujące się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu szeroko rozumianego budownictwa

 

Absolwenci budownictwa obejmują różnego typu stanowiska pracy w zależności od zdobytych kwalifikacji, dzięki ukończonym specjalnościom i dodatkowym kursom.

 

Przykładowe stanowiska po studiach na kierunku Budownictwo:

 • Inżynier budowlany
 • Projektant konstrukcji budowlanych
 • Kierownik budowy
 • Kierownik projektu
 • Kierownik robót mostowych
 • Kierownik robót drogowych

 

Ile zarabiają absolwenci budownictwa? 

Na absolwentów kierunku studiów Budownictwo czeka wiele zawodów powiązanych z ukończonymi studiami. Jednak najczęściej wybieranymi są m.in. inżynier budowlany, monter konstrukcji budowlanych, kierownik budowy oraz kierownik robót drogowych. Jakie są ich obowiązki i ile zarabiają miesięcznie?

 

Inżynier budowlany

Inżynier budowlany może znaleźć zatrudnienie w firmach budowlanych lub przedsiębiorstwach. Odpowiada on za przygotowanie budowy oraz potrzebnych materiałów i surowców. Podczas prac budowlanych nadzoruje pracowników i kierownika budowy, a także ich pracę. Sprawdza czy budowa przebiega zgodnie z planem i czy wszystkie formalności zostały dopełnione. Mediana miesięcznych zarobków inżyniera budowy to około 6420 zł brutto.

 

Projektant konstrukcji budowlanych

Firmy budowlane najczęściej zatrudniają projektanta konstrukcji budowlanych do przygotowania odpowiednich jakościowo materiałów, które będą niezbędne do zbudowania prawidłowej konstrukcji, zgodnej z planem. Ocenia on również przebieg prac i bezpieczeństwo powstałej metalowej konstrukcji. Mediana to 8000 zł brutto miesięcznie.

 

Kierownik budowy

Pracuje on zwykle na miejscu budowy i zarządza pracami, które muszą być wykonane zgodne z prawem budowlanym. Układa on także harmonogram prac i grafiki. Do jego obowiązków należy również kontrola jakości wykonywanych prac i postępów budowy, a także nadzór nad pracownikami. Na kierowniku budowy spoczywa również odpowiedzialność za bezpieczeństwo na budowie, a więc musi on zapewnić warunki zgodne z zasadami BHP. Mediana zarobków wynosi 10000 zł brutto.

 

Kierownik robót drogowych

Podobnie jak kierownik budowy, kierownik robót drogowych odpowiada za nadzorowanie swoich pracowników, a także postępów budowy dróg czy modernizacji infrastruktury. Odpowiada za zapewnienie bezpieczeństwa na budowie, grafiki i harmonogram prac. Zajmuje się również niezbędną dokumentacją, która zawiera m.in. różne pozwolenia. Mediana zarobków to 9250 zł brutto.

*Źródło wynagrodzenia.pl (luty 2023)

 

*Wpływ na zarobki ma wiele czynników. Stawki mogą różnić się, w zależności od wykształcenia, stażu pracy, doświadczenia, wielkości firmy, a nawet miejsca pracy – wynagrodzenie bardzo często różni się w zależności od województwa czy miasta.

Gdzie studiować na kierunku budownictwo w Poznaniu?

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej: Politechncie Poznańskiej.

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku budownictwo, w roku akademickim 2022/2023, Politechnika Poznańska oferuje 270 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych. Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na PUT. Cena za pierwszy rok studiów wynosi około 5600 zł.

 

Uczelnie na których można studiować kierunek budownictwo w Poznaniu:

 

czytaj dalej uczelnie w Poznaniu

 

Budownictwo studia stacjonarne - uczelnie w Poznaniu
 
Budownictwo studia niestacjonarne - uczelnie w Poznaniu

 

Budownictwo studia - uczelnie publiczne (państwowe) w Poznaniu
 

Limity miejsc

Liczba miejsc na poszczególnych kierunkach studiów jest ograniczona, dlatego kandydaci przyjmowani są w oparciu o wyniki postępowania kwalifikacyjnego. Na studia kwalifikują się ci kandydaci, którzy zajęli odpowiednio wysokie miejsce na liście rankingowej.

Limity miejsc na kierunku budownictwo w Poznaniu:

 • Politechnika Poznańska: 270

*Uczelnie publiczne, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

 

Ile kosztują studia

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne – za naukę na studiach niestacjonarnych w publicznych szkołach wyższych oraz za naukę w prywatnych uczelniach należy zazwyczaj zapłacić.

 • Politechnika Poznańska – 5600 zł

*Ceny za pierwszy rok studiów (rekrutacja 2022/2023). Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni.

 

Kiedy wyniki rekrutacji

Wyniki rekrutacji publikowane są w prywatnych profilach kandydatów w systemie IRK lub ERK – uczelnie w wybranym przez siebie terminie udostępniają informacje dotyczące przyjęcia lub odrzucenia kandydata na wybrane kierunki studiów. Dane te pozwalają kandydatom poznać liczbę zdobytych przez nich punktów, a także zajmowanego miejsca na liście rankingowej.

Terminy wyników rekrutacji na studia 2022 w uczelniach publicznych w Poznaniu:

 • Politechnika Poznańska – 11.07.2022

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

Dowiedz się więcej wyniki rekrutacji na studia

 

Jak złożyć dokumenty rekrutacyjne

Dokumenty rekrutacyjne składać można osobiście, bezpośrednio do siedziby wybranej uczelni. Czasem jednak niektóre uczelnie umożliwiają lub nawet preferują pośrednią formę dostarczenia kompletnych zestawów dokumentów – np. za pomocą poczty tradycyjnej lub elektronicznej.

 

Kiedy składamy dokumenty na studia

Osoby, które dostały się na studia, mogą składać dokumenty rekrutacyjne tuż po ogłoszeniu wyników postępowania kwalifikacyjnego. Etap ten najczęściej trwa zaledwie kilka dni, a jego termin ustalany jest indywidualnie przez uczelnię. Kandydaci powinni dopełnić niezbędnych formalności w czasie wyznaczonym przez szkołę wyższą – spóźnienie lub dostarczenie niekompletnego zestawu dokumentów może skutkować skreśleniem z listy osób, które dostały się na studia.

Dowiedz się więcej terminy składania dokumentów na studia

Terminy składania dokumentów na studia 2022 w uczelniach publicznych w Poznaniu:

 • Politechnika Poznańska – od 11.07.2022 do 15.07.2022

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

** Dane dotyczące wymagań, cen, limitów, terminów mają charakter poglądowy i mogą się różnić dla poszczególnych kierunków studiów. Dokładne dane należy sprawdzić na stronach internetowych uczelni.

Uczelnie w Poznaniu - kierunek budownictwo:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Politechnika Poznańska (Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu PP) stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Budownictwo w Poznaniu

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Budownictwo w Poznaniu

Proces rekrutacji

Osoby, które myślą o studiowaniu budownictwa, muszą najpierw spełnić określone wymagania kwalifikacyjne. Pamiętaj, że w zależności od etapu i trybu kształcenia przebieg procesu kwalifikacyjnego będzie wyglądał inaczej.

Jakie przedmioty brane są pod uwagę?

Prócz obowiązkowych dla wszystkich maturzystów przedmiotów warto zdawać egzaminy dodatkowe na poziomie rozszerzonym.

Wymagane dokumenty

Kandydaci bardzo często muszą wykonać badania lekarskie, które poświadczą brak przeciwwskazań do kształcenia i wykonywania zawodu w danym zakresie. Po internetowej rejestracji i dokonaniu opłaty rekrutacyjnej pamiętaj o terminowym dostarczeniu wymaganych dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.

 

STUDIA W POZNANIU - ważne informacje

kierunki studiów w Poznaniu

studia w Poznaniu

 

BUDOWNICTWO - ważne informacje

budownictwo studia

studia architektura i budownictwo w Poznaniu

studia architektura i budownictwo w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Jakie opinie mają studia na kierunku Budownictwo w Poznaniu?

Okres kwalifikacyjny na studia bywa niełatwy i skomplikowany. Po wyborze kierunku kształcenia, należy zastanowić się w którym mieście chcemy podjąć studia? Wśród wielu pytań, jakie zadają kandydaci na studia, powinno pojawić się następujące: Jakie ma kierunek Budownictwo w Poznaniu opinie?

Robert, student drugiego stopnia Budownictwa mówi:

„Budownictwo to przyszłościowy kierunek, którego ukończenie gwarantuje ciekawą pracę. Od dziecka marzyłem o tym, by wznosić wieżowce… studiując w Poznaniu wiem, że to marzenie może się kiedyś spełnić.”

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Budownictwo Poznań studia i stopnia

Budownictwo Poznań studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Budownictwo Poznań studia stacjonarne

Budownictwo Poznań studia niestacjonarne

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku budownictwo w Poznaniu

Kierunki architektura i budownictwo w Poznaniu

23 Uczelnie w Poznaniu

Poznań jest jednym z większych ośrodków akademickich w Polsce. Znajduje się tu osiem uczelni publicznych i aż piętnaście niepublicznych. Spośród nich przyszli studenci mogą wybrać m. in. słynny Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Uniwersytet Przyrodniczy, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego, Politechnikę Poznańską, Uniwersytet Artystyczny, a także Akademię Muzyczną i Akademię Wychowania Fizycznego.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują poznańskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Poznaniu

 

Komentarze (0)

Popularne

studia

matura 2023

 

 

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2022

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

 • ul. Słowackiego 7, Bydgoszcz https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/13638-akademia-muzyczna-bydgoszcz.jpg Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy
 • ul. Marcinkowskiego 2-6, Wrocław Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Dni Otwarte https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJiYIsI9x0_UYRxah2a6T5Asc https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/cb81d-wsb-w-gdańsku.jpg Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
 • ul. Komandorska 118/120  53-345 Wrocław  https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJA9Y2DELCD0cRMbXaXGADe8E Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • ul. Leśna 1, 75-582 Koszalin https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/6d087-pwsz-koszalin.jpg Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie
 • ul. Pigonia 1, Rzeszów https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJM5haPPj6PEcRAXpvuNl9L0M https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/d0984-uniwersytet-rzeszowski.jpg Uniwersytet Rzeszowski